خانه » استخدام در استان البرز (کرج) » اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش البرز سال ۹۷

اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش البرز سال ۹۷

متن آگهی:

خبر ۴ شهریور ماه ۹۷- مصاحبه داوطلبان جامانده پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش ۱۳۹۷

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی از اطلاعیه داوطلبان جامانده از مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۹۷ آموزش و پرورش استان البرز خبر داد :

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز ،رحمانیان معاونت پژوهش برنامه ریزی و نیروی انسانی، اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی از اطلاعیه داوطلبان جامانده از مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۹۷ آموزش و پرورش استان البرز خبر داد :

متن اطلاعیه به شرح زیر می باشد :

به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که پرونده استخدامی را تکمیل و معاینات پزشکی را انجام داده اند و فرم معرفی به مصاحبه و تاییدیه پزشک را دریافت نموده اند می رساند  جهت انجام هماهنگی و ثبت نام روز یکشنبه مورخ ۴/۶/۹۷ به اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه نمایند.

 مصاحبه این افراد روز دوشنبه مورخ ۵/۶/۹۷ در پردیس حکیم فردوسی به آدرس زیر برگزار می گردد. لذا مقتضی است این داوطلبان با برنامه ریزی نسبت به حضور تمام وقت در زمان مذکور اقدام نمایند. بدیهی است این زمان تمدید نخواهد شد و آخرین موعد برای مصاحبه افراد جامانده می باشد.

مدارک لازم :

  1. همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه ، اصل و کپی کارت ملی، ۲ قطعه عکس فرم معرفی داوطلب(از آموزش و پرورش) فرم تایید پزشکی(فرم شماره ۴-ه ) الزامی می باشد.

عدم مراجعه داوطلبان در زمان تعیین شده به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

شماره تماس پاسخگویی(۰۲۶۳۶۵۳۶۲۹۲) آدرس: کرج جاده ملارد بعد از کانال آب فردیس نرسیده به پل شهدا پردیس حکیم فردوسی


خبر ۲۷ مرداد ۹۷: اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان برخی از رشته های آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز

زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۷ سهمیه استان البرز در رشته های آموزش ابتدایی، استثنایی و حسابداری اعلام شد.

داوطلبان محترم، با همراه داشتن معرفی نامه از آموزش و پرورش، فرم تائیدیه پزشک، شناسنامه، کارت ملی و ۲قطعه عکس مطابق جدول ذیل صرفاً از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ به پردیس امیرکبیر مراجعه نمایید.

ردیفروز و تاریخرشتهحروف الفبا
۱شنبه ۹۷/۵/۲۷آموزش ابتداییالف-ب-پ-ت-ث-ج-چ
۲یکشنبه ۹۷/۵/۲۸آموزش ابتداییح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش
۳دوشنبه ۹۷/۵/۲۹آموزش ابتداییص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ک
آموزش استثناییتمام حروف
حسابداریالف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض
۴سه شنبه ۹۷/۵/۳۰آموزش ابتداییگ-ل-م-ن-و-ه-ی
حسایداریط-ظ-ع-غ-ف-ق-ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی

خبر ۲۳ مرداد ۹۷: اطلاعیه بررسی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز 

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز ، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی سال۹۷ بررسی و دریافت شد.

مالمیر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل اعلام کرد : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی سال ۹۷ توسط کارگروه مربوطه بررسی و دریافت گردید و برای این افراد تشکیل پرونده گردید تا مراحل بعدی مصاحبه توسط دانشگاه فرهنگیان و گزینش انجام گیرد.

وی افزود تعداد ۱۳۵۹ (ابتدایی ۵۶۶ نفر ، دبیری ۴۳۵ نفر ، ۳۵۸ نفر) پذیرفته شدگان ۳برابر ظرفیت، از طریق سازمان سنجش و وزارت متبوع اعلام گردید و با توجه به برنامه ریزی ها و زمانبدی مشخص شده (از ۹۷/۰۵/۱۵ لفایت ۹۷/۰۵/۳۰)، پذیرفته شدگان با مراجعه به محل مصاحبه (کانون شهید فهمیده) ضمن ارائه مدارک خود ، کارشناسان مدارک مربوطه را دریافت و ضمن تطبیق مدارک ، پرونده مربوطه تشکیل و برای مراحل بعدی آماده می گردد.

مالمیر در ادامه گفت : تا به امروز (شنبه ۹۷/۰۵/۲۱) مدارک ۷۳۲ پذیرفته شده دریافت و تشکیل پرونده گردیده است و طبق زمانبندی تعریف شده تا ۹۷/۵/۳۰ ادامه دارد.

وی افزود : پس از انجام مراحل تطبیق مدارک و مستندات و دریافت مدارک و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان ، معرفی نامه برای مرکز مصاحبه دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر و حکیم فردوسی صادر می گردد.

داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان البرز قرار گرفته اند، برای تشکیل پرونده و بررسی مدارک و مستندات برابر جدول زمانبندی و با در دست داشتن مدارک از ۹۷/۰۵/۱۵ لغایت ۹۷/۰۵/۳۰ به آدرس: کرج – رجایی شهر – بلوار شهید موذن-کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده مراجعه نمایند.


خبر ۲۳ مرداد ماه ۹۷ – معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی سال۹۷ بررسی و دریافت شد. مالمیر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل اعلام کرد : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی سال ۹۷ توسط کارگروه مربوطه بررسی و دریافت گردید و برای این افراد تشکیل پرونده گردید تا مراحل بعدی مصاحبه توسط دانشگاه فرهنگیان و گزینش انجام گیرد.

 به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز ، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی سال۹۷ بررسی و دریافت شد.

مالمیر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل اعلام کرد : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی سال ۹۷ توسط کارگروه مربوطه بررسی و دریافت گردید و برای این افراد تشکیل پرونده گردید تا مراحل بعدی مصاحبه توسط دانشگاه فرهنگیان و گزینش انجام گیرد.

وی افزود تعداد ۱۳۵۹ ( ابتدایی ۵۶۶ نفر ، دبیری ۴۳۵ نفر ، ۳۵۸ نفر ) پذیرفته شدگان ۳برابر ظرفیت ، از طریق سازمان سنجش و وزارت متبوع اعلام گردید و با توجه به برنامه ریزی ها و زمانبدی مشخص شده ( از ۹۷/۰۵/۱۵ لفایت ۹۷/۰۵/۳۰ ) ، پذیرفته شدگان با مراجعه به محل مصاحبه ( کانون شهید فهمیده )  ضمن ارائه مدارک خود ، کارشناسان مدارک مربوطه را دریافت و ضمن تطبیق مدارک ، پرونده مربوطه تشکیل و برای مراحل بعدی آماده می گردد.

مالمیر در ادامه گفت : تا به امروز ( شنبه ۹۷۰۵۲۱ ) مدارک  ۷۳۲ پذیرفته شده دریافت و تشکیل پرونده گردیده است و طبق زمانبندی تعریف شده تا ۹۷۰۵۳۰ ادامه دارد.

وی افزود : پس از انجام مراحل تطبیق مدارک و مستندات و دریافت مدارک و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان ، معرفی نامه برای مرکز مصاحبه دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر و حکیم فردوسی صادر می گردد.

داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان البرز قرار گرفته اند،  برای تشکیل پرونده و بررسی مدارک و مستندات برابر جدول زمانبندی و با در دست داشتن مدارک از ۹۷/۰۵/۱۵ لغایت ۹۷/۰۵/۳۰ به آدرس: کرج  رجایی شهر  بلوار شهید موذن-کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده مراجعه نمایند.


خبر ۱۳ مرداد ۹۷: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز

قابل توجه پذیرفته شدگان سه برابرظرفیت استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ سهمیه استخدامی استان البرز
به گزارش اداراه اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز ، مالمیر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گفت:به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان البرز قرار گرفته اند، می رساند؛ برای تشکیل پرونده و بررسی مدارک و مستندات برابر جدول زمانبندی و با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس: کرج – رجایی شهر – بلوار شهید موذن-کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده مراجعه نمایند.
بدیهی است اطلاعیه های بعدی نیز از همین سایت اعلام خواهد شد و داوطلبان موظف هستند در هر مرحله، مطابق با اطلاعیه های مندرج در سامانه اقدام نمایند .
مدارک مورد نیاز:
– کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
– ۶ قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ تهیه شده در سال جاری
– اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
– اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن
– اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ویژه برادران)
– اصل و تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک تحصیلی مجاز در کد شغل – محل انتخابی
یادآوری : داوطلبانی که با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در آزمون شرکت نموده اند اصل و تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی خود را نیز بایستی ارایه نمایند .
– افرادی که سوابق خدمت غیررسمی در دستگاههای اجرایی دارند لازم است گواهی سوابق خدمت غیررسمی و تمام وقت خود را با قید پرداخت از اعتبارات دولتی طی نامه رسمی از دستگاه مورد نظر برای اداره کل آموزش و پرورش استان البرز (کارگروه بررسی مدارک) ارائه نمایند.
– اصل و کپی معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای افرادی که از سهمیه ایثارگری استفاده نموده اند.)
– اصل و کپی معرفینامه رسمی از نهاد و یگان اعزام کننده برای استفاده کنندکان از سهمیه رزمنده و فرزند رزمنده
– اصل و کپی معرفینامه رسمی از سازمان بهزیستی برای معلولین
* معرفی نامه ها باید جدید و به نام اداره کل آموزش و پرورش استان البرز صادر گردد.
شرایط استفاده از سهمیه بومی:
افرادیکه حداقل دارای یکی ازویژگیهای زیر باشند،داوطلب بومی استان یا شهرستان تلقی می گردند.
۱-شهرستان محل تولد داوطلب یاهمسر وی باشهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۲- استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۳- همسروفرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم ازشاغل و یابازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یابازنشستگی والدین داوطلب باشهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
۴- همسروفرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت ویا نیروهای مسلح (اعم ازشاغل و یابازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یابازنشستگی والدین داوطلب با استان محل موردتقاضابرای استخدام آنان یکی باشد.
۵-داوطلب حداقل چهار(۴) سال ازسنوات تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان و دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضابرای استخدام طی کرده باشد.
۶-داوطلب حداقل چهار(۴) سال ازسنوات تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان و دانشگاه) رابه صورت متوالی یامتناوب دراستان محل مورد تقاضابرای استخدام طی کرده باشد.
۷- داوطلب حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه درشهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام راداشته باشد.
۸- داوطلب حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه دراستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
۹-پدر،مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه درشهرستان محل موردتقاضا برای استخدام را داشته باشند.
۱۰- پدر،مادر و یاهمسرداوطلب حداقل چهار(۴) سالسابقه پرداخت حق بیمه دراستان محل موردتقاضابرای استخدام را داشته باشند.
تذکرات :
*چنانچه داوطلبی بدون توجه به آگهی استخدامی ، خود را به عنوان بومی شهرستانی کد شغل محل انتخابی معرفی نموده و قادر به ارایه مدرک بومی شهرستانی آن کدشغل محل نگردد ، کارگروه بررسی مدارک و مستندات ، نسبت به حذف امتیاز بومی در کد شغل محل انتخابی داوطلب اقدام و در صورتی که با حذف اولویت بومی ، داوطلب در فهرست ۳ برابر ظرفیت کدشغل محل انتخابی قرار نگیرد ، از چرخه رقابت با سایر داوطلبان حذف و به جایگزینی وی از سایر داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل خواهد آمد .
* در صورتی که داوطلب براساس تشخیص پزشک معتمد آموزش و پرورش ، دارای شرایط جسمانی لازم برای شغل معلمی شناخته شود با دریافت فرم مربوط به مرحله مصاحبه معرفی می شود.
تذکر خیلی مهم : داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نموده و یا در مراحل بعدی ( معاینه پزشکی و مصاحبه ) حضور یابند ، به عنوان منصرف از استخدام شناخته خواهند شد .
برای انجام مصاحبه برابر برنامه زمان بندی اعلامی از سوی پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان البرز به آدرس های ذیل مراجعه نمایید.
* دانشگاه فرهنگیان امیر کبیر
* دانشگاه فرهنگیان ابوالقاسم حکیم فردوسی

*** فرم اطلاعات فردی گزینش را تکمیل نموده و در روز مقرر به هسته گزینش تحویل نمایید.

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
جدول زمان بندی بررسی مدارک و مستندات آزمون استخدام پیمانی

روز

تاریخ

رشته

ملاحظات

دوشنبه

۹۷/۰۵/۱۵

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : الف – پ )

مرد – زن

سه شنبه

۹۷/۰۵/۱۶

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : ت – ز )

مرد – زن

چهارشنبه

۹۷/۰۵/۱۷

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : ر – ش )

مرد – زن

پنجشنبه

۹۷/۰۵/۱۸

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : ص – ک )

مرد – زن

شنبه

۹۷/۰۵/۲۰

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : گ – ی )

مرد – زن

یکشنبه

۹۷/۰۵/۲۱

دبیر تربیت بدنی-ریاضی-زبان -ادبیات فارسی

مرد – زن

دوشنبه

۹۷/۰۵/۲۲

دبیرشیمی-عربی -علوم تجربی-علوم اجتماعی -حرفه و فن

مرد – زن

سه شنبه

۹۷/۰۵/۲۳

دبیرفیزیک-معارف اسلامی-تاریخ – هنر

مرد – زن

چهارشنبه

۹۷/۰۵/۲۴

دبیرجغرافیا-مراقب سلامت-مشاوره – امورتربیتی

مرد – زن

پنجشنبه

۹۷/۰۵/۲۵

استادکار تمامی رشته ها

مرد – زن

شنبه

۹۷/۰۵/۲۷

هنرآموز الکتروتکنیک -صنایع غذایی-طراحی و دوخت-کامپیوتر

مرد – زن

یکشنبه

۹۷/۰۵/۲۸

هنرآموز مکانیک خودرو-الکترونیک-حسابداری

مرد – زن

دوشنبه

۹۷/۰۵/۲۹

هنرآموز تأسیسات – ساخت و تولید-نقشه کشی

مرد – زن

سه شنبه

۹۷/۰۵/۳۰

هنرآموز چاپ-کودکیاری-گرافیک(انیمیشن)-گرافیک(گرافیک)-ساختمان

مرد – زن

زمان مراجعه به کارگروه : از ساعت ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۵
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی / اداره امور اداری و تشکیلات

دانلود فرم گزینش

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این آگهی و تمامی زمینه های استخدامی ؛
بدون نیاز به پیش شماره از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.