خانه » استخدام در استان البرز (کرج) » اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش البرز سال ۹۷

اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش البرز سال ۹۷

متن آگهی:

خبر ۲۳ مرداد ۹۷: اطلاعیه بررسی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز 

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز ، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی سال۹۷ بررسی و دریافت شد.

مالمیر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل اعلام کرد : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی سال ۹۷ توسط کارگروه مربوطه بررسی و دریافت گردید و برای این افراد تشکیل پرونده گردید تا مراحل بعدی مصاحبه توسط دانشگاه فرهنگیان و گزینش انجام گیرد.

وی افزود تعداد ۱۳۵۹ (ابتدایی ۵۶۶ نفر ، دبیری ۴۳۵ نفر ، ۳۵۸ نفر) پذیرفته شدگان ۳برابر ظرفیت، از طریق سازمان سنجش و وزارت متبوع اعلام گردید و با توجه به برنامه ریزی ها و زمانبدی مشخص شده (از ۹۷/۰۵/۱۵ لفایت ۹۷/۰۵/۳۰)، پذیرفته شدگان با مراجعه به محل مصاحبه (کانون شهید فهمیده) ضمن ارائه مدارک خود ، کارشناسان مدارک مربوطه را دریافت و ضمن تطبیق مدارک ، پرونده مربوطه تشکیل و برای مراحل بعدی آماده می گردد.

مالمیر در ادامه گفت : تا به امروز (شنبه ۹۷/۰۵/۲۱) مدارک ۷۳۲ پذیرفته شده دریافت و تشکیل پرونده گردیده است و طبق زمانبندی تعریف شده تا ۹۷/۵/۳۰ ادامه دارد.

وی افزود : پس از انجام مراحل تطبیق مدارک و مستندات و دریافت مدارک و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان ، معرفی نامه برای مرکز مصاحبه دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر و حکیم فردوسی صادر می گردد.

داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان البرز قرار گرفته اند، برای تشکیل پرونده و بررسی مدارک و مستندات برابر جدول زمانبندی و با در دست داشتن مدارک از ۹۷/۰۵/۱۵ لغایت ۹۷/۰۵/۳۰ به آدرس: کرج – رجایی شهر – بلوار شهید موذن-کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده مراجعه نمایند.


خبر ۲۳ مرداد ماه ۹۷ – معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی سال۹۷ بررسی و دریافت شد. مالمیر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل اعلام کرد : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی سال ۹۷ توسط کارگروه مربوطه بررسی و دریافت گردید و برای این افراد تشکیل پرونده گردید تا مراحل بعدی مصاحبه توسط دانشگاه فرهنگیان و گزینش انجام گیرد.

 به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز ، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی سال۹۷ بررسی و دریافت شد.

مالمیر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل اعلام کرد : مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی سال ۹۷ توسط کارگروه مربوطه بررسی و دریافت گردید و برای این افراد تشکیل پرونده گردید تا مراحل بعدی مصاحبه توسط دانشگاه فرهنگیان و گزینش انجام گیرد.

وی افزود تعداد ۱۳۵۹ ( ابتدایی ۵۶۶ نفر ، دبیری ۴۳۵ نفر ، ۳۵۸ نفر ) پذیرفته شدگان ۳برابر ظرفیت ، از طریق سازمان سنجش و وزارت متبوع اعلام گردید و با توجه به برنامه ریزی ها و زمانبدی مشخص شده ( از ۹۷/۰۵/۱۵ لفایت ۹۷/۰۵/۳۰ ) ، پذیرفته شدگان با مراجعه به محل مصاحبه ( کانون شهید فهمیده )  ضمن ارائه مدارک خود ، کارشناسان مدارک مربوطه را دریافت و ضمن تطبیق مدارک ، پرونده مربوطه تشکیل و برای مراحل بعدی آماده می گردد.

مالمیر در ادامه گفت : تا به امروز ( شنبه ۹۷۰۵۲۱ ) مدارک  ۷۳۲ پذیرفته شده دریافت و تشکیل پرونده گردیده است و طبق زمانبندی تعریف شده تا ۹۷۰۵۳۰ ادامه دارد.

وی افزود : پس از انجام مراحل تطبیق مدارک و مستندات و دریافت مدارک و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان ، معرفی نامه برای مرکز مصاحبه دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر و حکیم فردوسی صادر می گردد.

داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان البرز قرار گرفته اند،  برای تشکیل پرونده و بررسی مدارک و مستندات برابر جدول زمانبندی و با در دست داشتن مدارک از ۹۷/۰۵/۱۵ لغایت ۹۷/۰۵/۳۰ به آدرس: کرج  رجایی شهر  بلوار شهید موذن-کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده مراجعه نمایند.


خبر ۱۳ مرداد ۹۷: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش البرز

قابل توجه پذیرفته شدگان سه برابرظرفیت استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ سهمیه استخدامی استان البرز
به گزارش اداراه اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز ، مالمیر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گفت:به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان البرز قرار گرفته اند، می رساند؛ برای تشکیل پرونده و بررسی مدارک و مستندات برابر جدول زمانبندی و با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس: کرج – رجایی شهر – بلوار شهید موذن-کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده مراجعه نمایند.
بدیهی است اطلاعیه های بعدی نیز از همین سایت اعلام خواهد شد و داوطلبان موظف هستند در هر مرحله، مطابق با اطلاعیه های مندرج در سامانه اقدام نمایند .
مدارک مورد نیاز:
– کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
– ۶ قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ تهیه شده در سال جاری
– اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
– اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن
– اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ویژه برادران)
– اصل و تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک تحصیلی مجاز در کد شغل – محل انتخابی
یادآوری : داوطلبانی که با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در آزمون شرکت نموده اند اصل و تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی خود را نیز بایستی ارایه نمایند .
– افرادی که سوابق خدمت غیررسمی در دستگاههای اجرایی دارند لازم است گواهی سوابق خدمت غیررسمی و تمام وقت خود را با قید پرداخت از اعتبارات دولتی طی نامه رسمی از دستگاه مورد نظر برای اداره کل آموزش و پرورش استان البرز (کارگروه بررسی مدارک) ارائه نمایند.
– اصل و کپی معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای افرادی که از سهمیه ایثارگری استفاده نموده اند.)
– اصل و کپی معرفینامه رسمی از نهاد و یگان اعزام کننده برای استفاده کنندکان از سهمیه رزمنده و فرزند رزمنده
– اصل و کپی معرفینامه رسمی از سازمان بهزیستی برای معلولین
* معرفی نامه ها باید جدید و به نام اداره کل آموزش و پرورش استان البرز صادر گردد.
شرایط استفاده از سهمیه بومی:
افرادیکه حداقل دارای یکی ازویژگیهای زیر باشند،داوطلب بومی استان یا شهرستان تلقی می گردند.
۱-شهرستان محل تولد داوطلب یاهمسر وی باشهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۲- استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۳- همسروفرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم ازشاغل و یابازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یابازنشستگی والدین داوطلب باشهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
۴- همسروفرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت ویا نیروهای مسلح (اعم ازشاغل و یابازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یابازنشستگی والدین داوطلب با استان محل موردتقاضابرای استخدام آنان یکی باشد.
۵-داوطلب حداقل چهار(۴) سال ازسنوات تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان و دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضابرای استخدام طی کرده باشد.
۶-داوطلب حداقل چهار(۴) سال ازسنوات تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان و دانشگاه) رابه صورت متوالی یامتناوب دراستان محل مورد تقاضابرای استخدام طی کرده باشد.
۷- داوطلب حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه درشهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام راداشته باشد.
۸- داوطلب حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه دراستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
۹-پدر،مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه درشهرستان محل موردتقاضا برای استخدام را داشته باشند.
۱۰- پدر،مادر و یاهمسرداوطلب حداقل چهار(۴) سالسابقه پرداخت حق بیمه دراستان محل موردتقاضابرای استخدام را داشته باشند.
تذکرات :
*چنانچه داوطلبی بدون توجه به آگهی استخدامی ، خود را به عنوان بومی شهرستانی کد شغل محل انتخابی معرفی نموده و قادر به ارایه مدرک بومی شهرستانی آن کدشغل محل نگردد ، کارگروه بررسی مدارک و مستندات ، نسبت به حذف امتیاز بومی در کد شغل محل انتخابی داوطلب اقدام و در صورتی که با حذف اولویت بومی ، داوطلب در فهرست ۳ برابر ظرفیت کدشغل محل انتخابی قرار نگیرد ، از چرخه رقابت با سایر داوطلبان حذف و به جایگزینی وی از سایر داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل خواهد آمد .
* در صورتی که داوطلب براساس تشخیص پزشک معتمد آموزش و پرورش ، دارای شرایط جسمانی لازم برای شغل معلمی شناخته شود با دریافت فرم مربوط به مرحله مصاحبه معرفی می شود.
تذکر خیلی مهم : داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نموده و یا در مراحل بعدی ( معاینه پزشکی و مصاحبه ) حضور یابند ، به عنوان منصرف از استخدام شناخته خواهند شد .
برای انجام مصاحبه برابر برنامه زمان بندی اعلامی از سوی پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان البرز به آدرس های ذیل مراجعه نمایید.
* دانشگاه فرهنگیان امیر کبیر
* دانشگاه فرهنگیان ابوالقاسم حکیم فردوسی

*** فرم اطلاعات فردی گزینش را تکمیل نموده و در روز مقرر به هسته گزینش تحویل نمایید.

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
جدول زمان بندی بررسی مدارک و مستندات آزمون استخدام پیمانی

روز

تاریخ

رشته

ملاحظات

دوشنبه

۹۷/۰۵/۱۵

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : الف – پ )

مرد – زن

سه شنبه

۹۷/۰۵/۱۶

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : ت – ز )

مرد – زن

چهارشنبه

۹۷/۰۵/۱۷

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : ر – ش )

مرد – زن

پنجشنبه

۹۷/۰۵/۱۸

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : ص – ک )

مرد – زن

شنبه

۹۷/۰۵/۲۰

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : گ – ی )

مرد – زن

یکشنبه

۹۷/۰۵/۲۱

دبیر تربیت بدنی-ریاضی-زبان -ادبیات فارسی

مرد – زن

دوشنبه

۹۷/۰۵/۲۲

دبیرشیمی-عربی -علوم تجربی-علوم اجتماعی -حرفه و فن

مرد – زن

سه شنبه

۹۷/۰۵/۲۳

دبیرفیزیک-معارف اسلامی-تاریخ – هنر

مرد – زن

چهارشنبه

۹۷/۰۵/۲۴

دبیرجغرافیا-مراقب سلامت-مشاوره – امورتربیتی

مرد – زن

پنجشنبه

۹۷/۰۵/۲۵

استادکار تمامی رشته ها

مرد – زن

شنبه

۹۷/۰۵/۲۷

هنرآموز الکتروتکنیک -صنایع غذایی-طراحی و دوخت-کامپیوتر

مرد – زن

یکشنبه

۹۷/۰۵/۲۸

هنرآموز مکانیک خودرو-الکترونیک-حسابداری

مرد – زن

دوشنبه

۹۷/۰۵/۲۹

هنرآموز تأسیسات – ساخت و تولید-نقشه کشی

مرد – زن

سه شنبه

۹۷/۰۵/۳۰

هنرآموز چاپ-کودکیاری-گرافیک(انیمیشن)-گرافیک(گرافیک)-ساختمان

مرد – زن

زمان مراجعه به کارگروه : از ساعت ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۵
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی / اداره امور اداری و تشکیلات

دانلود فرم گزینش

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *