ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۳۰ مرداد ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 30 مرداد ماه 93

شهر های مورد نیاز : استان فارس
استانداری لرستان

آگهی استخدام شهرداری های استان لرستان

استانداری لرستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های تازه تاسیس هفت چشمه دلفان و شول آباد الیگودرز از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۲۰/۹۲۱۸۸۱۴ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ معاون محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور و مجوز استخدامی شماره ۱۰۹۸۴ مورخ ۹۳/۳/۲۵ سازمان شهرداری های کشور تعداد ۱۴نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید .

شهر های مورد نیاز : لرستان
آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۳۰ مرداد ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – 30 مرداد ماه 93

شهر های مورد نیاز : استان اصفهان
آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان رضوی – ۳۰ مرداد ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – 30 مرداد ماه 93

شهر های مورد نیاز : استان خراسان رضوی
استانداری چهارمحال بختیاری

آگهی استخدام شهرداری های چهار محال بختیاری

استانداری چهارمحال وبختیاری برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۰۷۰۱ مورخ۲۱/۳/۱۳۹۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و به استناد مجوز استخدامی شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی و توانمندیهای تخصصی ،عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس به شرح زیر استخدام می نماید.

شهر های مورد نیاز : چهارمحال وبختیاری
استانداری خوزستان

آگهی استخدام شهرداری استان خوزستان

استانداری خوزستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و نامه شماره ۱۰۶۵۳ مورخ ۹۳/۳/۳۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، عملی ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان به شرح زیر استخدام نماید.

شهر های مورد نیاز : خوزستان
شرکت راه اهن جمهوری اسلامی ایران

اطلاعیه آزمون مرحله دوم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اطلاعیه آزمون مرحله دوم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شهر های مورد نیاز : ----
همدان

آگهی استخدام شهرداری های استان همدان

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان از ثبت نام آزمون استخدامی شهرداری های تازه تاسیس آجین و مهاجران همزمان با کل کشور خبر داد.

شهر های مورد نیاز : همدان
استانداری گیلان

آگهی استخدام شهرداری های استان گیلان

استانداری گیلان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های شهرهای تازه تاسیس استان (شهرهای لولمان،حویق ،چوبر، رودبنه، بره سرعمارلو، اسالم ، ماکلوان ،لیسار و رانکوه) از محل سهمیه استخدامی شماره 18814 /92 /220 مورخ 14 /11 /1392 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره 10493 مورخ 21 /3 /93 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درنظر دارد تعداد 54 نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ، عملی ، مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان گیلان استخدام نماید.

شهر های مورد نیاز : گیلان
استانداری گلستان

آگهی استخدام شهرداری گلستان سال ۹۳

استانداری گلستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس استان گلستان ( تاتارعلیا – مزرعه – فراغی- سنگدوین ) از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره ۱۱۱۳۱ مورخ ۲۵/۰۳/۹۳ سازمان شهرداریها و دهیاری‏های کشور، در نظر دارد تعداد ۱۸ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‏های تخصصی، علمی و مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای تازه تاسیس استان گلستان ( تاتارعلیا – مزرعه – فراغی- سنگدوین ) استخدام نماید .

شهر های مورد نیاز : گلستان
استانداری اردبیل

آگهی استخدام شهرداری استان اردبیل

استانداری اردبیل برای تأمین نیروی انسانی شهرداریهای ا سلام آباد ، قصابه ، مرادلو استان اردبیل از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مصوبه شماره ۳۵۰۳۰مورخ ۱۷/۱۲/۹۲شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی شهرداریها ودهیاریهای کشور,در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی,علمی , مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای فوق الذکر استان استخدام ‌نماید.

شهر های مورد نیاز : اردبیل
استانداری کهگیلویه و بویر احمد

آگهی استخدام شهرداری کهگیلویه وبویر احمد

استانداری کهگیلویه وبویر احمد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری سرفاریاب از شهرهای تازه تاسیس این استان از محل سهمیه استخدامی شماره 10457 مورخ 20/3/1393 سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور ، درنظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداری سرفاریاب به شرح مندرج در آگهی استخدام نماید .

شهر های مورد نیاز : کهگیلویه وبویر احمد
آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲۹ مرداد ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 29 مرداد ماه 93

شهر های مورد نیاز : استان فارس
کردستان

آگهی استخدام شهرداری های استان کردستان

استانداری کردستان برای تأمین نیروی انسانی شهرداریهایکردستان از محل سهمیه استخدامی شماره 220/92/18814 مورخ 92/11/14 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مصوبه شماره 35030 مورخ 92/12/17 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها ودهیاریهای کشور, در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی, علمی , مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای فوق الذکر استان به شرح ذیل استخدام ‌نماید.

شهر های مورد نیاز : کردستان
استانداری آذربایجان غربی

آگهی استخدام شهرداری استان آذربایجان غربی

استانداری آذربایجان غربی برای تأمین نیروی انسانی شهرداریهای نازک علیا-مرگنلر- زرآباد وخلیفان استان آذربایجان غربی از محل سهمیه استخدامی شماره 18814/92/220مورخ 14/11/92 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مصوبه شماره 35030 مورخ 17/12/92شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها ودهیاریهای کشور, در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی, علمی , مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای فوق الذکر استان استخدام ‌نماید.

شهر های مورد نیاز : آذربایجان غربی
استانداری آذربایجان شرقی

آگهی استخدام شهرداری استان آذربایجان شرقی

استانداری آذربایجان‌شرقی برای تأمین نیروی انسانی شهرداریهای آچاچی-تیمورلو- جوان قلعه – خواجه –کوزه کنان –مبارک شهرو وایقان استان آذربایجان شرقی از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مصوبه شماره ۳۵۰۳۰مورخ ۱۷/۱۲/۹۲شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی شهرداریها ودهیاریهای کشور,در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی, علمی , مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای فوق الذکر استان به شرح ذیل استخدام ‌نماید.

شهر های مورد نیاز : آذربایجان شرقی
گل گهر

اعلام نتایج آزمون شرکت صنعتی معدنی گل گهر

اعلام نتایج آزمون شرکت صنعتی معدنی گل گهر

شهر های مورد نیاز : ----
خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۹ مرداد ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – 29 مرداد ماه 93

شهر های مورد نیاز : استان خوزستان
اگهی همدان

آگهی استخدام استان همدان – ۲۹ مرداد ماه ۹۳

نیازمندی های استان همدان- 29 مرداد ماه 93

شهر های مورد نیاز : استان همدان
کردستان

نتایج آزمون استخدامی استانداری کردستان

به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی‌مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۱ اداره کل ثبت احوال میرساند تاریخ مصاحبه از روزشنبه۸ شهریور سال ۱۳۹۳ لغایت دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ رأس ساعت ۷:۳۰ در محل اداره کل واقع در سنندج :خیابان آبیدر روبروی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت بشرح جدول پیوست برگزار میگردد . ضمناً شرکت کنندگان در مصاحبه دعوت نامه حضور خود را از اداره ثبت احوال محل سکونت خود دریافت نمایند

شهر های مورد نیاز : کردستان