خانه » استخدام در استان مرکزی » جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان مرکزی

جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان مرکزی

متن آگهی:

خبر ۲۶ فروردین ماه ۹۸ – به استناد مجوز شماره ۰۲/۷۱۰ – ۲۱/۰۱/۱۳۹۸وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروهای مورد نیاز آموزشی (تدریس) مناطق تابعه خود از بین متقاضیان واجد شرایط با توجه به ضوابط (امتیازات مکتسبه، مصاحبه و گزینش) معلم وظیفه جذب نماید.

الف ) شرایط و ضوابط :

دارا بودن اصل یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل فقطدوره کارشناسی و کارشناسی ارشددر یکی از رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش به شرح جدول پیوست
داشتن اصل برگه سبز آماده به خدمت بدون مهر غیبت با تاریخ اعزام ۰۱/۰۴/۹۸ یا ۰۱/۰۶/۹۸ .
ثبت نام از متقاضیانی که دفترچه آماده به خدمت آنان از سایر استانها صادر گردیده مجوزی ندارد.
ثبت نام از داوطلبانی که به عنوان کسر خدمت دارند میسر نمی باشد.
دفترچه آماده به خدمت متقاضیان ممهور به مهر واکسیناسیونباشد.
برگه سبز (برگه اعزام ) پذیرفته شدگان نهایی تا زمان اعزام در محل ثبت نام باقی می ماند.
ثبت نام اولیه به منزله جذب نمی باشد (پذیرش نهایی بر اساس نتیجه مصاحبه ، امتیازات فضلی و گزینش صورت می پذیرد).
اولویت سازماندهی بعد از پذیرش نهایی با نیروهایبومی مناطق مورد نیاز بدون رعایت امتیاز فضلی می باشد. در صورت تعدد نیاز یا عدم وجود نیروی بومی مابقی افراد براساس امتیاز مکتسبه و مطابق با جدول شماره۱ سازماندهی خواهند شد.
پذیرش صرفاً جهت تدریس در کلاسهای درس واحدهای آموزشی مناطق کمتر توسعه یافته بوده و بکارگیری افراد در قسمت های اداری و مدارس مناطق شهری و مرکز استان مجوزی ندارد. (نیروهای بومی مرکز استان در مناطق مورد نیاز همجوار سازماندهی می گردند)
در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت در گروه (الف و ب) و نیاز و ظرفیت در گروه «ج» واجدین شرایط بر اساس امتیاز به عنوان آموزگار سازماندهی خواهند شد.
با توجه به محدودیت سهمیه در پذیرش دارندگان مدارک کارشناسی ارشد(۸نفر)پذیرش نهایی واجدین شرایط بر اساس امتیازات فضلی آنان انجام خواهد شد.
پذیرفته شدگان ملزم به تکمیل فرم تعهد نامه رعایت شئونات معلمی و رعایت ضوابط عمومی گزینش در طول مدت خدمت و انجام خدمت به مدت۲ سال تمام، می باشند. جهت ضمانت حتی الامکان یکی از کارکنان رسمی یا پیمانی شاغل در آموزش و پرورش همراه باشد.
افرادی که تقاضای معافیت پزشکی یا تحصیلی نموده اند نمی توانند متقاضی شرکت در طرح سرباز معلم باشند.
پذیرفته شدگان نهایی (پس از طی مراحل ثبت نام و گزینش) درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸اعزام خواهند شد.
این اداره کل تعهدی در خصوص تامین محل اسکان و بیتوته پذیرفته شدگان ندارد.
پذیرفته شدگانی که مراحل پذیرش (گزینش، دوره های نظامی و آموزشی) را سپری نمایند انصراف بعد از آن وجاهت قانونی
نداشته و ترک خدمت محسوب می گردد و وفق مقررات مربوط برخورد خواهد شد.

معلمین وظیفه در حین خدمت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.
ب) مدارک لازم جهت ثبت نام و فرم امتیازبندی:

ارائه اصل برگه سبز (برگه اعزام آماده به خدمت) بدون مهر غیبتبا تاریخ اعزام (۰۱/۰۴/۹۸ یا ۰۱/۰۶/۹۸ ) .
اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات (۲نسخه) در صورت تأهل یا داشتن فرزند تصویر از صفحات شناسنامه آنان (۱ نسخه).
عکس(۴ × ۳) سه قطعه. (در سال جاری)
اصل و تصویر مدرک تحصیلی (لیسانس یا فوق لیسانس) یا گواهی موقت فراغت از تحصیل.
تکمیل فرم ثبت نام (در محل ثبت نام ارائه می گردد)
تکمیل فرم اطلاعات فردی گزینش ( در محل ثبت نام ارائه می گردد) .
گواهی برای خانواده ایثارگران و آزادگان و جانبازان بالای ۲۵ % و برادر شهید.
ارائه تصویر آخرین حکم کارگزینی برای متقاضیانی که پدر یا مادر آنها فرهنگی می باشد(در صورتی که پدر و مادر هر دو فرهنگی هستند ارائه حکم کارگزینی هر دو ضروری می باشد)
در صورت داشتن گواهی تدریس در آموزش و پرورش (مدارس غیر انتفاعی، آموزش از راه دور یا نهضت سوادآموزی) اصل آن ارائه گردد.
یک عدد پوشه (گروه « الف » به رنگ قرمز گروه « ب » به رنگ زرد گروه « ج » به رنگ آبی)
ج) مکان ثبت نام :

اراک– خیابان شهید شیرودی – اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی ساختمان شماره۴ – امور اداری و تشکیلات- کارشناسی استخدام

د) زمان ثبت نام : از روز سه شنبه ۲۷/۰۱/۹۸ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۰۵/۰۲/۹۸

توجه :

تعیین محل خدمت در مناطق، بعد از ساماندهی نیروهای شاغل رسمی با اولویت بومی در غیر از مرکز استان انجام خواهد شد.
ثبت نام در تمامی گروه های فوق الذکر صرفاً از دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس مرتبط با رشته های مورد نیاز می باشد .
سهمیه اختصاص یافته به گروه الف (۲۲ نفر) گروه ب (۱۸ نفر) گروه ج (۴۷ نفر) می باشد .
رشته های مرتبط با پیراپزشکی (ارتوپدی، فوریتهای پزشکی و …) مجاز به ثبت نام در هیچ گروهی نیستند .
تبصره : در صورت عدم تکمیل ظرفیت در هر گروه، براساس اولویت نیاز از سایر گروه ها پذیرش خواهد شد.

نتایج از طریق وب سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی اعلام خواهد شد.


خبر ۵ اردیبهشت ماه ۹۷ – به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی ، به استناد مجوز شماره ۰۴/۷۱۰ – ۰۲/۰۲/۱۳۹۷وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروهای مورد نیاز آموزشی (تدریس) مناطق تابعه خود از بین متقاضیان واجد شرایط با توجه به ضوابط   (امتیازات  مکتسبه، مصاحبه و گزینش) معلم وظیفه جذب نماید.

الف ) شرایط و ضوابط :

 1. دارا بودن اصل یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل دوره کارشناسی در یکی از رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش به شرح جدول پیوست(سهمیه برای جذب نیروهای کاردانی یا کارشناسی ارشد وجود ندارد).
 2. داشتن اصل برگه سبز آماده به خدمت  بدون مهر غیبت با تاریخ  اعزام   ۰۱/۰۴/۹۷   یا   ۰۱/۰۶/۹۷ .
 3. ثبت نام از متقاضیانی که دفترچه آماده به خدمت آنان از سایر استانها صادر گردیده مجوزی ندارد.
 4. ثبت نام از داوطلبانی که کسر خدمت دارند میسر  نمی باشد.
 5. دفترچه آماده به خدمت متقاضیان ممهور به مهر واکسیناسیونباشد.
 6. برگه سبز ( برگه اعزام ) پذیرفته شدگان نهایی تا زمان اعزام در محل ثبت نام باقی می ماند.
 7. ثبت نام اولیه به منزله جذب نمی باشد (پذیرش نهایی بر اساس نتیجه مصاحبه ، امتیازات فضلی و گزینش صورت می پذیرد).
 8. اولویت سازماندهی بعد از پذیرش نهایی با نیروهایبومی مناطق مورد نیازبدون رعایت امتیاز فضلی می باشد. درصورت تعدد نیاز یا عدم نیروی غیر بومی مابقی افراد براساس امتیاز مکتسبه سازماندهی خواهند شد.
 9. سازماندهی پذیرفته شدگان بر اساس نیاز  مطابق جدول شماره(۱) خواهد بود.
 10. پذیرفته شدگان ملزم به تکمیل فرم تعهد نامه رعایت شئونات معلمی و رعایت ضوابط عمومی گزینش در طول مدت خدمت و انجام خدمت به مدت۲ سال تمام، می باشند.
 11. افرادی که تقاضای کفالت پزشکی یا تحصیلی نموده اند نمی توانند متقاضی شرکت در طرح سرباز معلم باشند.
 12. پذیرفته شدگان نهایی (پس از طی مراحل ثبت نام و گزینش) درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۷اعزام خواهند شد.
 13. این اداره کل تعهدی در خصوص تامین محل اسکان و بیتوته پذیرفته شدگان ندارد.
 14. پذیرفته شدگانی که مراحل پذیرش (گزینش، دوره های نظامی و آموزشی) را سپری نمایند انصراف بعد از آن وجاهت قانونی

نداشته و ترک خدمت محسوب می گردد و وفق مقررات مربوط برخورد خواهد شد.

 1. معلمین وظیفه در حین خدمت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

تذکر خیلی مهم : پذیرش صرفاً جهت تدریس در کلاسهای  درس واحدهای آموزشی  مناطق کمتر توسعه یافته بوده لذا  بکارگیری افراد درقسمت های اداری ، مدارس مناطق شهری و مرکز استان مجوزی ندارد.

ب )مدارک لازم جهت ثبت نام و فرم امتیازبندی:

 1. تکمیل فرم ثبت نام (در محل ثبت نام ارائه می گردد)
 2. تکمیل فرم اطلاعات فردی گزینش ( در محل ثبت نام ارائه می گردد) .
 3. اصل برگه سبز (برگه اعزام آماده به خدمت) بدون مهر غیبتبا   تاریخ  اعزام  (۱/۴/۹۷  یا  ۱/۶/۹۷ ) .
 4. اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات (۲نسخه) در صورت تأهل یا داشتن فرزند تصویر از صفحات شناسنامه آنان (۱ نسخه).
 5. عکس(۴ × ۳) سه قطعه. (در سال جاری)
 6. اصل و تصویر مدرک تحصیلی (لیسانس) یا گواهی موقت فراغت از تحصیل.
 7. گواهی برای خانواده ایثارگران و آزادگان و جانبازان بالای ۲۵ %  و  برادر شهید.
 8. ارائه تصویر آخرین حکم کارگزینی برای متقاضیانی که پدر یا مادر آنها  فرهنگی می باشد(در صورتی که پدر و مادر هر دو فرهنگی هستند ارائه حکم کارگزینی هر دو ضروری می باشد)
 9. در صورت داشتن گواهی تدریس در آموزش و پرورش (مدارس غیر انتفاعی، آموزش از راه دور یا نهضت سوادآموزی) اصل آن ارائه گردد.
 10. یک عدد پوشه ( گروه « الف » به رنگ قرمز     گروه « ب »  به رنگ زرد      گروه « ج »  به رنگ آبی  )

ج)   مکان ثبت نام :

اراک–  خیابان شهید شیرودی – اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی ساختمان شماره۴  – امور اداری و تشکیلات- کارشناسی استخدام

د)   زمان ثبت نام : از  روز پنجشنبه  ۰۶/۰۲/۹۷ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۳/۰۲/۹۷

تقویم اجرایی

ردیفشرح فعالیتتاریخروز
۱ثبت نام۰۶/۰۲/۹۷ تا ۱۳/۰۲/۹۷پنجشنبه
۲اعلام نتایج اولیه۲۰/۰۲/۹۷پنجشنبه
۳اعلام نتایج نهاییهفته آخر اردیبهشت ماه

*نتایج از طریق وب سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به آدرس http://markazi.medu.ir اعلام خواهد شد.

                  جدول رشته های مورد نیاز                                            «جدول  شماره ۱»

گروهرشته های مورد نیازرشته های مورد نیازتعداد پذیرشنوع شغلمناطق مورد نیازرشته های مورد نیازتعداد پذیرشنوع شغلمناطق مورد نیاز
گروه الفرشته های فنی و حرفه ای و کاردانشالکتروتکنیک۸ نفرهنر آموزیمحلات، کمیجان، زرندیه، شازند، دلیجان، نوبران و ساوهصنایع چوب۱ نفرهنرآموزساوه
الکترونیک۳نفرهنر آموزیساوه – شازند
تاسیسات۳ نفرهنر آموزیخمین، ساوه و شازندصنایع فلزی۲نفرهنر آموزیشازند و دلیجان
ماشینهای کشاورزی۱ نفرهنر آموزیشازندصنایع شیمیایی۲ نفرهنر آموزیشازند و ساوه
کامپیوتر۸ نفرهنر آموزیمحلات، زرندیه، شازند، دلیجان و ساوهساختمان۳ نفرهنر آموزیدلیجان و ساوه
ساخت و تولید۴ نفرهنر آموزیمحلات – خمین و ساوهمتالوژی۱ نفرهنر آموزیساوه
مکانیک خودرو۷ نفرهنر آموزیزرندیه، شازند، دلیجان، نوبران، خنداب و ساوهحسابداری۷ نفرهنر آموزیزرندیه، خمین، شازند، دلیجان و ساوه
گروه  برشته های علوم پایه

(دوره متوسطه اول و دوم و ابتدایی)

زبان و ادبیات عرب۵ نفردبیریشیمی۴ نفردبیری/ آموزگاری
زبان انگلیسی۳ نفردبیریفیزیک۴ نفردبیری/ آموزگاری
زبان و ادبیات فارسی۸ نفردبیری/ آموزگاریالهیات و معارف اسلامی۹ نفردبیری/ آموزگاری
علوم تجربی- زیست شناسی و زمین شناسی۶ نفردبیری/ آموزگاریگروه  علوم اجتماعی۵ نفردبیری/ آموزگاری
ریاضی۶ نفردبیری/ آموزگاری
گروه   جرشته های مورد پذیرش صرفاً

دوره ابتدایی (آموزگاری)

علوم تربیتی

(کلیه گرایش ها)

آموز گاریتعیین محل خدمت گروههای «ب» و «ج» در مناطق، بعد از ساماندهی نیروهای شاغل رسمی با اولویت بومی در

از مرکز استان انجام خواهد شد.

روانشناسی

( کلیه گرایش ها )

آموز گاری
مشاوره – امور تربیتیآموز گاری
آموزش ابتدایی و  پیش دبستانیآموز گاری
فلسفه تعلیم وتربیتآموزگاری
رشته های مرتبط با آموزش کودکان استثناییآموزگار استثنای

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این آگهی و تمامی زمینه های استخدامی ؛
بدون نیاز به پیش شماره از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.