خانه » استخدام در استان فارس »  اعلام نتایج نهایی رشته شغل نگهبانی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 اعلام نتایج نهایی رشته شغل نگهبانی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

متن آگهی:

خبر ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ – به اطلاع می رساند اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون رشته شغل نگهبانی در مرحله اول  بر اساس اولویت نمره کل داوطلبان ( مجموع نمرات علمی و مصاحبه تخصصی به میزان درصد مصوب) به شرح زیر اعلام میگردد.

توجه۱: در فهرست فوق در مجموع نام ۲۴ نفر با ترکیب ۱۵ نفر سهمیه آزاد و ۹ نفر سهمیه ایثارگر به عنوان پذیرفته شدگان مرحله اول اعلام  شده است. باقی مانده سهمیه جذب طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مراحل بعدی  و به مرور زمان اعلام خواهد شد.

توجه ۲: افراد پذیرفته شده می بایست جهت اطلاع از مراحل اداری و گزینشی طبق اطلاعیه  شماره ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی جهرم به شرح زیرعمل نمایند.

https://hris.jums.ac.ir

فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته شغل نگهبانی ( مرحله اول) 

 


خبر ۶ مهر ماه ۱۴۰۱ – برگزاری مصاحبه تخصصی رشته شغل نگهبان

به اطلاع می رساند مصاحبه تخصصی رشته شغل نگهبان طی روزهای دوشنبه۱۱ و سه شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱  راس ساعت ۸ صبح برگزار می گردد.

فهرست داوطلبانی که در تست BMI پذیرفته شده اند به شرح زیر می باشد.

محل برگزاری: جهرم، خیابان استاد مطهری، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

 

توجه ۱: این افراد می بایست طبق برنامه زمانبندی دراین جلسه حضور پیدا کنند.

توجه ۲: داوطلبان به همراه داشتن کارت ملی، لباس و کفش ورزشی الزامی می باشد.

فهرست افراد حایز شرایط جهت انجام مصاحبه تخصصی رشته شغل نگهبان 


خبر ۱۰ فروردین ۱۴۰۱-  اعلام نتایج مرحله اول (تکمیل ظرفیت) آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

به اطلاع می رساند با توجه به عدم  احراز برخی داوطلبان در مراحل آزمون رشته شغلهای نگهبانی و سرایدار خدمتگزار، فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول به منظور تکمیل ظرفیت جذب به شرح زیر اعلام میگردد.

این افراد می بایست طبق مدارک  مورد نیاز مندرج در اطلاعیه شماره ۳ همین صفحه از طریق و زمان اعلام شده نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نمایند.

توجه۱:این فهرست به منزله قبولی نهایی در آزمون نیست و صرفا جهت راستی آزمایی اسناد و مدارک در خود اظهاری اعلام شده از سوی داوطلبان می باشد.

توجه۲: طبق مفاد دفترچه راهنمای آزمون در صورت عدم احراز شرایط و نداشتن مدارک مورد نیاز در هر مرحله از فراخوان افراد حذف خواهند شد.

توجه۳: عدم ارسال مدارک در تاریخ مقرر به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

توجه۴: اصل مدارک در هنگام پذیرش افراد می بایست رویت گردد در صورت عدم تطابق فایلهای ارسالی با اصل مدارک فرد قبول شده از ادامه مراحل جذب حذف خواهد شد.

مهلت ارسال مدارک از ۱۱ لغایت ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ می باشد.

فهرست اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول (تکمیل ظرفیت) جهت بررسی مدارک 

ورود به صفحه ارسال مدارک


خبر ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ – پس از بررسی مدارک فهرست اعلام شده در مرحله سوم ( تکمیل ظرفیت) رشته شغل نگهبانی افراد پذیرفته شده جهت انجام مرحله بعدی به شرح زیر اعلام می گردد.

افراد این فهرست می بایست جهت اطلاع از مراحل بعدی به لینک زیر که مربوط  به دانشگاه جهرم می باشد مراجعه و در قسمت استخدامی اطلاعیه های مربوطه را مطالعه نمایند.

https://hris.jums.ac.ir

توجه ۱: عدم پیگیری و انجام اعلام شده در اطلاعیه های لینک فوق به منزله انصراف فرد از آزمون تلقی می گردد.

توجه ۲: این فهرست به منزله قبولی در آزمون نیست.

 

فهرست اسامی حایز شرایط جهت حضور در مرحله بعد (سری سوم) رشته شغل نگهبانی 


خبر ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ – اعلام فهرست تکمیل ظرفیت  

به اطلاع می رساند با توجه به عدم تکمیل ظرفیت رشته شغل نگهبانی، فهرست اسامی جدید جهت بررسی مدارک (سری سوم) به شرح زیر اعلام می گردد.

افراد پذیرفته شده می بایست مدارک مورد نیاز مندرج در اطلاعیه شماره ۳ همین صفحه را در فرصت مشخص شده ارسال نمایند.

توجه۱: این فهرست به منزله قبولی نهایی در آزمون نیست و صرفا جهت راستی آزمایی اسناد و مدارک در خود اظهاری اعلام شده از سوی داوطلبان می باشد.

توجه۲: عدم ارسال از مسیر و مهلت زمانی مشخص شده به منزله انصراف داوطلب تلقی می گردد.

 

مهلت ارسال مدارک از ۲۱ لغایت ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ می باشد.

 

 

فهرست اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول (تکمیل ظرفیت) جهت بررسی مدارک رشته شغل نگهبان (سری سوم)

ورود به صفحه ارسال مدارک

 


خبر ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ –اعلام نتایج بررسی مدارک سری دوم

پس از بررسی مدارک افراد اعلام شده در مرحله دوم ( تکمیل ظرفیت) نتایج به شرح زیر اعلام می گردد. این نتایج در رشته شغلهای سرایدار خدمتگزار و کمک پرستار به صورت نتیجه نهایی سری دوم و در رشته شغل نگهبانی شناسایی افراد حائز شرایط جهت انجام مصاحبه تخصصی  (سری دوم) می باشد.

افراد این فهرست ( کلیه مشاغل) و همچنین افراد اعلام شده در اطلاعیه شماره ۵ در رشته شغل نگهبانی می بایست جهت اطلاع از مراحل بعدی به لینک زیر که مربوط  به دانشگاه جهرم ی باشد مراجعه و در قسمت استخدامی اطلاعیه های مربوطه را مطالعه نمایند.

https://hris.jums.ac.ir

توجه ۱: عدم پیگیری و انجام اعلام شده در اطلاعیه های لینک فوق به منزله انصراف فرد از آزمون تلقی می گردد.

توجه ۲:  فهرست اسامی جدید جهت بررسی مدارک (مرحله سوم) به منظور تکمیل ظرفیت در صورت داشتن حد نصاب نمره متعاقبا اعلام می گردد.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی (سری دوم) رشته شفل های سرایدار خدمتگزار وکمک پرستاری

 اسامی افراد حائز شرایط پس از بررسی مدارک رشته شغل نگهبانی (سری دوم)  


خبر ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۰ – اعلام نتایج بررسی و راستی آزمایی مدارک سری اول

نتایج بررسی و راستی آزمایی مدارک قبول شدگان مرحله اول آزمون در رشته شغل نگهبانی به منظورمشخص شدن افراد حائز شرایط جهت انجام مراحل بعدی و پذیرفته شدگان نهایی (سری اول) در رشته شغلهای کمک پرستار و سرایدار خدمتگزار به همراه فهرست جدید از داوطلبان بر حسب نمره مکتسبه به منظور تکمیل ظرفیت این رشته شغلها به شرح زیر اعلام میگردد.

توجه ۱: افراد پذیرفته شده نهایی  سری اول رشته شغلهای کمک پرستار و سرایدار خدمتگزار از تاریخ این اطلاعیه به بعد جهت کسب اطلاع از نحوه و زمان انجام مراحل بعدی وسایر اقدامات قانونی پذیزش می بایست صرفا بر اساس اطلاعیه های درج شده در لینک زیر اقدام نمایند.

https://hris.jums.ac.ir

توجه ۲: مرحله بعد آزمون در رشته شغل نگهبانی پس از کامل شدن ظرفیت مورد نظر طبق دفترچه راهنما به میزان ۱٫۵ برابر جذب این رشته شغل( مشخص شدن نتایج بررسی مدارک فهرست تکمیل ظرفیت ) متعاقبا اعلام خواهد شد.

توجه ۳:   تکمیل ظرفیت در رشته شغل های کمک پرستار و سرایدار خدمتگزار با در نظر گرفتن  کسب حد نصاب نمره آزمون به تفکیک رشته شغل و جنسیت افراد صورت گرفته است. ( در رشته شغلهای که افراد باقی ماننده حد نصاب نمره آزمون را کسب نکرده اند اسامی جدید اعلام نشده است.)

این فهرست به منزله قبولی نهایی در آزمون نیست و صرفا جهت راستی آزمایی اسناد و مدارک در خود اظهاری اعلام شده از سوی داوطلبان می باشد.

توجه ۴: اسامی مشخص شده در فهرست تکمیل ظرفیت، می بایست مدارک خود را طبق شرایط و مندرجات اطلاعیه شماره ۳ همین صفحه به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷، از طریق سامانه دریافت مدارک ارسال نمایند.

توجه ۵: بر اساس مفاد دفترچه راهنما درصورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج دراین آگهی باشد هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هرمرحله از آزمون، اعلام نتایج، مصاحبه و حتی درصورت پذیرش نهایی، اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی ندارد ضمنا درصورت نیاز مدارک از مراجع ذی ربط استعلام خواهد گردید وتطبیق اولیه انجام شده ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

مهلت ارسال مدارک از ۱ لغایت ۶ دی ماه ۱۴۰۰ می باشد.

عدم ارسال از مسیر و مهلت زمانی مشخص شده به منزله انصراف تلقی می گردد.

 فهرست اسامی افراد حائز شرایط پس از بررسی مدارک رشته شغل نگهبانی 

فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی (سری اول) رشته شفل سرایدار خدمتگزار وکمک پرستاری

فهرست اسامی قبول شدگان مرحله اول (تکمیل ظرفیت) جهت بررسی مدارک 

ورود به صفحه ارسال مدارک


خبر ۱ آبان ماه ۱۴۰۰ – افرادی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند فرم زیر را تکمیل و از طریق ایمیل ارسال نمایند.

فرم اعتراض


خبر ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰ – اعلام اسامی قبول شدگان مرحله اول

فهرست قبول شدگان مرحله اول آزمون جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک به شرح زیر اعلام میگردد.

توجه۱:این فهرست به منزله قبولی نهایی در آزمون نیست و صرفا جهت راستی آزمایی اسناد و مدارک در خود اظهاری اعلام شده از سوی داوطلبان می باشد.

توجه۲: طبق مفاد دفترچه راهنمای آزمون در صورت عدم احراز شرایط و نداشتن مدارک مورد نیاز در هر مرحله از فراخوان افراد حذف خواهند شد.

بدیهی است عدم ارسال مدارک در تاریخ مقرر به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

 

اسامی قبول شدگان مرحله اول رشته شفل نگهبانی ( ۱٫۵ برابر ظرفیت)

اسامی قبول شدگان مرحله اول رشته شفل کمک پرستاری

اسامی قبول شدگان مرحله اول رشته شفل سرایدار- خدمتگزار

مدارک مورد نیاز جهت بررسی می بایست به صورت الکترونیکی ارسال گردد.

فرصت ارسال مدارک از ۲۷ مهر لغایت ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ می باشد.

توجه: اصل مدارک در هنگام پذیرش افراد می بایست رویت گردد در صورت عدم تطابق فایلهای ارسالی با اصل مدارک فرد قبول شده از ادامه مراحل جذب حذف خواهد شد.


مدارک مورد نیاز (به صورت سیاه و سفید و در قالب فایل pdf اسکن شود.)

۱- اسکن تمام صفحات شناسنامه

۲- اسکن کارت ملی دو رو

۳-  اسکن مدارک تحصیلی

۴- اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دو رو ( در صورت دارا بودن کارت معافیت مدارک و مستندات نیز باید ارائه شود)  معافیت پزشکی جهت رشته شغلهای نگهبانی و سرایدار قابل قبول نیست.

۵- اسکن مدراک دال بر بومی گری در محدوده شهرستان  جهرم طبق بند ۶ دفترچه راهنما

۶- اسکن فرم استشهاد محلی سکونت ممهور به مهر نیروی انتظامی       دانلود فرم

۷- اسکن گواهینامه پایان دوره یکساله کمک پرستاری در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸- اسکن مدارک دال بر ایثارگری از مراجع قانونی (در صورت نیاز) (طبق  بند ۹ دفترچه آزمون)

۹- مدارک بهره مندی از امکان افزایش سقف سنی در صورت نیاز ( طبق بند ۷ دفترچه راهنما)

نحوه ارسال مدارک

کلیه مدارک در قالب فرمت pdf به صورت سیاه وسفید اسکن گردد و به صورت فایل zip  که با شماره کد ملی فرد نامگذاری شده از طریق سامانه آزمون ارسال گردد.

فایل zip شده نباید از ۲۰۰۰ کیلوبایت بیشتر باشد.

*پس از ارسال فایل، کد رهگیری دریافت شده نگهداری شود. عدم دریافت کد رهگیری به منزله عدم ارسال مدارک می باشد.

* کلیه مدارک ارسالی به ترتیب زیر و به صورت جداگانه اسکن شود. (مانند نمونه) 

توجه: دقت وضوح مدارک در هنگام اسکن ۲۰۰ dpi باشد.

* نمونه نامگذاری فایلی ها:   ذکر  عدد – شماره ملی فرد  

شناسنامه: ۱-۰۰۷۸۹۱۲۳۴۵

کارت ملی: ۲- ۰۰۷۸۹۱۲۳۴۵

مدرک تحصیلی: ۳- ۰۰۷۸۹۱۲۳۴۵

… سایر مدارک به همین روش نام گذاری گردد.

ورود به صفحه ارسال مدارک


خبر ۱۹ فروردین ۹۸: اطلاعیه مصاحبه گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ و رعایت فاصله اجتماعی امکان انجام مقدمات گزینش روزانه برای حداکثر ۲۰ نفر مقدور می باشد، لذا طبق برنامه ریزی انجام شده از طریق تماس تلفنی به اطلاع پذیرفته شدگان رسانده خواهد شد.

 متن اطلاعیه

فرم اطلاعات فردی


خبر ۲۳ دی ماه ۹۸ -اطلاعیه بررسی مدارک داوطلبان آزمون استخدامی ۹۸/۸/۳۰ دانشگاه علوم پزشکی جهرم
بر اساس اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی ۹۸/۸/۳۰ دانشگاه علوم پزشکی جهرم توسط سازمان سنجش کشور، آندسته ازداوطلبانی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی‌شدگان جهت بررسی مدارک می باشند، با توجه به راهنمای ذیل اقدام نمایند.

خبر ۷ بهمن ماه ۹۷ – اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون به شرح زیر اعلام می‌گردد.

    اسامی پذیرفته شدگان نهایی 

افراد پذیرفته شده می بایست با در دست داشتن مدارک زیر، به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی استان فارس مراجعه نمایند.

مدارک لازم:

۱ـ اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

۲ـ اصل و کپی کارت ملی

۳ـ کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ویژه برادران)

۴ـ کپی مدرک تحصیلی

۵ـ سه قطعه عکس ۴*۳

۶ـ مدرک دال بر ایثارگری (ویژه ایثارگران)

تاریخ مراجعه:

یکی از روزهای شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ یا یکشنبه  ۹۷/۱۱/۱۴ و یا دوشنبه ۹۷/۱۱/۱۵ در ساعات اداری

 محل مراجعه :

شیراز، خیابان زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی فارس، طبقه سوم، هسته گزینش دانشگاه


خبر ۳۰ دی ماه ۹۷ -اسامی پذیرفته شدگان جدید مرحله اول جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی مدارک   

 با توجه به بررسی مدارک افراد دارای سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگری و عدم تکمیل ظرفیت در سهمیه مذکور، افراد ذیل (طبق خوداظهاری ثبت نام انجام شده درقسمت سهمیه ایثارگری) جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی مدارک به شرح زیر اعلام میگردد.

ردیفنامنام خانوادگیکد ملی
۱زهرامبارکی۲۵۲۰۱۴۷۴۲۳
۲فاطمهجلیلی۵۱۴۰۰۱۵۳۵۸
۳زهراعلی پوریان۶۷۳۰۰۰۸۲۰۲
۴سمیهبهمنی۲۵۷۲۷۰۴۱۲۹
۵محسنزارع۲۵۲۹۹۶۲۸۷۱
۶یگانهپارسایی۲۵۲۰۰۴۳۱۵۶

افراد یاد شده می بایست در صورت داشتن سهمیه، مدارک مورد نیاز را خود را طبق اطلاعیه قبلی، از طریق پست الکترونیکیfarakhan.avasalamat@gmail.com    حداکثر تا روز دوشنبه ۱ بهمن ماه ارسال نمایند.

 عدم ارسال مدارک در زمان تعیین شده  به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد


خبر ۱۰ دی ماه ۹۷ – اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی مدارک به شرح زیر اعلام میگردد.

افراد یاد شده می بایست مدارک مورد نیاز را جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی، از طریق پست الکترونیکی farakhan.avasalamat@gmail.com  حداکثر تا روز یک شنبه ۱۶ دیماه  ارسال نمایند.

مدارک مورد نیاز:

*  تصویر آخرین مدرک تحصیلی

*  تصویر کارت ملی

*  تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

*  تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

*  تصویر گواهی نامه ی کمک پرستاری یکساله(مورد تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)

*  تصویر مدارک دال بر بومی بودن (مطابق با بند ۵ متن آگهی فراخوان)

*  تصویر مدارک ایثارگری (مطابق با بند ۴ متن آگهی فراخوان و طبق مراجع صادرکننده تاییدیه سهمیه ایثارگری)

* عدم ارسال مدارک در زمان تعیین شده  به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد

    اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی مدارک


خبر ۲۶ اسفند ۹۶: اعلام اسامی داوطلبان جهت بررسی مدارک استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ  ۹۶/۱۰/۱ دانشکده علوم پزشکی جهرم اعلام گردید.

جهت دانلود اسامی اینجا کلیک نمایید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.