خانه » استخدام در استان خوزستان » اطلاعیعه دعوت به مصاحبه آزمون نگهبان سرایدار دانشگاه علوم پزشکی دزفول

اطلاعیعه دعوت به مصاحبه آزمون نگهبان سرایدار دانشگاه علوم پزشکی دزفول

متن آگهی:

خبر ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۸ –  به اطلاع  پذیرفته شدگان اولیه آزمون کتبی نگهبان سرایدار (سردشت )مورخ ۹۸/۰۱/۲۱ می رساند  جهت مصاحبه در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۵ روز چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ به ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول واقع در خیابان پست نبش خیابان دادگستری مراجعه فرمایید. 

ردیف محل شماره ملی
۱ سردشت ۱۹۹۰۴۰۰۷۶۰
۲ سردشت ۲۰۰۱۱۳۴۵۴۱
۳ سردشت ۱۹۹۰۳۱۸۶۶۵
۴ سردشت ۲۰۰۳۴۰۰۵۲۴

خبر ۳۱ فروردین ماه ۹۸ – نتایج اولیه آزمون کتبی نگهبان سرایدار(سردشت) مورخ ۹۸/۰۱/۲۱

لیست کدملی پذیرفته شدگان اولیه آزمون کتبی نگهبان سرایدار (سردشت )مورخ ۹۸/۰۱/۲۱به شرح ذیل می باشد,لازم به ذکر است تاریخ مصاحبه متعاقبا در سایت اعلام میگردد.

ردیف محل شماره ملی
۱ سردشت ۱۹۹۰۴۰۰۷۶۰
۲ سردشت ۲۰۰۱۱۳۴۵۴۱
۳ سردشت ۱۹۹۰۳۱۸۶۶۵
۴ سردشت ۲۰۰۳۴۰۰۵۲۴

داوطلبین می توانند  در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۲ جهت  رسیدگی و پیگیری به شکایات   به صورت حضوری به واحد  میز خدمت  دانشگاه  علوم پزشکی  دزفول و یا به صورت الکترونیکی به پرتال اداره بازرسی  مراجعه فرمایند.

تذکر: اعلام کد ملی بدون هیچ چیدمانی می باشد.


خبر ۱ اسفند ۹۷: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

لیست نهایی اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون بهورزی سال ۹۷ به پیوست درج می گردد،

ضمناٌ نحوه ی اجرای فرایند آزمون به شرح ذیل می باشد:

۱-محل توزیع کارت :

دزفول- مرکز آموزش بهورزی شهرستان

شوش-مرکز آموزش بهورزی شهرستان

گتوند- مرکز بهداشت واحد گسترش شبکه

۲-زمان توزیع کارت: ۹۷/۱۱/۲۷ لغایت ۹۷/۱۲/۰۱

۳-مکان آزمون:(پس از اعلام مکان برگزاری آزمون از سوی حراست دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد)

۴-نحوه ی دریافت کارت: کارت ورود به آزمون با ارائه ی اصل کارت ملی یا شناسنامه فقط به خود فرد تحویل داده خواهد شد.

۵-زمان آزمون: راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۹۷/۱۲/۰۲

۶- اعلام مهلت زمان اعتراض متقاضیانی که نام آنان در لیست واجدین شرایط شرکت در آزمون نمی باشد. ۹۷/۱۱/۰۷لغایت۹۷/۱۱/۱۰

۷ – محل مراجعه و تحویل درخواست اعتراض: میز خدمت واقع در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

جهت مشاهده اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۳ آبان ماه ۹۷ – لیست کدملی پذیرفته شدگان اولیه آزمون کتبی نگهبان سرایدار مورخ ۹۷/۵/۲۵ به شرح ذیل می باشد،لازم به ذکر است افراد پذیرفته شده اولیه در مورخ شنبه  ۹۷/۸/۲۶ نسبت به همراه داشتن مدارک ذیل در واحدهای اعلامی مندرج نسبت به تکمیل پرونده اولیه که در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی مشخص شده که در زیر نیز آورده شده اقدام نمایند.ضمنا نتایج قطعی بعد از مصاحبه وتاریخ مصاحبه متعاقبا در سایت اعلام میگردد.

کپی تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه (مدارک متاهل بودن)

کپی و اصل  کارت  ملی

کپی و اصل کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت از سربازی

گواهی بومی بودن در محل استخدامی ( بخشداری و یا دهداری و یا دهیاری و یا شورای شهر تائید کرده باشند)

کپی و اصل مدرک تحصیلی

مدرک دال بر بسیجی فعال بودن

مدرک دال بر سوابق ورزشی

آدرس مراجعه جهت تحویل مدارک مخصوص روستا ها به تفکیک:

*آدرس شبکه بهداشت و درمان  گتوندکمربندی غربی جنب دبستان ولی عصر (عج) ، مخصوص روستاهای گتوند

**آدرس شبکه بهداشت و درمان شوش بلوار پیروزی پشت حرم حضرت دانیال،مخصوص روستاهای شوش

***آدرس دزفول خیابان پست جنب خیابان دادگستری  ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول،مخصوص روستاهای دزفول

شهرستان کد ملی محل
دزفول ۱۹۹۰۲۶۰۱۱۱ مرکز مهاجرین دزفول
دزفول ۴۵۴۹۹۰۷۵۸۴ مرکز شمس آباد دزفول
دزفول ۲۰۰۲۵۶۵۸۳۱ مرکز شمس آباد دزفول
دزفول ۱۹۹۰۵۷۷۵۷۱ مرکز بنوت دزفول
دزفول ۲۰۰۲۳۱۰۸۷۴ مرکز بنوت دزفول
دزفول ۲۰۰۳۰۸۶۲۶۹ مرکز بنوت دزفول
دزفول ۱۸۸۲۰۹۰۰۶۳ مرکز اسلام آباد دزفول
گتوند ۱۸۸۰۹۴۵۵۸۴ مرکز شماره یک گتوند
گتوند ۱۸۸۲۴۱۱۷۶۵ مرکز شماره دو گتوند
شوش ۵۲۶۹۸۷۸۵۳۴ مرکز الجزایر شوش
شوش ۵۲۶۹۹۳۳۶۹۱ مرکز الوان شوش
شوش ۵۲۶۰۰۹۱۸۴۱ مرکز خلف مسلم شوش
شوش ۱۹۹۰۱۲۷۳۳۹ مرکز دوسالق شوش
شوش ۱۹۸۹۵۵۶۵۲۳ مرکز شاوور شوش
شوش ۱۹۹۰۰۶۴۳۲۹ مرکز دوسالق شوش
شوش ۵۲۶۹۸۶۸۴۵۸ مرکز صالح مشطت شوش
شوش ۱۹۹۰۰۴۵۷۲۳ مرکز شاوور شوش

خبر ۱ آبان ۹۷: اعلام نتایج اولیه آزمون کتبی نگهبان سرایدار دانشگاه علوم پزشکی دزفول

لیست کدملی پذیرفته شدگان اولیه آزمون کتبی نگهبان سرایدار مورخ ۹۷/۵/۲۵ به شرح ذیل می باشد،لازم به ذکر است افراد پذیرفته شده اولیه در مورخ یکشنبه ۹۷/۸/۶ نسبت به همراه داشتن مدارک ذیل در واحدهای اعلامی مندرج نسبت به تکمیل پرونده اولیه که در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی مشخص شده که در زیر نیز آورده شده اقدام نمایند.ضمنا نتایج قطعی بعد از مصاحبه وتاریخ مصاحبه متعاقبا در سایت اعلام میگردد.

کپی تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه (مدارک متاهل بودن)

کپی و اصل  کارت  ملی

کپی و اصل کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت از سربازی

گواهی بومی بودن در محل استخدامی ( بخشداری و یا دهداری و یا دهیاری و یا شورای شهر تائید کرده باشند.)

کپی و اصل مدرک تحصیلی

مدرک دال بر بسیجی فعال بودن

مدرک دال بر سوابق ورزشی

آدرس مراجعه جهت تحویل مدارک مخصوص روستا ها به تفکیک:

*آدرس شبکه بهداشت و درمان  گتوند: کمربندی غربی جنب دبستان ولی عصر (عج) ، مخصوص روستاهای گتوند

**آدرس شبکه بهداشت و درمان شوش : بلوار پیروزی پشت حرم حضرت دانیال،مخصوص روستاهای شوش

***آدرس دزفول : خیابان پست جنب خیابان دادگستری  ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول،مخصوص روستاهای دزفول

ضمنا روز های  چهارشنبه مورخ ۹۷/۸/۲ و شنبه مورخ ۹۷/۸/۵ مهلت رسیدگی به شکایات در واحد بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه می باشد.

ردیف محل شماره ملی
۱ مرکز میانرود دزفول ۱۹۹۰۳۵۹۶۶۳
۲ مرکز میانرود دزفول ۱۹۹۰۱۳۱۶۴۶
۳ مرکز میانرود دزفول ۱۹۹۰۱۷۲۳۱۸
۴ مرکز مهاجرین دزفول ۲۰۰۳۲۴۳۸۷۹
۵ مرکز مهاجرین دزفول ۱۹۹۰۰۹۲۰۸۱
۶ مرکز مهاجرین دزفول ۲۰۰۲۹۰۷۶۶۸
۷ مرکز شمس آباد دزفول ۲۰۰۳۳۳۶۳۸۹
۸ مرکز شمس آباد دزفول ۱۹۹۰۳۲۰۰۹۰
۹ مرکز شمس آباد دزفول ۴۵۴۹۹۰۷۵۸۴
۱۰ مرکز شمس آباد دزفول ۲۰۰۲۵۶۵۸۳۱
۱۱ مرکز روستایی خیبر دزفول ۲۰۰۳۴۱۶۳۵۸
۱۲ مرکز روستایی خیبر دزفول ۱۹۹۰۰۴۱۷۴۴
۱۳ مرکز روستایی خیبر دزفول ۱۹۹۰۴۳۰۴۷۳
۱۴ مرکز حمزه سردشت دزفول ۱۹۱۰۱۷۰۰۲۱
۱۵ مرکز حمزه سردشت دزفول ۱۹۹۰۴۵۷۷۴۶
۱۶ مرکز حمزه سردشت دزفول ۱۹۹۰۴۸۹۹۰۷
۱۷ مرکز بنوت دزفول ۲۰۰۳۲۶۳۵۵۱
۱۸ مرکز بنوت دزفول ۲۰۰۱۶۹۹۸۷۵
۱۹ مرکز بنوت دزفول ۲۰۰۱۶۹۴۲۵۳
۲۰ مرکز اسلام آباد دزفول ۱۹۹۰۲۵۵۵۶۶
۲۱ مرکز اسلام آباد دزفول ۱۹۹۰۱۸۹۹۷۰
۲۲ مرکز اسلام آباد دزفول ۲۰۰۲۶۰۵۴۹۱
۲۳ مرکز الجزایر شوش ۵۲۶۹۴۷۱۱۲۴
۲۴ مرکز الجزایر شوش ۱۹۹۰۲۰۳۰۰۰
۲۵ مرکز الجزایر شوش ۵۲۶۰۲۱۹۵۸۹
۲۶ مرکز الوان شوش ۵۲۶۹۹۴۲۶۵۸
۲۷ مرکز الوان شوش ۵۲۶۹۹۴۱۳۲۵
۲۸ مرکز الوان شوش ۵۲۶۹۰۳۱۰۸۶
۲۹ مرکز خلف مسلم شوش ۵۲۶۰۱۱۴۱۰۸
۳۰ مرکز خلف مسلم شوش ۵۲۶۰۰۹۱۸۴۱
۳۱ مرکز دوسالق شوش ۵۲۶۹۹۲۱۳۱۶
۳۲ مرکز دوسالق شوش ۵۲۶۹۹۱۹۹۴۱
۳۳ مرکز دوسالق شوش ۱۹۹۰۱۸۶۷۴۲
۳۴ مرکز دوسالق شوش ۱۹۹۰۱۲۷۳۳۹
۳۵ مرکز روستایی سید عباس شوش ۵۲۶۹۹۵۰۵۹۶
۳۶ مرکز روستایی سید عباس شوش ۵۲۶۹۵۹۸۴۰۱
۳۷ مرکز روستایی سید عباس شوش ۱۷۴۰۳۲۹۹۸۸
۳۸ مرکز شاوور شوش ۵۲۶۹۵۹۱۷۲۳
۳۹ مرکز شاوور شوش ۵۲۶۹۷۴۶۹۲۱
۴۰ مرکز شاوور شوش ۱۹۹۰۰۴۵۷۲۳
۴۱ مرکز صالح مشطت شوش ۵۲۶۰۰۷۷۰۶۷
۴۲ مرکز صالح مشطت شوش ۱۸۸۰۵۷۱۱۴۵
۴۳ مرکز صالح مشطت شوش ۱۹۹۰۲۱۳۴۲۱
۴۴ مرکز عبید شوش ۵۲۶۹۷۵۳۴۷۲
۴۵ مرکز عبید شوش ۱۷۵۷۷۹۰۷۰۵
۴۶ مرکز محمد صافی شوش ۵۲۶۹۷۷۴۱۵۱
۴۷ مرکز محمد صافی شوش ۵۲۶۰۳۳۷۸۱۶
۴۸ مرکز محمد صافی شوش ۵۲۶۰۰۷۷۷۴۱
۴۹ مرکز مزرعه شوش ۵۲۶۰۱۰۰۹۲۱
۵۰ مرکز مزرعه شوش ۴۸۴۰۰۱۰۰۳۱
۵۱ مرکز مزرعه شوش ۱۷۵۷۶۰۹۱۹۹
۵۲ مرکز شهید محمدی گتوند ۱۹۷۲۲۱۰۴۵۹
۵۳ مرکز شهید محمدی گتوند ۱۸۷۰۲۱۲۶۷۳
۵۴ مرکز شهید محمدی گتوند ۱۸۸۲۰۴۷۵۴۰
۵۵ مرکز شماره یک گتوند ۱۸۸۲۰۳۰۶۲۱
۵۶ مرکز شماره یک گتوند ۱۸۷۰۰۴۶۷۳۰
۵۷ مرکز شماره یک گتوند ۱۸۸۲۳۸۸۰۸۹
۵۸ مرکز شماره دو گتوند ۱۸۸۲۴۲۲۴۴۹
۵۹ مرکز شماره دو گتوند ۱۸۸۲۴۱۹۲۳۵
۶۰ مرکز شماره دو گتوند ۱۸۸۰۹۷۵۴۸۳
۶۱ مرکز جنت مکان گتوند ۱۸۷۰۳۱۳۶۶۶
۶۲ مرکز جنت مکان گتوند ۱۸۸۲۴۲۸۸۵۴
۶۳ مرکز جنت مکان گتوند ۱۸۷۰۲۴۲۱۸۱
۶۴ مرکز ایستادگی گتوند ۱۸۸۲۰۵۳۹۱۵
۶۵ مرکز ایستادگی گتوند ۱۸۸۲۴۴۲۷۱۷
۶۶ مرکز ایستادگی گتوند ۱۸۷۰۰۵۰۰۳۷

تذکر: اعلام کد ملی بدون هیچ چیدمانی می باشد.


خبر ۷ مهر ماه ۹۷ – نتایج نهایی آزمون کتبی و مصاحبه نیروهای شرکتی مامایی

اسامی نهایی شرکت کنندگان آزمون کتبی و مصاحبه نیروهای شرکتی (مامایی)به شرح ذیل می باشد،لازم به ذکر است شرکت کنندگان می توانند جهت رسیدگی به شکایات خود  ازروز یک شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸    لغایت    سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به اداره بازرسی-واحد رسیدگی به شکایات  دانشگاه مراجعه نمایند.

جهت مشاهده اسامی اینجا کلیک کنید


خبر ۱۲ شهریور ماه ۹۷ – زمان برگزاری مصاحبه نیروهای آزمون جذب شرکتی ماما(سه برابر ظرفیت) در تاریخ های ۲۵ و ۲۶ و۲۷ شهریور به شرح ذیل می باشد، ضمنا ساعات اعلام شده تقریبی بوده و همچنین عدم حضور به منزله انصراف تلقی می گردد.

برای مشاهده زمان مصاحبه اینجا کلیک کنید


خبر ۳۰ تیر ۹۷: اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

اسامی پذیرفته شدگان اولیه (سه برابر ظرفیت) آزمون جذب نیروهای شرکتی مامایی مورخ ۹۷/۴/۱۴ اعلام شد.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر ۵ خرداد ۹۷: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون پیمانی مورخ ۹۶/۱۰/۱ (به جز رشته کارشناسی فوریتهای پزشکی) اعلام گردید.

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۷ – نتایج نهایی آزمون کتبی و مصاحبه نیروهای شرکتی مورخ (۱۳۹۶/۱۱/۱۲)

نتایج نهایی آزمون کتبی و مصاحبه نیروهای شرکتی مورخ (۱۳۹۶/۱۱/۱۲)


خبر ۱۴ فروردین ماه ۹۷ – مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان شرکتی مربوط به آزمون بهمن ۹۶

اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان شرکتی مربوط به آزمون بهمن ۹۶

ساعت حضور : ساعت ۹ صبح

درصورت عدم حضور داوطلب در مصاحبه تخصصی از فرایند آزمون حذف خواهند شد

ردیف رشته شماره ملی تاریخ مصاحبه
۱ حسابداری ۱۹۹۰۳۸۲۰۶۱ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۲ حسابداری ۲۰۰۲۶۱۳۳۴۶ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۳ حسابداری ۱۹۹۰۷۲۴۷۹۵ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۴ مدیریت بازرگانی ۱۹۹۰۳۵۳۸۲۷ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۵ مدیریت بازرگانی ۱۹۹۰۲۵۰۰۵۱ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۶ مدیریت بازرگانی ۲۰۰۲۷۳۲۷۳۶ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۷ مدیریت صنعتی ۲۰۰۳۰۷۸۶۵۷ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۸ مهندسی معماری ۲۰۰۰۷۹۴۸۱۵ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۹ مهندسی معماری ۲۰۰۲۳۰۵۵۲۸ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۱۰ مهندسی معماری ۲۰۰۳۱۸۴۸۴۸ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۱۱ مهندسی معماری ۲۰۰۳۳۴۰۹۹۸ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۱۲ مهندسی معماری ۱۹۹۰۰۷۸۸۳۴ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۱۳ مهندسی معماری ۲۰۰۲۶۳۵۲۲۶ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۱۴ مدیریت بازرگانی ۱۹۹۰۰۷۴۳۴۰ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۱۵ مدیریت دولتی ۲۰۰۳۰۹۵۳۴۹ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۱۶ مدیریت دولتی ۱۹۳۰۹۸۹۱۴۸ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۱۷ مدیریت دولتی ۱۹۹۰۰۴۳۵۵۰ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۱۸ مدیریت دولتی ۱۹۹۰۳۴۷۳۰۴ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۱۹ مهندسی پزشکی بیوالکتریک ۱۷۵۷۴۶۷۹۹۸ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۲۰ مهندسی پزشکی بیوالکتریک ۵۲۶۰۰۹۳۳۴۸ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۲۱ مهندسی پزشکی بیوالکتریک ۱۹۹۰۱۱۵۲۹۲ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۲۲ مدیریت بازرگانی ۱۱۵۰۰۸۹۶۳۶ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۲۳ مدیریت دولتی ۱۹۹۰۴۷۷۶۵۸ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۲۴ مدیریت دولتی ۱۹۳۰۸۳۸۲۲۰ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۲۵ امور حقوقی ۱۹۷۲۴۹۱۷۳۳ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۲۶ امور حقوقی ۲۰۰۳۱۴۰۰۰۱ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۲۷ امور حقوقی ۲۰۰۳۱۷۱۷۸۹ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۲۸ مدیریت بازرگانی ۱۲۸۹۰۵۷۲۹۱ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۲۹ مدیریت بازرگانی ۱۹۹۰۵۰۷۵۱۴ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۳۰ مدیریت بازرگانی ۲۰۰۲۶۹۷۵۴۱ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۳۱ مدیریت بازرگانی ۱۹۹۰۳۸۵۴۱۹ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۳۲ مدیریت بازرگانی ۲۰۰۳۵۴۶۱۲۱ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۳۳ مدیریت صنعتی ۱۹۹۰۳۶۱۹۹۴ سه شنبه ۹۶/۱/۲۱
۳۴ حسابداری ۲۰۰۳۱۸۱۹۲۱٫۰۰ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۳۵ حسابداری ۱۹۲۰۰۹۸۸۸۷ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۳۶ حسابداری ۲۰۰۳۱۹۷۲۸۱ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۳۷ حسابداری ۲۰۰۲۲۵۲۱۶۵ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۳۸ حسابداری ۲۰۰۲۷۳۹۶۱۷ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۳۹ حسابداری ۱۹۹۰۴۷۶۳۳۳ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۴۰ حسابداری ۱۹۹۰۳۶۵۸۱۷ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۴۱ حسابداری ۴۶۷۰۱۸۲۱۵۳ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۴۲ حسابداری ۱۹۹۰۲۶۳۴۲۹ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۴۳ حسابداری ۲۰۰۳۰۰۹۵۵۸ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۴۴ حسابداری ۲۰۰۱۲۰۰۷۷۳ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۴۵ حسابداری ۱۹۹۰۶۸۳۰۲۹ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۴۶ مهندسی کامپیوتر نرم افزار ۱۹۹۰۳۹۷۵۹۱ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۴۷ مهندسی کامپیوتر نرم افزار ۵۲۶۹۷۷۱۴۳۸ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۴۸ مهندسی کامپیوتر نرم افزار ۲۰۰۳۲۹۳۲۵۶ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۴۹ مهندسی کامپیوتر نرم افزار ۱۹۹۰۲۶۹۶۳۱ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۵۰ مهندسی کامپیوتر نرم افزار ۱۹۲۰۰۷۷۸۰۴ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۵۱ مهندسی کامپیوتر نرم افزار ۲۰۰۳۲۳۹۰۳۰ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۵۲ مهندسی عمران ۱۹۹۰۳۵۳۲۷۴ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۵۳ مهندسی عمران ۱۷۵۳۷۷۸۵۱۴ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۵۴ مهندسی عمران ۲۰۰۳۱۸۹۵۵۶ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۵۵ مهندسی عمران ۱۸۸۲۳۷۹۴۵۴ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۵۶ مهندسی عمران ۱۸۷۰۲۴۱۳۱۲ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۵۷ مهندسی عمران ۲۰۰۲۱۹۵۷۴۹ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۵۸ مهندسی عمران ۵۲۶۹۸۴۰۹۲۸ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۵۹ مهندسی عمران ۱۸۷۰۰۲۹۶۳۱ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۶۰ مهندسی عمران ۵۲۶۹۸۳۰۰۳۵ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۶۱ مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی ۱۹۹۰۳۶۹۸۹۸ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۶۲ مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی ۱۹۹۰۰۳۲۸۰۱ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲
۶۳ مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی ۱۹۹۰۴۰۴۰۷۳ چهار شنبه ۹۶/۱/۲۲

خبر ۲۸ اسفند ماه ۹۶ – اطلاعیه شماره دو آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ (احراز مدارک)

قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدام پیمانی تاریخ ۰۱ / ۱۰ / ۹۶ سازمان سنجش آموزش کشور متقاضی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی دزفول

با توجه به اعلام یک و نیم برابر ظرفیت رشته های بدون مصاحبه در آگهی استخدامی شماره یک داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی ۰۱ / ۱۰ / ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی  دزفول  به شرح جدول زیر اعلام می شود.

بنابراین ضروری است داوطلبان محترم(یک و نیم برابر اعلام شده) طبق جدول زمان بندی و ضمن مطالعه مجدد مفاد آگهی با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره زیر از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۳ به  واحد مدیریت منابع انسانی  دانشگاه مراجعه نمایند.

تذکر ۱ : در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت نامی، داوطلبان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

تذکر ۲ :بدیهی است عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله ی انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.

تذکر ۳ : لیست اعلام شده به میزان یک ونیم برابر صرفاً جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت موقت بوده و طبق مفاد آگهی منتشره از سوی سازمان سنجش مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی بر عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده خو د اظهاری زمان ثبت نام دواطلبان، پس از بررسی مدارک محرز نشود اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان، پذیرش صورت خواهد گرفت.

تذکر ۴ : در خصوص داوطلبانی که در حال تحصیل در مقاطع بالاتر از مقاطع اعلام شده در آگهی می باشند، در این مرحله نیاز به ارائه گواهی انصراف نداشته و پس از طی مراحل بررسی مدارک، در صورت نیاز گواهی انصراف از تحصیل از ایشان اخذ خواهد.

مدارک موردنیاز (اصل و تصویر مدارک زیر)

۱- پرینت کارنامه استخراج شده از سایت سازمان سنجش

۲- چهار قطعه عکس با پشت زمینه سفید و پشت نویسی شده

۳- مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل مورد تقاضا با ارائه ی اصل و تصویر انشنامه، گواهی نامه موقت و یا گواهی فراغت از تحصیل(تارخ فراغت از تحصل مجاز باید ۰۱ / ۰۹ / ۹۶ باشد).

۴- اصل و تصویر پشت وروی کارت ملی

۵- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

۶- اصل کارت و تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت، معافیت و یا نامه از یگان خدمتی با قید تاریخ اتمام خدمت وظیفه و ارایه ی تصویر آن )ویژه ی برادران(.ملاک محاسبه کارت پایان خدمت یا معافیت حداکثر تاریخ ۰۱ / ۰۹ / ۹۶ می باشد.

– مدارک دال برایثارگری شامل موارد زیر است:

۷- ارایه ی اصل و تصویر کارت و یا گواهی ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران به تاریخ روز و همچنین تصویر

تمام صفحات شناسنامه پدر و همسر درصورت استفاده از سهمیه ایثارگران ویژه ی داوطلبان ایثارگر برابر مفاد آگهی آزمون مذکور.

۸- گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح با تایید معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع جهاد کشاورزی( جهت استفاده از سهمیه ی ایثارگری فرزند رزمنده با قید حضور داوطلبانه در جبهه ی جنگ(برای کسانی که خدمت سربازی را گذرانده اند سه چهارم مدت در جبهه داوطلبانه محسوب می شود).

۹- تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر یا همسر در صورت استفاده از سهمیه ی ایثارگر(ویژه ی داوطلبان ایثارگر مشمول سهمیه ی جانبازان، آزادگان و رزمندگان)

۱۰- مدارک دال بر معلولیت(ارایه ی گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی محل اقامت با قید عبارت استفاده از سه درصد سهمیه استخدامی)

۱۱- مدارک ویژه ی کارکنان قراردادی: نامه ی گواهی اشتغال به کار از محل خدمت)با ذکر نام و نام خانوادگی، شماره ملی،سمت  مندرج در قرارداد تاریخ شروع و پایان قرارداد(، سوابق بیمه تایید شده، به همراه خلاصه سوابق )فرم شماره ی ۵۰۲ و، تصویراولین وآخرین حکم قراردادی .

۱۲- مدارک ویژه کارکنان شرکتی: ارائه سوابق بیمه و گواهی اشتغال مهمور به مهر و امضا شرکت و محل خدمت با ذکر تاریخ و مدت اشتغال.

۱۳- گواهی پایان طرح و یا معافیت برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری و یا حکم کارگزینی پایان طرح و تصویر آنها جهت تطبیق با اصل آن.(ملاک محاسبه پایان خدمت قانونی شرکت کنندگان سایر دانشکاه ۰۱ / ۰۹ / ۹۶ می باشد).

۱۴- مدارک دال بر بومی بودن حسب موارد ذکر شده در مفاد آگهی آزمون یاد شده جهت سهمیه ی بومی شدن شامل بومی شهرستان و یا بومی استان صرفاً یکی از موارد(الف، ب، ج، د) زیر می باشد:

الف. محل تولد داوطلب و یا همسر وی با محل مورد تقاضا، شهرستان و یا استان شغل مورد نظر یکی باشد. بنابراین جهت این مورد اصل و تصویر شناسنامه داوطلب و یا همسر وی باید ارایه شود.

ب. همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(عم از شاغل و یا بازنشسته)که محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با محل ، شهرستان و یا استان مورد تقاضا یکی باشد.بنابراین جهت این مورد می بایست مدارک زیر ارایه شود:

اصل و تصویر حکم بازنشستگی(پیمانی، رسمی، نیروهای مسلح)پدر، مادر، همسر به انضمام گواهی بازنشستگی از -محل خدمت)به تاریخ روز با قید محل خدمت بازنشستگی ( و تصاویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی جهت افرادبازنشسته .

گواهی اشتغال از محل خدمت (به تاریخ روز با قید محل خدمت ) به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی، رسمی یا -نیروهای مسلح پدر ،مادر،همسر جهت افراد شاغل و تصاویر تمام صفحات کارت ملی و شناسنامه آنان.

ج.حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب(ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان) به صورت متوالی یا متناوب در محل مورد تقاضا،شهرستان و یا استان مورد تقاضا باشد.ارائه مدارک زیر الزامی است:

۱ .اصل و تصویر کارنامه های تحصیلی به تفکیک هر سال

۲٫گواهی اشتغال به تحصیل معتبر با قید تاریخ شروع و فراغت از تحصیل تایید شده با مهر آموزشگاه و امضای مسئول مربوطه.

د.حداقل چهار سال سابقه ی پرداخت بیمه ی یکی از افراد(داوطلب،پدر،مادر،همسر)تا تاریخ ۲۵ / ۰۸ / ۹۶ در محل مورد تقاضا،شهرستان و یا استان مورد تقاضا باشد.

ارائه ی مدارک زیر برای این مورد الزامی است:

گواهی سابقه پرداخت حق بیمه حداقل چهار سال مربوط به یکی از  افراد(داوطلب،پدر،مادر،همسر)از شعب پرداخت حق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه ی مربوطه و همچنین اصل و تصویر تمتم صفحات شناسنامه و کارت ملی فرد بیمه شده.

۱۵- گواهی اشتغال به طرح، تمدید طرح و یا تداوم طرح داوطلبانه برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های فهرست اسامی)یک و نیم برابر ظرفیت رشته های بدون مصاحبه – سه برابر رشته های دارای مصاحبه: گروه فوریت های پزشکی( مدارک موردنیاز )اصل و تصویر مدارک زیر( اجباری با قید تاریخ شروع و پایان طرح به تاریخ روز)این دسته از از داوطلبان می بایست تا قبل از تاریخ ۰۱ / ۰۹ / ۹۶ طرح خود را در واحدهای تابعه دانشگاه شروع کرده باشند(. گواهی تمدید طرح سایر دانشگاه ها نیز می بایست با ذکر تاریخ شروع و پایان طرح همچنین باید به تاریخ روز باشد.

۱۶- گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح برای مشمولین برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه ی وزارت متبوع(غیر ازمحل جغرافیایی خدمت) می گذرانند.

۱۷- داشتن گواهی نامه ی رانندگی ب ۲ برای متقاضیان رشته های کارشناس فوریت های پزشکی .


خبر ۲۸ اسفند ۹۶ – نتایج اولیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶

نتایج اولیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶

نتایج اولیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶

تاریخ تحویل مدارک جهت احراز شرایط : یکشنبه ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ لغایت دوشنبه ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ از ساعت ۹ صبح الی ۱۳

عدم مراجعه به منزله انصراف می باشد

پذیرفته شدگان بدون هیچ چیدمانی اعلام شده اند

اطلاعات بعدی از طریق همین سایت اعلام می گردد.

 شماره پرونده  کد ملی  کد رشته فارغ التحصیلی   کد عنوان شغل امتحانی کد شغل محل
۱ ۵۲۶۰۰۲۱۸۹۴ حسابداری کارپرداز ۱۱۵۴۸
۲ ۵۲۶۰۰۱۰۹۱۴ حسابداری کارپرداز ۱۱۵۴۸
۳ ۵۲۶۹۵۲۰۲۰۶ حسابداری انباردار ۱۱۵۴۷
۴ ۵۲۶۹۸۶۵۲۷۰ حسابداری انباردار ۱۱۵۴۷
۵ ۱۹۹۰۱۴۵۶۰۴ حسابداری کارپرداز ۱۱۵۴۶
۶ ۱۹۹۰۰۰۴۶۵۲ حسابداری کارپرداز ۱۱۵۴۶
۷ ۴۵۴۹۸۵۸۲۱۴ مدیریت بازرگانی کارگزین ۱۱۵۴۵
۸ ۵۲۶۸۴۸۷۲۵۶ مدیریت دولتی کارگزین ۱۱۵۴۵
۹ ۱۹۹۰۰۱۰۱۸۰ مدیریت بازرگانی کارگزین ۱۱۵۴۵
۱۰ ۱۱۵۰۰۸۹۶۳۶ مدیریت بازرگانی کارگزین ۱۱۵۴۴
۱۱ ۱۹۹۰۱۶۷۶۱۶ مدیریت بازرگانی کارگزین ۱۱۵۴۴
۱۲ ۲۰۰۱۶۴۰۸۴۶ فوریت های پزشکی کارشناس فوریت های پزشکی ۱۱۵۴۳
# ۲۰۰۱۶۹۶۴۳۴ فوریت های پزشکی کارشناس فوریت های پزشکی ۱۱۵۴۳
۱۴ ۵۲۶۹۸۹۲۵۸۸ مهندسی کامپیوتر نرم افزار کارشناس تحلیل گرسیستم ۱۱۵۴۲
۱۵ ۵۲۶۹۸۰۲۶۹۴ مهندسی کامپیوتر نرم افزار کارشناس تحلیل گرسیستم ۱۱۵۴۲
۱۶ ۱۹۹۰۳۲۳۸۷۱ مدیریت دولتی کارشناس اموراداری ۱۱۵۴۱
۱۷ ۱۹۹۰۴۰۲۳۹۹ مدیریت دولتی کارشناس اموراداری ۱۱۵۴۱
۱۸ ۴۵۵۹۹۴۱۵۶۴ حسابداری حسابدار ۱۱۵۴۰
۱۹ ۵۲۶۰۰۳۸۹۳۲ حسابداری حسابدار ۱۱۵۴۰
۲۰ ۲۰۰۳۱۹۴۲۴۱ حسابداری حسابدار ۱۱۵۳۹
۲۱ ۲۰۰۲۸۷۱۸۵۱ حسابداری حسابدار ۱۱۵۳۹
# ۱۹۹۰۰۸۹۴۵۳ پرستاری پرستار ۱۱۵۳۷
# ۱۹۹۰۱۸۴۸۰۴ پرستاری پرستار ۱۱۵۳۷
# ۱۹۹۰۵۰۱۷۲۹ پرستاری پرستار ۱۱۵۳۷
# ۱۹۹۰۳۳۵۷۲۱ پرستاری پرستار ۱۱۵۳۷
# ۱۹۹۰۲۷۳۱۴۹ پرستاری پرستار ۱۱۵۳۷

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این آگهی و تمامی زمینه های استخدامی ؛
بدون نیاز به پیش شماره از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.