خانه » اطلاعیه های مهم » اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه های وزارت بهداشت

اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه های وزارت بهداشت

متن آگهی:

خبر ۲۱ خرداد ماه ۹۹ -اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۸

پیرو اطلاعیه های منتشره مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ ، ۹۸/۱۰/۲۲ و ۹۸/۱۲/۲۵ بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه­ها و دانشکده­ های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰ برای مشاغل جدول زیر شرکت نموده‌ و برای بررسی مدارک و انجام مصاحبه به دانشگاه های ذیربط مراجعه نموده اند، می‌رساند که کارنامه نهایی داوطلبان امروز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۰ بر روی سایت سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان هر یک از دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زیر می‌بایست باتوجه به نتیجه اعلام شده مندرج درکارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که برای کلیه داوطلبانی که کارنامه قبولی صادر شده است، می بایست از روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ ازطریق مراجعه به سایت دانشگاه یا دانشکده مورد نظر، اطلاعات مربوط به ادامه روند استخدامی را کسب نمایند.

توجه:

استخدام پذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند، منوط به تأیید هسته گزینش دانشگاه مربوطه و توانمندی­های جسمی، روانی، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمیسیون پزشکی طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع است.

داوطلبانی که در زمان های مشخص شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم برای شروع به کار اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت. بدیهی است در این گونه موارد با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور از سایر شرکت کنندگان دارای حدنصاب و شرایط آگهی به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهد شد.

 مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی و اصلاحیه بعدی آن و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر  مرحل ه از مراحل آزمون، مسابقه و جذب ،محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، ازانجام مراحل بعدی محروم گردیده و درصورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو وبلااثر می‌شود.

جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید

ردیفدانشگاهشهرستانکدشغل محلعنوان شغل محل
۱زنجانابهر۲۱۸۸۷کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۲زنجانایجرود۲۱۸۸۸کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۳زنجانخدابنده۲۱۸۸۹کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۴زنجانزنجان۲۱۸۹۰کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۵زنجانطارم۲۱۸۹۱کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۶زنجانماه نشان۲۱۸۹۲کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۷زنجانخدابنده۲۱۸۹۳کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی
۸زنجانزنجان۲۱۸۹۴کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی
۹آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۷۲کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۰آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۷۳کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۱آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۷۴کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۲آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۷۷کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۳آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۹۷کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۴آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۹۸کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۵آذربایجان غربیاشنویه۲۰۵۹۹کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۶آذربایجان غربیمهاباد۲۰۶۰۰کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۷آذربایجان غربینقده۲۰۶۰۱کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۸آذربایجان غربیمیاندواب۲۰۶۳۶کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۱۹کرمانشاهثلاث باباجانی۲۲۴۲۳پرستار
۲۰کردستانسقز۲۲۲۸۴پرستار
۲۱کردستانسقز۲۲۲۹۱پزشک عمومی
۲۲کردستانسقز۲۲۲۹۹کارشناس اتاق عمل
۲۳کردستانسقز۲۲۳۰۰کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۲۴کردستانسقز۲۲۳۰۱کارشناس امور اجرایی سلامت
۲۵کردستانسقز۲۲۳۱۳کارشناس بهداشت محیط
۲۶کردستانسقز۲۲۳۱۵کارشناس پرتوشناسی
۲۷کردستانسقز۲۲۳۲۲کارشناس تجهیزات پزشکی
۲۸کردستانسقز۲۲۳۲۳کارشناس تغذیه
۲۹کردستانسقز۲۲۳۲۵کارشناس هوشبری
۳۰کردستانسقز۲۲۳۳۰ماما
۳۱کردستانسقز۲۲۳۳۶مددکار بهداشتی و درمانی
۳۲کردستانسقز۲۲۳۳۹مسئول خدمات مالی ۱
۳۳کردستانسقز۲۲۳۴۰مسئول خدمات مالی ۱
۳۴کردستانسقز۲۲۳۴۱مسئول خدمات مالی ۱
۳۵کردستانسقز۲۲۳۵۵کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
۳۶کردستانسقز۲۲۳۵۶کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
۳۷کردستانسقز۲۲۳۶۱کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
۳۸کردستانسقز۲۲۳۶۵حسابدار
۳۹کردستانسقز۲۲۳۶۶حسابدار
۴۰کردستانسقز۲۲۳۶۷حسابدار
۴۱کردستانسقز۲۲۳۶۸کارشناس امور اداری
۴۲کردستانسقز۲۲۳۶۹کارشناس شبکه
۴۳کردستانسقز۲۲۳۷۰کارگزین
۴۴کردستانسقز۲۲۳۷۱متصدی امور دفتری
۴۵کردستانسقز۲۲۳۷۲مهندسی تأسیسات

خبر ۲۳ فروردین ماه ۹۹- اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام نتایج اولیه آزمون ویژه پزشکان متخصص دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۸

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از پزشکان متخصصی که در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ثبت نام و در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۷ در آزمون آن شرکت نموده‌اند، می‌رساند که نتایج اولیه آزمون مذکور امروز شنبه مورخ ۹۹/۰۱/۲۳ بر روی سایت سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان متقاضی هریک از دانشکده ها یا دانشگاه های مذکور پس از دریافت نتیجه آزمون، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزءمعرفی‌شدگان برای بررسی مدارک باشند، باید برای اقدامات بعدی به آدرس سایت دانشکده ها یا دانشگاه های موردنظر به شرح جدول ذیل مراجعه و براساس توضیحات مندرج در سایت، اقدام نمایند.

نام دانشگاه/ دانشکدهآدرس سایت
دانشکده علوم پزشکی آبادانhttp://abadanums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی اراکhttp://www.arakmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی اصفهانhttp://www.mui.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی اهوازhttp://www.ajums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی ایرانhttp://www.iums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهhttp://www.thums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی دزفولhttp://www.dums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://www.zaums.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی سیرجانhttp://sirums.ac.ir/index.php/fa/
دانشکده علوم پزشکی شوشترhttp://shoushtarums.ac.ir/fa/
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیhttp://www.sbmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی قزوینhttp://www.qums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی قمhttp://www.muq.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی کاشانhttp://www.kaums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز)http://www.abzums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://www.muk.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی گلستانhttp://www.goums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی گیلانhttp://www.gums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی لرستانhttp://www.lums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://www.mums.ac.ir/
دانشکده علوم پزشکی نیشابورhttp://www.nums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی همدانhttp://www.umsha.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی یاسوجhttp://www.yums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.ir/
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیhttp://www.uswr.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی خویhttps://khoyfaculty.umsu.ac.ir/
کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.