خانه » استخدام در استان آذربایجان شرقی » استخدام گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(تمدید مجدد مهلت ثبت نام)

استخدام گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(تمدید مجدد مهلت ثبت نام)

متن آگهی:

خبر ۱۲ مهر ۹۹: تمدید مجدد مهلت ثبت نام آزمون استخدامی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر

مهلت ثبت نام آزمون استخدامی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر تا ۱۴ مهر ماه تمدید گردید.


خبر ۱۶ شهریور ۹۹: تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر

مهلت ثبت نام آزمون استخدامی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر تا ۲۲ شهریور ۹۹ تمدید گردید.


خبر ۴ شهریور ماه ۹۹ – مواد آزمون استخدامی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر

ز: جدول مفاد آزمون

عنوان رشتهموادآزمون
پزشکی (دکتری)پوست– اورژانس–ارتوپدی–روانپزشکی–روش تحقیق–بیماری های زنان–بیماری های اطفال–بهداشت عمومی–بیماری های داخلی– بیماری های جراحی– مکانیزم اثر دارو– موارد مصرف دارو– بیماری های ENT و چشم
داروسازی (دکتری)تداخل های دارویی– عوارض جانبی دارو– فارماکوتراپی– فارماکوکنتیک– فارماکولوژی– مکانیزم اثر دارو– موارد مصرف دارو–موارد منع مصرف دارو
دامپزشکی (دکتری)بیماری های دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل– اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی کاربردی – مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام، طیور و آبزیان – بازرسی گوشت و بهداشت فرآورده های دامی
روان شناسی (کاردانی و بالاتر)روان شناسی مرضی – روان شناسی عمومی– روان شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان– روان شناسی صنعتی و سازمانی – روان شناسی اجتماعی– رفتار سازمانی
صنایع غذایی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)شیمی مواد غذایی– میکروبیولوژی مواد غذایی– تکنولوژی مواد غذایی (تکنولوژی لبنیات، قنـد، روغـن، غـلات، کنسـرو، اصـول نگهداری)– اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی
صنایع غذایی (دکتری)شیمی مواد غذایی– میکروبیولوژی مواد غذایی– تکنولوژی مواد غذایی (تکنولوژی لبنیات، قنـد، روغـن، غـلات، کنسـرو، اصـول نگهداری)– اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی
زیست شناسی [گرایشهای سلولی و مولکولی– میکروبیولوژی] (کارشناسی و کارشناسی ارشد)مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولـوژی و تکامـل)– ژنتیـک– بیوشـیمی – سلولی و مولکولی– میکروبیولوژی– مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی
زیست شناسی [گرایش سلولی و مولکولی] (دکتری)مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولـوژی و تکامـل)– ژنتیـک– بیوشـیمی – سلولی و مولکولی– میکروبیولوژی– مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی
مهندسی برق (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مهندسی پزشکی [بیوالکتریک، فن آوری اطلاعات، مهندسی ورزش] (کارشناسی و کارشناسی ارشد)مدار ۱ و ۲ – بررسی سیستم های قدرت ۱ و ۲ – کنترل – ماشین ۱ و ۲ – اندازه گیری الکتریکی– الکترونیک ۱ و ۲– مدار منطقی
مهندسی برق (دکتری)مدار ۱ و ۲ – بررسی سیستم های قدرت ۱ و ۲ – کنترل – ماشین ۱ و ۲ – اندازه گیری الکتریکی– الکترونیک ۱ و ۲– مدار منطقی
مهندسی مکانیک (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مهندسی پزشکی [بیومکانیک، توان بخشی، ورزش] (کارشناسی و کارشناسی ارشد)ترمودینامیک–سیالات–انتقال حرارت–استاتیک–مقاومت مصالح–دینامیک وارتعاشات
مهندسی مکانیک (دکتری)ترمودینامیک–سیالات–انتقال حرارت–استاتیک–مقاومت مصالح–دینامیک وارتعاشات
مهندسی صنایع (کارشناسی و کارشناسی ارشد)مبانی سازمان ومدیریت–کنترل پروژه–تحقیق درعملیات۱و۲–آمارواحتمال–اقتصادمهندسی–کنترل موجودی
مهندسی صنایع (دکتری)اقتصاد عمومی– کنترل پروژه– اصول مدیریت و تئوری سازمان– اقتصاد مهندسی پیشرفته– تحقیق در عملیات ۱و ۲– تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش‌ها
مهندسی مواد (کارشناسی و بالاتر)خواص فیزیکی–خواص مکانیکی–شیمی فیزیک وترمودینامیک–خوردگی والکتروشیمی
مهندسی عمران (کارشناسی و کارشناسی ارشد)استاتیک– مقاومت مصالح– تحلیل سازه– سازه بتن آرمه– زلزله– متره و برآورد– اصول و مدیریت ساخت
مهندسی عمران (دکتری)استاتیک– مقاومت مصالح– تحلیل سازه– سازه بتن آرمه– زلزله– متره و برآورد– اصول و مدیریت ساخت
مهندسی شیمی، پلیمر و نفت (کارشناسی و کارشناسی ارشد)انتقال حرارت – ترمودینامیک – انتقال جرم و عملیات واحد – سیالات – راکتور – کنترل – کاربرد ریاضیات
مهندسی شیمی، پلیمر و نفت (دکتری)انتقال حرارت پیشرفته – ترمودینامیک پیشرفته – انتقال جرم پیشرفته و عملیات واحد – سیالات پیشرفته – راکتور پیشرفته – کنترل
مهندسی ایمنی، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط (کارشناسی و بالاتر)آلودگی هوای محیط کار و کنترل آن – عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار – اصول بهداشت محیط – حریق و روش های مبارزه با آن – دفع مواد زاید صنعتی – HSE
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (کارشناسی و بالاتر)ترمودینامیک – مکانیک سیالات – متالورژی فیزیکی و مکانیکی – الکتروشیمی و خوردگی – مقاومت مصالح و تست های غیر مخرب
مهندسی کشاورزی– باغبانی و زراعت (کارشناسی و کارشناسی ارشد)میوه کاری و زراعت– ژنتیک و اصلاح نباتات– فیزیولوژی گیاهی– طرح آزمایشات کشاورزی– خاک شناسی
مهندسی کشاورزی– باغبانی و زراعت (دکتری)میوه کاری و زراعت– ژنتیک و اصلاح نباتات– فیزیولوژی گیاهی– طرح آزمایشات کشاورزی– خاک شناسی
مهندسی کشاورزی– علوم دامی (کارشناسی و بالاتر)طرح آزمایشات کشاورزی– آناتومی و فیزیولوژی دام– بیوشیمی– ژنتیک و اصلاح دام– تغذیه دام – پرورش دام و طیور
مهندسی کامپیوتر / فن آوری اطلاعات/ علوم کامپیوتر (کارشناسی و کارشناسی ارشد)ساختمان داده – طراحی الگوریتم – نظریه زبان ها و ماشین ها – مدارهای منطقی – معماری کامپیوتر – سیستم عامل– شبکه کامپیوتری– پایگاه داده– دروس تخصصی نرم افزار
مهندسی کامپیوتر / فن آوری اطلاعات/ علوم کامپیوتر (دکتری)ساختمان داده – طراحی الگوریتم – نظریه زبان ها و ماشین ها – مدارهای منطقی – معماری کامپیوتر – سیستم عامل– شبکه کامپیوتری– پایگاه داده– دروس تخصصی نرم افزار
آمار (کارشناسی و بالاتر)مبانی ماتریسها و جبـر خطـی– مبـانی آنـالیز ریاضـی– مبـانی آنـالیز عـددی و مبـانی احتمـال– احتمال– آمار ریاضی– نمونه گیری و رگرسیون
معماری (کارشناسی و بالاتر)تنظیم شرایط محیطی– ایستایی– شناخت مواد– عناصر و جزئیات– تأسیسات– تـاریخ معمـاری جهان– معماری معاصر– معماری اسلامی – درک عمومی معماری
شیمی آزمایشگاه (کارشناسی و کارشناسی ارشد)شیمی آلی–شیمی معدنی–شیمی تجزیه–شیمی فیزیک
شیمی آزمایشگاه (دکتری)شیمی آلی–شیمی معدنی–شیمی تجزیه–شیمی فیزیک
MBA / DBAاستعداد و آمادگی تحصیلی ویژه مدیریت– دانش مسائل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی– نظریه های عمومی مدیریت
اقتصاد (کارشناسی و کارشناسی ارشد)ریاضی و آمار – اقتصاد خرد و کلان – تجارت بین الملل – مالیه بین الملل – پول و بانکداری – اقتصاد اسلامی
اقتصاد (دکتری و دانشجوی دکتری)اقتصاد خرد و کلان – اقتصادسنجی – اقتصاد ایران – ریاضی و آمار
حسابداری (کارشناسی و کارشناسی ارشد)حسابداری مالیاتی – حسابرسی – حسابداری صنعتی – اصول تنظیم و کنترل بودجه – مدیریت مالی – ریاضی و آمار
حسابداری (دکتری و دانشجوی دکتری)تئوری آمار و احتمالات کاربردی – حسابرسی – مدیریت مالی – تئوری های حسابداری – حسابداری مالی
حقوق (کارشناسی و کارشناسی ارشد)قانون مدنی – آیین دادرسی مدنی – قانون تجارت – قانون مجازات اسلامی – آیین دادرسی کیفری
حقوق خصوصی (دکتری و دانشجوی دکتری)حقوق مدنی– حقوق تجارت– آیین دادرسی مدنی– متون فقه (معاملات)
علوم ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی (کاردانی و بالاتر)مبانی کلی ارتباط جمعی– اصول روزنامه نگاری– تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر– آمار و روش تحقیق– نظریه های ارتباطات
تربیت بدنی (کارشناسی و بالاتر)فیزیولوژی انسانی– آناتومی انسانی– حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی– کمک های اولیه– حرکت اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
زبان انگلیسی (کاردانی و بالاتر)دستور و نگارش– درک مطلب و واژگان– کلیات زبان شناسی– روش تدریس– ارزشیابی
علوم تربیتی (کارشناسی و بالاتر)آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی– روشها و فنون تدریس– مبـانی، اصـول و فلسـفه تعلـیم و تربیـت– مدیریت آموزشی– مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی– نظارت و راهنمایی
مدیریت کلیه گرایش ها به جز بازرگانی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)تئوری های مدیریت – مدیریت منابع انسانی – تحقیق در عملیات – اقصاد خرد و کلان – ریاضی و آمار– قانون کار و تأمین اجتماعی – بازاریابی
مدیریت بازرگانی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)اقتصاد خرد و کلان – مبانی سازمان و مدیریت – بازرگانی بین الملل – سیستم های خرید و انبارداری – بازاریابی و مدیریت بازار– حقوق بازرگانی
مدیریت کلیه گرایش ها به جز مالی و بازرگانی (دکتری)تئوری های مدیریت – مدیریت منابع انسانی – تحقیق در عملیات – اقصاد خرد و کلان – ریاضی و آمار– قانون کار و تأمین اجتماعی – بازاریابی
مدیریت مالی (دکتری و دانشجوی دکتری)ریسک و مدیریت سرمایه گذاری – بازارها و نهادهای مالی – اقتصاد خرد و کلان – مبانی سازمان و مدیریت – آمار و کاربرد آن در مدیریت
مدیریت بازرگانی (دکتری)آمار و کاربرد آن در مدیریت– تئوری های مدیریت– بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته– مدیریت استراتژیک پیشرفته – تحقیقات بازار
کتابداری (کارشناسی و بالاتر)مرجع شناسی عمومی و تخصصی – سازمان دهی منابع – مدیریت مجموعه سازی – آشنایی با مدیریت دانش – آشنایی با علم سنجی – آیین نگارش ویراستاری علمی – مبانی آرشیو
کاردانی برقمدارهای الکتریکی– الکترونیک– مدار منطقی– کارگاه برق و سیم پیچی– ماشینهای الکتریکی– الکترومغناطیس
کاردانی ایمنی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، و آتش نشانیآلودگی هوای محیط کار و کنترل آن – عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار – اصول بهداشت محیط – حریق و روش های مبارزه با آن – دفع مواد زاید صنعتی – HSE
کاردانی مکانیکترمودینامیک – سیالات – انتقال حرارت – استاتیک – مقاومت مصالح
کاردانی شیمیانتقال حرارت – موازنه – ترمودینامیک و شیمی فیزیک – سیالات – عملیات واحد و انتقال جرم – شیمی آلی
کاردانی حسابداریریاضی و آمار –حسابداری صنعتی –حسابرسی –حسابداری شرکتها –اصول حسابداری – مبانی سازمان و مدیریت –اقتصاد خرد
کاردانی مدیریتتئوری های مدیریت – مدیریت رفتارسازمانی – بازاریابی ومدیریت بازار – مدیریت تولید – ریاضی و آمار –اقتصاد خرد –اصول حسابداری
دیپلمفیزیک – ریاضی و آمار – اقتصاد – الزامات محیط کار – اخلاق حرفه ای – حلاقیت و کارآفرینی
دروس عمومی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی– هوش واستعداد– مبانی کامپیوتر – زبان انگلیسی
دروس عمومی دکتریGMAT– مبانی کامپیوتر – زبان انگلیسی

خبر ۲۵ مرداد ماه ۹۹ – با استعانت از خداوند متعال، گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، به منظور تکمیل ۱۵۰۰ نفر کادر مورد نیاز در ۱۵۰ عنوان شغلی، از میان داوطلبان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری طبق شرایط در نظر گرفته شده (برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه روانشناختی، مصاحبه فنی-تخصصی، طب کار، گزینش و سایر شرایط استخدامی) درشرکت های: گروه دارویی برکت، گروه توسعه ساختمان تدبیر، گروه انرژی تدبیر، گروه گسترش الکترونیک مبین ایران، گروه سرمایه گذاری تدبیر، شرکت نواندیشان کشت وصنعت تدبیر، شرکت توسعه گران عمران ستاد، شرکت کاغذ سبز خوزستان، شرکت انرژی گسترنصیر، گروه خدمات مدیریت بصیر، شرکت فولادجهان آرا دعوت به همکاری می نماید.

الف: شرایط عمومی داوطلبان
۱- تابعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳- متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور، مصرح در قانون اساسی.
۴- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تأیید طب کار بهداشت و درمان.
۵- عدم تعهد خدمت در دستگاه های دولتی و غیر دولتی.
۶- عدم اشتغال به کار به صورت رسمی، پیمانی در ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی
۷- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم قانونی
۸- نداشتن سوء پیشینه کیفری به تأیید مراجع ذیصلاح و عدم اشتهار به فساد اخلاقی که موجب محرومیت از استخدام در دستگاه های دولتی و نهادها باشد.
۹- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و الکل
۱۰- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۱۱- دارا بودن دانش تخصصی، مهارت ها و توانی های ذهنی و جسمی لازم برای انجام وظیفه و مسئولیت های شغل مورد نظر

تعریف بومی: به متقاضیانی بومی اتلاق می شود که محل سکونت فعلی آنها با محل جغرافیایی شغل مورد نظر، طی سه سال متوالی اخیر یکسان باشد.

ب: شرایط اختصاصی داوطلبان
۱- دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی تا قبل از تاریخ برگزاری آزمون کتبی
• متقاضیانی که خدمت سربازی را انجام داده اند، تاریخ اتمام سربازی درج شده بر روی کارت، معیار مقایسه با تاریخ آزمون کتبی خواهد بود.
• متقاضیانی که دارای کارت معافیت از خدمت سربازی می باشند، تاریخ صدور کارت معافیت، معیار مقایسه با تاریخ آزمون کتبی خواهد بود.
• متقاضیانی که دارای کسر خدمت سربازی هستند می بایست هنگام ورود اطلاعات، مدت کسر خدمت سربازی را در هنگام ورود مدت خدمت سربازی در نظر نگیرند.
۲- داشتن حداقل معدل ۱۴ جهت متقاضیان با مدرک دیپلم، حداقل معدل ۱۴ جهت دارندگان مدرک کاردانی و کارشناسی، حداقل معدل ۱۵ جهت دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و حداقل معدل ۱۶ جهت متقاضیان با مدرک دکتری و دانشجویان دکتری
۳- دارا بودن حداکثر ۲۲ سال تمام برای متقاضیان با مدرک دیپلم، ۲۴ سال تمام برای متقاضیان با مدرک کاردانی، ۲۶ سال تمام برای متقاضیان با مدرک کارشناسی، ۳۰ سال تمام برای متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد و ۳۴ سال سن برای متقاضیان با مدرک دکترا یا دانشجوی دکترا تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی
تبصره ۱ : مدت زمان خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن داوطلبان تا سقف ۲۴ ماه افزوده می شود.
تبصره ۲: مدت سابقه کار قبلی مفید و مرتبط با شغل، با ارائه گواهی معتبر از محل خدمت قبلی و گواهی پرداخت حق بیمه مربوطه، تا سقف ۹ سال به حداکثر سن اعلام شده اضافه خواهد شد.
تبصره ۳ : پس از اعمال همه افزایش ها، سن داوطلب از ۳۵ سال نباید بیشتر شود.
۴- در شرایط برابر از نظر صلاحیت های تخصصی و عمومی، اولویت استخدام با داوطلبان بومی خواهد بود.
۵- مدرک تحصیلی افرادی قابل قبول برای شرکت در آزمون استخدامی خواهد بود که از طریق آزمون های سراسری دانشگاهها و دانشگاه آزاد موفق به ورود به مراکز آموزش عالی برای دریافت مدرک رسمی شده و مدارک یاد شده، مورد تأیید وزارت علوم قرار گرفته باشد.
۶- دارا بودن شرایط احراز پست سازمانی مورد نظر
۷- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای پست های کارشناسی

ج: جدول زمانبندی و تاریخهای مهم اجرائی

تاریخشرح
از تاریخ
۹۹/۰۵/ ۲۵ لغایت ۹۹/۰۶/۱۶
ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ کد رهگیری
تاریخ۹۹/۰۷/۰۱مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و برگ راهنمای آزمون
۳ یا ۴ مهر ۱۳۹۹برگزاری آزمون کتبی
سایر مراحل بعدی و تشریفات اداری متعاقباً اعلام خوهد شد.

د : مدارک موردنیاز
۱- تکمیل فرم الکترونیکی تقاضای ثبت نام در سایت
۲- اسکن و بارگذاری عکس ۴*۳ جدید ( طبق مشخصات ذکر شده در سایت)
۳- کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب حداکثر سه رشته شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود از مجموعه های اعلامی می باشند. مبلغ ثبت نام جهت داوطلبان با یک اولویت انتخابی مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ریال، با دو اولویت انتخابی مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و با سه اولویت انتخابی مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که مبالغ مذکور از طریق سایت ثبت نام و به صورت آنلاین پرداخت می گردد. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
تدکر: در هر شرکت فقط داوطلبان مجاز به انتخاب یک شغل و نه بیشتر می باشند.

ه : تذکرهای بسیار مهم:
۱- داوطلبان گرامی می بایست برای آگاهی از تمام مراحل جذب و آزمون، بصورت مستمر به سایت trmcg.ir مراجعه نمایند.
۲- مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده خود شخص متقاضی می باشد و در هر مرحله از جذب چنانچه محرز گردد، داوطلب اطلاعات نادرست داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
۳- مدارک داوطلبانی که فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه و یا تاریخ صدور معافیت دائم آنان بعد از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی باشد، مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.
۴- به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقرر ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۹ اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.
۶- لازم به توضیح است که افراد بر اساس بیشترین نمره آزمون کتبی و تا تکمیل ظرفیت مورد نیاز در هر پست جهت طی انجام سایر مراحل استخدامی دعوت خواهند شد.
۷- جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی (مشتمل بر آزمون کتبی- مصاحبه تخصصی و روان شناختی – معاینات پزشکی – گزینش – ….) خواهد بود و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق موفقیت لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.
۸- همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی در روز برگزاری آزمون کتبی ضروری خواهد بود.
۹- آزمون کتبی در تاریخ ۳ یا ۴ مهرماه ۱۳۹۹، در مراکز کلیه استان ها برگزار خواهد گردید. ساعت و آدرس محل برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون، اعلام می گردد.
۱۰- نتایج اولیه مرحله آزمون کتبی در همین سایت اعلام می گردد.

جهت مشاهده شرایط کامل آگهی اینجا کلیک کنید

جهت ثبت نام آزمون اینجا کلیک کنید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.