خانه » آگهی های زیر مجموعه » آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان سال ۹۴

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان سال ۹۴

متن آگهی:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گلستان در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوز شماره ۶۰۸/۲۰۹/د مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تعداد ۱۴۸ نفر، واجدالشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح جدول پیوست استخدام نماید . لازم به توضیح است که شروع به کار پذیرفته شدگان بیمارستان شهرستان بندرگز همزمان با افتتاح بیمارستان می باشد .

۱- شرایط عمومی استخدام پیمانی

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۲/۱- داشتن تابعیت ایران

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه برادران )

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۶/۱- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته وبازخرید خدمت باشند .

۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۶/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می شوند براساس دستورالعمل مصوب از سوی هیات امنا موسسه

۲- شرایط اختصاصی استخدام پیمانی

۱/۲- داشتن ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی، ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۴۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر تا تاریخ انتشار آگهی (۱۳/۲/۱۳۹۴)

تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.

ب) جانبازان و آزادگان ، همسر و فرزندان شهداء ، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ، همسر و فرزندان یک سال و بالای یک سال اسارت و فرزند رزمندگان ( با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ) از شرط حداکثر سن معاف می باشند .

ج) خواهر و برادر شهداء ، همسر و فرزند جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) ، همسر و فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا میزان ۵ سال

د ) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند به میزان خدمت غیر رسمی آنها .

هـ) مدت خدمت سربازی

و) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق .

۲/۲- مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند .

تبصره ۱ : مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند می توانند صرفاً در آزمون های استخدام پیمانی همان دانشگاه شرکت نمایند .

تبصره ۲: درخصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۳ نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است ، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید . ضمناً مشمولین مذکور می توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی شرکت نمایند .

۳- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

۱/۳- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا ساعت ۸ صبح روز سه شنبه تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.goums.ac.ir اقدام نمایند .

۲/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی

الف ) تکمیل برگ درخواست شغل

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۶۰۰۰۰ ( صدوشصت هزار) ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۴۴۴۷۵۷۰۰۳ به نام درآمد متفرقه دانشگاه نزد بانک ملی به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد ، ایثارگران پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند .

ج) یک قطعه عکس ۴*۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه به انضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود .

۳/۳ – به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

۴/۳- مدرک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان :

داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان موظف هستند مدارک را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید .

– اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن

– اصل کارت ملی به همراه تصویر آن

– اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

– اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن ( ویژه برادران )

– اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن

– اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن

– اصل مدارک دال بر ایثارگری ، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن

– اصل سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن

تبصره : مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود .

۴- زمان و محل توزیع کارت

۱/۵- کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ      ( ۲۳/۲/۱۳۹۴ و ۲۴/۲/۱۳۹۴) از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.goums.ac.ir قابل چاپ خواهد بود همچنین زمان و محل برگزاری امتحان بر روی کارت درج و به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

۵- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از :

۱/۵- امتحان توانمندیهای عمومی شامل : ۱- زبان و ادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی (عمومی) ۳- ریاضی و آمار مقدماتی ۴- فن آوری اطلاعات ۵- معارف اسلامی ۶- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی در مجموع به تعداد (۹۰) سوال به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب ۵/۰ ( نیم ) طراحی می گردد . ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد .

تبصره : اقلیت های دینی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف میباشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود.

۲/۵- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد ۴۵ سوال به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب ۳ طراحی خواهد شد . ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

۶- تذکرات

۱/۶- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء ، جانبازان ، مفقودین و آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی ، در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود .

۲/۶- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه ، سی ( ۳۰ ) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰ درصد فوق الذکر ، بیست و پنج ( ۲۵ ) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج ( ۲۵ ) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و پنج (۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (۲۵) درصد و آزادگان زیر یک (۱) سال اسارت اختصاص می یابد .

تبصره : فرزندان ( شهید ، جانباز بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) و بالاتر ، آزاده ، اسیر و مفقودالاثر ) بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه نیز مشمول بند فوق هستند .

۳/۶- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد .

۴/۶- پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهیمه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .

۵/۶- جانبازان و خانواده محترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند .

۶/۶- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی از سه درصد سهیمه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود .

۷/۶- تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد .

۸/۶- داوطلب بومی به افرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد .

الف ) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .

ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد .

ج) داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

د) داوطلب یا پدر ، مادر و یا همسر وی ، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند . ( پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است )

تبصره ۱: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد .

تبصره ۲ : در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد ، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .

۹/۶- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود .

۱۰/۶- مدارک تحصیلی بالاتر یا پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل ، برای شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمی باشد .

۱۱/۶- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت صدور حکم استخدام ، حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد .

۱۲/۶- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعلام شده در آگهی استخدامی باشد ، ابتدا نمره آزمون توانمندی های تخصصی ملاک انتخاب خواهد بود ؛ و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندی های تخصصی ، انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش ، ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

۱۳/۶- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد .

۱۴/۶- پذیرفته شدگان اصلی پس از اعلام نهایی حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل استخدام به واحد استخدام موسسه مراجعه نمایند .

۱۵/۶- از پذیرفته شدگان نهایی ، تعهد محضری جهت اشتغال به مدت ۵ سال در محل مورد تقاضا خدمت اخذ می گردد . در صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت حکم استخدامی آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می شود .

۱۶/۶- هر گونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد .

۱۷/۶- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود .

 

 

 

جدول رشته های شغلی مورد نیاز
ردیف عنوان شغل محل جغرافیایی
خدمت
تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز از نظر مدارک و رشته تحیلی
زنمرد
۱متخصص داخلیبندرگز۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی داخلی
۲متخصص داخلیآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی داخلی
۳متخصص جراحی عمومیبندرگز۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی جراحی
۴متخصص جراحی عمومیآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی جراحی
۵متخصص اطفالبندرگز۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی اطفال
۶متخصص اطفالآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی اطفال
۷متخصص بیهوشیبندرگز۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی بیهوشی
۸متخصص بیهوشیآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی بیهوشی
۹متخصص زنان و زایمانبندرگز۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی زنان و زایمان
۱۰متخصص زنان و زایمانآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی زنان و زایمان
۱۱متخصص رادیولوژیبندرگز۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی رادیولوژی
۱۲متخصص رادیولوژیآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی رادیولوژی
۱۳متخصص علوم آزمایشگاهیبندرگز۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی
۱۴متخصص علوم آزمایشگاهیآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی علوم ازمایشگاهی
۱۵پزشک عمومیبندرگز۲**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشک عمومی
۱۶پزشک عمومیآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشک عمومی
۱۷کارشناس بهداشت محیطبندرگز۱**دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
۱۸پرستاربندرگز۴۲**دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری
۱۹پرستارآزادشهر۱۵**دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری
۲۰مامابندرگز۴*دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مامایی
۲۱ماماآزادشهر۴*دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مامایی
۲۲کاردان اتاق عملبندرگز۴**دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته اتاق عمل
۲۳کاردان اتاق عملآزادشهر۲**دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته اتاق عمل
۲۴کاردان بیهوشیبندرگز۴**دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته هوشبری
۲۵کاردان بیهوشیآزادشهر۲**دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته هوشبری
۲۶کارشناس امور داروییآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای یا تخصصی داروسازی
۲۷کارشناس پرتوشناسیبندرگز۲**دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی )
۲۸کارشناس پرتوشناسیآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی )
۲۹کاردان پرتوشناسیبندرگز۲**دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی )
۳۰کاردان پرتوشناسیآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی )
۳۱کاردان آزمایشگاه تشخیص طبیبندرگز۳**دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته علوم آزمایشگاهی
۳۲کاردان آزمایشگاه تشخیص طبیآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته علوم آزمایشگاهی
۳۳کارشناس پذیرش و مدارک پزشکیبندرگز۱**دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدارک پزشکی ، فناوری اطلاعات سلامت
۳۴کارشناس پذیرش و مدارک پزشکیآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدارک پزشکی ، فناوری اطلاعات سلامت
۳۵متصدی پذیرشبندرگز۲**دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته مدارک پزشکی
۳۶متصدی پذیرشآزادشهر۲**دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته مدارک پزشکی
۳۷مددکاربندرگز۱**دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مددکاری اجتماعی – روان شناسی ( عمومی و بالینی )
۳۸کارشناس امور بیمارستانهاآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۳۹کارشناس تغذیه و رژیم درمانیبندرگز۱**دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی تغذیه و علوم بهداشتی درتغذیه
۴۰کارشناس تغذیه و رژیم درمانیآزادشهر۱**دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی تغذیه و علوم بهداشتی درتغذیه

لینک ثبت نام

اطلاعات تماس

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۳ دیدگاه تاکنون.

 1. Ezzati گفت:

  با سلام لیسانس حسابداری دارم دنبال کار هستم.از توجه شما کمال تشکر را دارم

  [پاسخ]

 2. سارا گفت:

  لیسانس کامپیوتر نرم افزار دارم در گلستان دنبال کار هستم.اگه در بیمارستانها قسمت اداری هم باشد خوشحال میشوم

  [پاسخ]

 3. maryam گفت:

  سلام
  لیسانس کامپیوترنرم افزار هستم در استان مازندران دنبال کار می باشم.

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.