خانه » استخدام در استان زنجان » آگهی استخدام شهرداری استان زنجان

آگهی استخدام شهرداری استان زنجان

متن آگهی:

استانداری زنجان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در شهرداریهای تابعه استان از محل مجوز استخدامی شماره ۱۶۶۱۸۱مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه شماره ۳۳۳۶۱ تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور و بر اساس نامه شماره ۳۴۵۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری های کشور، تعداد ۶۷ نفر از افراد واجد شرایط (بومی استان زنجان) طبق جدول ذیل، از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های تخصصی ، مصاحبه و گزینش   به صورت پیمانی در مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ به شرح زیر استخدام می‌نماید.

برای آمادگی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آتش نشانی

 

جدول شماره یک – تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در شهرداریهای تابعه استان

ردیفعنوان پست سازمانیرشته شغلیمحل جغرافیایی خدمتتعدادجنسیتشرایط احراز
۱متصدی امور دفتری – متصدی امور دفتری ،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر – متصدی امور دبیرخانه محرمانهمتصدی امور دفتریابهر – سازمان وابسته۱زنیا

مرد

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های حسابداری(کلیه گرایش ها)- کامپیوتر(کلیه گرایش ها)-  فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات و ارتباطات – مدیریت (کلیه گرایش ها) .
۲کارشناس حراست –  مسئول حراستمامور حراستقیدار۱مرددارا بودن  دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش ها) به جز گرایش مدیریت ورزش – حقوق (کلیه گرایش ها) .
سهرورد۱
۳کارشناس امور اداری – کارشناس پیگیری مصوبات شوراکارشناس امور اداریزنجان و سازمان های وابسته۲زنیا

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت ( کلیه گرایش ها ) به جزء گرایش مدیریت ورزش –  مهندسی صنایع ( کلیه گرایش ها )-  اقتصاد ( کلیه گرایش ها) .
۴حسابدار – کارشناس درآمدحسابدارزنجان و سازمان های وابسته۱۱زنیا

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری(کلیه گرایش ها) .
خرم دره و سازمان وابسته۲
صائین قلعه۱
آببر۱
۵کارپرداز – جمعدار و امین اموالمسئول خدمات مالیزنجان و سازمان های وابسته۵مرددارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری(کلیه گرایش ها) .
خرم دره – سازمان وابسته۱
صائین قلعه۱
۶کارشناس حقوقی و املاک –  مسئول امور حقوقی –  کارشناس املاککارشناس حقوقیزنجان وسازمان های وابسته۲زنیا

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق(گرایش حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق ثبت اسناد و املاک) .
۷کارشناس روابط عمومی – مسئول روابط عمومیکارشناس روابط عمومیزنجان و سازمان های وابسته۲زنیا

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته تحصیلی مدیریت امور فرهنگی – مطالعات فرهنگی و رسانه – علوم ارتباطات اجتماعی – علوم ارتباطات –  ارتباط تصویری – مدیریت رسانه .
خرم دره۱
۸مسئول امور عمرانی – کارشناس امور عمرانی – کارشناس نظارت بر تخلفات ساختمانیمهندسی راه و ساختمانزنجان و سازمان های وابسته۸زنیا

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران(گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، عمران) – مدیریت پرو‍ژه و ساخت – طراحی محیط
خرم دره۱
صائین قلعه۱
سلطانیه۱
۹کارشناس شهرسازی – مسئول شهرسازی – کارشناس GISکارشناس شهرسازیخرم دره۱زنیا

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی – برنامه ریزی شهری و منطقه ای – مدیریت شهری – برنامه ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا و برنامه ریزی شهری .
هیدج۱
۱۰کارشناس فناوری اطلاعاتکارشناس تحلیل گر سیستمزنجان وسازمان های وابسته۲زنیا

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایش ها –  مهندسی فناوری اطلاعات –  مهندسی صنایع ( کلیه گرایش ها ) .
خرم دره۱

 

ردیفعنوان پست سازمانیرشته شغلیمحل جغرافیایی خدمتتعدادجنسیتشرایط احراز
۱۱کارشناس خدمات شهری – مسئول خدمات شهری – کارشناس مدیریت پسماندکارشناس محیط زیستزنجان و سازمان های وابسته۴زنیا

مرد

دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست ( گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط زیست )- محیط زیست ( گرایش برنامه ریزی ) – برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست- طراحی محیط زیست –  مهندسی عمران گرایش محیط زیست  – مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست).
خرم دره۱
صائین قلعه۱
۱۲کارشناس فضای سبز – کارشناس طرح و توسعه فضای سبزکارشناس امور باغبانیزنجان و سازمان های وابسته۲زنیا

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش ها ) – معماری منظر – مهندسی فضای سبز.
ابهر۱
خرم دره۱
۱۳مسئول دفترمسئول دفترزنجان و سازمان های وابسته۲زنیا

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت ( کلیه گرایش ها ) – حقوق (کلیه گرایش ها)– مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها) – مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) – مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطا ت .
۱۴کارشناس سرمایه گذاری – مسئول سرمایه گذاری و مشارکت های مردمیکارشناس مطالعات اقتصادیزنجان – سازمان های وابسته۱زنیا

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی علوم اقتصادی – اقتصاد بازرگانی – اقتصاد نظری – اقتصاد شهری و منطقه ای – برنامه ریزی سیستم های اقتصادی – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – مدیریت مالی – مهندسی مالی – مدیریت سرمایه گذاری .
۱۵کارشناس حمل و نقل و ترافیک – مسئول حمل و نقل و ترافیککارشناس امور حمل و نقلزنجان – سازمان های وابسته۲زنیا

مرد

دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران ( گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ) – مهندسی ترافیک – مهندسی حمل ونقل –  مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری .
ابهر – سازمان وابسته۱
خرم دره – سازمان وابسته۱
۱۶کارشناس برنامه و بودجه –        مسئول برنامه و بودجهکارشناس برنامه ریزیزنجان و سازمان های وابسته۱زنیا

مرد

دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت ( کلیه گرایش ها بجز مدیریت امور فرهنگی و مدیریت ورزش )– مهندسی صنایع( کلیه گرایش ها ) – مهندسی مالی – حسابداری ( کلیه گرایش ها ).
۱۷کارشناس معماری –کارشناس زیبا سازیآرشیتکتزنجان و سازمان های وابسته۱زنیا

مرد

دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی معماری – معماری منظر-تکنولوژی معماری- مرمت ابنیه سنتی-       مطالعات معماری ایران- طراحی محیط.

الف- شرایط عمومی:
داشتن حداکثر سی و پنج سال تمام در اولین روز ثبت نام.
داشتن تابعیت ایران.
دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قانونی برای مردان.
عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی.
نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی.
داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می‌شود .
دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط برای رشته های شغلی طبق شرایط احراز جدول شماره یک .
اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره  – شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط در آزمون استخدامی بلامانع است.
ب – شرایط اختصاصی :
داوطلبان نمی توانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های اجرایی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند.
پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روزکاری پس از اعلام رسمی استانداری نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری ها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد .
موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
داوطلبانی که در جبهه‌های نبرد حق‌علیه باطل( از تاریخ  ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.
اعضای خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان ( همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال.
داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه‌های ضد انقلاب درآمده‌اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه.
داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت های تحت پوشش آنها، شرکت‌های بیمه دولتی، شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت‌های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته‌اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.لازم به ذکر است سابقه خدمتی افرادیکه در شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری ها ، مشمول این بند نمی‌باشد، به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرداری اشتغال داشته‌اند.
تبصره- طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن اضافه نخواهد شد.

برای آمادگی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آتش نشانی

 

۴ – داوطلب بومی: به داوطلبی گفته می‌شود که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشد:
شهر محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهر مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره ۱– مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.
تبصره ۲ – در صورتیکه شهرداری متقاضی استخدام، در شهرستان یا استانی  قرار داشته باشد که شهر داوطلب در آن شهرستان و یا استان واقع باشد، داوطلب به ترتیب مشمول مزایای داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد بود.
ج- ثبت نام و مدارک مورد نیاز:
داوطلبان می توانند تنها در یک عنوان شغلی و در شهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت‌نام اعلام می نمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب و از طریق سایت استانداری و بصورت اینترنتی ثبت‌نام کنند.
شروع ثبت‌نام از ساعت۱:۰۰ بامداد روزیکشنبه تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ به مدت ۱۰روز میباشد.
داوطلبان استخدام می‌بایست عکس پرسنلی ۴*۳ خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
واریز وجه به مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال از طریق درگاه الکترونیکی مشخص شده در سایت ثبت نام  به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان استخدام ( ایثارگران از پرداخت ۵۰% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می باشند ). پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تائید مراتب توسط سایت لازم است داوطلبان شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خود نگهداری نمایند.
کارت ورود به جلسه آزمون استخدام از مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ از طریق وب سایت استانداری زنجان به داوطلبان ارائه خواهد شد.
زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ ساعت ۰۹:۰۰ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .
مدارک مورد نیاز جهت اسکن در سایت ثبت نام به شرح زیر می‌باشد:
تکمیل فرم درخواست شغل .
تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
تصویر صفحه اول شناسنامه( در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات).
تصویر کارت ملی( پشت و روی کارت).
تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت قانونی.
مستندات ایثارگری و سوابق پرداخت بیمه در شهرداری‌ها، سازمانهای وابسته و دهیاری‌ها.
مستندات استفاده از سهمیه معلولین.
د – مواد آزمون تخصصی :
آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهارگزینه‌ای و به تعداد ۱۲۰ سؤال شامل ۹۰ سؤال به صورت کاربردی و تخصصی در شغل مربوط و ۳۰ سؤال برای سنجش هوش، سرعت ، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفی طراحی ( سقف امتیاز آزمون تخصصی ۱۰۰ می باشد و به ازای هر سه پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته میشود) .

برای آمادگی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آتش نشانی

 

ه – اعلام نتایج  :
اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در مصاحبه در سایت رسمی استانداری بعد از برگزاری آزمون کتبی اعلام خواهد شد.
و – تذکرات
پنج درصد(۵%) سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانواده‌های آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و همسر و فرزندان آنان، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده(۵%) به ترتیب امتیاز کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که حد نصاب لازم در آزمون تخصصی و موفقیت در مصاحبه را کسب نموده باشند و مراحل مربوط را با موفقیت طی نموده باشند انجام خواهد شد.
معلولین عادی به شرط کسب حد نصاب امتیاز لازم و دارابودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ % سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
داوطلبان شاغل در شهرداری‌ها، مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداری تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی و کتبی از اولویت استخدام برخوردارند.
دهیاران، شهرداران، فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداری یا سازمان‌های وابسته، یا فرزندان کارکنان از کار افتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری یا سازمان‌های وابسته، افراد بومی شهر، شهرستان و استان شهر متقاضی استخدام از اولویت استخدام برخوردارند.
حد نصاب قبولی در آزمون تخصصی کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین امتیاز سه نفر بالاترین امتیاز آزمون در هر شغل ، قبل از اعمال ضرایب مربوط به امتیاز اولویتها در نظر گرفته شده در آزمون تخصصی می باشد.
امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل ( در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی ) در شهرداری شهر متقاضی استخدام یا سربازان وظیفه که دوران خدمت سربازی خود را به صورت کامل ( بدون دریافت معافیت وکسر خدمت ) و منع انضباطی به صورت امریه در شهرداری گذرانده اند به ازای هر سال سابقه خدمت ۳ در صد تا سقف ۲۵درصد و برای کارکنان شاغل ( در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی ) در یکی از شهرداری های شهرستان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۵/۲ درصد تا سقف ۲۰ در صد و برای کارکنان شاغل (در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی ) در یکی از شهرداری های استان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۲درصد تا سقف ۱۸ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز آزمون تخصصی قرار می گیرد. اعمال امتیاز مربوطه برای کارکنان دارای قرارداد مستقیم با شهرداری مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداری ها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری تخصصی می باشد.
امتیاز آزمون تخصصی داوطلبان بومی شهر متقاضی استخدام در ۱/۱۵ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱/۱ ضرب شده و مبنای امتیاز آزمون تخصصی قرار می گیرد.
امتیاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی از دهیاری های استان شهر متقاضی استخدام به ازای هرسال سابقه خدمت با تایید بخشدار ذیربط ۳ درصد تا سقف ۲۰ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
امتیاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهرهای استان شهر متقاضی استخدام شهردار بوده اند به ازای هر سال سابقه خدمت با تایید استانداری ذیربط ۳ درصد تا سقف ۲۵ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت ناشی از کار در شهرداری و یا از کار افتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری در ۱/۲ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بینی (بند های ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰) شده باشند ، صرفاً بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
نمره نهایی هر داوطلب بر اساس امتیاز آزمون تخصصی با «ضریب ۲» و امتیاز مصاحبه با «ضریب ۱ » محاسبه  و داوطلبان بر اساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر عنوان شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند.
در صورت مساوی بودن امتیاز کسب شده داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی و بومی شهرداری، شهرستان و استان می‌باشد.
داوطلبان می‌توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج، اعتراض خود را به استانداری برای بررسی و اعلام نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در این صورت خسارات و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین‌تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته‌های غیرمرتبط و معادل( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده‌اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی، مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت .

برای آمادگی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آتش نشانی

 جهت ثبت نام در آزمون شهرداری های زنجان اینجا کلیک کنید

اطلاعات تماس

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱ دیدگاه تاکنون.

 1. یکی از میلیونها بیکار کشور گفت:

  آزمون شهرداری زنجان به تعویق افتاده؟
  ——
  مدیر سایت : بله در این لینک اطلاعیه ش زده شده
  https://www.estekhdami.org/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.