آرشیو ‘استخدام در استان کرمان’
استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۳۰ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان کرمان – ۳۰ فروردین ماه ۹۴

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۲۶ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان کرمان – ۲۶ فروردین ماه ۹۴

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۲۳ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان کرمان – ۲۳ فروردین ماه ۹۴

گل گهر

آگهی استخدام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود و شرکت های پیمانکاری تابعه، تعداد ۱۳۰ نفر در کلیه مقاطع به شرح جدول زیر را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، روانشناختی و گزینش به صورت قراردادی جذب نماید.

صندوق تامین خسارت های مالی

آگهی استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی

صندوق تامین خسارتهای بدنی در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط مرد را با مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش در شهرهای تهران ،تبریز،اصفهان ،شیراز ،اهواز،ساری ،کرمانشاه ،مشهد،قزوین وکرمان به صورت قراردادی جذب نماید .

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام پذیرش نیروی قراردادی ایمنی شرکت های باختر مشاور

پذیرش نیروی قراردادی ایمنی شرکت های باختر مشاور، غرب نیرو و برنا (پیمانکار بهره برداری شرکت برق منطقه ای کرمان)ازطریق آزمون و مصاحبه

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۱۹ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان کرمان – ۱۹ فروردین ماه ۹۴

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۱۶ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان کرمان – ۱۶ فروردین ماه ۹۴

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

آگهی استخدام شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به منظور تأمین منابع انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در مجتمع‌های بردسیر و سیرجان از بین واجدین‌ شرایط (مرد) در مقاطع تحصیلی دیپلم و لیسانس از طریق برگزاری آزمون کتبی (در صورت نیاز)، مصاحبه(فنی-تخصصی-مهارتی) و به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می‌نماید.

فراز اندیشان پردیس کریمان

آگهی استخدام موسسه فرازاندیشان پردیس کریمان

موسسه فرازاندیشان پردیس کریمان بمنظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود از بین افراد واجد شرایط زیر استخدام می نماید.

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۲۰ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۲۰ اسفند ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۱۰ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۱۰ اسفند ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۳ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۳ اسفند ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۲۸ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۲۸ بهمن ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۱۵ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۱۵ بهمن ماه ۹۳

بانک سامان

آگهی استخدام بانک سامان بهمن ۹۳

بانک سامان در شهرهای زیر از واجدین شرایط دعوت ب همکاری می نماید.

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۱۲ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۱۲ بهمن ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۸ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۸ بهمن ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۱ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۱ بهمن ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۲۸ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۲۸ دی ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۲۴ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۲۴ دی ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۲۱ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۲۱ دی ماه ۹۳