آرشیو ‘استخدام در استان هرمزگان’
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی کشور سال ۹۴

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی کشور سال ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان -۲ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲ خرداد ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی استخدام استان آذربایجان شرقی – ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲۸ اردیبهشت ماه ۹

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۴

آتش نشانی

آگهی استخدام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور

استخدام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور

بانک  رفاه

آگهی استخدام بانک رفاه در عسلویه(تمدید مهلت ثبت نام)

بانک رفاه با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری بانک و به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی (تحویلدار) مورد نیاز خود در شهرستان عسلویه از بین برادران واجد شرایط با مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های مندرج در جدول شماره ۱ و از طریق برگزاری آزمون کتبی، ارزیابی های رفتاری، روانشناختی و تخصصی، تأیید صلاحیت های عمومی توسط گزینش، احراز توانائی ها و سلامت کامل جسمی و روحی، به صورت «قراردادی» دعوت به همکاری نماید.

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۹ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۹ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۷ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۷ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۶ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۶ فروردین ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۲ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲ اردیبهشت ماه ۹۴

درگاه خدمات الکترونیک انتظامی

ثبت نام متقاضیان دفاتر پلیس +۱۰ (شروع ثبت نام)

شرکت پژوهش و توسعه ناجی در راستای توسعه دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) از کلیه هموطنان واجد شرایط که آمادگی ایجاد دفتر و ارائه خدمات را دارند، دعوت به همکاری می‌نماید.

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام آزمایشگاه کیمیا سنجش خلیج فارس

آزمایشگاه کیمیا سنجش خلیج فارس واقع در استان هرمزگان شهرستان بندر لنگه جهت تکمیل کادر خود به یک نفر فوق لیسانس شیمی تجزیه با سابقه کارو تسلط به دستگاههای آزمایشگاهی نیازمند است.

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۳۱ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۳۱ فروردین ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۳۰ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۳۰ فروردین ماه ۹۴

آگهی هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۲۹ فرردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲۹ فروردین ماه ۹۴