آرشیو ‘استخدام در استان هرمزگان’
نیازمندی استان هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۹ شهریور ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۹ شهریور ماه ۹۴

نیازمندی استان هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۸ شهریور ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۸ شهریور ماه ۹۴

نیازمندی استان هرمزگان

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۷ شهریور ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۷ شهریور ماه ۹۴

مجتمع پترو صنعت گامرون

آگهی استخدام مجتمع پترو صنعت گامرون

مجتمع پترو صنعت گامرو افراد معدودی با شرایط زیر استخدام می نماید.

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام مرکز بهداشت شهرستان قشم

مرکز بهداشت شهرستان قشم به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده از دانش آموختگان رشته های پزشکی عمومی و پرستاری دعوت به همکاری می نماید:

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۴ شهریور ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۴ شهریور ماه ۹۴

آگهی استخدام استان همدان – ۳ شهریور ماه ۹۴

نیازمندی های استان همدان – ۳ شهریور ماه ۹۴

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۲ شهریور ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲ شهریور ماه ۹۴

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۱ شهریور ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۱ شهریور ماه ۹۴

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۳۱ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۳۱ مرداد ماه ۹۴

شرکت نفت ستاره خلیج فارس

آگهی استخدام شرکت نفت ستاره خلیج فارس در بندرعباس

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در بندرعباس به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخش HSE (ایمنی آتش نشانی، بهداشت و محیط زیست) در رشته های تحصیلی مرتبط (بشرح جدول ذیل) بصورت قراردادی مدت موقت و بصورت آزمایشی و بر اساس قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی ، فقط از بین داوطلبان ذکور در الویت اول نیروهای بومی ساکن بندرعباس (ترجیحاً دارای حداقل ۲ تا ۳ سال سابقه کار مرتبط) از طریق برگزاری مصاحبه فنی/تخصصی دعوت به همکاری می نماید.

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۲۸ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲۸ مرداد ماه ۹۴

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۲۷ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲۷ مرداد ماه ۹۴

اگهی همدان

آگهی استخدام استان همدان – ۲۶ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان همدان – ۲۶ مرداد ماه ۹۴

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۲۶ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲۶ مرداد ماه ۹۴

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۲۴ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲۴ مرداد ماه ۹۴

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۲۱ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۲۱ مرداد ماه ۹۴

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۱۹ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۱۹ مرداد ماه ۹۴

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۱۷ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۱۷ مرداد ماه ۹۴

آگهی استخدام استان هرمزگان – ۱۴ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان هرمزگان – ۱۴ مرداد ماه ۹۴

اداره کل آموزش و پرورش فنی حرفه ای

آغاز مصاحبه استخدام مربیان آموزش فنی وحرفه‌ای بوشهر

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان بوشهر گفت: مصاحبه استخدامی مربیان حق‌التدریس اداره‌کل آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای استان بوشهر آغاز شد.