آرشیو ‘استخدام در استان خوزستان’
خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۵ آذر ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۵ آذر ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۳ آذر ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۳ آذر ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲ آذر ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲ آذر ماه ۹۳

نیروی زمینی ارتش

آگهی استخدام نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران(پایور)

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل پایور (کادر) درجه­ داری یگان‌های تابع خود از بین جوانان متعهد و علاقه­مند به‌صورت پیمانی داوطلب (پسر) می ­پذیرد.

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۱ آذر ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۱ آذر ماه ۹۳

پتروشیمی رازی

زمان و مکان برگزاری آزمون استخدامی پتروشیمی رازی اعلام شد.

زمان و مکان برگزاری آزمون استخدامی پتروشیمی رازی اعلام شد.

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۸ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۸ آبان ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۷ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۷ آبان ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۵ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۵ آبان ماه ۹۳

وزارت نیرو1

آگهی استخدام نیرو در وزارت نیرو سال ۹۳ (اطلاعیه جدید)

شرکت های تابعه (دولتی) وزارت نیرو به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل مجوز شماره ۶۱۳۷/۹۳/۲۲۵ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرماه انسانی رئیس جمهور، تعداد ۶۱۶ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به شرط دارا بودن شرایط ذیل به صورت پیمانی (قراردادی) استخدام می نماید.

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۰ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۰ آبان ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۱۸ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۱۸ آبان ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۱۱ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۱۱ ابان ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۱۰ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۱۰ آبان ماه ۹۳

فالیز پژوهش فارس

آگهی استخدام شرکت فالیز پژوهش فارس

شرکت فالیز پژوهش فارس در اهواز اقدام به جذب نیروهای زیر می نماید.

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۶ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۶ ّابان ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۵ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۵ آبان ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۴ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های روز استان خوزستان – ۴ آبان ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۳ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۳ آبان ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۳۰ مهر ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۳۰ مهر ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۸ مهر ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۸ مهر ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۶ مهر ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۶ مهر ماه ۹۳