آرشیو ‘استخدام در استان خوزستان’
شرکت صنعت فولاد شادگان

آگهی استخدام شرکت صنعت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، تعدادی از داوطلبین واجد شرایط را در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی و کارشناسی در رشته ها و گرایشهای مندرج در جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه فنی و تخصصی، انجام معاینات پزشکی و گزینش، دعوت به همکاری نماید.

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام شرکت کوشش ورزان بندر

شرکت کوشش ورزان بندر فعال در صنایع پتروشیمی جهت تکمیل کادر پرسنل خود در کارگاه پتروشیمی بندر امام درنطر دارد یک نفر مهندس برق (کلیه گرایش ها) آشنا به نرم افزار AutoCAD استخدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می نماید روزمه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۸ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۸ بهمن ماه ۹۳

دانشگاه جندی شاپور اهواز

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز در نظر دارد از طریق آزمون استخدامی برای تامین نیروی مشاغل گروه پرستاری مورد نیاز خود (رشته‌های شغلی پرستار، هوشبری، اتاق عمل و بهیار) در بیمارستان‌های زیرپوشش بر اساس دستورالعمل خرید خدمات پرستاری مصوب هیئت امناء اقدام کند.

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۷ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۷ بهمن ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۰ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۰ بهمن ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۱۸ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۱۸ بهمن ماه ۹۳

پتروشیمی مارون

آگهی استخدام شرکت پتروشیمی مارون

شرکت پتروشیمی مارون واقع در استان خوزستان- بندرماهشهر –منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولیدات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسلامی در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین متقاضیان ذکور(مرد) واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم و لیسانس به شرح ذیل نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، آزمونهای روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش به صورت قرارداد مدت موقت از طریق پیمانکار (ارکان ثالث) طبق مقررات اشتغال نیروی انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به همکاری نماید.

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۱۵ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های روز استان خوزستان – ۱۵ بهمن ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۱۴ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۱۴ بهمن ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۱۳ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۱۳ بهمن ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۵ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۵ بهمن ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۴ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۴ بهمن ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۱ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۱ بهمن ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۸ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۸ دی ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۷ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۷ دی ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۳ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۳ دی ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۲ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۲ دی ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۱ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۱ دی ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۲۰ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۲۰ دی ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۱۶ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۱۶ دی ماه ۹۳

خوزستان

آگهی استخدام استان خوزستان – ۱۴ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان خوزستان – ۱۴ دی ماه ۹۳