آرشیو ‘استخدام در استان خراسان شمالی’
مرکز جذب اعضای هیات علمی

آگهی جذب اعضای هیات علمی (فراخوان بهمن ماه ۹۴)

جذب اعضای هیات علمی (فراخوان بهمن ماه ۹۴)

قوه قضاییه

آغاز ثبت نام داوطلبان جذب اختصاصی آزمون قضاء (تمدید مهلت ثبت نام)

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مستنداً به آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، مصوب ۹۲/۰۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه، سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ فعال خواهد شد. لذا از کلیه داوطلبان علاقمند به شرکت در فرآیند مذکور، دعوت به عمل می­ آید ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت­ نام، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۱۹ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۱۹ بهمن ماه ۹۴

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام بازاریاب تبلیغاتی با پورسانت بالا

بازاریاب باتجربه جهت جذب تبلیغات از مشاغل هدف گردشگری نیازمندیم.

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۱۸ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۱۸ بهمن ماه ۹۴

بانک سینا

آگهی استخدام بانک سینا

بانک سینا به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی از میان فارغ التحصیلان (مرد) واجد شرایط همکاری به تعداد محدود استخدام می نماید.

بانک کارآفرین

آگهی استخدام بانک کارآفرین در مراکز استا‌ن‌های کشور

بانک کارآفرین از کارکنان با تجربه بانک‌های تجاری برای تصدی سمت ریاست شعبه در مراکز استان‌های کشور دعوت به همکاری می‌نماید.

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۱۷ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۱۷ بهمن ماه ۹۴

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۱۵ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۱۵ بهمن ماه ۹۴

دعوت به همکاری 1

آگهی استخدام گروه مهندسی نوین تکنو الکترونیک

گروه مهندسی نوین تکنو الکترونیک ، با موضوع فعالیت : مشاوره ، طراحی ، فروش ، اجرا و پشتیبانی سامانه های حفاظتی ، نظارتی و هوشمند سازی ؛ جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به ردیف های شغلی ذیل در بجنورد نیازمند است.

پرداخت الکترونیک سامان

آگهی استخدام شرکت پرداخت الکترونیک سامان

شرکت پرداخت الکترونیک سامان از افراد واجد شرایط زیر در سراسر دعوت به همکاری می نماید.

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۱۴ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۱۴ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۱۳ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۱۳ بهمن ماه ۹۴

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور سال ۹۴ (تمدید مهلت ثبت نام)

به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی در قالـب دسـتیاران سـتادی و در چـارچوب تصـویب نامـه شـماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ شورایعالی اداری با عنوان «ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور»، در نظر است تعداد ۹۱۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط، از طریق امتحان کتبـی در دو حیطـه عمـومی و تخصصـی، مصـاحبه هـای اسـتخدامی و گزینش به صورت پیمانی جذب گردند. در ادامه توضیحات مربوطه در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخـش نخسـت، توضـیحاتی در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی استخدام، فرآیند ثبت نام و پذیرش افراد، زمان و نحوه برگزاری آزمون، مواد آزمون و در بخـش دوم، خوشه ها، شغل محل های مربوط به هر دستگاه اجرایی آورده شده است.

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۱۲ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۱۲ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۱۱ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۱۱ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۱۰ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۱۰ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۸ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۸ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۷ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۷ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۶ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۶ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۵ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی – ۵ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان شمالی

آگهی استخدام استان خراسان شمالی – ۴ بهمن ماه ۹۴

استخدام استان خراسان شمالی – ۴ بهمن ماه ۹۴