آرشیو ‘استخدام در استان خراسان رضوی’
آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۳ آذر ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۳ آذر ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲ آذر ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان – ۲ آذر ماه ۹۳

نیروی زمینی ارتش

آگهی استخدام نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران(پایور)

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل پایور (کادر) درجه­ داری یگان‌های تابع خود از بین جوانان متعهد و علاقه­مند به‌صورت پیمانی داوطلب (پسر) می ­پذیرد.

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱ آذر ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱ آذر ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۹ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۹ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۸ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۸ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۷ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۷ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۶ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۶ آبان ماه ۹۳

وزارت نیرو1

آگهی استخدام نیرو در وزارت نیرو سال ۹۳ (اطلاعیه جدید)

شرکت های تابعه (دولتی) وزارت نیرو به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل مجوز شماره ۶۱۳۷/۹۳/۲۲۵ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرماه انسانی رئیس جمهور، تعداد ۶۱۶ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به شرط دارا بودن شرایط ذیل به صورت پیمانی (قراردادی) استخدام می نماید.

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۴ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۴ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۲ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۲ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۱ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۱ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استان خراسان رضوی – ۲۰ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۰ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استان خراسان رضوی – ۱۹ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۹ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استان خراسان رضوی – ۱۹ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۹ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استان خراسان رضوی – ۱۸ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۸ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استان خراسان رضوی – ۱۷ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۷ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استان خراسان رضوی – ۱۴ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۴ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استان خراسان رضوی – ۱۱ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۱ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استان خراسان رضوی – ۱۰ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۰ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استان خراسان رضوی – ۷ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۷ آبان ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استان خراسان رضوی – ۶ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۶ آبان ماه ۹۳