آرشیو ‘استخدام در استان خراسان رضوی’
آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۰ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۰ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۹ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۹ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۷ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۷ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۶ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۶ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۵ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۵ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۴ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۴ اسفند ماه ۹۳

سازمان دامپزشکی کشور

برگزاری آزمون استخدامی دامپزشکی خراسان رضوی نیمه نخست سال ۹۴

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: آزمون استخدامی دامپزشکی خراسان رضوی در نیمه نخست سال ۹۴ برگزار می‌شود.

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۳ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی -۳ اسفند ماه ۹۳

زهشکی خوزستان

آگهی استخدام شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان

شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور، زهره و جراحی، کارون بزرگ و مارون به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تعداد ۱۰۰ نفر از آقایان واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی(کتبی)، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به صورت قراردادی بکارگیری می نماید.

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی -۲ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۳۰ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی -۳۰ بهمن ماه ۹۳

گروه انتخاب

آگهی استخدام گروه صنعتی انتخاب

گروه صنعتی انتخاب (اسنوا- دوو- تکنوگاز) بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی ایران، جهت اجرای طرح های توسعه خود در شهرهای اصفهان، تهران،شیراز، تبریز ،رشت و مشهد از بین متقاضیان استخدام در رشته های تحصیلی زیر از طریق برگزاری آزمون، با همکاری دانشگاه شهید مهاجر اصفهان اقدام به استخدام مینماید.

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۹ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۹ بهمن ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۸ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۸ بهمن ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۷ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۷ بهمن ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۶ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۶ بهمن ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۵ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۵ بهمن ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۳ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۳ بهمن ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۱ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۱ بهمن ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۹ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۹ بهمن ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۸ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۸ بهمن ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۶ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۶ بهمن ماه ۹۳