آرشیو ‘استخدام در استان خراسان رضوی’
آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۸ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۸ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۷ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۶ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۶ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۶ اسفند ماه ۹۳

هواپیمایی ماهان

آگهی استخدام در شرکت هواپیمایی ماهان

هواپیمایی ماهان در راستای ارتقاء خدمات شایسته به مسافرین محترم درشهرهای مشهد و تهران به تعدادی مهماندار هواپیما با شرایط زیر نیازمند است .

زهشکی خوزستان

آگهی استخدام شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان

شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور، زهره و جراحی، کارون بزرگ و مارون به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تعداد ۱۰۰ نفر از آقایان واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی(کتبی)، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به صورت قراردادی بکارگیری می نماید.

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۵ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۵ اسفند ماه ۹۳

بانک رسالت

آگهی استخدام بانک رسالت

بانک رسالت جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از افراد بومی و مقیم در استان های خراسان رضوی و خوزستان و صرفاً از آقایان واجد شرایط پس از مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری می نماید.

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۴ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۴ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۳ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۳ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۱ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۱ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۰ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۰ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۹ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۹ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۸ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۸ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۷ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی -۱۷ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۴ اسفند ماه ۹۳

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۴ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۳ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۳ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۲ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۲ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۱ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۱ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۰ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۰ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۹ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۹ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۷ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۷ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۶ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۶ اسفند ماه ۹۳