آرشیو ‘استخدام در استان خراسان رضوی’
آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۳۰ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۳۰ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۹ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۹ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۷ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۷ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۶ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۶ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۵ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۵ فروردین ماه ۹۴

بانک رسالت

آگهی استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه رسالت با استعانت از خداوند متعال ، جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از افراد بومی و مقیم در استان های خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان شرقی و صرفاً از آقایان واجد شرایط پس از مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری می نماید.

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۴ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۴ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۳ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۳ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۲ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۲ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۰ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۰ فروردین ماه ۹۴

صندوق تامین خسارت های مالی

آگهی استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی

صندوق تامین خسارتهای بدنی در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط مرد را با مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش در شهرهای تهران ،تبریز،اصفهان ،شیراز ،اهواز،ساری ،کرمانشاه ،مشهد،قزوین وکرمان به صورت قراردادی جذب نماید .

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۹ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۹ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۸ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۸ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۷ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۷ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۶ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۶ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۵ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۱۵ فروردین ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۸ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۸ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۷ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۶ اسفند ماه ۹۳

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۶ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۶ اسفند ماه ۹۳

هواپیمایی ماهان

آگهی استخدام در شرکت هواپیمایی ماهان

هواپیمایی ماهان در راستای ارتقاء خدمات شایسته به مسافرین محترم درشهرهای مشهد و تهران به تعدادی مهماندار هواپیما با شرایط زیر نیازمند است .

زهشکی خوزستان

آگهی استخدام شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان

شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور، زهره و جراحی، کارون بزرگ و مارون به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تعداد ۱۰۰ نفر از آقایان واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی(کتبی)، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به صورت قراردادی بکارگیری می نماید.

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۵ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۵ اسفند ماه ۹۳