آرشیو ‘استخدام در استان خراسان رضوی’

آگهی استخدام استان خراسان – ۶ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۶ خرداد ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۵ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۵ خرداد ماه ۹۴

دیوان  محاسبات کشور

آگهی استخدام دیوان محاسبات کشور

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۴ می‌رساند، که ثبت‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.orgاز روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۳ آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۱۰ پایان می‌پذیرد. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۴ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۴ خرداد ماه ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی کشور سال ۹۴

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی کشور سال ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۳ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۳ خرداد ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۲ خرداد ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۴

آتش نشانی

آگهی استخدام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور

استخدام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان همدان – ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان همدان – ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی استان خراسان

آگهی استخدام استان خراسان – ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان خراسان – ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۴