آرشیو ‘استخدام در استان فارس’
آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۳۱ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 31 فروردین ماه 93

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۳۰ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 30 فروردین ماه 93

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲۶ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 26 فروردین ماه 93

الیت دارو

آگهی استخدام شرکت الیت دارو

شرکت الیت دارو در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش و ستاد خود افراد ذیل را استخدام نماید.

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲۵ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 25 فروردین ماه 93

ااااااا

آگهی های استخدام استان فارس – ۲۴ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 24 فروردین ماه 93

ااااااا

آگهی های استخدام استان فارس – ۲۳ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 23 فروردین ماه 93

ااااااا

آگهی های استخدام استان فارس – ۲۱ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 21 فروردین ماه 93

ااااااا

آگهی های استخدام استان فارس – ۲۰ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 20 فروردین ماه 93

ااااااا

آگهی های استخدام استان فارس – ۱۹ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 19 فروردین ماه 93

آگهی فارس

آگهی های استخدام استان فارس – ۱۸ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 18 فروردین ماه 93

آگهی فارس

آگهی های استخدام استان فارس – ۱۷ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 17 فروردین ماه 93

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

آگهی استخدام شرکت پتروشیمی شیراز

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در جدول ذیل و بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی از بین داوطلبان مرد بومی استان فارس (متولدین و یا دریافت کنندگان مدرک تحصیلی دیپلم از استان فارس) از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه فنی وتخصصی،گزینش و طب کار دعوت همکاری می نماید.

هوشمند سازه صنعت دراک

آگهی استخدام شرکت فنی مهندسی هوشمند سازه صنعت دراک

شرکت فنی مهندسی هوشمند سازه صنعت دراک واقع در شیراز جهت تکمیل پرسنل خود نیازمند افراد واجد شرایط ذیل می باشد.

شرکت گرند

آگهی استخدام شرکت گرند

شرکت گرند برای استخدام حسابدار ( حتما آقا) شرایط زیر را مد نظر دارد.

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام سایت ترجمه کده

وب سایت “ترجمه کده” قصد دارد، جهت تکمیل کادر مترجمین خود، تعداد محدودی مترجم را جذب نماید.

ااااااا

آگهی های استخدام استان فارس – ۲۸ اسفند ماه ۹۲

نیازمندی های استان فارس- 28 اسفند ماه 92

آگهی فارس

آگهی های استخدام استان فارس – ۲۷ اسفند ماه ۹۲

نیازمندی های استان فارس- 27 اسفند ماه 92

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام شرکت الیت دارو

شرکت الیت دارو در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش و ستاد خود افراد ذیل را استخدام نماید