آرشیو ‘استخدام در استان فارس’
آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۳۱ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۳۱ فروردین ماه ۹۴

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۳۰ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۳۰ فروردین ماه ۹۴

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲۹ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۲۹ فروردین ماه ۹۴

ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۲۷ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۲۷ فروردین ماه ۹۴

ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۲۶ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۲۶ فروردین ماه ۹۴

ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۲۵ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۲۵ فروردین ماه ۹۴

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲۴ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۲۴ فروردین ماه ۹۴

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲۳ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۲۳ فروردین ماه ۹۴

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲۲ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۲۲ فروردین ماه ۹۴

صندوق تامین خسارت های مالی

آگهی استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی

صندوق تامین خسارتهای بدنی در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط مرد را با مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش در شهرهای تهران ،تبریز،اصفهان ،شیراز ،اهواز،ساری ،کرمانشاه ،مشهد،قزوین وکرمان به صورت قراردادی جذب نماید .

ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۱۹ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۱۹ فروردین ماه ۹۴

ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۱۸ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۱۸ فروردین ماه ۹۴

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۱۷ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۱۷ فروردین ماه ۹۴

ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۱۶ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۱۶ فروردین ماه ۹۴

ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۱۵ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان فارس – ۱۵ فروردین ماه ۹۴

ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۲۷ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – ۲۷ اسفند ماه ۹۳

ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۲۶ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – ۲۶ اسفند ماه ۹۳

ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۲۵ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – ۲۵ اسفند ماه ۹۳

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام شرکت فناوران وزین بهداد

شرکت فناوران وزین بهداد به شماره ثبت ۴۱۴۵۱ فعال در حوزه فناوری اطلاعات جهت تکمیل کادر خود از تخصصهای زیر دعوت به همکاری می نماید.

ااااااا

آگهی استخدام استان فارس – ۲۴ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – ۲۴ اسفند ماه ۹۳

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲۳ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – ۲۳ اسفند ماه ۹۳

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲۰ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – ۲۰ اسفند ماه ۹۳