آرشیو ‘استخدام در استان فارس’
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

آگهی استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سال ۹۳

استخدام کارمند پیمانی (شش ساله) در تخصص راننده پایه یکم در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۳ اردیبهشت ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 3 اردیبهشت ماه 93

بانک پاسارگاد

آگهی استخدام بانک پاسارگاد سال ۹۳

بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، جهت شغل بانکداری دعوت به مصاحبه می نماید.

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲ اردیبهشت ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 2 اردیبهشت ماه 93

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۱ اردیبهشت ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 1 اردیبهشت ماه 93

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۳۱ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 31 فروردین ماه 93

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۳۰ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 30 فروردین ماه 93

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲۶ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 26 فروردین ماه 93

الیت دارو

آگهی استخدام شرکت الیت دارو

شرکت الیت دارو در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش و ستاد خود افراد ذیل را استخدام نماید.

آگهی فارس

آگهی استخدام استان فارس – ۲۵ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 25 فروردین ماه 93

ااااااا

آگهی های استخدام استان فارس – ۲۴ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 24 فروردین ماه 93

ااااااا

آگهی های استخدام استان فارس – ۲۳ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 23 فروردین ماه 93

ااااااا

آگهی های استخدام استان فارس – ۲۱ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 21 فروردین ماه 93

ااااااا

آگهی های استخدام استان فارس – ۲۰ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 20 فروردین ماه 93

ااااااا

آگهی های استخدام استان فارس – ۱۹ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 19 فروردین ماه 93

آگهی فارس

آگهی های استخدام استان فارس – ۱۸ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 18 فروردین ماه 93

آگهی فارس

آگهی های استخدام استان فارس – ۱۷ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان فارس – 17 فروردین ماه 93

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

آگهی استخدام شرکت پتروشیمی شیراز

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در جدول ذیل و بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی از بین داوطلبان مرد بومی استان فارس (متولدین و یا دریافت کنندگان مدرک تحصیلی دیپلم از استان فارس) از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه فنی وتخصصی،گزینش و طب کار دعوت همکاری می نماید.

هوشمند سازه صنعت دراک

آگهی استخدام شرکت فنی مهندسی هوشمند سازه صنعت دراک

شرکت فنی مهندسی هوشمند سازه صنعت دراک واقع در شیراز جهت تکمیل پرسنل خود نیازمند افراد واجد شرایط ذیل می باشد.