آرشیو ‘استخدام در استان البرز (کرج)’
آگهی البرز

آگهی استخدامی استان البرز – ۳۰ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان البرز – 30 فروردین ماه 93

آگهی البرز

آگهی استخدام شهر کرج – ۲۸ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های شهر کرج – 28 فروردین ماه 93

آگهی البرز

آگهی استخدام استان البرز – ۲۷ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان البرز – 27 فروردین ماه 93

آگهی البرز

آگهی استخدام شهر کرج – ۲۷ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های شهر کرج – 27 فروردین ماه 93

شرکت غذایی شانا

آگهی استخدام شرکت صنایع غذایی شانا

شرکت صنایع غذایی شانا در استان البرز از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید.

تالیران

آگهی استخدام شرکت مهندسی تالیران

شرکت مهندسی تالیران (سهامی خاص) در جهت افزایش نیروی انسانی کارخانه و دفتر مرکزی شرکت نیازمند نفرات با تخصص های ذیل می باشد.

آگهی البرز

آگهی استخدام استان البرز -۲۶ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان البرز – 26 فروردین ماه 93

آگهی البرز

آگهی استخدام شهر کرج – ۲۶ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های شهر کرج – 26 فروردین ماه 93

شرکت حمل و نقل رجاء

دریافت کارت آزمون استخدامی شرکت حمل و نقل رجاء

دریافت کارت آزمون استخدامی شرکت حمل و نقل رجاء

آگهی البرز

آگهی استخدام شهر کرج – ۲۵ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های شهر کرج – 25 فروردین ماه 93

موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

آگهی استخدام موزه علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موسسات پژوهشی دولتی) جهت تکمیل کادر خود نیاز به تخصصات زیر دارد.

آگهی البرز

آگهی استخدام شهر کرج – ۲۴ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های شهر کرج – 24 فروردین ماه 93

مجتمع فنی رایانگان

آگهی استخدام مجتمع فنی رایانگان

مجتمع فنی رایانگان از یک مدیر مالی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می گردد.

آگهی البرز

آگهی های استخدام شهر کرج – ۲۳ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های شهر کرج – 23 فروردین ماه 93

آگهی البرز

آگهی های استخدام استان البرز – ۲۱ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان البرز – 21 فروردین ماه 93

آگهی البرز

آگهی های استخدام شهر کرج – ۲۰ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های شهر کرج – 20 فروردین ماه 93

شرکت حمل و نقل رجاء

آگهی استخدام شرکت حمل و نقل ریلی رجاء سال ۹۳

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء جهت تامین و تکمیل نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز خود در پست “رئیس قطار مسافری” تعداد ۵۰ نفر از آقایان واجد شرایط دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ، با شرایط ذیل را دعوت به همکاری می‌نماید.

آگهی البرز

آگهی استخدام شهر کرج – ۱۹ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های روز کرج – 19 فروردین ماه 93

آگهی البرز

آگهی های استخدام شهر کرج – ۱۸ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های شهر کرج – 18 فروردین ماه 93