آرشیو ‘استخدام در استان اصفهان’
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

آگهی استخدام پیمانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

استخدام افسر پیمانی (پنج ساله) و کارمند پیمانی (شش ساله) در رشته‌های بهداشتی، درمانی و فنی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فولاد مبارکه اصفهان

آگهی استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان سال ۹۵ (اطلاعیه تغییر شرایط)

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از تعداد ۳۹۰ ، واجدین شرایط مرد را بر اساس جداول پیوست شماره ۲ و ۳ از طریق برگزاری آزمون کتبی (دانشی)، آزمون مهارت (برای مشاغل اپراتوری) کانون ارزیابی شایستگی (برای مشاغل کارشناسی)، طب صنعتی (جهت سنجش سلامت و توانایی جسمی و روحی) و گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی جذب نماید.

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۳ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۳ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۱ آذرماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۱ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان سری ۲ – ۹ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۹ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۹ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۹ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان سری ۲ – ۷ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۷ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۷ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۷ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان سری ۲ – ۶ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۶ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۶ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۶ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان سری ۲ – ۴ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۴ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۴ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۴ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان سری ۲ – ۳ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۳ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان تهران

آگهی استخدام استان اصفهان – ۳ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان تهران – ۳ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان سری ۲ – ۲ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۲ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۲ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان سری ۲- ۱ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۱ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۱ آذر ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان (سری ۲) – ۲۹ آبان ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۹ آبان ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۹ آبان ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۹ آبان ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان سری ۲ – ۲۷ آبان ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۷ آبان ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۷ آبان ماه ۹۵

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۷ آبان ماه ۹۵