آرشیو ‘استخدام در استان اصفهان’
نیروی زمینی ارتش

آگهی استخدام نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران(پایور)

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل پایور (کادر) درجه­ داری یگان‌های تابع خود از بین جوانان متعهد و علاقه­مند به‌صورت پیمانی داوطلب (پسر) می ­پذیرد.

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱ آذر ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۱ آذر ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۹ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۹ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۸ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۸ آبان ماه ۹۳

قطار شهری اصفهان

آگهی استخدام شرکت مترو اصفهان سال ۹۳

شرکت مترو منطقه اصفهان به منظور تکمیل کادر تخصصی خود از واجدین شرایط مرد ثبت نام می نماید

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۷ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۷ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۶ آبان ماه ۹۳ (سری ۲)

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۶ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۶ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۶ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۵ آبان ماه ۹۳ (سری ۲)

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۵ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان خراسان – ۲۵ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان خراسان رضوی – ۲۵ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۵ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۵ آبان ماه ۹۳

وزارت نیرو1

آگهی استخدام نیرو در وزارت نیرو سال ۹۳ (اطلاعیه جدید)

شرکت های تابعه (دولتی) وزارت نیرو به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل مجوز شماره ۶۱۳۷/۹۳/۲۲۵ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرماه انسانی رئیس جمهور، تعداد ۶۱۶ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به شرط دارا بودن شرایط ذیل به صورت پیمانی (قراردادی) استخدام می نماید.

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۴ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۴ اصفهان ماه ۹۳

اگهی همدان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۲ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۲ ابان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۱ آبان ماه ۹۳ (سری ۲)

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۱ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۱ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۱ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۰ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۰ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۹ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۹ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۸ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۸ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۷ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۷ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۵ آبان ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۵ آبان ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۴ آبان ماه ۹۳ (سری ۲)

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۴ آبان ماه ۹۳