آرشیو ‘استخدام در استان اصفهان’
نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۹ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۹ بهمن ماه ۹۴

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام بازاریاب تبلیغاتی با پورسانت بالا

بازاریاب باتجربه جهت جذب تبلیغات از مشاغل هدف گردشگری نیازمندیم.

نیازمندی های استان تهران

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۸ بهمن ماه ۹۴ (سری ۲)

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۸ بهمن ماه ۹۴

شهرداری 1

اعلام نتایج آزمون استخدامی شهرداری ها سال ۹۴ (یزد)

نتایج آزمون استخدام پیمانی شهرداری های فارس سال ۹۴ اعلام شد.

بانک سینا

آگهی استخدام بانک سینا

بانک سینا به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی از میان فارغ التحصیلان (مرد) واجد شرایط همکاری به تعداد محدود استخدام می نماید.

بانک کارآفرین

آگهی استخدام بانک کارآفرین در مراکز استا‌ن‌های کشور

بانک کارآفرین از کارکنان با تجربه بانک‌های تجاری برای تصدی سمت ریاست شعبه در مراکز استان‌های کشور دعوت به همکاری می‌نماید.

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۸ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۸ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۷ بهمن ماه ۹۴ (سری ۲)

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۷ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۷ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۷ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۵ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان- ۱۵ بهمن ماه ۹۴

پرداخت الکترونیک سامان

آگهی استخدام شرکت پرداخت الکترونیک سامان

شرکت پرداخت الکترونیک سامان از افراد واجد شرایط زیر در سراسر دعوت به همکاری می نماید.

شرکت پخش فردوس

آگهی استخدام شرکت داروئی پخش فردوس

شرکت داروئی پخش فردوس از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۴ بهمن ماه ۹۴ (سری ۲)

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۴ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۴ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۴ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۳ بهمن ماه ۹۴ (سری ۲)

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۳ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۳ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۳ بهمن ماه ۹۴

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور سال ۹۴ (تمدید مهلت ثبت نام)

به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی در قالـب دسـتیاران سـتادی و در چـارچوب تصـویب نامـه شـماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ شورایعالی اداری با عنوان «ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور»، در نظر است تعداد ۹۱۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط، از طریق امتحان کتبـی در دو حیطـه عمـومی و تخصصـی، مصـاحبه هـای اسـتخدامی و گزینش به صورت پیمانی جذب گردند. در ادامه توضیحات مربوطه در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخـش نخسـت، توضـیحاتی در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی استخدام، فرآیند ثبت نام و پذیرش افراد، زمان و نحوه برگزاری آزمون، مواد آزمون و در بخـش دوم، خوشه ها، شغل محل های مربوط به هر دستگاه اجرایی آورده شده است.

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۲ بهمن ماه ۹۴ (سری ۲)

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۲ بهمن ماه ۹۴

گروه صنعتی پلیمر بوشهر

آگهی استخدام گروه صنعتی پلیمر بوشهر

گروه صنعتی پلیمر بوشهر در راستای اهداف توسعه ‎ای خود در نظر دارد افراد واجد شرایط زیر را به صورت تمام وقت، دعوت به همکاری نماید.

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۲ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۲ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۱ بهمن ماه ۹۴ (سری ۲)

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۱ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۱ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۱ بهمن ماه ۹۴