آرشیو ‘استخدام در استان آذربایجان شرقی’
الیت دارو

آگهی استخدام شرکت الیت دارو

شرکت الیت دارو در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش و ستاد خود افراد ذیل را استخدام نماید.

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی استخدام استان آذربایجان شرقی – ۲۶ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های روز تبریز – 26 فروردین ماه 93

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی استخدام استان آذربایجان شرقی – ۲۴ فرروردین ماه ۹۳

نیازمندی های شهر تبریز – 24 فروردین ماه 93

دعوت به همکاری 3

استخدام شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان (تغییر در آگهی)

شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان در نظر دارد از بین نیروهای مرد واجد شرایط بومی شهرستان های استان آذربایجان شرقی( مقطع دیپلم فقط بومی شهرستانهای ورزقان واهر) از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و گزینش بصورت قراردادی توسط شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه دعوت به همکاری نماید.

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی استخدام استان آذربایجان شرقی – ۲۳ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های روز تبریز – 23 فروردین ماه 93

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی های استخدام استان آذربایجان شرقی – ۱۹ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های شهر تبریز – 19 فروردین ماه 93

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام سایت ترجمه کده

وب سایت “ترجمه کده” قصد دارد، جهت تکمیل کادر مترجمین خود، تعداد محدودی مترجم را جذب نماید.

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی های استخدام استان آذربایجان شرقی – ۲۸ اسفند ماه ۹۲

نیازمندی های روز تبریز – 28 اسفند ماه 92

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام شرکت الیت دارو

شرکت الیت دارو در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش و ستاد خود افراد ذیل را استخدام نماید

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی استخدام استان آذربایجان شرقی – ۲۵ اسفند ماه ۹۲

نیازمندی های روز تبریز – 25 اسفند ماه 92

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی های استخدام استان آذربایجان شرقی – ۲۴ اسفند ماه ۹۲

نیازمندی های استان آذربایجان شرقی – 24 اسفند ماه 92

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی های استخدام استان آذربایجان شرقی – ۲۰ اسفند ماه ۹۲

نیازمندی های شهر تبریز – 20 اسفند ماه 92

صنایع تهویه ادریسی

آگهی استخدام شرکت سیستم تهویه ادریسی

شرکت سیستم تهویه ادریسی در تبریز از مشاغل زیر دعوت به همکاری می نماید.

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی های استخدام استان آذربایجان شرقی – ۱۷ اسفند ماه ۹۲ (سری دوم)

نیازمندی های استان آذربایجان شرقی – 17 اسفند ماه 92

پالایش نفت تبریز

آگهی استخدام شرکت پالایش نفت تبریز

شرکت پالایش نفت تبریز در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای مختلف عملیاتی تعداد 30 نفر از داوطلبان مرد بومی واجد شرایط را در مقاطع تحصیلی دیپلم و کاردانی و کارشناسی در رشته ها و گرایشهای مندرج در جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه فنی/تخصصی و ارزیابی روانشناختی و انجام معاینات طب صنعتی و گزینش بصورت قراردادی در چارچوب قانون کار و تأمین اجتماعی دعوت به همکاری نماید.

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی های استخدام استان آذربایجان شرقی – ۱۳ اسفند ماه ۹۲

نیازمندی های روز تبریز – 13 اسفند ماه 92

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی های استان آذربایجان شرقی – ۱۰ اسفند ماه ۹۲ (سری دوم)

نیازمندی های روز تبریز – 10 اسفند ماه 92

آگهی استخدام آذربایجان شرقی

آگهی های استخدام استان آذربایجان شرقی – ۱۰ اسفند ماه ۹۲

نیازمندی های روز استان آذربایجان شرقی – 10 اسفند ماه 92