خانه » آگهی های زیر مجموعه » نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کشور

نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کشور

متن آگهی:

استخدام های دانشگاه علوم پزشکی (اعلام نتایج)

نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اعلام شد.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید


نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اراک اعلام شد.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید


نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام شد.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید


نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعلام شد.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید


استخدام دانشگاه  علوم پزشکی زاهدان

نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعلام شد

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید


 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی فسا

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید

 


استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

ضمن آرزوی موفقیت برای شما کاربران عزیز، برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید

 


نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام شد:

تذکرات:
۱. کلیه افراد شرکت کننده در آزمون می بایست تا پس از بررسی مدارک و اعلام نتایج آزمون هر ۴۸ ساعت یکبار به این سایت مراجعه نمایند.
۲. پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره مکلفند پس از اطلاع از نتیجه خود نسبت به پرینت کارنامه اقدام و طبق زمان مشخص شده در پائین کارنامه به همراه اصل و تصویر مدارک مورد نیاز و فرم اطلاعات فردی مندرج در کارنامه به آدرس: مشهد – خیابان دانشگاه – دانشگاه ۱۸- دانشکده بهداشت مراجعه نمایند.
۳. برای کسانی که نقص مدرک داشته یا اصل مدارک خود را به همراه نداشته باشند ، تشکیل پرونده داده نخواهد شد.
۴. پذیرش مدارک صرفاً بر اساس ساعت و تاریخ تعیین شده صورت می پذیرد لذا امکان پاسخگوئی به مراجعین غیر از ساعات و تاریخ مذکور، وجود ندارد.

جهت مشاهده نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اینجا کلیک نمایید


نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اعلام شد:

جهت مشاهده نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اینجا کلیک نمایید


نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام شد:

اعلام نتایج در این مرحله صرفاً بر اساس اطلاعات درج شده توسط فرد داوطلب در ثبت نام اینترنتی می باشد و پس از دریافت مدارک و تطابق اصالت آن با برگ درخواست شغل اینترنتی ، نتایج نهایی اعلام خواهد شد. بدیهی است اعلام نتایج در مرحله اول هیچگونه تعهدی بر استخدام افراد نخواهد داشت.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اعلام نتایج استخدامی شرکت کنندگان اینجا کلیک نمایید

 


نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اعلام شد:

بدینوسیله اسامی افراد به تعداد یک و نیم برابر ظرفیت مورد نیاز رشته های شغلی در آزمون استخدام پیمانی مورخ ۸/۳/۱۳۹۴ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ( بیمارستان گچساران) جهت بررسی و تحویل مدارک اعلام می گردد، افراد ذکر شده می بایست در موعد مشخص شده ذیل با ارئه اصل و تصویر مدارک شخصا مراجعه نمایند. عدم مراجعه در تاریخ های ذکر شده به منزله انصراف تلقی می گردد.

جهت مشاهده نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اینجا کلیک نمایید

 


نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام شد:

شرکت کنندگان محترم می بایست مدارک مورد نیاز مشروحه ذیل را شخصاً طبق جدول تنظیمی در ساعات اداری به آدرس : اصفهان ، خیابان هزار جریب ، دانشگاه علوم پزشکی ، مجموعه گسترش ، مرکز همایشهای علمی دانشگاه ارائه و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرربه منزله انصراف از طی مراحل بعدی استخدام تلقی خواهد شد. شایان ذکر است رشته های شغلی و محلهای جغرافیائی اعلام نشده ، هیچ شرکت کننده و یا پذیرفته شده ای نداشته است.
« ضمناً اعلام نتایج در این مرحله صرفاً بر اساس اطلاعات درج شده توسط فرد داوطلب در برگ درخواست شغل بوده و پس از دریافت مدارک و تطابق اصالت آن با برگ درخواست شغل ، نتایج نهایی اعلام خواهد شد. بدیهی است اعلام نتایج در مرحله اول هیچگونه تعهدی بر استخدام افراد نخواهد داشت. »

جهت مشاهده جدول برنامه زمانبندی ارائه مدارک استخدامی شرکت کنندگان اینجا کلیک نمایید


نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی لارستان اعلام شد:

داوطلبان محترم جهت مشاهده نتایج اولیه آزمون استخدامی جمعه ۹۴/۳/۸ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان فایل زیر را دانلود نمایید.

داوطلبان ۵/۱ برابر ظرفیت در مرحله اول موظف هستند مدارک ذیل را جهت بررسی از تاریخ ۹۴/۴/۶ لغایت ۹۴/۴/۱۰ به منابع انسانی مرکز بهداشت لارستان تحویل نمایند .
مدارک مورد نیاز
اصل آخرین مدارک تحصیلی به همراه تصویر آن
اصل کارت ملی به همراه تصویر آن
اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن ( ویژه برادران)
اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن یا اشتغال به طرح همراه تصویر آن
اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن
اصل مدارک دال بر ایثارگری ، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد
ضمناً مدارک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکی و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود .
مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان


زمان اعلام نتایج:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران این آزمون در ۷ حوزه امتحانی و در سه منطقه ساری، آمل و چالوس برگزار شد .
در این آزمون ۴۶۸ نفر در مشاغل بیمارستانی پذیرفته شده و پس از طی مراحل استخدامی در بیمارستان های فاطمه زهرا (س) ساری ، آیت اله طالقانی چالوس و امام خمینی(ره) آمل مشغول به کار خواهند شد.
گفتنی است نتایج این آزمون در پایان خرداد ماه از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران به آدرس http://www.mazums.ac.ir اعلام می شود.

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.