خانه » استخدام در استان تهران » فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

متن آگهی:

خبر ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱ – دانشگاه فرهنگیان به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود و با هدف ایجاد زمینه های لازم برای رشد کیفی و کمی اقدام به جذب اعضای هیات علمی می نماید.

مهلت ثبت نام از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ و آخرین مهلت ثبت نام و تکمیل پرونده تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ می باشد

دستورالعمل تطبیق و تبدیل وضعیت دکتر معلمان و دکتر کارشناسان دانشگاه فرهنگیان به هیأت علمی

۱- این دستورالعمل به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان و با هدف ایجاد زمینه های لازم برای رشد کیفی و کمی، ارتقای بهره وری،بهره مندی از ظرفیت های موجود در دستیابی به اهداف عالیه و مأموریت های دانشگاه تهیه شده است.

۲- مشمولین دستورالعمل: دایره شمول این دستورالعمل صرفاً شامل افراد زیر می باشد:

۱-۲- دکتر معلم : به افرادی اطلاق می شود که با داشتن مدرک دکتری تخصصی معتبر (وفق بند ۴) به عنوان عضو رسمی – قطعی آموزش و پرورش در رسته آموزش – فرهنگی و رشته شغلی دبیر / هنرآموز /آموزگار / امور تربیتی (پرورشی) مشغول به خدمت می­ باشند .

۲-۲ مأمور آموزش : به افرادی اطلاق می­شود که در رسته آموزشی – فرهنگی و رشته شغلی دبیر / هنرآموز /آموزگار /امور تربیتی (پرورشی) در استخدام رسمی – قطعی آموزشی و پرورش می­باشند و از سال ۱۳۹۱ با داشتن مدرک دکتری تخصصی معتبر (وفق بند ۴ ) حداقل ۲ سال به عنوان نیروی آموزشی موظف در دانشگاه فرهنگیان (حقوق از مبداء یا مقصد ) مشغول به تدریس موظف بود­ه ­اند .

۳-۲ –دکتر کارشناس : به افرادی اطلاق می شود که در وضعیت استخدامی رسمی – قطعی با مدرک دکتری تخصصی معتبر (وفق بند ۴) و دارای حکم اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه می باشند و حداقل به مدت ۵ سال سابقه همکاری موظف (مأمور از آموزش و پرورش یا عضو غیر هیئت علمی دانشگاه ) با دانشگاه را دارند.

تبصره ۱- کارکنان دارای حکم مدرسی دانشگاه نیز در شمول این بند قرار می­ گیرند .

 ۳ – فرایند تقاضا :

۱-۳ کلیه متقاضیان جذب هیئت علمی از طریق این دستورالعمل، می­ بایست در فراخوان اختصاص دانشگاه فرهنگیان، ثبت نام کنند و به کارگیری متقاضیان حائز شرایط این دستورالعمل، صرفاً از طریق این فراخوان، امکان پذیر خواهد بود .

۲-۳- اطلاعات متقاضیان ثبت نام کرده در فراخوان مذکور پس از دریافت و پالایش اولیه در دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه در مسیر بررسی مراحل صلاحیت عمومی و توانمندی علمی براساس ضوابط جذب دانشگاه با حضور نماینده هیأت مرکزی جذب مطرح و سپس احکام افراد تأیید شده توسط اداره کل منابع انسانی دانشگاه صادر و برای ممهور شدن در اختیار مرکز هیات امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قرار می­ گیرد .

۴- شرایط متقاضیان :

متقاضیان ورود به خدمت هیئت علمی دانشگاه باید علاوه بر داشتن شرایط عمومی دستورالعمل جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم مصوب هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، حائز شرایط اختصاصی و ضوابط مطرح شده در این دستورالعمل باشند .

شرایط عمومی

 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
 • تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی
 • تعهد و اعتقاد به انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • وفاداری به نظام جمهوری اسلامی.
 • تخلّق به اخلاق علمی و رفتار مناسب با شئونات اسلامی و دانشگاهی.
 • عدم سوء پیشینه و منع قانونی برای استخدام در موسسات دولتی.
 • برخورداری از سلامت جسمی و روحی لازم و نداشتن نقص عضو.
 • التزام به قوانین و مقررات صنفی،اخلاق حرفه ای.
 • برخورداری از حسن شهرت اخلاقی،عقیدتی و سیاسی،
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • نداشتن سوابق محکومیت کیفری و انتظامی ،
 • عدم اشتهار به فسق و فجور و اعمال منافی عفت عمومی و رفتار خلاف حیثیت شغلی.
 • عدم سابقه فعالیت موثر علیه نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سابقه وابستگی یا گرایش به سازمانها و تشکلهای محارب و معاند با نظام جمهوری اسلامی.
 • دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای داوطلبان ذکور.

شرایط اختصاصی

۱-۴- دارابودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی با رساله تحقیقی، برای متقاضیان ورود به خدمت الزامی است.

۱-۱-۴ مدرک تحصیلی فرد متقاضی، حداقل در دو مقطع آخر تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ) می­ بایست مرتبط بوده و با رشته مورد تقاضای فرد برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه نیز مرتبط باشد .

۲-۱-۴- مدارک تحصیلی فرد متقاضی هیئت علمی، باید از دانشگاه های معتبر و مورد تأیید وزارتین (علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) اخذ شده باشد. مدارک نیمه حضوری، غیر حضوری، معادل، ضمن خدمت، دانشگاه های بدون ارزشیابی و یا دارای ارزشیابی ب و ج خارج کشور، به هیچ عنوان پذیرفته نمی­ شود .

۳-۱-۴- در خصوص مدارک تحصیلی فرد متقاضی هیئت علمی، متقاضی می­ بایست حتماً دوره دکتری تخصصی را از دانشگاه های دولتی و معتبر و به صورت روزانه اخذ کرده باشد.

تبصره ۲- متقاضیان دارای برجستگی های علمی و پژوهشی مانند رتبه های اول مقطع دکتری و دارندگان حداقل ۵ مقاله علمی-پژوهشی معتبر و مورد تأیید به تشخیص رئیس دانشگاه و تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه از مفاد این بند مستثنی می­ باشند .

۴-۱-۴ – حداقل معدل برای متقاضیان عضویت هیئت علمی در دانشگاه، برای دوره کارشناسی ۱۵،کارشناسی ارشد ۱۶ و دکتری تخصصی ۱۷ می­ باشد .

تبصره ۳- آن دسته از متقاضیان که معدل آنها در کارشناسی، حداکثر تا (۱) نمره از حدنصاب پایین تر است به شرط داشتن برجستگی های علمی به تشخیص هیأت اجرایی جذب، از کسری معدل دوره کارشناسی این بند معاف می­ شوند .

تبصره ۴- برای متقاضیان خدمت در مناطق محروم به شرط سپردن تعهد خدمت ۱۰ ساله در منطقه محروم، چنانچه معدل آنها در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در هر مقطع حداکثر تا سقف ۱ نمره (در مجموع تا ۲ نمره )از حدنصاب پایین تر باشند، به تشخیص هیأت اجرایی جذب، از کسری معدل دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد این بند معاف می­ باشند .

جدول۱ :حداقل معدل متقاضی جذب بر اساس بند ۴-۱-۴

مدرک تحصیلیحداقل معدل قابل قبولحدنصاب معدل بر اساس تبصره ۳ بند ۴-۱-۴حدنصاب معدل براساس تبصره ۴ بند ۴-۱-۴
کارشناسی۱۵۱۴۱۴
کارشناسی ارشد۱۶۱۶۱۵
دکتری تخصصی۱۷۱۷۱۷

۲-۴-دارا بودن مدرک معتبر و تسلط بر مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیاری به تشخیص هیأت اجرایی جذب دانشگاه.

تبصره۵- در صورت نداشتن مدرک معتبر، سطح تسلط متقاضی توسط کمیته توانمندی علمی بررسی و با تأیید هیأت اجرایی جذب ارزیابی می­ شود .

۱-۲-۴- تسلط کافی به مهارتهای کاربردی رایانه و داشتن گواهینامه معتبر مهارت کار با رایانه (LCDL) به تسخیص هیأت اجرایی جذب دانشگاه .

۲-۲-۴- به کارگیری مشمولین این دستورالعمل منوط به آن است که متقاضی از تاریخ این دستورالمعل تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی، بتواند حداقل « ۱۰ » سال در وضعیت هیئت علمی خدمت کند.

۳-۴- شرایط این دستورالعمل منحصرا شامل افراد با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و حداکثر « ۴۵ »  سال سن می ­شود.

۱-۳-۴- به ازای هر سال خدمت آموزشی و تدریس از سال ۱۳۹۱ در دانشگاه فرهنگیان، مشروط به تدریس حداقل ۶ واحد (در مقطع کارشناسی یا بالاتر) در هر ترم ،سقف سنی افراد، حداکثر تا ۵ سال اضافه می شود (شیوه محاسبه بدین صورت است که برای هر یک از نیم سال های تحصیلی اول و دوم به غیر تابستان، ۳ ماه به سقف سنی متقاضی افزوده می شود ).

۲-۳-۴- در صورت گذراندن خدمت دوره ضرورت با شرط دارا بودن کارت پایان خدمت، به میزان طول دوره خدمت، حداکثر تا ۲ سال به سقف سنی افراد یاد شده اضافه می شود. کارت پایان خدمت موارد خاص و یا انواع معافیت، مشمول امتیاز این ماده نمی­ شوند.

تبصره ۶- ایثارگران مشمول بند”ز” ماده ۴۴ قانون توسعه پنجم و بند “پ” ماده ۹۰ قانون توسعه ششم تابع مقررات و قوانین خاص خود می­ باشند .

۳-۳-۴- به ازای کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در هر یک از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های دولتی (صرفاً روزانه) یک سال به حداکثر سن پذیرش متقاضیان اضافه می شود .

۴-۳-۴- با لحاظ نمودن تمامی موارد مندرج در مفاد ۴-۳-۱- و ۴-۳-۲ و ۴-۳-۳ و تبصره ۶، حداکثر سن پذیرش متقاضیان نباید از ۵۰ سال بیشتر باشد.

۴-۴- مرجع استعلام و تشخیص شرایط ذکر شده در مفاد این دستوالعمل همچنین تأیید صلاحیتهای علمی و عمومی هیأت اجرایی جذب دانشگاه می­ باشد.

۵- سایر ضوابط و شرایط :

در راستای تقویت هرم علمی دانشگاه و بهرمندی حداکثری از توان و ظرفیت موجود، ضوابط و مقررات تکمیلی زیر در خصوص متقاضیان عضویت هیئت علمی از طریق این دستوالعمل ، برقرار می­ باشد .

۱-۵-شروع به خدمت : متقاضیان پس از طی مراحل جذب و تأیید هیات اجرایی جذب دانشگاه، به عنوان استادیار پایه یک ،با وضعیت استخدامی رسمی –آزمایشی مشغول به کار خواهند شد .

تبصره ۷-کلیه افرادی که از طریق مفاد این دستورالعمل به عضویت هیئت علمی دانشگاه در می آیند ، مشمول تمامی مزایا و قوانین وضوابط ناظر بر اعضای هیئت علمی وزارت علوم می­ باشند .

تبصره ۸- به منظور ارج نهادن به سوابق آموزشی و پژوهشی قبل از هیئت علمی شدن متقاضیان ، کمیته ترفیعات دانشگاه می تواند با بررسی این سوابق حداکثر تا ده پایه به عنوان احتساب سنوات منظور و برای اجرا به معاونت طرح و برنامه دانشگاه ابلاغ نماید .

۶ – وضعیت به کارگیری :

اعتبار عضویت هیئت علمی از طریق این دستورالعمل صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فرهنگیان می باشد و در صورت احراز شرایط و طی تشریفات قانونی، احکام صادره برای این افراد از تاریخ تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه، نافذ خواهد بود و در خصوص سال های قبل از آن هیچ گونه حقی برای متقاضی یا ذینفع ایجاد نمی­کند.

۷ -تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه :

پس از عضویت هیئت علمی متقاضی به واسطه شرایط این دستوالعمل ، ترفیع استحقاقی سالیانه عضو هیئت علمی ، در چاچوب آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و دستورالعمل­های آن (مصوب هیأت امناء) خواهد بود. همچنین ارتقاء مرتبه عضو هیئت علمی مبتنی بر آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت عالی جذب) خواهد بود .

۸ – تغییر و جابجایی :

پس از موفقیت در مراحل جذب، سپردن تعهد ۱۰ ساله مبنی بر عدم جابجایی و تغییر پردیس و مرکز تعیین شده برای خدمت ، انتقال یا مأمور به سایر نهادها و سازمانها یا مرکز آموزشی و پژوهشی دیگر اعم از دولتی، غیر دولتی و عمومی، در طول مدت تعهد ممنوع می باشد .

تبصره ۹- در صورت تعطیلی ، ادغام و یا جابجایی پردیس ها، مراکز، کلاس ها و یا رشته های تحصیلی آنها بنا به تشخیص معاونت آموزشی و تأیید ریاست دانشگاه، محل خدمت متقاضی تغییر می کند .

جدول ۲ : خلاصه وضعیت اهم شرایط دستورالعمل جذب هیئت علمی دکتر معلمان آموزش وپروش و مأموران آموزشی و دکتر کارشناسان دانشگاه فرهنگیان

متقاضی شرایطدکتر معلممأمور آموزشیدکتر کارشناس دانشگاه
تعداد پذیرش۷۰۰ نفر۲۰۰نفر۱۰۰نفر
روش پذیرشفراخوان اختصاصی دانشگاه فرهنگیان
مدرک تحصیلیدکتری تخصصی (حسب اعلام نیاز دانشگاه )
شرایط عمومی و اختصاصیاحراز صلاحیت عمومی و توانمندی علمی بر اساس فرایند جذب و مفاد این دستورالعمل
سن پذیرش۴۵ سال
سقف جبران کبر سنحداکثر تا ۵ سال با توجه به سوابق آموزشی، حداکثر تا ۲ سال با توجه به سوابق خدمت دوره ضرورت، حداکثر ۱ سال به ازای رتبه اول در مقاطع تحصیلی آموزش عالی ( با در نظرگرفتن همه موارد فوق و تبصره ۶،حداکثر سن پذیرش نباید از ۵۰ سال بیشتر باشد)
حداکثر سقف سنی پذیرش۵۰ سال
حداقل معدل در مقاطع تحصیلیمقطع دکتری ۱۷   مقطع کارشناسی ارشد ۱۶   مقطع کارشناسی ۱۵
سقف جبران کسری معدلحداکثر تا ۱نمره در مقطع کارشناسی و شرط داشتن برجستگی های علمی و حداکثر تا ۱نمره در هریک از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (مجموعاً تا ۲ نمره )به شرط تعهد خدمت ۱۰ ساله در مناطق محروم
میزان تعهد خدمت۱۰ سال
حداقل سنوات خدمت بعد از جذب هیئت علمی۱۰ سال
پایه و رتبه شروع به خدمتاستادیار پایه ۱
وضعیت استخدامی قبل هیئت علمیرسمی –قطعی
وضعیت استخدامی بعد هیئت علمیرسمی- آزمایشی

لینک ثبت نام

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.