خانه » استخدام در استان تهران » آگهی استخدام نهمین آزمون دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰(اصلاحیه سوم)

آگهی استخدام نهمین آزمون دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰(اصلاحیه سوم)

متن آگهی:

خبر ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ -اطلاعیه اصلاحیه دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام (سری سوم) نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، اطلاعیه های مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ و ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ اصلاحیه سری سوم دفترچه راهنمای مذکور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده (تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶) و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند.

ضمناً باتوجه به اصلاحیه اعلام شده مقرر گردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

ـ  اصلاحیه عنوان شغل و شرایط احراز تحصیلی شغل محل (۱۳۲۰۴) دفترچه راهنما مربوط به اداره ی کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی:

کد شغل محلشغلمحل خدمتتعدادآزادایثارگر ۲۵ درصدایثارگر ۵ درصدمعلول
جنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیتتعداد
۱۳۲۰۴هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو)خراسان شمالی-بجنورد۲مرد۱مرد۱
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی ۱۳۲۰۴
۳۲۳۴۴: :کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)

خبر ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ – دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام (سری دوم) نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱، اصلاحات سری دوم دفترچه راهنمای مذکور، به شرح ذیل اعلام می گردد.

متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند. ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

الف) اصلاحات مربوط به شغل محل‌ها:

ـ اصلاحیه مربوط به شغل محل‌های جدید سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:

 فهرست شغل محل‌های سازمان ملی بهره وری ایران

کد شغل محلشغلمحل خدمتتعدادآزادایثارگر ۲۵ درصدایثارگر ۵ درصدمعلول
جنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیتتعداد
۲۲۱۰۱حسابدارتهران-ستاد تهران-۱زن/مرد۱
شرایط احراز تحصیلی کد شغل محل ۲۲۱۰۱
۳۰۴۰۸: حسابداری (فوق لیسانس)- ۳۱۰۷۴: مدیریت مالی (فوق لیسانس)- ۳۲۴۲۸: حسابداری مدیریت (فوق لیسانس)
۲۲۱۰۲کارشناس امور بهره وریتهران-ستاد تهران-۱زن/مرد۱
شرایط احراز تحصیلی کد شغل محل ۲۲۱۰۲
۳۰۳۰۸: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (فوق لیسانس)- ۳۰۷۴۷: علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (فوق لیسانس)- ۳۱۲۳۰: مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی (فوق لیسانس)- ۳۱۲۴۰: مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری (فوق لیسانس)- ۳۱۹۳۷: مدیریت صنعتی گرایش تولید (فوق لیسانس)- ۳۲۱۴۲: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها (فوق لیسانس)- ۳۲۴۲۰: مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری (فوق لیسانس)- ۳۲۴۷۰: مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد (فوق لیسانس)- ۳۲۷۱۴: مدیریت MBA گرایش اقتصاد مدیریت (فوق لیسانس)- ۳۲۹۳۳: مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستمهای کلان (فوق لیسانس)- ۳۲۹۴۵: علوم اقتصادی (فوق لیسانس)- ۳۳۰۰۷: مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی (فوق لیسانس)- ۳۳۰۱۲: علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی (فوق لیسانس)- ۳۳۳۴۵: مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری (فوق لیسانس)- ۳۳۳۴۶: مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی (فوق لیسانس)- ۳۳۳۴۷: مدیریت MBA گرایش مدیریت عملیات (فوق لیسانس)- ۳۳۳۴۸: مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات (فوق لیسانس)- ۳۳۳۴۹: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات (فوق لیسانس)
۲۲۱۰۳کارشناس تحلیل و تولید نرم افزارتهران-ستاد تهران-۱زن/مرد۱
شرایط احراز تحصیلی کد شغل محل  ۲۲۱۰۳
۳۱۸۸۷: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (فوق لیسانس)- ۳۲۰۰۹: مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)

 

شغل محل جدید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

کد شغل محلشغلمحل خدمتتعدادآزادایثارگر ۲۵ درصدایثارگر ۵ درصدمعلول
جنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیتتعداد
۲۲۱۰۴کارشناس تجهیزات و فضاهای اموزشی مدارِس (۵)تهران-ستاد تهران-۱زن/مرد۱
شرایط احراز تحصیلی کد شغل محل ۲۲۱۰۳
۳۱۵۵۵: مهندسی صنایع گرایش صنایع (فوق لیسانس)- ۳۲۹۹۹: مهندسی صنایع بدون گرایش (فوق لیسانس)- ۳۳۵۱۶: مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع (فوق لیسانس)

ب) اعلام مواد امتحانی شغل کارشناس امور بهره وری (کد۱۵۴۴۲) و کارشناس تجهیزات و فضاهای آموزشی مدارس (۵) (کد ۱۵۴۴۳) دفترچه راهنما:

عنوان و کد شغلمواد آزمون
کارشناس امور بهره وری

(کد شغلی ۱۵۴۴۲)

 

۱ـ مدیریت کیفیت و بهره وری
۲ـ اقتصاد مهندسی
۳ـ اقتصاد خرد و کلان
۴ـ مدیریت تولید و عملیات
۵ـ روش سنجی و کار سنجی و ارزیابی کار و زمان
کارشناس تجهیزات و فضا های آموزشی مدارس (۵)

(کد شغلی ۱۵۴۴۳)

۱ـ برنامه ریزی و کنترل پروژه
۲ـ اقتصاد مهندسی
۳ـ طرح ریزی واحدهای خدماتی و صنعتی
۴ـ آمار و احتمالات کاربردی
۵ـ اصول مدیریت و تئوری سازمان

 


خبر ۱ اسفند ۱۴۰۰- تمدید ثبت نام و اصلاحیه دفترچه راهنمای ثبت‌نام نهمین آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰
پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰، ضمن اعلام اصلاحات به شرح ذیل به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی مذکور می‌رساند پایان زمان ثبت نام از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ به روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ اصلاح می‌گردد.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند.
ضمناً باتوجه به اصلاحیه اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.
اصلاحات مربوط به دفترچه راهنما:
ـ اصلاحیه مربوط به  اصلاح تاریخ فراغت از تحصیل، پایان خدمت و معافیت دائم:
ـ ملاک عمل تاریخ فراغت از تحصیل، پایان خدمت و معافیت دائم مندرج در صفحه (۱۰) ردیف (۱) از بخش هفتم دفترچه راهنمای ثبت نام به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ اصلاح می شود.
ـ اصلاحیه مربوط به  محل خدمت شغل محل های اداره کل آموزش و پرورش شهرستان تهران:
ـ عنوان محل خدمت شغل محل‌های: ۱۱۸۳۷، ۱۱۸۴۴، ۱۱۸۵۱، ۱۱۸۶۱، ۱۱۸۶۸، ۱۱۸۷۴، ۱۱۸۸۰، ۱۱۸۸۶، ۱۱۸۹۳، ۱۱۹۰۰، ۱۱۹۰۶، ۱۱۹۱۲، ۱۱۹۱۶، ۱۱۹۲۱، ۱۱۹۲۸، ۱۱۹۳۶، ۱۱۹۴۲، ۱۱۹۴۸، ۱۱۹۵۴، ۱۱۹۶۰، ۱۱۹۶۶، ۱۱۹۷۰، ۱۱۹۷۸، ۱۱۹۸۳، ۱۱۹۸۸، ۱۱۹۹۱، ۱۱۹۹۵، ۱۲۰۰۰، ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۱۳، ۱۲۰۱۸، ۱۲۰۲۴، ۱۲۰۲۷ و ۱۲۰۳۰ به تهران – مناطق ۷ و ۴ اصلاح می‌گردد، که در دفترچه راهنما به اشتباه تهران – مناطق ۷ و ۱۴ درج شده است.


خبر ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ –اطلاعیه‌ ثبت‌نام‌ و شرکت در‌ نهمین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰

به ‌اطلاع‌ متقاضیان‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ‌می‌رساند که ثبت‌نام از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org آغاز و در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ پایان می‌پذیرد؛ لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون ثبت‌نام نمایند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون مذکور همزمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل دسترس خواهد بود.

ضمناً آزمون رشته‌های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ و رشته‌های شغلی سایر دستگاهها در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام : ۲۷ الی ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

لینک ثبت نام آزمون استخدامی

دانلود فایل راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

اصل سوالات عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی

اصل دفترچه سوالات عمومی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۹۷

سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۹۴

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.