خانه » اطلاعیه های مهم » فراخوان مرحله دوم (آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد)

فراخوان مرحله دوم (آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد)

متن آگهی:

آزمون جذب و تربیت نیروی انسانی مشاغل عملیاتی ریلی
فراخوان مرحله دوم (آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد)
به اطلاع کلیه داوطلبانی که حد نصاب قبولی در آزمون مرحله اول (آزمون کتبی) را کسب نموده و اسامی آنها در همین سایت اعلام گردیده است می رساند به حول و قوه الهی مرحله دوم آزمون، شامل آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد از روز شنبه مورخ ۱۱/۱۱/۹۳ در شهر تهران و طبق برنامه زمانی اعلام شده در این اطلاعیه آغاز می گردد. لذا از کلیه داوطلبان عزیز تقاضا دارد با مطالعه کامل و دقیق مفاد این اطلاعیه و بر اساس نوبت اعلام شده برای هر یک از داوطلبان، اقدامات لازم را برای حضور به موقع در محل آزمون بعمل آورند. در ادامه، اهم موارد و توصیه های لازم را به آگاهی می رساند:

۱- روند آزمون جذب و تربیت نیروی انسانی مشاغل عملیاتی ریلی
۱-۱- مرحله دوم آزمون در مجموع شامل برگزاری آزمون های شفاهی و عملی برای پذیرفته شدگان مرحله اول (آزمون کتبی) است. این آزمون ها شامل آزمون روان سنجی و ارزیابی عملکرد، مصاحبه عمومی و آزمون طب کار می باشد. اه
توضیح۱: داوطلبان دعوت شده به این مرحله در صورت قبولی در آزمون روان سنجی و ارزیابی عملکرد برای مصاحبه عمومی و انجام آزمایشات طب کار معرفی خواهند گردید.
توضیح۲: کلیه هزینه های مربوط به مرحله دوم (آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد، طب کار و مصاحبه عمومی) بر عهده داوطلبان می باشد.

۱-۲- پذیرفته شدگان نهایی مرحله دوم به عنوان کارورز انتخاب و وارد مرحله سوم یعنی شرکت در دوره های کارورزی و آموزش تخصصی می گردند.
توضیح۳: پذیرفته شدگان نهاییدر پایان مرحله دوم آزمونبر اساساولویتو امتیازکسب شدهدر مراحل اول و دوم تعیین خواهند شد.
۱-۳- شرکت کنندگان مرحله سوم در صورت گذراندن موفقیت آمیز دوره های آموزشی تخصصی و کسب حد نصاب های مربوطه به عنوان نیروی منتخب به شرکت های پیمانکاری جهت عقد قرارداد معرفی خواهند شد.
توضیح۴: اولویت جذب در هر منطقه با داوطلبان بومی است.
توضیح۵:در صورت عدم قبولی در هر مرحله هیچ هزینه ای عودت داده نمی شود.

۲- مدارک مورد نیاز مرحله دوم
داوطلبان موظف هستند مدارک ذیل الذکر را در زمان مراجعه برای آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد همراه داشته و به مسئول مستقر در محل آزمون ارایه نمایند. از داوطلبی که مدارک ذکر شده را همراه نداشته باشد آزمون روانسنجی بعمل نخواهد آمد.
۲-۱- اصل و تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل ( دیپلم و فوق دیپلم و یا بالاتر برای متقاضیان مشاغل لکوموتیورانی و متصدی ترافیک و دیپلم برای متقاضیان شغل سوزنبانی)که در آن، رشته ، گرایش تحصیلی،معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد
۲-۲- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
۲-۳- اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی
۲-۴- اصل و تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم ( غیر پزشکی )
۲-۵- دو قطعه عکس ۴ × ۳ جدید با ذکر نام ونام خانوادگی در پشت آن
۲-۶- اصل و تصویر فیش واریزی هزینه آزمون روانسنجی طبق جدول شماره (۱)

۳- مبلغ و روش پرداخت هزینه آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد
۳-۱- مبلغ هزینه و مدت انجام آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد به تفکیک مشاغل مورد تقاضا (لکوموتیورانی، متصدی ترافیک و سوزنبانی) در جدول شماره (۱) ارایه شده است. ضروری است هر یک از داوطلبان بر اساس شغل مورد تقاضای خود در فرم های ثبت نام آزمون مرحله اول، نسبت به واریز مبلغ ذکر شده در جدول شماره (۱) به حساب شماره ۰۳۵۵۵۹۲۲۲۷ نزد بانک تجارت به نام گروه آتیه درخشان ذهن اقدام نمایند.
۳-۲- آزمون روانسنجی در هر روز بر روی حدود ۴۰ نفر و در هفته حدود ۲۴۰ نفر انجام خواهد شد. بر این اساس اسامی داوطلبان بصورت هفتگی و به تفکیک روزهای هفته بر روی سایت آزمون اطلاع رسانی می شود. از طرفی به منظور برنامه ریزی دقیق و پیشگیری از بی نظمی، اسامی مجموع داوطلبان هر هفته حداقل یک هفته قبل بر روی سایت اطلاع رسانی می گردد تا داوطلبان فرصت لازم برای واریز هزینه آزمون و همچنین برنامه ریزی انجام سفر به شهر تهران و محل آزمون را داشته باشند.
توضیح۶: شنبه هر هفته فهرست اولیه اسامی داوطلبان دعوت شده برای آزمون هفته بعد از آن، روی سایت اطلاع رسانی و ۳ روز مهلت پرداخت هزینه تعیین می گردد. بدین ترتیب سه شنبه هر هفته فهرست قطعی داوطلبان مجاز به حضور در آزمون هفته بعد از آن (بر اساس فهرست واریزی های اخذ شده از بانک) تعیین و بر روی سایت آزمون اعلام می گردد. لذا فهرست قطعی اعلامی در روزهای سه شنبه هر هفته ملاک سفر و مراجعه داوطلبان خواهد بود. لذا متذکر می گردد که داوطلبان از مراجعه بدون برنامه به محل آزمون جدا خودداری نمایند.
توضیح۷: با عنایت به اینکه فهرست واریزی بانک ملاک دعوت از داوطلبان می باشد لذا ضروری است نام فرد واریز کننده فیش بانکی با نام داوطلب مورد نظر یکسان باشد.
توضیح۸: داوطلبان هفته اول آزمون که از ۱۱/۱۱/۹۳ تا ۱۷/۱۱/۹۳ انجام خواهد شد از توضیحات شماره ۶ و ۷ مستثنی هستند.

جدول (۱) : مبلغ و زمان آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد به تفکیک شغل مورد تقاضا

شغلمبلغ آزمون(هزار تومان)زمان آزمون (دقیقه)
لکوموتیورانی۱۷۰۹۵
متصدیترافیک۱۶۳۸۵
سوزنبانی۷۰۴۵

 

۴- آدرس و شماره تماس محل انجام آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد
۴-۱- آزمونروانسنجیوارزیابیعملکرددرشهرتهرانبهآدرسزیربرگزارمیگردد:
خیابان ولیعصر، بالاترازمیدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک ۲۳  گروه آتیه
۴-۲- داوطلبان می‌توانند پاسخ سوالات و موارد ابهام خود را از طریق تماس با شماره ۸۴۰۱۲۱۰۲ – ۰۲۱ در ساعات اداری دریافت نمایند.

۵- فرآیند آزمون
۵-۱- بر اساس برنامه زمانبندی پیش بینی شده ، آزموناز روز شنبه مورخ ۱۱/۱۱/۹۳ بصورت هر روزه و رأس ساعت ۸ صبح آغاز وتا ساعت۱۵:۳۰ ادامه خواهد داشت.
۵-۲- ضروری است به منظور رعایت نظم و انضباط کاری حتما داوطلبان ۳۰ دقیقه قبل از ساعت اعلام شده در محل آزمون حضور بهمرسانند.
۵-۳- کلیه داوطلبان موظفند حداقل ۳۰ دقیقه قبل از شروع آزمون روانسنجی مدارک اشاره شده در بند ۲ این اطلاعیه را جهت طی شدن تشریفات راستی آزمایی به مسئول مربوطه در محل آزمون تحویل داده و تشکیل پرونده دهند. بدیهی است در صورت تایید مدارک مورد نظر، مجوز انجام آزمون روانسنجی برای داوطلب صادر خواهد شد.

۶- توصیه های مهم
۶-۱- داوطلبان حتی الامکان از آوردنوسایلاضافیازجملهکیفوساکدستی و همچنینوسایلشخصیاضافی بهمحل آزمون خوددارینمایند.
۶-۲- توصیه می شود داوطلبان عزیز روز قبل از آزمون استراحت و خواب کافی داشته باشند و از هر گونه فعالیت خسته کننده و استرس زا دوری نمایند.
۶-۳- ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪارک داوطلب با ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨـﺪرج در آﮔﻬـﻲ فراخوان و دفترچه راهنمای آزمون مرحله اول و موارد اظهار شده توسط داوطلب در زمان ثبت نام آزمون مرحله اول بر عهده داوطلب بوده و منجر به حذف وی از ادامه روند جذب خواهد شد ودراﻳﻦﺻﻮرتداوﻃﻠﺐﺣﻖﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪاﻋﺘﺮاﺿﻲراﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۶-۴- لازم است داوطلبان گرامی مراقبت و دقت کافی را در رعایت مفاد این اطلاعیه بعمل آورند زیرا مبالغ واریز شده بابت آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد قابل استرداد نمی باشد.

۷- فهرست دعوت شدگان به آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد
فهرست دعوت شدگان به آزمون روانسنجی و ارزیابی عملکرد به تفکیک هفته، روز، ساعت و شغل مورد تقاضا حاوی نام، نام خانوادگی، نام پدر و شغل مورد تقاضا در قالب جداول شماره (۲) تا (۴) ارایه شده است.

مشاهده جدول داوطلبین متصدی ترافیک

مشاهده جدول داوطلبین لوکوموتیورانی

مشاهده جدول داوطلبین سوزن بانی

اطلاعیه قبلی

اطلاعیه

به استحضار آن دسته از داوطلبینی که در مرحله اول آزمون مشاغل عملیاتی ریلی قبول شده اند می رساند :
مرحله دوم این آزمون (روان سنجی) در بهمن ماه آغاز خواهد شد . طبق گروه بندی های مشخص شده روزانه برای حدود ۴۰ نفر جهت حضور در شهر تهران فراخوان زده خواهد شد .
 لینک خبر

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۷ دیدگاه تاکنون.

 1. علی(مراغه) گفت:

  حاجی نتایج رو یه هفته هست زدن تو سایت شما کجایی؟

  [پاسخ]

 2. سعید (مدیر جان لطفا تایید کن) گفت:

  برادرای من این ازمونا الکیه.اونا قبلا به کسایی که پارتی داشتن تلفن کردن و هماهنگ شدن.من خودم لوکوموتیو رانی قبول شدم.از پسر همکار بابام که تو سمنان کاراموزی راه اهنه امار گرفتم.اینا چند برابر ظرفیت اسامی اعلام کردن.تمام مصاحبه به یک ادرس خاص اونم تو تهرانه.برای یک ازمون ۹۰ دقیقه ایی ۲۰۰ هزار تومن میگیرن.نصیحت من به شما اگر امادگی صد در صد دارید و یک اشنا برید تهران وگرنه مسئولیتش با شماست.

  [پاسخ]

 3. عارف گفت:

  سلام. من هم گیج شدم یعنی چی پول واریز کنیم بعد ۳شنبه لیست قطعی میذارن خب اگه یه نفر از راه دور بیاد و منتظر لیست قطعی باشه تا سه شنبه باید صبر کنه اینا که زدن از شنبه تا جمعه امتحان و مصاحبه هست چه جوریاست؟؟؟

  [پاسخ]

 4. وحید گفت:

  اصلا برنامه ریزیشون نظم نداره. داوطلبین هفته بعد هم باید این هفته مشخص بشن و تا ۳شنبه یعنی پس فردا هزینه مصاحبه رو واریز کنن، ولی فعلا خبری نیست.

  [پاسخ]

 5. ghasem گفت:

  سلام کسی تاحالا بهش زنگ زدن واسه مساحبه

  [پاسخ]

 6. محمد گفت:

  دعوت به مصاحبه ب چه شکلیه؟مثلا براساس حروف الفباست یا جوردیگه ای

  [پاسخ]

 7. حامدی گفت:

  با این حساب حداقل ۵۰ روزی کار داره تا همه آزمونو انجام بدن.

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.