خانه » استخدام در استان تهران » آگهی استخدام بانک ملت در سال ۱۴۰۱ (تمدید مهلت ثبت نام)

آگهی استخدام بانک ملت در سال ۱۴۰۱ (تمدید مهلت ثبت نام)

متن آگهی:

خبر ۲۹ آذر ۱۴۰۱- اطلاعیه تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان رده شغلی کاردان حوزه IT آزمون استخدام سراسری بانک ملت
تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان رده شغلی کاردان حوزه IT، می بایست تا پایان بهمن ماه سال جاری باشد.


خبر ۲۹ آذر ۱۴۰۱ – تمدید مجدد  ثبت‌نام آزمون استخدامی سراسری بانک ملت سال ۱۴۰۱

مهلت ثبت نام تا تاریخ چهارم دیماه ۱۴۰۱ تمدید گردید


خبر ۲۳ آذر ۱۴۰۱- تغییر زمانبندی ثبت‌نام و برگزاری آزمون استخدام سراسری بانک ملت سال ۱۴۰۱
مهلت ثبت نام در آزمون استخدام سراسری بانک ملت تا ۲ دی ماه ۱۴۰۱ تمدید و نیز زمان دریافت کارت و برگزاری آزمون به شرح زیر تغییر پیدا کرده است:
دریافت کارت آزمون: ۱۳ الی ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری آزمون: ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱


خبر ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱ – به گزارش «ایثار»، سردار حسن‌زاده در این نامه تأکید کرد: بـا توجه به فراخوان اسـتخدامی بانک ملت در سال جاری و شـروع ثبت‌نام متقاضـیان از ۱۵ آذرماه، نسبت به اطلاع‌رسانی به جامعه هدف واجد شرایط جهت مراجعه به سایت بانک و ثبت‌نام و شرکت در آزمون مذکور اقدام شود.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: علی‌رغم اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت رفع برخی ابهامات و مشـکلات احتمالی قبل و بعد از آزمون، بخش مربوط جهت تفکیک شـغل‌محل‌های اختصاصی سهمیه حداقل ۲۵ درصد اسـتخدامی ایثارگران و همچنین ثبت مشـخصات ایثارگری مشمولان در سامانه ثبت‌نام از طرف آن بانک پیش‌بینی نشـده و ایثارگران نیز هماننـد سایر افراد باید در سایت ثبت‌نام و در آزمون شـرکت کنند.
وی ادامه داد: حسب اعلام بانک، ایثارگران متقاضی سهمیه ۲۵ درصد باید صرفًا شغل‌محل‌های اعلام شده در فایل پیوست را انتخاب و در صورت تمایل به انتخاب سایر شغل‌محل‌ها، باید با داوطلبان آزاد رقابت و امتیاز لازم را کسب کنند ضمن اینکه متقاضـیان باید شـرایط مندرج جهت ثبت‌نام و شـرکت در آزمون را به دقت مطالعه و در صورت احراز شرایط نسبت به شرکت در آزمون استخدامی اقدام کنند.
حسن‌زاده با اشاره به فرایند برگزاری این آزمون اعلام کرد: بانک به نحو ممکن، ایثارگران ثبت‌نام شـده متقاضـی سـهمیه مذکور را از غیر ایثارگران تفکیک و اعلام خواهد کرد تا بعد از برگزاری آزمون نسبت به تائید ایثارگران واجد شرایط بهره‌مندی از سهمیه اقدام و اطلاعات مورد نیاز در اختیار بانک مزبور قرار گیرد.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خاتمه تأکید کرد: بدیهی است مسئولیت رعایت ضوابط مربوط به سهمیه مذکور به عهده آن بانک بوده و پاسخگوی این عزیزان خواهد بود.

جهت مشاهده شغل محل های تعیین شده سهمیه ایثارگران کلیک نمایید

جهت ثبت نام کلیک نمایید


خبر ۱۴ آذر ۱۴۰۱: بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و به منظور ارائه خدمات بهینه مالی و بانکی به مشتریان و تکمیل نیروی انسانی خود در رده شغلی بانکدار و کاردان، مطابق با ضوابط و آئین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، بومی و ساکن یکی از شهرهای مندرج در جدول ذیل با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاری می نماید:

مهلت ثبت نام : ۱۵ الی ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۱

جدول شماره۱ (بانکدار)
استانشهرجنسیتمقطع تحصیلی
تهراناسلامشهرزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بومهنمردکارشناسی
تهرانمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
رباط کریممردکارشناسی و کارشناسی ارشد
گیلاوندمردکارشناسی
ورامینمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان آذربایجان شرقیآذرشهرمردکارشناسی
اسکومردکارشناسی
ایلخچىمردکارشناسی
بستان آبادمردکارشناسی
بنابمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
تبریزمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
جلفامردکارشناسی
خسروشاهمردکارشناسی
دوزدوزانمردکارشناسی
سرابمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
شبسترمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
صوفیانمردکارشناسی
عجب شیرمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مراغهمردکارشناسی
مرندزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
ملکانمردکارشناسی
میانهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
هادى شهرمردکارشناسی
هشترودمردکارشناسی
مدیریت شعب استان آذربایجان غربیارومیهمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
اشنویهمردکارشناسی
بوکانزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
پیرانشهرمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
تکابمردکارشناسی
چالدران (سیاه چشمه)مردکارشناسی
خوىزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
سردشتمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
سلماسمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
شاهین دژزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
شوطمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
قره ضیاءالدینزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
ماکوزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مهابادزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
میاندوآبزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
نقدهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان اردبیلاردبیلمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
بیله سوارمردکارشناسی
پارس آبادمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
خلخالمردکارشناسی
گرمىمردکارشناسی
گیوىمردکارشناسی
مشکین شهرمردکارشناسی
مدیریت شعب استان اصفهانآران و بیدگلمردکارشناسی
اردستانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
اصفهانمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
باغ بهادرانمردکارشناسی
پولادشهرمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
پیر بکرانمردکارشناسی
تیرانمردکارشناسی
چمگردانمردکارشناسی
خمینى شهرزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
خوروبیابانکمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
دارانمردکارشناسی
درچهمردکارشناسی
دستگرد برخوارمردکارشناسی
دولت آبادمردکارشناسی
زرین شهرمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
سمیرممردکارشناسی
شاهین شهرمردکارشناسی
شهررضامردکارشناسی
فریدونشهرمردکارشناسی
فلاورجانمردکارشناسی
قهدیرجانمردکارشناسی
کاشانمردکارشناسی
کلیشادمردکارشناسی
مبارکهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
محمدآباد جرقویهزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
میمهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
نجف آبادمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
نطنزمردکارشناسی
ورزنهمردکارشناسی
هرندمردکارشناسی
مدیریت شعب استان البرزاشتهاردمردکارشناسی
هشتگردمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
شهریارزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
طالقانمردکارشناسی
فردیسمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کرجزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
محمد شهرمردکارشناسی
مدیریت شعب استان ایلامایلاممردکارشناسی
ایوانمردکارشناسی
بدرهمردکارشناسی
سرابلهمردکارشناسی
مدیریت شعب استان بوشهراهرممردکارشناسی
برازجانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بندر دیلممردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بندر ریگمردکارشناسی
بندر عسلویهزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بندرگناوهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بوشهرمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
خورموجمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کاکىمردکارشناسی
مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاریبروجنمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
شهرکردزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
فارسانمردکارشناسی
لردگانمردکارشناسی
مدیریت شعب استان خراسان جنوبیبشرویهمردکارشناسی
بیرجندمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
خضریمردکارشناسی
دیهوکمردکارشناسی
طبسمردکارشناسی
عشق آبادمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
نهبندانمردکارشناسی
مدیریت شعب استان خراسان رضویتایبادمردکارشناسی
تربت جاممردکارشناسی و کارشناسی ارشد
تربت حیدریهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
سبزوارمردکارشناسی
سنگانمردکارشناسی
گنابادمردکارشناسی
مشهدمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان خراسان شمالیاسفراینمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بجنوردزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
شیروانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
گرمهمردکارشناسی
مدیریت شعب استان خوزستانآبادانزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
امیدیهمردکارشناسی
اندیمشکمردکارشناسی
اهوازمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
ایذهزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
باغ ملکزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بهبهانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
حمیدیهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
خرمشهرزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
دزفولزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
رامشیرمردکارشناسی
رامهرمزمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
سوسنگردمردکارشناسی
شادگانمردکارشناسی
شوشمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
شوشترزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
گتوندمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
ماهشهرمردکارشناسی
مسجدسلیمانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
هندیجانمردکارشناسی
مدیریت شعب استان زنجانآب برمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
ابهرمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
خدابندهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
دندىمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنجانزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
صائین قلعهمردکارشناسی
هیدجمردکارشناسی
مدیریت شعب استان سمنانسمنانزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
شاهرودزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
گرمسارزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستانایرانشهرمردکارشناسی
چابهارزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زابلزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زاهدانزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
سراوانزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان فارسآبادهزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
استهبانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
اقلیدمردکارشناسی
اوزمردکارشناسی
بواناتمردکارشناسی
بیضامردکارشناسی
جنت شهرمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
جهرممردکارشناسی و کارشناسی ارشد
حاجی آبادمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
خرامهمردکارشناسی
خفرمردکارشناسی
خنجمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
دارابمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زرقانمردکارشناسی
سپیدانمردکارشناسی
شرفویهمردکارشناسی
شیرازمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
فسازنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
قیروکارزینمردکارشناسی
کازرونمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کوارمردکارشناسی
گراشمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
لارزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مرودشتمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
میمندمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
نورآبادمردکارشناسی
مدیریت شعب استان قزوینآبیکمردکارشناسی
بویین زهرامردکارشناسی و کارشناسی ارشد
تاکستانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
خاک علىمردکارشناسی
قزوینمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان قـمقممرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان کردستانبانهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
دهگلانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
دیواندرهزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
سقززنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
سنندجمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
قروهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مریوانزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان کرمانارزوییهمردکارشناسی
انارزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بافتمردکارشناسی
بردسیرمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بمزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
جیرفتزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
راورمردکارشناسی
رستم آبادمردکارشناسی
رفسنجانمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
ریگانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زرندزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنگی آبادمردکارشناسی
سرچشمهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
سیرجانمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
شهربابکمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
صفائیهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
عنبرآبادمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کرمانزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کشکوییهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کهنوجمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
نظام شهرمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
هرمزآبادمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان کرمانشاهاسلام آبادغربزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
جوانرودمردکارشناسی
سرپل ذهابمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
قصرشیرینمردکارشناسی
گیلانغربمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمدگچسارانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
یاسوجمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان گلستانآزادشهرمردکارشناسی
بندرترکمنمردکارشناسی
بندرگزمردکارشناسی
علی آبادمردکارشناسی
گرگانزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
گنبدکاووسمردکارشناسی
مدیریت شعب استان گیلانآستارامردکارشناسی
بندر انزلیمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
رشتزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
رودبارمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
شفتمردکارشناسی
فومنمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
لنگرودزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان لرستانالشترمردکارشناسی
الیگودرزمردکارشناسی
بروجردزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
پل دخترمردکارشناسی
خرم آبادزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
دورودمردکارشناسی
کوهدشتمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
نور آبادمردکارشناسی
مدیریت شعب استان مازندرانبابلزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بهشهرمردکارشناسی
سارىمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
قائمشهرمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
نکاءمردکارشناسی
مدیریت شعب استان مرکزیاراکمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
خمینمردکارشناسی
دلیجانمردکارشناسی
ساوهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کمیجانمردکارشناسی
مدیریت شعب استان هرمزگانبندرعباسمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
بندرلنگهزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
رودانمردکارشناسی
قشمزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کیشمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
مینابزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیریت شعب استان همداناسدآبادزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بهارمردکارشناسی
تویسرکانمردکارشناسی
فامنینمردکارشناسی
کبودر آهنگمردکارشناسی
لالجینمردکارشناسی
ملایرمردکارشناسی
نهاوندمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
همدانمردکارشناسی
مدیریت شعب استان یزدابرکوهمردکارشناسی
اردکانزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بافقزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مروستمردکارشناسی
مهریزمردکارشناسی
میبدزنکارشناسی
مردکارشناسی و کارشناسی ارشد
یزدمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد

 

جدول شماره۲(کاردان حوزه IT)
استانجنسیتمدرک
اردبیلمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
اصفهانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
ایلاممردکارشناسی و کارشناسی ارشد
آذربایجان شرقیمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
آذربایجان غربیمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
بوشهرمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
تهرانمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد
چهارمحال و بختیاریمردکارشناسی
خراسان جنوبیمردکارشناسی
خراسان رضویمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
خراسان شمالیمردکارشناسی
خوزستانمردکارشناسی
سیستان و بلوچستانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
فارسمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
قزوینمردکارشناسی
قممردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
کردستانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کرمانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
کرمانشاهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
گیلانمردکارشناسی
لرستانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مازندرانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکزیمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
هرمزگانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
همدانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
یزدمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی

 

جدول شماره۳(کاردان حوزه حقوقی)
استانجنسیتمدرک
اردبیلمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
اصفهانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
البرزمردکارشناسی
ایلاممردکارشناسی و کارشناسی ارشد
آذربایجان شرقیمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
آذربایجان غربیمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
بوشهرمردکارشناسی
چهارمحال و بختیاریمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
خراسان جنوبیمردکارشناسی
خراسان رضویمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
خراسان شمالیمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
خوزستانمردکارشناسی
زنجانمردکارشناسی
فارسمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
قزوینمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
قممردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
کردستانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کرمانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
گلستانمردکارشناسی
لرستانمردکارشناسی
هرمزگانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
یزدمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنکارشناسی
تهرانمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد

 

جدول شماره ۴(کاردان حوزه ساختمان)
استانجنسیتمدرک
اصفهانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
ایلاممردکارشناسی و کارشناسی ارشد
آذربایجان غربیمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
بوشهرمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
خراسان رضویمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
خوزستانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
زنجانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
سمنانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
سیستان و بلوچستانمردکارشناسی
فارسمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
قزوینمردکارشناسی
قممردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کرمانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
کرمانشاهمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
گلستانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
گیلانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
لرستانمردکارشناسی
مازندرانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکزیمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
هرمزگانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
همدانمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
یزدمردکارشناسی و کارشناسی ارشد
تهرانمرد و زنکارشناسی و کارشناسی ارشد

شرایط عمومی و اختصاصی:
۱-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲-متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳-دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی
تبصره ۱: تاریخ ترخیص از خدمت نظام وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی، باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی باشد.
تبصره ۲: ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی، درصورت توفیق در مراحل مربوطه پس از تایید پزشک معتمد بانک بلامانع خواهد بود.
۴-عدم اشتغال (رسمی یا پیمانی) و عدم تعهد خدمت به سازمانها، دستگاهها و یا سایر موسسات دولتی و غیردولتی
۵-تندرستی و توانائی کامل جسمی‏/ روانی برای انجام شغل محوله، طبق تائید پزشک معتمد بانک
۶- عدم محکومیت و نداشتن سوءپیشینه کیفری با تایید مراجع ذیصلاح
۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
۸- دارا بودن یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشدجهت رده شغلی بانکدار و کاردان (حقوقی،ساختمان و IT )
۹-رشته های تحصیلی مجاز جهت شرکت در آزمون استخدامی:

جدول رشته های تحصیلی مورد نیاز رده شغلی بانکدار
شغل مورد نظررشته تحصیلی مورد نیازمقطع تحصیلی
گرایشهای مقطع کارشناسیگرایشهای مقطع کارشناسی ارشد
بانکدارمدیریت۱- بازرگانی
۲- مالی
۳- صنعتی
۴- دولتی
۵- بیمه‏/اموربیمه
۶- امور بانکی‏/بانکداری
۷- بازاریابی
۸- کسب و کار
۹- مدیریت فناوری اطلاعات
کلیه گرایشهای زیرمجموعه درج شده در مقطع کارشناسی و MBA (کلیه گرایشها)
علوم اقتصادی ‏‏/ اقتصاد۱- بازرگانی
۲- نظری
۳- صنعتی
۴- پول و بانکداری
۵- کشاورزی
۶- اقتصاد اسلامی
۷- تحلیل سیستمهای اقتصادی
۸- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
۱- بازرگانی
۲- نظری
۳- صنعتی
۴- پول و بانکداری
۵- کشاورزی
۶- اقتصاد اسلامی
۷- تحلیل سیستمهای اقتصادی
۸- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
آمار۱- آمار و کاربردها
۲- آمار کاربردی
۱- آمار ریاضی
۲- آمار بیمه
۳- آمار اقتصادی و اجتماعی
ریاضی۱- ریاضی محض
۲- ریاضی کاربردی
۳- ریاضیات و کاربردها
۱- ریاضی محض
۲- ریاضی کاربردی
بانکداری۱- امور بانکی‏/بانکداری
۲- بانکداری اسلامی
۳- امور شعب بانک
۱- امور بانکی
۲- بانکداری
۳- بانکداری اسلامی
۴- امور شعب بانک
حسابداری۱- حسابداری
۲- صنعتی
۳- مالی
۴- مالیاتی
۵- دولتی
۶- بانکی
۷- بازرگانی
۸- مدیریت
۹- حسابرسی
۱- حسابداری
۲- صنعتی
۳- مالی
۴- مالیاتی
۵- دولتی
۶- بانکی
۷- بازرگانی
۸- مدیریت
۹- حسابرسی
مهندسی صنایع۱- صنایع
۲- مدیریت سیستم و بهره وری
۳- برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
۴- سیستم های اقتصادی و اجتماعی
۵- آینده پژوهی
۶- مهندسی مالی
۷- اقتصاد اسلامی
۸- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
۱- صنایع
۲- مدیریت سیستم و بهره وری
۳- برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
۴- مهندسی مالی
۵- اقتصاد اسلامی
۶- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
۷- مدیریت نوآوری و فناوری
۸- مدیریت پروژه
۹- سیستمهای کلان اجتماعی و اقتصادی
۱۰- کیفیت بهره وری
۱۱- آینده-پژوهی
مهندسی کامپیوتر۱- نرم افزار
۲- سخت افزار
۳- فناوری اطلاعات
این رشته و گرایش ها در مقطع کارشناسی و صرفا” برای متقاضیان رده بانکدار در شهر تهران مجاز می باشد

 

جدول رشته های تحصیلی مورد نیاز رده شغلی کاردان حوزه حقوقی
شغل مورد نظررشته تحصیلی مورد نیازمقطع تحصیلی
گرایشهای مقطع کارشناسیگرایشهای مقطع کارشناسی ارشد
کاردان در حوزه حقوقیحقوق۱- حقوق قضایی۱- حقوق خصوصی
۲- حقوق جزا و جرم شناسی
۳- حقوق بین الملل
۴- حقوق عمومی
۵- حقوق ثبت اسناد و املاک
۶- حقوقی تجارت الکترونیکی
۷- حقوق تجارت بین الملل
۸- حقوق مالی – اقتصادی‏‏‏/ حقوق اقتصادی

 

جدول رشته های تحصیلی مورد نیاز رده شغلی کاردان حوزه IT
شغل مورد نظررشته تحصیلی مورد نیازمقطع تحصیلی
گرایشهای مقطع کارشناسیگرایشهای مقطع کارشناسی ارشد
کاردان در حوزه
IT
مهندسی کامپیوتر۱- نرم افزار
۲- سخت افزار
۳- فناوری اطلاعات
۱- هوش مصنوعی و رباتیک
۲- شبکه
۳- رایانش امن (امنیت)
۴- معماری سیستم های کامپیوتری
۵- الگوریتم ها و محاسبات
مهندسی فناوری اطلاعات۱- مهندسی فناوری اطلاعات۱- تجارت الکترونیک
۲- شبکه های کامپیوتری
۳- مهندسی فناوری اطلاعات(I.T)
۴- مدیریت سیستم های اطلاعاتی
۵- معماری کامپیوتر
۶- مخابرات امن
۷- سیستم های چند رسانه ای
۸- معماری سازمانی
۹- طراحی و تولید نرم-افزار
۱۰- سامانه های شبکه ای
۱۱- سیستم های تکنولوژی اطلاعات
۱۲- امنیت اطلاعات
علوم کامپیوتر۱- علوم کامپیوتر۱- محاسبات نرم و هوش مصنوعی
۲- داده کاوی

 

جدول رشته های تحصیلی مورد نیاز رده شغلی کاردان حوزه ساختمان
شغل مورد نظررشته تحصیلی مورد نیازمقطع تحصیلی
گرایشهای مقطع کارشناسیگرایشهای مقطع کارشناسی ارشد
کاردان در حوزه ساختمانمهندسی معماریمعماری۱- مدیریت پروژه و ساخت
۲- مسکن
۳- مرمت
مهندسی عمرانعمران۱- عمران
۲- ساختمان سازی
۳- مکانیک خاک و پی
۴- مدیریت ساخت
۵- راه و ترابری
۶- سازه
مهندسی مکانیکتاسیساتتبدیل انرژی
مهندس برق۱- الکترونیک
۲- سیستم های قدرت
۱- الکترونیک
۲- سیستم های قدرت

تبصره ۱: صرفاً متقاضیان دارای مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
تبصره ۲ : تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، می بایست قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی (۱۴۰۱/۱۰/۰۸) باشد.
تبصره۳ : متقاضیان دانشجوی مقاطع بالاتر، می بایست قبل از بکارگیری در بانک، از ادامه تحصیل انصراف داده و برگه تسویه حساب نهایی با دانشگاه را به بانک، ارائه نمایند.
تبصره۴: دارندگان مقاطع تحصیلی بالاتر(در هر رشته تحصیلی)، مجاز به شرکت در مقطع تحصیلی پایین تر نمی باشند.
تبصره ۵ : مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضیان در رده های شغلی یادشده می بایست دقیقــاً مطابق یکی از رشته های مندرج در جداول مذکور باشد.
تبصره ۶ : مدرک تحصیلی کارشناسی متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد، می بایست مطابق یکی از رشته-های مندرج در جدول رده شغلی موردتقاضا باشد.
۱۰-حداقل معدل کل برای مقطع تحصیلی کارشناسی ۱۴ و برای کارشناسی ارشد ۱۵ در نظر گرفته شده است.
۱۱-شرایط سنی جهت مقطع کارشناسی حداکثر ۳۰ سال و کارشناسی ارشد حداکثر ۳۲ سال (تا تاریخ برگزاری آزمون) می-باشد.
۱۲-متقاضیان می بایست ساکن و بومی شهر مورد تقاضا (مطابق شهرهای مندرج در جدول شماره۱) باشند.
متقاضیان علاوه بر داشتن سکونت در شهر مورد تقاضا، در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل بومی تلقی می شوند:
الف) متولد شهر مورد تقاضا
ب ) تحصیل حداقل ۲ سال در آن شهر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان
ج ) حداقل یکسال به صورت پیوسته یا ۲ سال بصورت متناوب سابقه پرداخت حق بیمه بابت کار در محل معین، در شهر مذکور را داشته باشد.
د ) در ۲ سال منتهی به تاریخ برگزاری آزمون، به صورت پیوسته در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشد ( با ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر بنام خود یا پدر یا مادر )

تبصره۱: متقاضیان متولد شهر مورد تقاضا که در حال حاضر در آن شهر سکونت نداشته و در محل سکونت فعلی نیز فاقد شرایط مندرج در بندهای ب – ج – د باشند، صرفاً مجاز به شرکت در آزمون شهر محل تولد خود خواهند بود.
تبصره۲: چنانچه در شهری نیاز به نیروی انسانی رده بانکدار وجود نداشته باشد، امکان شرکت متقاضیان واجد شرایط آگهی استخدامی آن شهر، در آزمون استخدامی سایر شهرهای همان استان (با شرط نزدیک ترین شهر) امکان پذیر می باشد.
تبصره ۳:چنانچه استانی در رده کاردان(حقوقی ،It وساختمان، مطابق جداول شماره ۳،۲و۴) دارای سهمیه استخدامی باشد، متقاضیان واجد شرایط استخدامی در همه شهرهای استان می توانند در آزمون استخدامی شرکت نمایند.

۱۳-منابع آزمون:
آزمون استخدامی در قالب دو دفترچه سوال در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با منابع آزمونی به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد:

مقطع تحصیلیمنابع آزمون بانکدار
کارشناسیهوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ ادبیات و آیین نگارش _ اطلاعات عمومی کامپیوتر _ دانش علوم بانکی‏- بازارهای مالی و سرمایه _ ریاضیات و آمار _ مباحث بازاریابی
کارشناسی ارشدهوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ ادبیات و آیین نگارش _ اطلاعات عمومی کامپیوتر _ دانش علوم بانکی‏- آشنایی با مباحث روز اقتصاد _ دانش مسائل روز مدیریت _ مباحث بازاریابی

 

مقطع تحصیلیمنابع آزمون کاردان حقوق
کارشناسی/ کارشناسی ارشدهوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ ادبیات و آیین نگارش _ اطلاعات عمومی کامپیوتر _ حقوق مدنی _ آیین دادرسی مدنی _ حقوق تجارت _ آیین دادرسی کیفری

 

مقطع تحصیلیمنابع آزمون کاردان IT
کارشناسی/ کارشناسی ارشدهوش و استعداد – زبان انگلیسی عمومی _ ادبیات و آیین نگارش _- هوش مصنوعی‏- پایگاه داده‏- مهندسی نرم افزار‏- سیستم عامل‏- امنیت داده‏- معماری کامپیوتر‏- شبکه کامپیوتری

 

منابع آزمون کاردان حوزه ساختمان
مقطع تحصیلیرشته عمران
کارشناسی/ کارشناسی ارشدهوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ ادبیات و آیین نگارش _ اطلاعات عمومی کامپیوتر _ استاتیک- تحلیل سازه- مقاومت مصالح- بتن-فولاد- زلزله-متره و برآورد-اصول و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلیرشته معماری
کارشناسی/ کارشناسی ارشدهوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ ادبیات و آیین نگارش _ اطلاعات عمومی کامپیوتر _ دروس فنی ساختمان – درک عمومی معماری – درک عمومی معماری منظر – مبانی بازسازی پس از سانحه – تاریخ معماری
مقطع تحصیلیرشته مکانیک
کارشناسی/ کارشناسی ارشدهوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ ادبیات و آیین نگارش _ اطلاعات عمومی کامپیوتر _ مکانیک سیالات – مقاومت مصالح – انتقال حرارت – ترمودینامیک – استاتیک – دینامیک و ارتعاشات
مقطع تحصیلیرشته برق
کارشناسی/ کارشناسی ارشدهوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ ادبیات و آیین نگارش _ اطلاعات عمومی کامپیوتر _ مدار الکتریکی – الکترونیک – کنترل سیستم‌های خطی – ابزار دقیق – ماشین های الکتریکی – تجزیه و تحلیل سیستم

۱۴-از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر اشتغال به مدت حداقل ۱۵ سال، در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گردید.
۱۵- ارائه گواهینامه مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL) از سوی پذیرفته شدگان آزمون کتبی الزامی می باشد.
۱۶-از توفیق یافتگان مراحل استخدامی فوق، قبل از بکارگیری در بانک، ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صرفاً صادره ازسوی سایر بانکها) اخذ می گردد.
۱۷- حوزه امتحانی داوطلبان مطابق استان مورد تقاضا تعیین گردیده و محل برگزاری آزمون کتبی، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر می گردد.

روزشمار آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱
مرحله انجام کارتاریخ
ثبت نام اینترنتی۱۴۰۱/۰۹/۱۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۲۵
دریافت کارت ورود به جلسه آزموناز تاریخ ۱۴۰۱ /۱۰/۰۵ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
آزمون کتبی۱۴۰۱/۱۰/۰۸

مراحل ثبت نام:
۱‏- مراجعه به سایت بانک ملت به نشانی: www.bankmellat.ir
۲‏-تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور
۳‏-ارسال عکس: متقاضیان می بایست عکس ۴*۳ پرسنلی خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمایند.
۴‏- پرداخت وجه ثبت نام: متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت نام در آزمون استخدامی می بایست در مهلت مقرر، نسبت به پرداخت اینترنتی مبلغ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال، اقدام و سایر مراحل ثبت نام را تا دریافت کد رهگیری طی نمایند.
تبصره: با عنایت به عدم امکان استرداد وجه ثبت نام، موکدا اعلام می گردد صرفاً متقاضیانی که واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در جداول و متن آگهی می-باشند، نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

نکات مهم در ثبت-نام:
قبل از ثبت نام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در سایت مراجعه و مندرجات آنرا دقیقاً مطالعه نمایید.
ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.
مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است متعاقباً نسبت به اخذ و بررسی اصل مدارک پذیرفته-شدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی بانک وجود داشته باشد از ادامه مراحل استخدامی متقاضی در هر مرحله از فرایند استخدام، جلوگیری بعمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

تاریخ دریافت برگه ورود به جلسه آزمون:
داوطلبان می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ جهت دریافت برگه ورود به جلسه آزمون، به سایت یاد شده مراجعه نمایند.
بدیهی است جهت شرکت در آزمون، ارائه برگه ورود به جلسه، کارت ملی یا شناسنامه در روز برگزاری آزمون الزامی خواهد بود.
تبصره۱: ارائه رسید تعویض کارت ملی، برای متقاضیانی که جهت تعویض آن اقدام نموده اند، در روز آزمون الزامی می باشد.
تبصره۲ : داوطلبان می بایست پس از اخذ برگه ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، مدرک تحصیلی و…) و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت می توانند از طریق قسمت مربوطه در سایت, نسبت به رفع نقص اقدام نمایند.

تذکرات مهم:
۱‏- آخرین اخبار و اطلاعیه ها درخصوص استخدام در بانک ملت، صرفاً از طریق درج در وب سایت اینترنتی بانک به نشانی www.bankmellat.ir ، معتبر بوده و بانک مسئولیتی در قبال مطالب منتشره در سایر سایتها و فضای مجازی، نخواهد داشت.
۲‏- چنانچه پس از توفیق متقاضیان در مرحله کتبی آزمون و بررسی و تطبیق مدارک استخدامی آنان با شرایط مندرج در آگهی حاضر یا در هر مرحله از بررسی های بعدی از سوی بانک مشخص شود داوطلبی واجد شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده نمی باشد، حتی در صورت توفیق در آزمون کتبی و هریک از مراحل استخدامی و یا اشتغال بکار در بانک، ادامه رسیدگی به وضعیت استخدامی و استمرار خدمت وی در بانک منتفی خواهد شد و در این صورت داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
۳‏- ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مزبور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی باشد.
۴‏- چنانچه مشخص شود داوطلبی با دارا بودن مقطع تحصیلی بالاتر در مقطع پایین تر شرکت نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.
۵‏- پس از برگزاری آزمون کتبی، تا چند برابر ظرفیت مورد نیاز بانک نسبت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان اقدام می شود تا پس از انجام سایر مراحل استخدامی، قبول شدگان نهائی انتخاب شوند.
توجه خیلی مهم:
اعلام قبولی متقاضیان به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفیق در کلیه مراحل استخدامی و با توجه به نمرات مکتسبه و همچنین نیاز هر شهر، نسبت به بکارگیری متقاضیان به ترتیب اولویت اقدام می گردد و بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال بکارگیری سایر نیروهای ذخیره (مازاد بر نیاز هرشهر) نخواهد داشت.

۶‏- هزینه شرکت در آزمون، به هیچ عنوان مسترد نخواهد گردید.
۷‏- موکداً اعلام می گردد؛ جذب نیروی انسانی در بانک، مستلزم توفیق متقاضیان واجد شرایط در تمامی مراحل استخدامی بترتیب شامل: آزمون کتبی، آزمون روانشناختی، مصاحبه های استخدامی(تخصصی و رفتاری)، گزینش و معاینات پزشکی، مطابق دستورالعملها و ضوابط بانک و بر اساس نیاز تعیین شده می باشد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق توفیق لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.
۸‏-حوزه امتحانی داوطلبان نیز مطابق استان مورد درخواست تعیین گردیده و از طریق سایت ثبت نام قابل رویت می باشد.

لینک ثبت نام

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.