خانه » اطلاعیه های مهم » اطلاعیه درخصوص دعوت به مصاحبه از معرفی‌شدگان رشته زبان‌های باقی‌مانده آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه

اطلاعیه درخصوص دعوت به مصاحبه از معرفی‌شدگان رشته زبان‌های باقی‌مانده آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه

متن آگهی:

خبر ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲ – اطلاعیه اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه­ای قوه ­قضاییه درخصوص دعوت به مصاحبه از معرفی‌شدگان رشته زبان‌های باقی‌مانده آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه سال ۱۴۰۱

پیرو اطلاعیه های مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰، ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ،۱۴۰۲/۰۶/۰۵و ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ به اطلاع معرفی‌شدگان به مصاحبه رشته زبان‌های باقی‌مانده آزمون مذکور می‌رساند مرحله مصاحبه برای این رشته زبان‌ها در آزمون جذب مترجم رسمی قوه ­قضاییه – سال ۱۴۰۱، دارای دو بخش “دانش تخصصی” و “دانش عمومی” است. دانش عمومی شامل بخش­های “قوانین و مقررات مربوط به ترجمه و آیین­ نامه اجرایی با الحاقات بعدی” ، “زبان و ادبیات فارسی” و “دانش حقوقی ” است.

منابع مرحله مصاحبه در بخش “دانش عمومی” به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱ـ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۲ـ آیین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶» با الحاقات بعدی.

۳ـ قانون ثبت اسناد و املاک (مواد ۲۲ تا ۴۶ و ۴۸ ،۶۱، ۷۰ و ۷۱ از قانون ثبت اسناد و املاک کشور).

۴ـ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ـ مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ (مواد ۵۸، ۲۵۹ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی).

۵ـ قانون مدنی (مواد ۱۱، ۱۲، ۴۱ تا ۴۶، ۵۵، ۵۶، ۹۳، ۱۸۶ تا ۱۸۹، ۳۳۸، ۳۹۶، ۴۶۴، ۴۶۶، ۵۱۸، ۵۴۶، ۵۶۱، ۵۷۱، ۶۰۷، ۶۵۶، ۶۷۸، ۷۷۱، ۷۹۵، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۷۵، ۹۷۵ تا ۹۸۰، ۱۰۶۲، ۱۰۷۵، ۱۱۴۳ تا ۱۱۴۹، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۵۹ تا ۱۲۷۴ و ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۶).

۶ـ قانون مجازات اسلامی (مواد ۲، ۵۱۸، ۵۱۹ و ۵۲۳ تا ۵۴۲).

همچنین، سوالات “زبان و ادبیات فارسی”  در سطح دیپلم متوسطه خواهد بود.

شایان ذکر است مصاحبه “دانش تخصصی”، در مهارت­های چندگانه زبان مربوطه به عمل خواهد آمد.

ضمناً، لازم است به نکات زیر توجه شود:

۱-تاریخ، ساعت مصاحبه به شرح جدول ذیل می­باشد.

ردیفشماره داوطلبینام خانوادگینامتاریخ مصاحبهساعت مصاحبه
۱۴۱۸۴۷وطمانیمحترم۰۱/آذر/ ۰۲۹:۲۰ – ۸:۰۰
۲۴۱۸۴۸قادریویدا۰۱/آذر/ ۰۲۱۰:۰۵  ۸:۴۵
۳۴۱۸۵۰ابراهیمیپریا۰۱/آذر/ ۰۲۱۰:۵۰  ۹:۳۰
۴۴۱۸۵۳سلمانیفاطمه۰۱/آذر/ ۰۲۱۱:۳۵  ۱۰:۱۵
۵۴۱۸۵۴ابراهیمیسیده عاطفه۰۱/آذر/ ۰۲۱۲:۲۰  ۱۱:۰۰
۶۴۱۸۵۷خالندیناهید۰۱/آذر/ ۰۲۱۴:۰۰  ۱۲:۴۰
۷۴۱۸۵۸ملکیالناز۰۱/آذر/ ۰۲۱۴:۴۵  ۱۳:۲۵
۸۴۱۸۶۰حیدریشهین۰۱/آذر/ ۰۲۱۵:۳۰  ۱۴:۱۰
۹۴۱۸۶۱مرادیچنور۰۱/آذر/ ۰۲۱۶:۱۵  ۱۴:۵۵
۱۰۴۳۵۹۳رعدیکامبیز۰۱/آذر/ ۰۲۱۷:۰۰  ۱۵:۴۰
۱۱۴۳۵۹۴قادری بایهمحمد۰۱/آذر/ ۰۲۱۷:۴۵  ۱۶:۲۵
۱۲۴۳۵۹۵بابکریحسین۰۱/آذر/ ۰۲۱۸:۳۰  ۱۷:۱۰
۱۳۴۳۵۹۶ملکیکیکاوس۰۱/آذر/ ۰۲۱۹:۱۵  ۱۷:۵۵
۱۴۴۳۵۹۷سلیمیفرشاد۰۲/آذر/ ۰۲۹:۲۰ – ۸:۰۰
۱۵۴۳۵۹۹زلیخاییسامان۰۲/آذر/ ۰۲۱۰:۰۵  ۸:۴۵
۱۶۴۳۶۰۳نوریمحمد۰۲/آذر/ ۰۲۱۰:۵۰  ۹:۳۰
۱۷۴۳۶۰۴امین زادهحامد۰۲/آذر/ ۰۲۱۱:۳۵  ۱۰:۱۵
۱۸۴۳۶۰۵نصرتیعلیرضا۰۲/آذر/ ۰۲۱۲:۲۰  ۱۱:۰۰
۱۹۴۳۶۰۷علی پورقامیشلهصلاح الدین۰۲/آذر/ ۰۲۱۴:۰۰  ۱۲:۴۰
۲۰۴۳۶۰۸براخاصینجم الدین۰۲/آذر/ ۰۲۱۴:۴۵  ۱۳:۲۵
۲۱۴۳۶۱۰شجاعی نوبهارحامد۰۲/آذر/ ۰۲۱۵:۳۰  ۱۴:۱۰
۲۲۴۳۶۱۲شاکریریبوار۰۲/آذر/ ۰۲۱۶:۱۵  ۱۴:۵۵
۲۳۴۳۶۱۳قادریفردین۰۲/آذر/ ۰۲۱۷:۰۰  ۱۵:۴۰
۲۴۴۳۶۱۴محمدسورفردین۰۲/آذر/ ۰۲۱۷:۴۵  ۱۶:۲۵
۲۵۴۳۶۱۵ساسانیبهروز۰۲/آذر/ ۰۲۱۸:۳۰  ۱۷:۱۰
۲۶۴۳۶۱۶عیسی زادههیوا۰۲/آذر/ ۰۲۱۹:۱۵  ۱۷:۵۵
۲۷۴۳۶۱۸فیضیصلاح الدین۰۳/آذر/ ۰۲۹:۲۰ – ۸:۰۰
۲۸۴۳۶۱۹شیخ زادهناصح۰۳/آذر/ ۰۲۱۰:۰۵  ۸:۴۵
۲۹۴۳۶۲۲میرزاییسمیع۰۳/آذر/ ۰۲۱۰:۵۰  ۹:۳۰
۳۰۴۳۶۲۳رستم پورکلهرفواد۰۳/آذر/ ۰۲۱۱:۳۵  ۱۰:۱۵
۳۱۴۳۶۲۴محمدیمحمدظاهر۰۳/آذر/ ۰۲۱۲:۲۰  ۱۱:۰۰
۳۲۴۳۶۲۵افتخاریصارم الدین۰۳/آذر/ ۰۲۱۴:۰۰  ۱۲:۴۰
۳۳۴۳۶۲۶امامماجد۰۳/آذر/ ۰۲۱۴:۴۵  ۱۳:۲۵
۳۴۴۳۶۲۷قادریامین۰۳/آذر/ ۰۲۱۵:۳۰  ۱۴:۱۰
۳۵۴۳۶۲۸امین پورفرهاد۰۳/آذر/ ۰۲۱۶:۱۵  ۱۴:۵۵
۳۶۴۳۶۳۰شجیعیرضا۰۳/آذر/ ۰۲۱۷:۰۰  ۱۵:۴۰
۳۷۴۳۶۳۱سلطانیرحیم۰۳/آذر/ ۰۲۱۷:۴۵  ۱۶:۲۵
۳۸۴۳۶۳۳قادریلقمان۰۳/آذر/ ۰۲۱۸:۳۰  ۱۷:۱۰

۲-آدرس محل مصاحبه:

تهران – خیابان نلسون ماندلا (جردن) کوچه گلفام- پلاک ۵۴ –طبقه اول

۳- هریک از دعوت‌شدگان به مصاحبه، می‌بایست یک ساعت زودتر از زمان مقرر، در محل مصاحبه حضور یابند.

۴- زمان تعیین‌شده برای مصاحبه، به‌هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود و عدم حضور در ساعت تعیین‌شده به معنای انصراف تلقی می‌شود.

نویسنده : خبرنگار معاونت حقوقی وامورمجلس

خبر ۲۴ مهر ۱۴۰۲-اطلاعیه درخصوص دعوت به مصاحبه از معرفی‌شدگان رشته زبان‌های باقی‌مانده آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه
اطلاعیه اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه درخصوص دعوت به مصاحبه از معرفی‌شدگان رشته زبان‌های باقی‌مانده آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه منتشر شد.

مشاهده کارنامه

مشاهده اطلاعیه


خبر ۲۳ مهر ۱۴۰۲- اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام و تشکیل پرونده الکترونیکی متقاضیان اخذ پروانه مترجمی رسمی قوه قضاییه
پیرو اطلاعیه قبلی اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای در اجرای ماده (۳) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن، به اطلاع میرساند؛ مهلت ثبت نام و تکمیل پرونده الکترونیکی تا تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ تمدید شد، افراد واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://LegalDeputy.ir نسبت به تکمیل و یا اصلاح مشخصات خود اقدام نمایند.شایان ذکر است عدم تکمیل اطلاعات و تشکیل پرونده الکترونیکی به منزله انصراف متقاضی خواهد بود.


خبر ۱۶ مهر ۱۴۰۲: ثبت نام و تشکیل پرونده الکترونیکی متقاضیان اخذ پروانه مترجمی رسمی قوه قضاییه
در اجرای ماده (۳) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن، به اطلاع می رساند؛ کلیه پذیرفته شدگان محترم آزمون علمی جذب مترجم رسمی قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ می بایست از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۷/۲۳، با مراجعه به نشانی اینترنتی https://LegalDeputy.ir نسبت به تکمیل و یا اصلاح مشخصات خود اقدام نمایند.شایان ذکر است عدم تکمیل اطلاعات و تشکیل پرونده الکترونیکی به منزله انصراف متقاضی خواهد بود.

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.