خانه » استخدام در استان تهران » استخدام سازمان تامین اجتماعی (اصلاحیه دوم)

استخدام سازمان تامین اجتماعی (اصلاحیه دوم)

متن آگهی:

خبر ۴ شهریور ۱۴۰۱-اصلاحیه دوم دفترچه آزمون استخدام سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمـــون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ درتاریخ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ،اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲ و با توجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی، اصلاحات مربوط به شغل محلهای دفترچه راهنمای مذکور، به شرح ذیل اعالم می گردد.
متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام ، اصلاحات مندرج در اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲ و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند. ضمناً باتوجه به اصلاحات اعالم شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از داوطلبانی که قبال نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، میتوانند در صورت تمایل تا پایان مهلت ثبت نام )۱۴۰۱/۰۶/۶ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

 برای مشاهده متن کامل اصلاحیه ۲ اینجا کلیک کنید


خبر ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ – پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمـــون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ با توجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی، اصلاحات دفترچه راهنمای مذکور، به شرح ذیل اعلام می گردد.
متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند. ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا پایان مهلت ثبت نام (۱۴۰۱/۰۶/۰۶)، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

الف) اصلاحات مربوط به شرایط اختصاصی رشته های شغلی:

فیزیست (کد ۱۵۴۴۴)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی تکنولوژی پرتو‌درمانی (رادیوتراپی) یا فیزیک.
کارشناس امور بیمه ای (کد ۳۲۷۸)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های حقوق، حسابداری و ریاضی مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی رشته های اقتصاد، آمار، کارشناسی حرفه‌ای حسابداری (گرایش‌های حسابداری دولتی، حسابرسی، حسابداری مالی، حسابداری مالیاتی)، کارشناسی حرفه‌ای حقوق اداری، کارشناسی حرفه‌‎ای حقوق بیمه، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت بازاریابی بیمه، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت بیمه (کلیه گرایش‌ها)، کارشناسی حرفه‌‎ای مدیریت رفاه اجتماعی، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی است.
کارشناس بینائی سنجی(کد ۲۴۹۷)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی رشته بینایی سنجی است.
کارشناس تجهیزات پزشکی (کد ۲۵۰۲)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی رشته مهندسی پزشکی است.
کارشناس تغذیه (کد ۳۱۵۴)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی رشته تحصیلی علوم تغذیه است.
کارشناس توانبخشی فیزیکی (فیزیوتراپی) (کد ۲۵۰۳)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی فیزیوتراپی است.
کارشناس اتاق عمل (کد ۲۴۶۸)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل است.
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی (کد ۲۴۸۷)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی است.
کارشناس بهداشت حرفه ای (کد ۲۴۷۸)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت حرفه‌ای، مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار است.

 

کارشناس بهداشت محیط (کد ۲۴۷۶)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته مهندسی بهداشت محیط است.
کارشناس پذیرش و اطلاعات (کد ۱۵۴۴۵)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت و کتابداری در شاخه پزشکی است.
کارشناس پرتو درمانی (رادیوتراپی) (کد ۲۴۸۹)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی) است.
کارشناس پرتوشناسی (کد ۲۴۸۵)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی رشته تحصیلی تکنولوژی پرتوشناسی است.
پرستار (کد ۲۴۶۲)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی پرستاری است.
کارشناس حقوقی (کد ۱۳۹)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های حقوق، فقه و حقوق اسلامی،  کارشناسی حرفه‌ای حقوق (گرایش حقوق اداری، حقوق بیمه)، معارف اسلامی و حقوق است.
ماما (کد ۲۴۶۷)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی مامایی است.
کارشناس هوشبری (کد ۲۵۰۵)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی رشته تحصیلی هوشبری است.
مددکار بهداشتی و درمانی (کد ۲۵۳۷)پذیرش رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‎های مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی است.

ب) اصلاحات مربوط به شغل محل:
سهمیه پذیرش کد شغل محل ۱۱۴۰۳ (ماما- مازندران -نوشهر) از سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد به سهمیه آزاد (طبق جدول ذیل) اصلاح می گردد.
فهرست شغل محلهای سازمان تامین اجتماعی – مدیریت درمان استان مازندران

کد شغل محلشغلمحل خدمتتعدادآزادایثارگر ۲۵ درصدایثارگر ۵ درصدمعلول
جنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیتتعداد
۱۱۴۰۳مامامازندران-نوشهر-۱– زن/مرد۱

ج) اصلاحات مربوط به جدول شماره (۱)-کد و عناوین شغلی و مواد امتحانی آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی:
عنوان شغل کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی (کد ۱۵۴۴۵) مندرج در جدول شماره (۱) به کارشناس پذیرش و اطلاعات  (طبق جدول ذیل) اصلاح می گردد.

کد و عنوان شغلمواد آزمون
کارشناس پذیرش و اطلاعات (کد ۱۵۴۴۵)مجموعه دروس (کدگذاری بیماریها ـ مدارک پزشکی ـ آمار بیمارستانی ـ اطلاع رسانی پزشکی ـ اصطلاحات پزشکی ـ کلیات پزشکی)

خبر ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ -سازمان تامین اجتماعی به منظـور تـأمین بخشی از نیـروی انسـانی مـورد نیـاز خـود در مراکـز تابعـه، افـراد واجـد شـرایط را از طریـق برگـزاری آزمـون کتبی، مصـاحبه و طی مراحـل گـزینش بصـورت اسـتخدام پیمـانی دعـوت بـه همکـاری می نماید.

زمان ثبت نام : ۳۱ مرداد الی ۶ شهریور۱۴۰۱

دانلود دفترچه راهنمای آزمون

لینک ثبت نام

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.