خانه » استخدام در استان زنجان » اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

متن آگهی:

خبر ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲ – نتایج نهایی آزمون جذب نیروی ماما  به شرح زیر اعلام می گردد.

توجه ۱: با افراد پذیرفته شده جهت انجام انجام مراح گزینشی و اداری از سوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تماس گرفته خواهد شد.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون علوم پزشکی زنجان
رشته شغل مامایی
اسامی به ترتیب حروف الفبا می باشد
ردیفنامنام خانوادگیکد ملی
۱عاطفهاسلامی۴۳۶*****۲۳۸
۲محدثهبیگدلی۴۳۶*****۹۴۶
۳سمیهسلیمانی فر۴۳۶*****۹۸۱
۴زهرافیروزی۴۳۶*****۶۸۴

 


خبر ۴ آذر ماه ۹۹ – اطلاعیه شماره ۴  دعوت از داوطلبان ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ (گروه سوم)
پیرو اطلاعیه شماره (۳) مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ در خصوص بررسی مدارک داوطلبان ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ دانشگاه و همچنین با توجه به عدم مراجعه و اعلام انصراف و یا عدم واجد شرایط بودن تعدادی ازداوطلبان دعوت شده،  از داوطلبان ذخیره آزمون مذکور به  شرح جدول زیر دعوت می گردد جهت ارائه مدارک استخدامی طبق زمانبندی اعلامی به همراه مدارک مربوطه به واحد استخدام مدیریت منابع انسانی دانشگاه به آدرس :  زنجان-بلوار پرفسور ثبوتی-بالاتر از مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی-ساختمان شماره ۱ ستاد دانشگاه مراجعه نمایند.

مدارک لازم:

 1. اصل و تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه
 2. اصل و تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه همسر (در صورت تاهل)
 3. اصل و تصویر  کارت ملی
 4. اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
 5. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 6. اصل و تصویر  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح ، معافیت و یا گواهی تمدید طرح)
 7. اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، معلولیت و … )
 8. ۲ قطعه عکس پشت نویسی شده ۴*۳
 9. یک عدد پوشه سیم دار

 

ردیفنامنام خانوادگیشغلزمان و مکان مراجعه
۱فریبانژادیانپرستارروز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۴
واحد استخدام(اتاق ۴۱۱)- مدیریت منابع انسانی
۲وحیدهعطوفیپرستار
۳فرشیدمظفریپرستار
۴ثمانهبیاتپرستار

 


خبر ۲۸ آبان ماه ۹۹ – اطلاعیه شماره ۳ دعوت از ذخیره های آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰

پیرو اطلاعیه شماره (۲) مورخ ۹۹/۰۸/۲۲ در خصوص بررسی مدارک داوطلبان ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ دانشگاه و همچنین با توجه به عدم مراجعه و اعلام انصراف و یا عدم واجد شرایط بودن تعدادی ازداوطلبان دعوت شده،  از داوطلبان ذخیره آزمون مذکور به  شرح جدول زیر دعوت می گردد جهت ارائه مدارک استخدامی طبق زمانبندی اعلامی به همراه مدارک مربوطه به واحد استخدام مدیریت منابع انسانی دانشگاه به آدرس :  زنجان-بلوار پرفسور ثبوتی-بالاتر از مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی-ساختمان شماره ۱ ستاد دانشگاه مراجعه نمایند.
مدارک لازم:
 1. اصل و تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه
 2. اصل و تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه همسر (در صورت تاهل)
 3. اصل و تصویر  کارت ملی
 4. اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
 5. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 6. اصل و تصویر  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح ، معافیت و یا گواهی تمدید طرح)
 7. اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، معلولیت و … )
 8. ۲ قطعه عکس پشت نویسی شده ۴*۳
 9. یک عدد پوشه سیم دار
ردیفنامنام خانوادگیشغلزمان و مکان مراجعه
۱مهتاتصوریپرستارروز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۹
واحد استخدام (اتاق ۴۱۱) – مدیریت منابع انسانی
۲جعفرعیسی لوپرستار
۳خدیجهنوریپرستار
۴سیده سمیهامینیپرستار
۵زهراجعفریکارشناس بهداشت خانواده  
۶غزلفیاضیکارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

خبر ۲۲ آبان ماه ۹۹ – اطلاعیه شماره ۲ پذیرش داوطلبان ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ   ۹۸/۰۸/۳۰

پیرو اطلاعیه شماره (۱) مورخ ۹۹/۰۷/۲۴ در خصوص بررسی مدارک داوطلبان ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ دانشگاه، بدینوسیله لیست پذیرفته شدگان  بر اساس سهمیه های استخدامی، امتیاز و اولویت انتخابی به شرح ذیل (جدول شماره ۱) اعلام می گردد. لازم به ذکراست  اولویت پذیرش داوطلبان در صورت انصراف هر یک از داوطلبان دارای اولویت های بالاتر امکانپذیر خواهد بود.
همچنین با توجه به عدم مراجعه و اعلام انصراف و یا عدم واجد شرایط بودن تعدادی ازداوطلبان دعوت شده مندرج در “اطلاعیه شماره ۱” از  داوطلبان ذخیره آزمون مذکور به  شرح جدول شماره (۲) دعوت می گردد جهت ارائه مدارک استخدامی طبق زمانبندی اعلامی به همراه مدارک مربوطه به واحد استخدام مدیریت منابع انسانی دانشگاه به آدرس :  زنجان-بلوار پرفسور ثبوتی-بالاتر از مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی-ساختمان شماره ۱ ستاد دانشگاه مراجعه نمایند.
مدارک لازم:
 1. اصل و تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه
 2. اصل و تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه همسر (در صورت تاهل)
 3. اصل و تصویر  کارت ملی
 4. اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
 5. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 6. اصل و تصویر  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح ، معافیت و یا گواهی تمدید طرح)
 7. اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، معلولیت و … )
 8. ۲ قطعه عکس پشت نویسی شده ۴*۳
 9. یک عدد پوشه سیم دار

خبر ۲۷ مهر ماه ۹۹ – فرآیند بررسی  مدارک ،   ویژه    نفرات ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به منظور انجام مراحل استخدام پیمانی  به تعداد ۴۳ نفر در رشته های شغلی  مورد نیاز 
 به آگاهی می رساند: به استناد مجوز شماره ۳۴۶۰/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع و بخشنامه شماره ۴۲۳۹/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد ۴۳ ردیف سهمیه استخدامی پیمانی به این دانشگاه اختصاص یافته است. در راستای اجرای موارد ذکر شده در مکاتبات فوق، صرفا شرکت کنندگان آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به ترتیب نمرات فضلی و با رعایت سهمیه های قانونی مشمول این فرآیند می باشند.
لذا اسامی لیست پیوست شماره یک درصورت تمایل می توانند جهت انجام فرآیند بررسی مدارک، صرفاً در زمان اعلام شده به آدرس:  زنجان بلوار پروفسور ثبوتی – بالاتر از مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی – پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان – سالن ورزشی شهید نوری مراجعه نمایند.

تذکرات مهم:

 1. اسامی لیست پیوست شماره یک مطابق با رشته شغل های مورد نیاز ، به ترتیب نمره مکتسبه، رعایت سهمیه های قانونی ایثارگران پس از تایید اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  به تعداد یک برابر ظرفیت اعلام  شده است.
 2.  ایثارگران سهمیه (۲۵ درصد و ۵ درصد)  می بایست  نسبت به ارایه  گواهی معتبر ایثارگری مورد تائید مراجع ذی صلاح اقدام نمایند . بدیهی است  در صورت  عدم  ارایه  مستند ات مورد تایید ، از سایر مر احل استخدامی حذف و اولویت ایشان لغو و بلااثر می گردد.
 3.  لازم است داوطلبین گرامی شخصاً و فقط در زمان تعیین شده (با داشتن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی) جهت تحویل مدارک مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه حضوری در زمان مقرر به منزله انصراف تلقی گردیده و اولویت متقاضی کان لم یکن محسوب و  سایر متقاضیان واجد شرایط جایگزین می گردند.
 4.  در رشته های شغلی دانشگاه اولویت محل جغرافیای خدمت (بر اساس محل های مورد نیاز جدید دانشگاه – جدول شماره ۲)، توسط داوطلب انتخاب می گردد و متعاقبا  دانشگاه  بر اساس  سهمیه های قانونی  و  نمره  مکتسبه محل جغرافیایی  خدمت داوطلب را تعیین می نماید.
 5.  جدول پیوست شماره دو ، بیانگر تعداد  رشته  های شغلی  و  محل  های جغرافیایی خدمت   مورد نیاز  می باشد.
 6.  متقاضیان  رشته  شغلی کاردان و کارشناس بالینی فوریت های پزشکی  ، ملزم  به ارایه مدارک زیر نمی باشند  و صرفا جهت تکمیل فرم پیشنهاد محل جغرافیایی خدمت مراجعه می نمایند.

مدارک مورد نیاز :

 1. اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 2. اصل و تصویر کارت ملی ( دوطرف) (در مواردی که کارت ملی جدید تحویل نگردیده، ارائه برگه رسید کارت ملی الزامی است)
 3. عکس ۴*۳ (۴ قطعه) پشت نویسی شده
 4.  اصل و تصویرکارت پایان خدمت و یا معافیت دائم به صورت پشت و رو (ویژه آقایان)
 5.  اصل و تصویرگواهی یا حکم پایان طرح یا معافیت از طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های طرح اجباری
 6. اصل و تصویرحکم کارگزینی دال بر شروع به طرح اجباری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ (ویژه داوطلبان مشغول به انجام طرح در واحدهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان زنجان)
 7. گواهی اشتغال به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با قید تاریخ شروع طرح به صورت روز/ماه/سال (ویژه مشمولین حین و یا تداوم قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نیروهای طرحی)
 8.  گواهی موافقت یا انصراف از طرح اختیاری(ویژه مشمولین طرح اختیاری که شاغل درسایر دانشگاه ها یا سازمان های تابعه وزارت)
 9. اصل و تصویر مدرک تحصیلی مورد نیاز مندرج در آگهی و یا گواهی فراغت از تحصیل و یا گواهینامه موقت تحصیلی

تذکر ۱ : برای داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد، در صورت درج مرتبط بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی، ارائه گواهینامه مقطع تحصیلی قبلی نیز الزامی است.
تذکر ۲ : داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی بالاتر اعم از رشته تحصیلی مرتبط یا غیر مرتبط با شرایط احراز مشاغل مورد عمل دانشگاه می باشند، ارائهگواهینامه یا مدرک تحصیلی بالاتر نیز الزامی است.
۱۰ ) اصل و تصویر کارت و همچنین گواهی ایثارگری(خانواده معظم شهدا، جانبازان وآزادگان) معتبر از مراجع ذیصلاح با تایید معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی و جهت استفاده از سهمیه  ایثارگری رزمنده یا فرزند رزمنده با قید حضور حداقل ۶ ماه خدمت داوطلبانه در جبهه.
تذکر : ارائه تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر یا همسر در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران(ویژه داوطلبان ایثارگر مشمول سهمیه جانبازان، آزادگان و رزمندگان) الزامی است.
۱۱) مدارک مورد نیاز جهت افزایش سقف سنی داوطلبانی که سن آنها بالاتر از حداکثر سن مندرج در آگهی می باشد بر اساس مفاد آگهی استخدامی

تذکرات:

– لیست اسامی به ترتیب حروف الفبا می باشد.(جدول شماره ۱)
– محل های مورد نیاز دانشگاه در جدول شماره (۲) اعلام گردیده است.  پس از اخذ اولویت های انتخابی داوطلبان در زمان بررسی مدارک، بر اساس بخشنامه های ارسالی وزارت و با رعایت اولویت انتخاب مشاغل توسط داوطلبان در زمان ثبت نام، نتایج نهایی با رعایت سهمیه های استخدامی و به ترتیب امتیاز فضلی اعلام خواهد گردید.

 جهت دریافت فایل اسامی و محل مورد نیاز های دانشگاه (جدول های  شماره ۱و۲) لطفا” کلیک نمایید


خبر ۲۶ اسفند ۹۸: اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

پیرو اعلام نتایج نهایی و صدور کارنامه نهایی از سوی سازمان سنجش کشور و اعلام پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ (به جز رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی) بدینوسیله موارد ذیل به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند:
پیرو اعلام نتیجه نهایی آزمون استخدامی به اطلاع می رساند پذیرش نهایی شرکت کنندگان به میزان برابر ظرفیت مجوزهای استخدامی به ترتیب نمره فضلی صورت گرفته است. لذا خواهشمند است با توجه به وضعیت کنونی کشور و شیوع بیماری کرونا از مراجعه حضوری به این دانشگاه خودداری نموده و در صورت نیاز جهت کسب هرگونه اطلاعات با شماره تلفن ۳۳۰۱۸۴۳۷ و یا ۳۳۰۱۸۴۳۵ تماس حاصل نمایید.
شایان ذکر است پذیرفته شدگان نهایی طبق اعلام سازمان سنجش کشور به مدیریت گزینش دانشگاه معرفی گردیده اند و هرگونه اطلاع رسانی در خصوص زمان و نحوه مراجعه داوطلبان گرانقدر جهت تکمیل مدارک و یا انجام سایر اقدامات از طریق تماس همکاران محترم مدیریت منابع انسانی و یا مدیریت گزینش به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.


خبر ۶ اسفند ۹۸: اطلاعیه زمانبندی تست آمادگی جسمانی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

به اطلاع داوطلبان محترم واجد شرایط رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی آزمون استخدامی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ دانشگاه می رساند مصاحبه و سنجش آمادگی جسمانی این دانشگاه در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۲ در سالن ورزشی شهید نوری به آدرس: زنجان – جاده گاوازنگ- بالاتر از مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی- سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بر اساس جدول زمانبندی برگزار خواهد شد. داوطلبان می بایست در تاریخ تعیین شده و رأس ساعت مقرر با همراه داشتن کارت ملی، لباس و کفش ورزشی مناسب و بیمه ورزشی بر اساس جدول پیوست حضور بهم رسانند.
محتوای مصاحبه هر یک از رشته ها به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف) محتوای مصاحبه رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی
سنجش وضعیت و آمادگی جسمانی: ارزیابی قدرت بدنی و چابکی و توانایی، مدیریت زمان داوطلبان

نکته : به همراه داشتن لباس و کفش ورزشی مناسب و بیمه ورزشی(حداقل۲۴ساعت پیش از زمان مصاحبه) جهت سنجش وضعیت آمادگی جسمانی الزامی می باشد. در غیر اینصورت از حضور داوطلب از ادامه مراحل استخدامی ممانعت به عمل خواهد آمد.

جهت مشاهده لیست اسامی اینجا کلیک نمایید


خبر ۸ بهمن ماه ۹۸ – به اطلاع کلیه داوطلبان تأیید شده مرحله اول بررسی مدارک رشته شغلی مددکار بهداشتی و درمانی آزمون استخدامی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، اراک، البرز، قزوین و قم می رساند مرحله مصاحبه آزمون فوق الذکر در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۲مطابق جدول زمانبندی ذیل در محل دانشگاه علوم پزشکی زنجان به آدرس: زنجان- بلوار استاد دکتریوسف ثبوتی (جاده گاوازنگ)، بالاتر از مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی- مجموعه پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی برگزار خواهد گردید، لذا ضروری است داوطلبان واجد شرایط بابه همراه داشتن مدارک ذیل راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

 • بدیهی است عدم مراجعه داوطلبان در زمان تعیین شده به منزله انصراف از ادامه روند آزمون تلقی می گردد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 • ساعت حضور اعلام شده بصورت تقریبی می باشد.

مدارک مورد نیاز:

 1. یک قطعه عکس ۴*۳
 2. کارت شناسایی معتبر (کارت ملی- شناسنامه)
 3. مستندات مربوط به سوابق گذراندن دوره های آموزشی، مشارکت در پژوهش، تالیف و یا ترجمه کتاب (نظیر ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط در حیطه مددکاری، پرینت صفحه اول مقالات چاپ شده در مجلات و کنفرانس های ملی و بین المللی، پرینت شناسنامه طرح های پژوهشی، پرینت جلد و شناسنامه کتاب چاپ شده و …)
 4. تصویر مدارک تحصیلی مقطع کاردانی و کارشناسی جهت دارندگان مدارک تحصیلی ناپیوسته
  ردیفنام دانشگاهزمان مراجعه
  ۱دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینساعت ۹ صبح روز شنبه         ۹۸/۱۱/۱۲
  ۲دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قمساعت ۱۰ صبح  روز شنبه        ۹۸/۱۱/۱۲
  ۳دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراکساعت ۱۱:۳۰  صبح روز شنبه   ۹۸/۱۱/۱۲
  ۴دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزساعت ۱۲:۳۰ ظهر روز شنبه    ۹۸/۱۱/۱۲
  ۵دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجانساعت ۱۵ بعد ازظهر روز شنبه  ۹۸/۱۱/۱۲

خبر ۲۳ دی ماه ۹۸ – باتوجه اعلام  اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ضروری است ذینفعان طبق جدول زمان بندی ذیل، با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده به سازمان مرکزی دانشگاه به نشانی : زنجان  بلوار دکتر ثبوتی (جاده گاوازنگ)  بالاتر از مرکزآموزشی درمانی آیت اله موسوی  پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان  ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند:
تذکرات بسیار مهم:
۱- لیست اعلام شده به میزان یک تا سه برابر بر اساس رشته شغلی و مفاد آگهی (صرفاً  بر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام) جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت مشروط می باشد. لذا پس از بررسی و تایید مستندات ارایه شده توسط داوطلب و ثبت اطلاعات، نتیجه نهایی توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد.
۲-طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعلامی می باشد و مسئولیت ناشی از عدم  رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویتهای مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور دعوت بعمل خواهد آمد.
 • لازم به ذکر است لیست نهایی جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقباً  از طریق همین سایت اعلام خواهد گردید.
۳-  بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد.
مدارک موردنیاز
۱- اصل و تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه
۲- اصل و تصویر  کارت ملی
۳- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
نکته: داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری  مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط ذکر شده است لازم است علاوه بر مدرک آخرین مقطع ، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارایه نمایند.
۴- اصل و تصویر  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح    (پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی)
۵- اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، معلولیت و … ) از مراجع مربوطه مطابق آگهی منتشره
۶- دو قطعه عکس پشت نویسی شده (ترجیحا زمینه سفید)
۷- پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
۸- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
۹- اصل و تصویر گواهینامه ب(۲) یا پایه دوم (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)
۱۰- اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خلاصه سوابق (فرم ۵۰۲) با تأیید کارگزینی محل خدمت
۱۱- اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه (ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی) و تائیدیه معاونت مربوطه دانشگاه برای نیروهای شرکتی
۱۲- یک عدد پوشهآدرس محل اخذ مدارک:
زنجان  بلوار دکتر ثبوتی (جاده گاوازنگ)  بالاتر ازمرکزآموزشی درمانی آیت اله موسوی  – پردیس دانشگاه علوم پزشکی  ستاد مرکزی دانشگاه
شایان ذکر است مدارک داوطلبان رشته های فوریت های پزشکی داخل پردیس دانشگاه سالن ورزشی شهید نوری اخذ خواهد گردید.جدول زمانبندی 
ردیف
زمان مراجعه
رشته شغلی
زمان و مکان اخذ مدارک
تاریخ
روز
۱
۹۸/۱۰/۲۴
سه شنبه
پرستار
پزشک عمومی
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
کارشناس بهداشت خانواده
کارشناس بهداشت محیط
از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۳
مکان: ستاد مرکزی دانشگاه
۲
۹۸/۱۰/۲۵
چهارشنبه
کارشناس پرتوشناسی (رادیولوژی)
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
ماما
مددکار بهداشتی و درمانی
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
۳
۹۸/۱۰/۲۹
یکشنبه
کاردان بالینی فوریت های پزشکی
کارشناس بالینی فوریت های پزشکی
از ساعت ۹ لغایت ۱۳ مکان: سالن ورزشی شهید نوری. شایان ذکر است تست قد و بی ام آی همزمان در همان محل بررسی خواهد شد

خبر ۲۲ مرداد ماه ۹۸ – زمان و مکان مصاحبه عنوان شغلی حسابدار و کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعلام شد.

خبر ۸ اسفند ۹۷: اعلام اسامی تکمیل ظرفیت استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

با توجه به انصراف داوطلبان پذیرفته شده نهایی رشته شغلی پرستار در شغل محل زنجان و خدابنده مقتضی است به جایگزینی ایشان، براساس امتیاز آزمون و اولویت های بومی از داولبان آزمون مذکور نفرات ذیل الذکر جهت طی فرآیند گزینش به مدیریت گزینش دانشگاه به آدرس زنجان – خیابان امام خمینی- جنب مرکز بهداشت شهرستان زنجان- معاونت غذا و دارو -طبقه دوم مراجعه نمایند.
شغل محل شماره ۱۱۷۷۱ (پرستار-زنجان )

-خانم نگار اسماعیلی به شماره ملی ۴۲۸۵۷۲۳۴۳۳
شغل محل شماره ۱۱۷۶۹ (پرستار-خدابنده)
– خانم صغری بالا بک لو به شماره ملی ۵۶۰۰۰۰۰۵۷۱


خبر ۱۸ آذر ۹۷: اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۹۶
بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان نهائی رشته های شغلی کارشناس تحلیل گر سیستم  و کارشناس حقوقی آزمون  استخدام پیمانی مورخ ۹۶/۱۰/۰۱، پس از انجام مصاحبه در تاریخ ۹۷/۰۹/۱۴ و جمعبندی امتیازات آزمون و مصاحبه بشرح ذیل اعلام میگردد. لذا نامبردگان می بایستی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ اعلام نتیجه با در دست داشتن مدارک ذیل به مدیریت هسته گزینش دانشگاه (آدرس: زنجان – خیابان امام – پایین تر از چهارراه امیرکبیر – جنب مرکز بهداشت شهرستان زنجان –  ساختمان معاونت غذا و دارو – طبقه دوم) مراجعه نمایند. لازم به ذکر است  استخدام پیمانی ایشان منوط به تاییدیه مدیریت هسته گزینش دانشگاه می باشد.
ردیفنام و نام خانوادگیکدملیرشته شغلی
۱آقای منصور مولوی۴۲۸۴۴۲۰۹۴۱کارشناس تحلیلگر سیستم
۲آقای امیر مصطفوی۴۲۸۵۵۴۲۸۵۴کارشناس حقوقی
مدارک مورد نیاز:
۴ قطعه عکس ۴*۳(پشت نویسی شده)
اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
اصل و کپی کارت ملی
اصل و کپی کارت پایان خدمت (برادران)
اصل و کپی مدرک تحصیلی
گواهی مدارک ایثارگری(خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان)
معرفی نامه بسیج (درصورت عضویت)
مدارک مربوط به کسب رتبه های برتر علمی ، فرهنگی ، مذهبی و…

خبر ۱۸ مهر ۹۷:  اطلاعیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

پیرو اطلاعیه های پیشین در خصوص اعلام معرفی شدگان نهائی آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ به اطلاع می رساند ۳ نفر از پذیرفته شدگان نهائی آزمون مذکور از ادامه فرایند استخدامی انصراف و یا فاقد شرایط لازم براساس آگهی مربوطه را ندارند. لذا مقتضی است به جایگزینی ایشان، نامبردگان ذیل براساس اولویت امتیاز مکتسبه آزمون، جهت فرایند استخدامی در اسرع وقت به مدیریت هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند.

لیست اسامی
شغل محل شماره  ۱۱۷۸۵ (ماما- ابهر)
۱-شهلا لطفی (شماره ملی ۴۳۸۰۱۹۲۸۴۹)        
شغل محل شماره  ۱۱۸۰۳ (شغل کارشناس امور اجرایی بیمارستان-زنجان)
۱- خانم پریا بری (شماره ملی ۴۲۷۰۰۱۸۷۵۵)
شغل محل شماره   ۱۱۸۱۳ (کارشناس پرتو درمانی- زنجان)
۱-فرزاد شهسواری  (شماره ملی ۳۷۷۰۰۳۴۵۴۶)

خبر ۷ مرداد ۹۷: اعلام زمان مصاحبه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان

زمان و مکان مصاحبه رشته شغلی کارشناس ارتباطات و عملیات آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعلام شد.
به اطلاع داوطلبان محترم واجد شرایط رشته شغلی کارشناس ارتباطات و عملیات آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ دانشگاه می رساند مصاحبه مذکور راس ساعت ۹ روز شنبه تاریخ ۹۷/۰۵/۱۳ در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی زنجان به آدرس: زنجان – جاده گاوازنگ- پائین تر از مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی برگزار خواهد شد. داوطلبان می بایست در تاریخ تعیین شده رأس ساعت مقرر و با همراه داشتن کارت ملی حضور بهم رسانند.
محتوای مصاحبه به شرح ذیل اعلام می گردد:
مصاحبه تخصصی: ارزیابی دانش تخصصی، اطلاعات شهرشناسی، و سرعت عمل و دقت در تایپ
تسلط به زبان رایج منطقه در مناطقی که زبان رایج منطقه، فارسی نمی باشد

جهت دریافت فایل اسامی اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۵ تیر ۹۷: اعلام زمانبندی مصاحبه و سنجش آمادگی جسمانی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
به اطلاع داوطلبان محترم رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ دانشگاه می رساند، مصاحبه و سنجش آمادگی جسمانی این دانشگاه در تاریخ ۹۷/۰۴/۳۱ در سالن ورزشی شهید نوری به آدرس: زنجان – جاده گاوازنگ- بالاتر از مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی- سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، رأس ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد. داوطلبان می بایست در تاریخ تعیین شده و رأس ساعت مقرر با همراه داشتن کارت ملی، لباس و کفش ورزشی مناسب و بیمه ورزشی حضور بهم رسانند.
محتوای مصاحبه به شرح ذیل اعلام می گردد:
محتوای مصاحبه رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی
سنجش قد و BMI (شاخص توده بدنی): ارزیابی شرایط فیزیکی افراد از لحاظ قد و تناسب قد و وزن
سنجش وضعیت و آمادگی جسمانی: ارزیابی قدرت بدنی و چابکی و توانایی، مدیریت زمان داوطلبان
به همراه داشتن لباس و کفش ورزشی مناسب و بیمه ورزشی(حداقل۲۴ساعت پیش از زمان مصاحبه) جهت رشته های کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی در زمان سنجش وضعیت آمادگی جسمانی الزامی می باشد. در غیر اینصورت از حضور داوطلب از ادامه مراحل استخدامی ممانعت به عمل خواهد آمد.

جهت دریافت فایل اسامی اینجا کلیک نمایید


خبر ۶ تیر ماه ۹۷ – نتایج نهایی آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ دانشگاه علوم پزشکی زنجان

بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ دانشگاه علوم پزشکی زنجان پس از بررسی مدارک اولیه داوطلبان به شرح جدول ذیل (به ترتیب حروف الفبا) اعلام می گردد :

تذکرات مهم

 • داوطلبان پس از اعلام نتیجه حداکثر تا ۲۰ روز مهلت دارند تا اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نحوه بررسی مدارک، اعمال سهمیه ها و امتیازات کتباً به کمیته آزمون دانشگاه ارائه نمایند.
 • داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام گردیده، جهت انجام مراحل گزینش معرفی گردیده و استخدام پیمانی آنان منوط به تاییدیه هسته گزینش دانشگاه می باشد. لذا مقتضی است داوطلبان مذکور حداکثر تا ۲۰ روز از تاریخ اعلام نتیجه با در دست داشتن مدارک ذیل به مدیریت گزینش دانشگاه (آدرس: زنجان – خیابان امام – پایین تر از چهارراه امیرکبیر – جنب مرکز بهداشت شهرستان زنجان –  ساختمان معاونت غذا و دارو – طبقه دوم) مراجعه نمایند:
 • ۴ قطعه عکس ۴*۳(پشت نویسی شده)
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت (برادران)
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی
 • گواهی مدارک ایثارگری(خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان)
 • معرفی نامه بسیج (درصورت عضویت)
 • مدارک مربوط به کسب رتبه های برتر علمی ، فرهنگی ، مذهبی و…
  • متقاضیان محترم که در زمان ثبت نام دانشجوی مقطع تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی آگهی شده بوده اند، چنانچه با رعایت زمان اعلام شده در آگهی نسبت به تحویل گواهی انصراف قطعی از تحصیل اقدام ننموده اند، لازم است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه نسبت به ارائه انصراف از تحصیل قطعی خود اقدام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مربوطه و اثبات موضوع، ادامه مراحل استخدام و جذب داوطلب حتی پس از صدور حکم کان لم یکن تلقی و متقاضیان حق هیچ گونه اعتراض در این زمینه نخواهند داشت .
  • اعلام نتیجه نهایی در شغل محل های دارای مصاحبه (۱۱۷۷۳ – ۱۱۷۸۲ – ۱۱۷۹۶ – ۱۱۷۹۸ – ۱۱۸۱۷ – ۱۱۸۲۴ – ۱۱۸۲۷) که به میزان ۳ برابر ظرفیت اعلام شده است، پس از انجام مصاحبه که زمان آن متعاقبا از طریق همین سایت به اطلاع خواهد رسید، صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است مراجعه به مدیریت گزینش داوطلبان رشته های فوق پس از اعلام نتیجه قطعی خواهد بود.
  • جهت دریافت  فایل نتایج نهایی آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  • خبر ۲۰ خرداد ماه ۹۷ – پیرو اطلاعیه مورخ ۹۶/۱۲/۲۶ در خصوص اعلام لیست اولیه دعوت از داوطلبان جهت ارائه مدارک به اطلاع می رساند  با توجه به تغییر امتیاز یا اولویت های ذکر شده برخی داوطلبان، تکمیل ظرفیت های سهمیه های استخدامی ایثارگران و غیره، از افراد ذیل نیز صرفاً جهت بررسی مدارک دعوت می گردد. داوطلبان مذکور می بایست حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۳/۲۳ بهمراه مدارک ذیل به واحد استخدام مدیریت منابع انسانی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه داوطلبان تا تاریخ مذکور به منزله انصراف از ادامه فرآیند استخدام می باشد.
   1. اصل وتصویر  تمامی صفحات  شناسنامه داوطلب و همسر (در صورت تأهل)
   2. اصل و تصویر  کارت ملی
   3. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
   4. اصل و تصویر  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی )
   5. اصل وتصویر کلیه مدارک وتاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، بومی و … )
   6. چهار قطعه عکس پشت نویسی شده ۴*۳
   7. پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
   8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم (ویژه آقایان)
   9. اصل و تصویر گواهینامه ب(۲) یا پایه دوم (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)
   10. اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد و همچنین گواهی اشتغال مربوط به کارکنان قراردادی به همراه فرم خلاصه سوابق پرسنلی (فرم ۵۰۲) با تأیید محل خدمت
   11. اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تأییدیه برای نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی
   12. یک عدد پوشه آبی رنگ
   13. کاربرگ مربوط به انصراف قطعی از تحصیل برای مشمولین تبصره بند ۶ تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی
  • جهت مشاهده اسامی اینجا کلیک نمایید

خبر ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷بدینوسیله پس از بررسی مدارک ارسال شده  قبول شدگان مرحله اول آزمون مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بدینوسیله از افراد اعلام شده در لیست زیرجهت انجام مصاحبه دعوت به عمل می آید.


افراد ذکر شده می بایست جهت انجام مصاحبه، روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۳ راس ساعت ۸ صبح با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه در سالن اجتماعات شهید خالقی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی واقع در زنجان-میدان ارک حضور یابند

بدیهی است  عدم حضور و شرکت در مصاحبه به منزله ی انصراف تلقی شده و اعتراض بعدی غیرقابل خواهد بود.

خبر ۲۸ اسفند ماه ۹۷ –  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  بدینوسیله اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ دانشگاه علوم پزشکی زنجان را به اطلاع می‌رساند.

پذیرفته ‌شدگان مدارک مورد نیاز زیر را جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی به آدرس ایمیل Farakhan.avasalamat@gmail.com   حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ارسال نمایند :

ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دیپلم کامل متوسطه)

ـ تصویر کارت ملی

ـ تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

ـ تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

ـ تصویر گواهینامه کمک پرستاری یکساله (به تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )

ـ تصویر مدارک دال بر بومی بودن (مطابق با بند ۳-۱۰ تذکرات متن فراخوان)

 ـ تصویر مدارک ایثارگری (گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان)

دانلود اسامی پذیرفته شدگان

خبر ۳۰ مهر ۹۶: اطلاعیه تکمیل ظرفیت استخدام پیمانی پرستار آزمون مورخ ۹۵/۰۸/۲۱ در محل جغرافیایی ماهنشان
با توجه به عدم تکمیل ظرفیت پرستار در محل جغرافیایی شهرستان ماهنشان در آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱ به اطلاع آن دسته از متقاضیان پذیرفته نشده رشته پرستاری آزمون مذکور که اولویت های بعدی خود را  محل جغرافیایی شهرستان ماهنشان انتخاب کرده اند،  می رساند در صورت تمایل به استخدام در آن شهرستان می توانند حداکثر تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه تاریخ ۹۶/۰۸/۰۴ به مدیریت منابع انسانی دانشگاه مراجعه و نسبت به ارائه تصویر مدارک (شناسنامه (تمام صفحات)- کارت ملی- گواهی پایان طرح- گواهی اشتغال بکار(نیروهای قراردادی کار معین)- مدرک تحصیلی- ۲ قطعه عکس) اقدام نمایند. لازم به ذکر است در صورت صدور ابلاغ به متقاضیان از ایشان تعهد خدمت در شهرستان ماهنشان به مدت ۱۰ سال اخذ خواهد گردید. متقاضی شرکت در آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱ ،با توجه به عدم تکمیل ظرفیت پذیرش نیروی پرستار در شهرستان ماهنشان در صورت تمایل به استخدام پیمانی در آن شهرستان می توانید با مراجعه به مدیریت منابع انسانی دانشگاه حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۸/۰۴ نسبت به ارائه درخواست اقدام نمائید.


خبر ۵ مهر ۹۶: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۵/۸/۲۱ دانشگاه علوم پزشکی زنجان
باتوجه به اعلام نتیجه آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۵/۸/۲۱ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۲۹/۶/۹۶  ، مقتضی است افراد پذیرفته شده  جهت طی مراحل پذیرش با همراه داشتن مدارک ذیل حداکثر تا تاریخ ۹۶/۷/۱۳ به مدیریت هسته گزینش این دانشگاه به آدرس: خیابان امام- چهار راه امیرکبیر– جنب مرکز بهداشت شهرستان زنجان-معاونت غذا ودارو– طبقه دوم –مدیریت هسته گزینش مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه تا تاریخ مورد نظر به منزله انصراف از استخدام تلقی گردیده و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
مدارک مورد نیاز:
الف)اصل و تصویر شناسنامه(تمام صفحات)
ب)اصل و تصویر کارت ملی
ج)اصل و تصویر کارت پایان خدمت(داوطلبان مرد)
د)اصل و تصویر گواهی پایان طرح(ویژه رشته های تحصیلی دارای طرح اجباری)
ه) اصل و تصویر مدرک تحصیلی
و)مدارک عضویت در بسیج و ایثارگری
​ ز)۴قطعه عکس پرسنلی ۳*۴


خبر ۷مرداد ۹۶: اعلام نتایج آزمون استخدامی بیمارستان الغدیر ابهر

قابل توجه داوطلبان آزمون پذیرش نیروی پرستار مورخ ۹۶/۰۴/۱۸ بیمارستان الغدیر ابهر
با توجه به برگزاری آزمون پذیرش نیروی شرکتی پرستار بیمارستان الغدیر ابهر در مورخ ۹۶/۰۴/۱۸ و بررسی مدارک مربوطه،  افراد ذیل الذکر جهت طی مراحل پذیرش بهمراه داشتن مدارک ذیل به مدیریت هسته گزینش به آدرس: خیابان امام- چهار راه امیرکبیر– جنب مرکز بهداشت شهرستان زنجان-معاونت غذا ودارو– طبقه دوم –مدیریت هسته گزینش مراجعه نمایند. لازم به ذکر است افراد معرفی شده براساس امتیاز فضلی آزمون بوده و فقط در صورت نیاز بیمارستان الغدیر (طبق اعلام در آگهی مربوطه) و تائیدیه معاونت درمان دانشگاه براساس امتیاز فضلی، نفرات مورد نیاز بعدی نیز معرفی خواهند گردید.
مدارک مورد نیاز:
الف)اصل و تصویر شناسنامه(تمام صفحات) ب)اصل و تصویر کارت ملی  ج)اصل و تصویر کارت پایان خدمت(داوطلبان مرد)
د)اصل و تصویر پایان طرح  ه) اصل و تصویر مدرک تحصیلی  و)مدارک عضویت در بسیج  ز)۴قطعه عکس پرسنلی ۳*۴
اسامی پذیرفته شدگان واجد شرایط:

 1. فرنوش حاجی حسینی
 2. وحیده عزیزخانی
 3. ندا نیکدل
 4. لیلا محرمخانی
 5. سمیه هادیلو
 6. فرشته کاظمی
 7. الناز صدری رباطی
 8. ساناز جعفری سرو جهانی
 9. مهسا کلانتری خرمدره
 10. مرضیه هادیلو
 11. فریده صفری
 12. زیبا بختیاری
 13. مرضیه عزیز خانی
 14. الهام محمدی ها
 15. فرشته کرمی
 16. آذر باباحاجی
 17. آیسان حسنی
 18. مهدی غنیمتی
کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.