خانه » استخدام در استان تهران » آگهی استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰(اصلاحیه پنجم و تمدید مهلت ثبت نام)

آگهی استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰(اصلاحیه پنجم و تمدید مهلت ثبت نام)

متن آگهی:

خبر ۱ تیر ماه ۱۴۰۰ – اطلاعیه در خصوص اصلاحات (سری پنجم) دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام در آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰

  • پیرو اطلاعیه های مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰،  ۲۴/۰۳/۱۴۰۰، ۲۶/۰۳/۱۴۰۰ و ۲۷/۰۳/۱۴۰۰ با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اصلاحات مواد آزمون تخصصی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به شرح ذیل اعلام می گردد:

خبر ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ – پیرو انتشار اطلاعیه های مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰،  ۲۴/۰۳/۱۴۰۰ و ۲۶/۰۳/۱۴۰۰ با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اعلام اصلاحات ذیل در دفترچه راهنما، به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۲۷/۰۳/۱۴۰۰) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز شنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۰ نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به رشته و مقطع تحصیلی خود نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

اصلاحات مربوط به شغل محل های دفترچه راهنما:

 ـ اصلاحیه مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

– رشته تحصیلی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات (کد ۳۴۳۸۴) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۸۴۱) (شغل کارشناس برنامه ریزی ۱) اضافه می‌گردد.

– رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات تمامی گرایش ها (کد ۳۱۷۶۶) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۸۴۵) (شغل کارشناس شبکه) اضافه می‌گردد.


خبر ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰- پیرو اطلاعیه های مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ و ۲۴/۰۳/۱۴۰۰ و با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص همانندی و یا جایگزینی برخی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون مذکور و با عنایت به مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان گرامی می‌رساند با عنایت به اینکه همانندی و جایگزینی رشته‌ها/گرایش های مندرج در جدول ذیل بر اساس هر یک از مقاطع تحصیلی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تایید گردیده است، لذا در صورتی که هر یک از متقاضیان دارای مدرک تحصیلی در مقطع/رشته/گرایش مندرج در ذیل ستون «مجموعه رشته‌ها/گرایش‌های تحصیلی ۲» جدول پیوست باشند، می‌توانند در شغل محل‌هایی که در شرایط احراز آن‌ها مقطع/رشته/گرایش ستون متناظر در همان ردیف، در ذیل ستون «مجموعه رشته‌ها/گرایش‌های تحصیلی ۱» باشد، شرکت نمایند.
ضمناً باتوجه به موارد اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۲۸/۳/۱۴۰۰، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

جدول انطباق رشته های تحصیلی آزمون استخدام پیمانی وزارت علوم در سال ۱۴۰۰


خبر ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ – پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸، اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ و با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اضافه شدن شغل محلهای جدید به دفترچه راهنمای مذکور، ضمن اعلام اصلاحات ذیل در دفترچه راهنما، به اطلاع متقاضیان این آزمون می رساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۰/۳/۲۴) برای ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی  این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به رشته و مقطع تحصیلی خود نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

اصلاحات مربوط به شغل محل های دفترچه راهنما:

ـ اصلاحیه مربوط به شغل محل های جدید پارک علم و فناوری استان مرکزی:

فهرست شغل محل های پارک علم و فناوری استان مرکزی

کد شغل محل

شغل

محل خدمت

تعداد

آزاد

ایثارگر ۲۵ درصد

ایثارگر ۵ درصد

معلول

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

۱۱۶۰۱

وزارت علوم تحقیقات و فناوری – کارشناس امور پژوهشی (۷)

مرکزی-اراک

۱

زن/مرد

۱

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۱

۳۰۶۴۷: سیستم های نرم افزاری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۵۳: شبکه های کامپیوتری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۹۲۸: فناوری اطلاعات (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۰۸۹: کامپیوتر گرایش نرم افزار (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۲۰۶: مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فوق لیسانس)- ۳۱۲۸۰: مهندسی فناوری اطلاعات (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۵۳۵: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۵۶۵: مدیریت IT (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۷۶۵: مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۷۶۶: مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)- ۳۱۹۶۷: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت شبکه (فوق لیسانس)- ۳۴۲۸۴: مهندسی تکنولوژی اطلاعات (لیسانس)

۱۱۶۰۲

وزارت علوم تحقیقات و فناوری- کارشناس برنامه ریزی ۱

مرکزی-اراک

۱

زن/مرد

۱

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۲

۳۱۰۷۲: مدیریت فناوری اطلاعات (فوق لیسانس)- ۳۱۲۳۶: مهندسی صنایع (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۲۴۳: مهندسی صنایع کلیه گرایش ها (لیسانس)- ۳۱۹۲۲: مدیریت تکنولوژی (فوق لیسانس)

 

ـ اصلاحیه مربوط به شغل محل های جدید پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی:

فهرست شغل محل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری _ پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

کد شغل محل

شغل

محل خدمت

تعداد

آزاد

ایثارگر ۲۵ درصد

ایثارگر ۵ درصد

معلول

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

۱۱۶۰۳

وزارت علوم تحقیقات و فناوری – کارشناس امور پژوهشی (۲)

خراسان جنوبی-بیرجند-

۱

زن/مرد

۱

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۳

۲۲۹۳۳: مدیریت کارافرینی (فوق لیسانس)- ۳۱۰۱۸: مدیریت MBA (فوق لیسانس)- ۳۲۱۴۸: کارافرینی (فوق لیسانس)- ۳۲۳۱۱: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (فوق لیسانس)- ۳۲۵۴۵: مدیریت کسب و کار (فوق لیسانس)- ۳۳۰۹۴: کارافرینی کلیه ی گرایش ها (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۳: مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی و فناوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۵: مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۶: مدیریت کسب و کار کوچک (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۷: کارافرینی گرایش کسب و کار جدید (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۸: کارافرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۹: کارافرینی گرایش توسعه سازمانی و فناوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۰: مدیریت کسب و کار کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۲: کارافرینی و مدیریت فناوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۴: مدیریت فناوری و نواوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۵: تکنولوژی انتقال فناوری (فوق لیسانس)

۱۱۶۰۴

وزارت علوم تحقیقات و فناوری -کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی (۱۰)

خراسان جنوبی-قاین-

۱

زن/مرد

۱

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۴

۳۰۱۵۱: مهندسی برق گرایش کنترل (فوق لیسانس)- ۳۱۳۸۳: مکاترونیک (فوق لیسانس)- ۳۲۴۵۰: مهندسی برق گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال (فوق لیسانس)

۱۱۶۰۵

وزارت علوم تحقیقات و فناوری -کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی (۱۵)

خراسان جنوبی-بیرجند-

۱

زن/مرد

۱

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۵

۳۰۶۷۴: شیمی الی (فوق لیسانس، دکتری)- ۳۱۸۷۵: شیمی گرایش شیمی تجزیه (فوق لیسانس)- ۳۳۵۸۴: شیمی گرایش شیمی الی (فوق لیسانس، دکتری)- ۳۴۱۹۱: شیمی (گرایش تجزیه دستگاهی) (فوق لیسانس)

 

ـ اصلاحیه مربوط به دانشگاه دامغان:

– رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر تمامی گرایش ها (کد ۳۴۰۳۷) با مقطع فوق لیسانس و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کد ۳۱۸۸۷) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۴۴) (شغل کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار) اضافه می گردد.

– رشته تحصیلی مدیریت مالی (کد ۳۱۰۷۴) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۳۴) (شغل حسابدار) اضافه می گردد.

– رشته تحصیلی فقه و حقوق اسلامی (کد ۳۰۹۱۳) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۴۶) (شغل کارشناس حقوقی) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به پارک علم و فناوری استان قم:

– رشته تحصیلی مطالعات منطقه ای (کد ۳۳۸۴۱) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۲۶) (شغل کارشناس امور بین الملل) اضافه می گردد.

– رشته تحصیلی مکانیک گرایش طراحی کاربردی (کد ۳۱۳۸۸) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۲۵) (شغل کارشناس امور پژوهشی ۱۳) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان:

– رشته تحصیلی حقوق (کد ۳۰۴۱۷) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۳۴۶) (شغل کارشناس حقوقی) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه  زنجان:

– رشته های تحصیلی عمران نقشه برداری (کد ۳۳۵۳۰) با مقطع فوق لیسانس، مهندسی عمران – نقشه برداری گرایش فتوگرامتری (کد ۳۳۰۰۹)  با مقطع فوق لیسانس و مهندسی نقشه برداری تمامی گرایش ها (کد ۳۴۱۱۱) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۶۰۰) (شغل کارشناس آزمایشگاه / کارگاه های فنی ۴) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی:

– رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (کد ۳۱۳۵۱) با مقطع لیسانس، معماری سیستم های کامپیوتری (کد ۳۱۱۳۵) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس و مهندسی فناوری اطلاعات تمامی گرایش ها (کد ۳۱۷۶۶) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۲۲) (شغل کارشناس فناوری اطلاعات) اضافه می گردد.

– رشته تحصیلی پژوهش علوم اجتماعی (کد ۳۰۲۳۴)  با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۰۸) ( شغل کارشناس امور پژوهشی ۱۰) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

– عنوان شغل (کارشناس برنامه ریزی ۱) مربوط به کد شغل محل (۱۱۴۹۳) به ( کارشناس فناوری اطلاعات) اصلاح می گردد. و همچنین رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات ( کد ۳۱۲۸۰) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۴۹۳) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:

– رشته های تحصیلی علوم تربیتی (کد ۳۰۷۵۳)  و ریاضی (کد۳۰۵۲۶) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۷۴۹) (شغل کارشناس برنامه ریزی ۱) اضافه می گردد.

– رشته تحصیلی مهندسی شیمی تمامی گرایش ها (کد ۳۱۲۳۵) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۷۴۴) (شغل کارشناس آزمایشگاه / کارگاه های فنی ۱۵) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه مراغه:

– رشته تحصیلی مدیریت مالی (کد ۳۱۰۷۴) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۳۲۹) (شغل حسابدار) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به مجتمع آموزش عالی گناباد:

– رشته های تحصیلی تربیت بدنی (کد ۳۰۲۶۸) و تربیت بدنی و علوم ورزشی (کد ۳۲۳۶۳) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۴۷۶) (شغل کارشناس امور پژوهشی ۵) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به عنوان محل خدمت  شهرک علمی،  تحقیقاتی اصفهان:

– عنوان محل خدمت کد شغل محل های (۱۱۴۴۸ تا ۱۱۴۵۴) به اصفهان ـ خمینی شهر اصلاح می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به کد عنوان شغل کارشناس ترویج کشاورزی:

– کد عنوان شغل کارشناس ترویج کشاورزی مندرج در جدول شماره ۱ـ مواد امتحانی آزمون صفحه ۱۲ دفترچه ی راهنما  به (کد ۴۰۸) اصلاح می گردد.

ـ اصلاحیه مربوط به مواد آزمون:

مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی کارشناس آزمایشگاه/کارگاه های فنی (۱۵)  (کد شغلی ۴۳۵)، به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ ویژه رشته ها و گرایش های گروه شیمی:        ب ـ ویژه رشته ها و گرایش های گروه مهندسی شیمی:

۱ـ شیمی تجزیه و آزمایشگاه                                     ۱ـ ترمودینامیک

۲ـ شیمی آلی و آزمایشگاه                                        ۲ـ انتقال حرارت و آزمایشگاه

۳ـ شیمی فیزیک و آزمایشگاه                                    ۳ـ مکانیک سیالات و آزمایشگاه

۴ـ شیمی معدنی و آزمایشگاه                                     ۴ـ اصول عملیات و آزمایشگاه

۵ـ شیمی پلیمر و آزمایشگاه                                       ۵ـ طراحی راکتور

توجه: متقاضیان این عنوان شغلی، باید فقط به سؤالات یکی از گروه های «الف» یا «ب»، متناسب با رشته و گرایش خود پاسخ دهند و از پاسخگویی به سؤال های گروه دیگر، خودداری نمایند.

مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی کارشناس اصلاح نباتات و زراعت  (کد شغلی ۴۱۳)، به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ زراعت (عمومی، گیاهان علوفه ای، بذر و علف های هرز)

۲ـ باغبانی (عمومی، گلکاری، سبزیکاری و میوه کاری)

۳ـ اصلاح نباتات

۴ـ ترویج و آموزش کشاورزی

۵ـ اقتصاد کشاورزی


خبر ۲۲ اخرداد ماه ۱۴۰۰ -پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸، با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اصلاحات دفترچه راهنمای مذکور، ضمن اعلام اصلاحات ذیل در دفترچه راهنما، به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۰/۳/۲۲) برای ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی  این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به رشته و مقطع تحصیلی خود نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

 اصلاحات مربوط به شغل محل های دفترچه راهنما:

ـ اصلاحیه مربوط به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران:

– رشته تحصیلی شیمی (کد ۳۰۶۶۴) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۰۶۷) (شغل کارشناس آزمایشگاه/کارگاه های فنی ۱۵) اضافه می‌گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به  پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری:

– رشته های تحصیلی حسابداری (کد ۳۰۴۰۸) با مقطع لیسانس و مدیریت مالی (کد ۳۱۰۷۴) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۰۸) (شغل حسابدار) اضافه می گردد.

– رشته تحصیلی مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی (کد ۳۲۷۱۱) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۰۹) (شغل کارشناس برنامه ریزی ۱) اضافه می‌گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه یاسوج:

-محل خدمت کد شغل محل (۱۱۴۱۷) به کهگیلویه و بویراحمد- گچساران اصلاح می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه بیرجند:

– رشته تحصیلی آلودگی محیط زیست (کد ۳۰۰۱۵) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۲۹۶) (شغل کارشناس بهداشت محیط) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه شهرکرد:

– رشته های تحصیلی محیط زیست (کد ۳۱۰۰۳) و مرتع داری (کد ۳۱۰۹۶) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۶۷۰) ( شغل کارشناس محیط زیست) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه علم و صنعت:

– رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات (کد۳۱۲۸۰) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۴۹) (شغل کارشناس فناوری اطلاعات) اضافه می گردد.

– رشته تحصیلی بهداشت مواد غذایی (کد ۲۲۸۸۹) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۴۶) (شغل کارشناس تغذیه) اضافه می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به  اصلاح جنسیت پذیرش دانشگاه علم و صنعت:

ـ در شغل محل های مربوط به دانشگاه علم و صنعت در سهمیه آزاد به استثنا کد شغل محل(۱۱۰۲۶) جنسیت پذیرش به زن/ مرد اصلاح می گردد.

ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه حضرت معصومه:

– رشته تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی (کد ۳۰۷۳۵) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۴۶۰) (شغل کارشناس امور پژوهشی ۱۰) اضافه می گردد.


خبر ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ –  سیستم ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ فعال گردید.

  • مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ می باشد.

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

دانلود دفترچه راهنمای آزمون 


خبر ۹ خرداد ۱۴۰۰- اعلام جزئیات آزمون استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰

نیروهای مورد نیاز دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری نزدیک به سه هزار نفر است که عمدتا در رشته‌های فنی، تخصصی و آزمایشگاهی استخدام می‌شوند، ثبت نام برای برگزاری آزمون این گروه از نیروها که اولین آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ به شمار می رود، از روز سه شنبه ۱۸ خرداد ماه آغاز می شود.
ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه‌ها، موسسات و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ به صورت اینترنتی بوده و تا روز شنبه ۲۲ خرداد ماه ادامه دارد.
متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت تعیین شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام در زمون استخدامی دانشگاه‌ها، موسسات و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ به درگاه اطلاع رسانی  سازمان سنجش‌ آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.
دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون استخدامی دانشگاه‌ها، موسسات و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ همزمان با شروع ثبت نام بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.
در این راستا دکتر اباصلت خراسانی مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر در رشته‌های عمومی جذب نیرو نداریم، افزود: در این راستا سازمان اداری و استخدامی کشور با ۱۹۸۰ مجوز استخدام برای مراکز آموزش عالی موافقت کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز ۱۹۵۰ مجوز استخدامی را تامین اعتبار کرده است.
وی تاکید کرد: بر اساس نیاز سنجی‌هایی که ستاد وزارت علوم انجام داده است، نیروهای مورد نیاز دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری نزدیک به سه هزار نفر است که عمدتاً در رشته‌های فنی، تخصصی و آزمایشگاهی استخدام می‌شوند.
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم با بیان اینکه فرایند برگزاری آزمون استخدامی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود، اظهار کرد: با جذب این نیروهای متخصص، بخش عظیمی از مشکلاتی که هم اکنون در نگهداری، تعمیر و حفظ آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور وجود دارد، به صورت اساسی حل می‌شود.
دکتر خراسانی گفت: در نظر داریم برای مراکز آموزش عالی و پژوهشی آزمون جداگانه و اختصاصی برگزار شود.
وی با بیان اینکه این آزمون استخدامی به صورت متمرکز خواهد بود، گفت: سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه هم به همراه وزارت علوم پای کار هستند تا انشالله این تکلیف را هرچه سریع‌تر به انجام رسانیم.
دکتر خراسانی با اشاره به معرفی سه برابر ظرفیت نیروها و اینکه دستگاه‌ها می‌توانند با انجام مصاحبه، نیروهای برگزیده خودشان را انتخاب کنند، افزود: تمام دانشگاه‌ها نیازسنجی و سهمیه‌بندی شده‌اند و بر مبنای نیاز و سهمیه‌ای که به تایید روسای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری رسیده، اقدام خواهیم کرد.
مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم در پایان با تاکید بر حضور نیروهای شرکتی در این آزمون اظهار کرد: توصیه می‌کنیم نیروهای شرکتی که واجد شرایط بوده و رشته شغلی شان مرتبط است حتماً در این آزمون شرکت کنند، زیرا برای تبدیل وضعیت شان پیش‌بینی‌هایی انجام گرفته که به این ترتیب یکی دیگر از مشکلات آموزش عالی نیز حل می‌شود.


خبر ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ – اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه‌ها، موسسات و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰

به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه‌ها، موسسات و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ می‌رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور منحصراً بصورت اینترنتی از روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۰ آغاز و در روز شنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ پایان می‌پذیرد. لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما (دفترچه راهنمای ثبت نام همزمان با شروع ثبت نام بر روی درگاه اطلاع رسانی قرار خواهد گرفت) و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org   مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور اقدام نمایند.

لازم به توضیح است آزمون مذکور در روز جمعه مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.