خانه » استخدام در استان همدان » اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش همدان سال ۹۹

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش همدان سال ۹۹

متن آگهی:

خبر ۱۹ بهمن ماه ۹۹ -به اطلاع آن دسته ازافرادی که دارای مدارک وسوابق زیر می باشند همزمان جهت بررسی مدارک ومستندات استخدامی ارائه آنها الزامی می باشد .

سوابق آموزشی شامل   :

 1. برگزیدگان علمی دانشجویی شامل رتبه تحصیلی والمپیادهای دانشجویی
 2. داشتن مدرک زبان معتبر شامل انگلیسی وعربی

سوابق پژوهشی شامل :

۱-مقالات علمی پژوهشی

 1. تالیف وترجمه کتاب
 2.  گواهی ثبت اختراع
 3. کسب مقام درالمپیادهای علمی
 4. پایان نامه وطرح های تحقیقاتی
 5. نرم افزارها ودانش کامپیوتر      

خبر ۱۵ بهمن ماه ۹۹ – قابل توجه پذیرفته شدگان سه برابرظرفیت آزمون استخدام پیمانی دیماه سال ۱۳۹۹ سهمیه استان همدان

باتوجه به اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص اعلام نتایج آزمون استخدام دی ماه آموزش وپرورش ،مقتضی است جهت بررسی مدارک ومستندات وتشکیل پرونده استخدامی براساس جدول زمانبندی ذیل ،بادردست داشتن مدارک به اداره کل آموزش وپرورش استان همدان  ساختمان شماره ۵ مراجعه فرمایید.

مدارک لازم :

 1. ۴قطعه عکس تمام رخ پشت نویسی شده ۳*۴تهیه شده درسال جاری
 2. اصل شناسنامه ویک برگ تصویرازتمام صفحات آن
 3. اصل کارت ملی ویک برگ تصویر پشت وروی آن
 4. اصل کارت پایان خدمت  ویا معافیت دائم برای برادران ودوبرگ تصویرآن
 5. اصل وتصویردانشنامه ویاگواهی موقت براساس مدرک تحصیلی مجاز(برابرکدشغل  محل انتخابی )
 6. اصل وتصویر معرفی نامه از سازمان بهزیستی  استان برای معلولین
 7. اصل وتصویر معرفی نامه از بنیاد شهید وامور ایثارگران استان برای افرادی که از سهمیه ایثارگران استفاده نموده اند
 8. اصل سوابق خدمت غیررسمی وتمام وقت دردستگاههای اجرایی ازتاریخ ۲۲/۱۱/۵۷به بعد که حقوق خودرا ازاعتبارات دولتی دریافت نموده اند
 9. مدارک مربوط به بومی بودن درکد شغل محل انتخابی مطابق اطلاعیه مندرج درزمان ثبت نام درآزمون استخدامی درج گردیده است 
 10. پرینت کارنامه قبولی در آزمون استخدامی
 11. تهیه یک عدد پوشه روغنی برای خانم ها رنگ  سبز و برای آقایان رنگ سفید
 12. تهیه وتکمیل فرم استشهاد محلی

جدول زمانبندی مراجعین براساس رشته شغلی :

ردیف

رشته شغلی(خوشه)

جنسیت

تاریخ مراجعه

ساعت مراجعه

۱

آموزگار ابتدایی  ،آموزگار استثنایی از الف تا ص

زن

۱۸/۱۱/۹۹

۸  صبح لغایت ۱۲

۲

آمورزگارابتدایی ، آموزگار استثنایی از الف تا ص

مرد

۱۸/۱۱/۹۹

۱۴ لغایت ۱۸

۳

آموزگار ابتدایی  از ض تا  ی

زن

۱۹/۱۱/۹۹

۸ صبح لغایت ۱۲

۴

آموزگار ابتدایی  از ض تا ی

مرد

۱۹/۱۱/۹۹

۱۴ لغایت ۱۸

۵

ادبیات فارسی /تربیت بدنی/روانشناسی/علوم تربیتی/زبان انگلیسی/عربی /علوم اجتماعی /تاریخ /جغرافیا/معارف اسلامی

زن

۲۰/۱۱/۹۹

۸ صبح لغایت ۱۲

۶

ادبیات فارسی /تربیت بدنی/روانشناسی وعلوم تربیتی/زبان انگلیسی/عربی /علوم اجتماعی /تاریخ /جغرافیا/معارف اسلامی

مرد

۲۰/۱۱/۹۹

۱۴ لغایت ۱۸

۷

رشته های ریاضی/شیمی/علوم تجربی/علوم زیستی/جغرافیای زمین شناسی/ حرفه وفن/هنر/مربی امورتربیتی

زن

۲۱/۱۱/۹۹

۸ صبح لغایت ۱۲

۸

رشته های ریاضی/شیمی/علوم تجربی/علوم زیستی/جغرافیای زمین شناسی/ حرفه وفن/هنر/مربی امورتربیتی

مرد

۲۱/۱۱/۹۹

۱۴ لغایت ۱۸

۹

رشته مراقب سلامت/مشاور/ /طراحی دوخت /کامپیوتر /کودکیاری/گرافیک/ فیزیک

زن

۲۳/۱۱/۹۹

۸ صبح لغایت ۱۲

۱۰

رشته مراقب سلامت/مشاور/الکتروتکنیک/ساخت وتولید/ساختمان/صنایع چوب / کامپیوتر / فیزیک/گرافیک/مکانیک/الکترئنیک /تاسیسات 

مرد

۲۳/۱۱/۹۹

۱۴ لغایت ۱۸

۱۱

جامانده ها

زن

۲۵/۱۱/۹۹

۸ صبح لغایت ۱۲

۱۲

جامانده ها

مرد

۲۵/۱۱/۹۹

۱۴ لغایت ۱۸

                                                   ****

تذکر: حضورداوطلب جهت تشکیل پرونده وبررسی آن الزامی است وعدم مراجعه به منزله انصراف از استخدام خواهدبود.

 • درصورت ناقص بودن مدارک ویا مغایرت آن بااطلاعات ثبت شده درزمان ثبت نام جزءافراد فاقد شرایط تلقی می شود وازانجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
 • زمان ومکان انجام مصاحبه پس از بررسی مدارک ومستندات به اطلاع افراد پذیرفته شده خواهد رسید.

موارد ذیل جهت مصاحبه الزامی است :

 • معرفی ازبنیاد علمی نخبگان برای داوطلبان نخبه
 • ارائه  حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی موضوع بخشنامه ۷۱۰/۲۹/۰۷/۹۲
 • ارائه کتب تالیفی ترجمه  مقاله  تحقیق  مدارک مربوط به نرم افزارهای کاربردی مرتبط بارشته شغلی
 • دریافت فرم اطلاعات فردی گزینش وپس ازتکمیل آن به همراه تصویرمدرک تحصیلی ،تصویرشناسنامه ،کارت ملی به نماینده گزینش تحویل گردد.

خبر ۱۷ دی ماه ۹۸  – خبر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استان همدان از فراخوان پذیرفته شدگان اولیه جهت انجام مراحل مقدماتی استخدام خبرداد.

  به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان، محمد بداغی گفت: با توجه به اعلام نتیجه آزمون استخدامی سه برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش، پذیرفته شدگان باید جهت بررسی مدارک و مستندات با در دست داشتن مدارک لازم برابر جدول زمان بندی که به زودی اعلام خواهد شد،  به اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه نمایند.

  بداغی افزود: داوطلبان معرفی‌ شده برای مصاحبه استخدامی موظفند “فرم اطلاعات فردی” را از پرتال دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش به نشانی: http://www.gozinesh.medu.ir دریافت و نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس اقدام و به همراه یک قطعه عکس پرسنلی، تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی، همزمان با تحویل سایر مدارک در زمان مصاحبه استخدامی، تحویل نماینده هسته گزینش نمایند.

  وی از پذیرفته شدگان خواست  به منظور تسریع در فرآیند بررسی مدارک مربوط در زمان اعلامی، در روز تعیین شده به اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه نمایند.

گفتنی است مدارک لازم به شرح زیر است:

۱- ۶قطعه عکس تهیه شده در سال جاری

۲- اصل شناسنامه و ۲ برگ تصویر از تمام صفحات آن

۳- اصل کارت ملی و ۲ برگ تصویر پشت و روی آن

۴- اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای برادران به همراه ۲ برگ کپی آن

۵- اصل و ۲ برگ تصویر دانشنامه یا گواهی موقت بر اساس مدرک تحصیلی

۶- اصل و تصویر معرفی نامه از سازمان بهزیستی برای معلولین

۷- اصل و تصویر معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای افرادی که از سهمیه ایثارگران استفاده نموده اند

۸- اصل سوابق خدمت غیر رسمی و تمام خدمت در دستگاه های اجرایی از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به بعد


خبر ۱۶ دی ماه ۹۸ -وزارت آموزش‌وپرورش با صدور اطلاعیه‌ای مواردی را به آگاهی پذیرفته‌شدگان آزمون  استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸ در مرحله چند برابر ظرفیت می رساند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، اداره کل امور اداری و تشکیلات با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش برای اعلام نتایج اولیه چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش در هفتمین آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور( آبان ۱۳۹۸) جهت آگاهی پذیرفته‌شدگان آزمون، اطلاعیه‌ای صادر کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

قابل‌توجه پذیرفته‌شدگان اولیه چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی ۱۳۹۸

با سلام و احترام

   بـا آرزوی موفقیت برای پذیرفته‌شدگان اولیه چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش در هفتمین آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور آبان ۱۳۹۸ (موضوع مجوزهای شماره۱۵۱۶۱۰  مورخ ۲۷ خرداد۱۳۹۸  و۱۶۰۴۹۱ مورخ  1تیر۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور)، موارد ذیل اعلام می­گردد؛

 • معرفی داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامی به‌منزله قبولی فرد تلقی نمی­گردد بلکه در پذیرش نهایی با توجه به شغل  محل انتخابی و بر اساس مجموع نمرات فصلی داوطلبان معرفی‌شده با وزن هفتاد درصد (۷۰ %) آزمون کتبی و سی درصد(۳۰ %) مصاحبه استخدامی به تعداد یک برابر ظرفیت (به ترتیب نمره فضلی) و سایر شرایط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون استخدام مذکور صورت خواهد گرفت.
 • معرفی‌شدگان در این مرحله (چند برابر ظرفیت) موظفند با مراجعه به سامانه‌های استانی اداره کل آموزش‌وپرورش محل موردتقاضا (لیست پیوست)، از زمان و مکان بررسی مدارک و مستندات، مصاحبه استخدامی و … خود مطلع گردند.
 • عدم مراجعه معرفی‌شدگان به هر دلیل جهت انجام مراحل مزبور در زمان مقرر به‌منزله انصراف بوده و داوطلب در این خصوص حق اعتراض نخواهد داشت.
 • گذراندن دوره یک‌ساله مهارت­آموزی و موفقیت در آزمون جامع دوره مزبور، مطابق ضوابط و مقررات اعلام‌شده از سوی دانشگاه مجری دوره برای پذیرفته­شدگان نهایی دارای سهمیه (ایثارگران، معلولین) و سایر داوطلبان الزامی است، محل برگزاری دوره یک‌ساله مهارت­آموزی بعد از قبولی نهایی، توسط دانشگاه­های مجری دوره مهارت­آموزی اعلام خواهد شد.
 • مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامی مربوط بخشی از هزینه­های برگزاری دوره یک‌ساله مهارت­آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود.
 • داوطلبان معرفی‌شده برای مصاحبه استخدامی موظفند “فرم اطلاعات فردی” را از پرتال دبیرخانه هیات مرکزی گزینش به نشانی: http://www.gozinesh.medu.ir دریافت و نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس اقدام و به همراه یک قطعه عکس پرسنلی، تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی، همزمان با تحویل سایر مدارک در زمان مصاحبه استخدامی، تحویل نماینده هسته گزینش نمایند.
 • چنانچه پذیرفته­شدگان در طول برگزاری دوره یک‌ساله مهارت­آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند؛ وزارت آموزش‌وپرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه آزمون، مصاحبه استخدامی و برگزاری دوره اقدام خواهد نمود.
 • دانشگاه مجری دوره یک‌ساله مهارت­آموزی مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت آموزان ندارد. در صورت وجود امکانات و تقاضای مهارت آموز، ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.
 • رعایت کلیه شرایط و ضوابط دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش در هفتمین آزمون متمرکز دستگاه­های اجرایی مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و اطلاعیه­های بعدی آن از سوی داوطلبان الزامی می باشد.

شایان ذکر است؛ آدرس سامانه های اطلاع رسانی ستادی و استانی ادارات کل آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش را از اینجا می‌توانید دریافت کنید.


خبر ۱۳ آبان ماه ۹۷ – قابل توجه مهارت آموزان محترم ورودی ۹۷

ثبت نام غیر حضوری

دوشنبه و سه شنبه ۱۴ و ۱۵ آبان ماه  97

شناسه کاربری m971 و در ادامه کد داوطلبی 

گذرواژه کد ملی ده رقمی

لطفا جهت ورود به سامانه گلستان از مرورگر اینترنت اکسپلورر ورژن ۹ به بالا استفاده نمایید

آدرس سامانه گلستان

ثبت نام حضوری

شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۹۷

مکان : پردیس شهید مقصودی همدان

مدارک مورد نیاز ثبت نام حضوری :

۱- اصل و کپی شناسنامه

۲-ا صل و کپی  کارت ملی

۳- پرینت ثبت نام غیر حضوری

۴-  کپی برابر با اصل تعهد محضری

۵- عکس ۲ قطعه

۶- یک برگ پوشه :

{ رشته ابتدایی پوشه سفید رنگ _ رشته هنر پوشه آبی رنگ _ رشته علوم تجربی پوشه نارنجی رنگ }

تذکر : عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف تلقی می گردد.

 

خبر ۲ مهر ماه ۹۷ -قابل توجه پذیرفته شدگان دوبرابرظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۹۷ سهمیه استان همدان

  • قابل توجه پذیرفته شدگان دوبرابرظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۹۷ سهمیه استان همدان

باتوجه به اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص اعلام نتایج آزمون استخدام ۱۵/۴/۹۷ وزارت  آموزش وپرورش به اطلاع آن دسته از پذیرفته  شدگان مرحله اول  استخدام سال ۱۳۹۷ سهمیه الستان همدان میرساند  که با دردست داشتن مدارک  ذیل طبق  جدول زمانبندی اعلام شده  به آدرس:

 خیابان طالقانی – خیابان فرهنگاداره کل آموزش وپرورش استان همدان – ساختمان شماره ۵ مراجعه فرمایید.

دانلود جدول زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان

  • مکان مصاحبه برای پذیرفته شدگان : انتهای خیابان اکباتان – خیابان توپچی – پردیس فرهنگیان شهید مقصودی

مدارک لازم :

 1. ۶ قطعه عکس تمام رخ ۳*۴ درسال جاری گرفته شده باشد 
 2. اصل شناسنامه و دو برگ تصویرازتمام صفحات آن
 3. اصل کارت ملی و دو برگ تصویر پشت وروی آن
 4. اصل کارت پایان خدمت  ویا معافیت دائم برای آقایان  به همراه دو برگ کپی آن
 5. اصل و دو برگ تصویردانشنامه ویاگواهی موقت براساس مدرک تحصیلی مجاز(برابرکدشغل – محل انتخابی )
 6. اصل وتصویر معرفی نامه از سازمان بهزیستی برای افرادی که متقاضی از سهمیه معلولین  استفاده نموده اند
 7. اصل وتصویر معرفی نامه از بنیاد شهید وامور ایثارگران برای افرادی که از سهمیه ایثارگران استفاده نموده اند
 8. اصل سوابق خدمت غیررسمی وتمام وقت دردستگاههای اجرایی ازتاریخ ۲۲/۱۱/۵۷به بعد که در زمان اشتغال حقوق خودرا ازاعتبارات دولتی دریافت نموده اند
 9. مدارک مربوط به بومی بودن درکد شغل محل انتخابی مطابق اطلاعیه مندرج درزمان ثبت نام درآزمون استخدامی
 10. پرینت کارنامه آزمون استخدامی
 11.  پوشه زرد رنگ  برای خانمها و سفید برای آقایان 

جدول زمانبندی مراجعین براساس رشته شغلی :

ردیف

رشته شغلی

جنسیت

تاریخ مراجعه

ساعت مراجعه

۱

آموزگار ابتدایی (علوم تربیتی)  آموزگار استثنایی

خانمها ازحروف(الف تاش )

۱۳/۵/۹۷

۸    الی ۱۲

 

آقایان ازحروف (الف تا ش )

۱۳/۵/۹۷

۱۴ الی ۱۸

 

۲

آموزگار ابتدایی (علوم تربیتی)  آموزگار استثنایی

خانمها   ازحروف (ص تا ی)

۱۴/۵/۹۷

۸    الی ۱۲

 

آقایان   ازحروف (ص تای )

۱۴/۵/۹۷

۱۴ الی ۱۸

 

۳

طراحی دوخت  هنر- کودکیاری- تربیت بدنی  ریاضی   

خانمها

۱۵/۵/۹۷

۸    الی ۱۲

 

۴

الکتروتکنیک  حسابداری- ساخت وتولید ساختمان  تاسیسات  

آقایان

۱۵/۵/۹۷

۱۴ الی ۱۸

 

۵

کامپیوتر- معارف اسلامی علوم تجربی عربی شیمی   زیست شناسی 

خانمها

۱۶/۵/۹۷

۸    الی ۱۲

 

۶

کامپیوتر- الکترونیک   صنایع چوب- عربی صنایع فلزی 

آقایان

۱۶/۵/۹۷

۱۴ الی ۱۸

 

۷

ادبیات فارسی  ریاضی  زیست شناسی معارف اسلامی  زبان انگلیسی

آقایان

۱۷/۵/۹۷

۸    الی ۱۲

 

۹

 

مکانیک خودرو- جغرافیا- علوم تجربی علوم اجتماعی  شیمی  تربیت بدنی

آقایان

۱۷/۵/۹۷

۱۴ الی ۱۸

 

۱۰

 جامانده

آقایان وخانمها

۱۸/۵/۹۷

۸    الی ۱۲

 
        

                                                                    ****

تذکر: حضورفرد داوطلب درزمان  تشکیل پرونده وبررسی آن الزامی است وعدم مراجعه به منزله انصراف از استخدام خواهدبود.

 • درصورت ناقص بودن مدارک ویا مغایرت آن با اطلاعات ثبت شده درزمان ثبت نام  به عنوان فرد فاقد شرایط تلقی وازانجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
 •  


خبر ۲ مهر ماه ۹۷ -اطلاعیه اداره کل آموزش وپرورش استان همدان

قابل توجه پذیرفته شدگان یک برابرظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۹۷ سهمیه استان همدان

باتوجه به اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام ۱۵/۴/۹۷ وزارت آموزش وپرورش به اطلاع آن دسته ازپذیرفته شدگانی که درنتیجه نهایی و یک برابرظرفیت استخدام سال ۱۳۹۷سهمیه استان همدان پذیرفته نشده اند درصورت اعتراض به سازمان سنجش وسایت مربوطه مراجعه فرمایند وهمچنین کسانیکه درنتیجه نهایی پذیرفته شده اند منتظرباشند تااز طریق هسته گزینش استان پرونده آنها پیگیری وهماهنگی لازم صورت می گیرد. ضمنا پس از تایید هسته گزینش مراحل بعدی استخدام از طریق کارشناسی استخدام اطلاع رسانی خواهد شد .   


خبر ۳۰ مرداد ماه ۹۷ – قابل توجه قبول شدگان ۲ برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

به اطلاع آن دسته از متقاضیان دانشگاه فرهنگیان استان همدان و تربیت معلم شهید رجایی که اسامی آنها از طریق سایت سنجش اعلام شده می رساند از تاریخ ۳۰/۵/۹۷     به مدت یک روز ، فرم مشخصات فردی را از طریق سایت سنجش دریافت و پس از تکمیل به همراه یک قطعه عکس و فتوکپی صفحات شناسنامه و کارت ملی به دفاتر گزینش آموزش و پرورش محل سکونت خود و یا در مرکز استان به آدرس همدان میدان جهاد خیابان عارف قزوینی هسته گزینش آموزش و پرورش استان تحویل نمایند.  

 


خبر ۲۳ مرداد ماه ۹۷ – مکان مصاحبه برای پذیرفته شدگان : انتهای خیابان اکباتان – خیابان توپچی – پردیس فرهنگیان شهید مقصودی 

جدول زمانبندی مصاحبه استخدامی آ. پ سال۹۷

 


خبر ۱۵ مهر ۹۶: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش همدان

باتوجه به اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص اعلام نتایج آزمون استخدام ۹۶/۰۶/۰۳ آموزش وپرورش ،مقتضی است جهت بررسی مدارک ومستندات وتشکیل پرونده استخدامی براساس جدول زمانبندی ذیل ،بادردست داشتن مدارک به اداره کل آموزش وپرورش استان همدان – ساختمان شماره ۵ مراجعه فرمایید.
مدارک لازم :
– ۶ قطعه عکس تمام رخ ۳*۴تهیه شده درسال جاری
– اصل شناسنامه و دو برگ تصویرازتمام صفحات آن
– اصل کارت ملی و دو برگ تصویر پشت وروی آن
– اصل کارت پایان خدمت ویا معافیت دائم برای برادران به همراه دو برگ کپی آن
– اصل و دو برگ تصویردانشنامه ویاگواهی موقت براساس مدرک تحصیلی مجاز(برابرکدشغل – محل انتخابی )
– اصل وتصویر معرفی نامه از سازمان بهزیستی برای معلولین
– اصل وتصویر معرفی نامه از بنیاد شهید وامور ایثارگران برای افرادی که از سهمیه ایثارگران استفاده نموده اند
– اصل سوابق خدمت غیررسمی وتمام وقت دردستگاههای اجرایی ازتاریخ ۵۷/۱۱/۲۲ به بعد که حقوق خودرا ازاعتبارات دولتی دریافت نموده اند
– مدارک مربوط به بومی بودن درکد شغل محل انتخابی مطابق اطلاعیه مندرج درزمان ثبت نام درآزمون استخدامی درج گردیده است
– پرینت کارنامه آزمون استخدامی
– تهیه پوشه برای خانمها زردوبرای آقایان سفید
جدول زمانبندی مراجعین براساس رشته شغلی :
تذکر: حضورداوطلب جهت تشکیل پرونده وبررسی آن الزامی است وعدم مراجعه به منزله انصراف از استخدام خواهدبود.
– درصورت ناقص بودن مدارک ویا مغایرت آن بااطلاعات ثبت شده درزمان ثبت نام جزءافراد فاقد شرایط تلقی می شود وازانجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
– زمان ومکان انجام مصاحبه پس از بررسی مدارک ومستندات به اطلاع افراد پذیرفته شده خواهد رسید.
موارد ذیل جهت مصاحبه الزامی است :
– معرفی ازبنیاد علمی نخبگان برای داوطلبان نخبه
– ارائه حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی موضوع بخشنامه ۷۱۰/۲۹/۰۷/۹۲
– ارائه کتب تالیفی –ترجمه – مقاله – تحقیق – مدارک مربوط به نرم افزارهای کاربردی مرتبط بارشته شغلی
– دریافت فرم اطلاعات فردی گزینش وپس ازتکمیل آن به همراه تصویرمدرک تحصیلی ،تصویرشناسنامه ،کارت ملی به نماینده گزینش تحویل گردد.

اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش همدان

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.