خانه » استخدام در استان آذربایجان شرقی » آگهی استخدام یک شرکت معتبر فنی و مهندسی رتبه یک

آگهی استخدام یک شرکت معتبر فنی و مهندسی رتبه یک

متن آگهی:

یک شرکت معتبر فنی و مهندسی رتبه یک در زمینه پیمانکاری مستقر در شهر اصفهان در خصوص پروژه های جدید خود به صورت( EPC– EPCF-BOT) و در زمینه های احداث تصفیه خانه آب و فاضلاب ، شبکه، سد سازی و پروژه های نفت و گاز از افراد واجد شرایط و فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید:

ردیفردیف شغلیعنوان شغلتعداد نفراتمقطع و رشته تحصیلیسابقه کار و شرایط احرازمحل کار
۱zkf4-مدیر پروژه۵کارشناسی و بالاتر/عمران،مکانیک،صنایعحداقل ۱۵ سال سابقه کار مرتبط در زمینه اجرا پروژه های تصفیه خانه آب و فاضلاب، سد، شبکه، نفت و گازسایر شهرستانها
۲zkf9-سرپرست کارگاه۵کارشناسی و بالاتر/عمران،مکانیک،صنایعحداقل ۱۵ سال سابقه کار مرتبط در زمینه اجرا پروژه های تصفیه خانه آب و فاضلاب، سد، شبکه، نفت و گازسایر شهرستانها
۳zkf – ۶۱مدیر بهره برداری۳کارشناس و بالاتر/ عمران، محیط زیست، برق، مکانیکحداقل ۱۰ سال سابقه در زمینه بهره برداری پروژه های آب و فاضلاب(تصفیه خانه / شبکه)اصفهان-سایرشهرستانها
۴zkf11-مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه(PMO)۱کارشناسی و بالاتر / صنایع،عمرانحداقل ۱۰ سال سابقه در زمینه پروژه های عمرانی(EPC-EPCF)دفتر مرکزی اصفهان
۵zkf12-کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه۳کارشناسی و بالاتر / صنایع،عمرانحداقل ۳ الی ۵ سال سابقه در زمینه پروژه های عمرانی(EPC-EPCF)دفتر مرکزی اصفهان
۶zkf1-52-مدیر دفتر فنی۱کارشناسی و بالاتر / عمرانحداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و تسلط به فهرست بهاء ، صورت وضعیت، شرایط عمومی پیماندفتر مرکزی اصفهان
۷zkf52- سرپرست دفتر فنی۵کارشناسی و بالاتر/ عمران،مکانیکحداقل ۱۰ سال مرتبط وآشنا به فهرست بها و شرایط عمومی پیمان و صورت وضعیتاصفهان-سایرشهرستانها
۸zkf10-کارشناس دفتر فنی۵کارشناسی و بالاتر/ عمران، مکانیکحداقل ۵ سال سابقه مرتبط و آشنا به شرایط عمومی پیمان، فهرست بها و صورت وضعیتدفتر مرکزی اصفهان
۹zkf13مدیر امور پیمانها و کلیم۱کارشناسی و بالاتر / صنایع،عمرانحداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و تسلط به شرایط عمومی پیمان،صورت وضعیت ها، مدیریت ادعا و اصول مذاکرهدفتر مرکزی اصفهان
۱۰zkf18-مدیر تجهیزات۱کارشناسی و بالاتر/ مکانیک، برقحداقل ۷ سال مرتبط در زمینه طراحی و نصب تجهیزات مکانیکال والکتریکال و ابزار دقیقدفتر مرکزی اصفهان
۱۱zkf75- مدیر طراحی مهندسی۱کارشناسی ارشد عمران/ مکانیکحداقل ۱۰ سال مرتبط در زمینه مدیریت طراحی و بهینه سازی و اجرای تصفیه خانه آب و فاضلاب / سد سازیدفتر مرکزی اصفهان
۱۲zkf69-کارشناس ارشد فرایند۲کارشناسی و بالاتر / عمران، محیط زیست، شیمیحداقل ۵ سال سابقه مرتبط در زمینه بهره برداری و فرایند تصفیه خانه های آب و فاضلاباصفهان-سایرشهرستانها
۱۳zkf15-کارشناس ارشد برق۲کارشناس و بالاتر / برقحداقل ۷ سال سابقه در زمینه طراحی و کنترل و بهینه سازی تجهیزات برقی تصفیه خانه فاضلابدفتر مرکزی اصفهان
۱۴zkf16-مدیر بازرگانی۱ کارشناسی و بالاتر / بازرگانی، مکانیک، برقحداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در زمینه خرید خارجی، اعتبارات اسنادی، بازاریابیدفتر مرکزی اصفهان
۱۵zkf17-کارشناس بازرگانی خارجی۳ کارشناسی و بالاتر / بازرگانی، مکانیک، برقحداقل ۵ سال سابقه در زمینه خرید خارجی، مسلط به زبان انگلیسی،خرید تجهیزات و آشنا به قوانین اینکوترمزدفتر مرکزی اصفهان
۱۶zkf26-مدیر امور حقوقی۱کارشناسی ارشد و بالاتر / حقوقحداقل ۱۰ سال سابقه در زمینه امور حقوقی و قراردادهای شرکتها(ترجیحا دارای پروانه وکالت)دفتر مرکزی اصفهان
۱۷zkf48-مدیر HSE۱کارشناسی و بالاتر / ایمنی صنعتی، بهداشتحداقل۷ سال سابقه در زمینه مدیریت ایمنی پروژه های عمرانی و صنعتیدفتر مرکزی اصفهان
۱۸zkf49- کارشناسHSE۳کارشناسی و بالاتر / ایمنی صنعتی، بهداشتحداقل ۵ سال سابقه در زمینه ایمنی صنعتی و بهداشت پروژهاصفهان-سایرشهرستانها
۱۹zkf2-مدیر مالی۱کارشناسی و بالاتر / حسابداری، مالیحداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط، مسلط به زبان انگلیسی،حسابداری پیمانکاری و بین المللی،استانداردهای (IFAC)دفتر مرکزی اصفهان

 

ردیفردیف شغلیعنوان شغلتعداد نفراتمقطع و رشته تحصیلیسابقه کار و شرایط احرازمحل کار
۲۰zkf7-مدیر مالی و اداری پروژه۳کارشناسی و بالاتر / حسابداری، مالیحداقل ۱۰ سال مرتبط در زمینه امورمالی و اداری پروژه، تنخواه داری،حقوق و دستمزد، اداری، بیمهسایر شهرستانها
۲۱zkf23-کارشناس حسابداری۵کارشناسی و بالاتر / حسابداریحداقل ۵ سال سابقه و مسلط به حسابداری پروژه و پیمانکاریدفتر مرکزی اصفهان
۲۲zkf71-رئیس حسابداری۲کارشناسی و بالاتر / حسابداری،مالیحداقل ۷ سال سابقه مرتبط در زمینه حسابداری عمومی، پیمانکاریدفتر مرکزی اصفهان
۲۳zkf83-کارشناس بیمه و مالیات۱کارشناسی و بالاتر / بیمه، حسابداری، مدیریتحداقل ۷ سال سابقه مرتبط در زمینه امور مالیاتی شرکتها و بیمه تأمین اجتماعیدفتر مرکزی اصفهان
۲۴zkf8-مدیر امور اداری و منابع انسانی۱کارشناسی و بالاتر / مدیریت، منابع انسانیحداقل ۱۰ سال سابقه در زمینه امور اداری، فرآیندهای منابع انسانی و مسلط به قوانین اداره کار و بیمهدفتر مرکزی اصفهان
۲۵zkf27-کارشناس اداری و منابع انسانی۲کارشناسی و بالاتر / مدیریت، علوم اداریحداقل ۴ سال سابقه در زمینه امور اداری و پرسنلی،جذب و استخدام،حقوق و دستمزد، آشنا به قوانین اداره کار و بیمهدفتر مرکزی اصفهان
۲۶zkf84-مدیر سیستم ها و روشها۱کارشناسی و بالاتر / صنایع، عمرانحداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و تسلط بر بهبود فرایندها، ساختار سازمانی، استانداردهای ISO، مدلهای تعالی سازمانیدفتر مرکزی اصفهان
۲۷zkf85-کارشناس سیستم ها و روشها۱کارشناسی و بالاتر / صنایعحداقل ۳ سال سابقه مرتبط در زمینه استانداردهای ISO، بهبود فرایندهادفتر مرکزی اصفهان
۲۸zkf55-کارشناس تضمین کیفیت۱کارشناسی و بالاتر / صنایع، رشته های مرتبطحداقل ۵ سال سابقه مرتبط در زمینه مدیریت کیفیت، HSE، استانداردهای ISO،دفتر مرکزی اصفهان
۲۹zkf31-مسئول روابط عمومی و تشریفات۱کارشناسی و بالاتر / روابط عمومی،ارتباطات،تبلیغاتحداقل ۷ سال سابقه در زمینه روابط عمومی و تشریفاتدفتر مرکزی اصفهان
۳۰zkf21-سرپرست انبار / انباردار۳کاردانی و بالاتر/رشته های مرتبطحداقل ۵ سال سابقه در زمینه انبارداری پروژه های عمرانی و تجهیزاتدفتر مرکزی اصفهان
۳۱zkf61-مسئول انفورماتیک۱کارشناسی و بالاتر/ IT ، نرم افزارحداقل ۵ سال سابقه در زمینه IT و ICTدفتر مرکزی اصفهان
۳۲zkf51-مدیر تدارکات۱کاردانی و بالاتر/ رشته های مرتبطحداقل ۱۰ سال سابقه در زمینه خرید داخلی و تأمین کالادفتر مرکزی اصفهان
۳۳zkf28-کارپرداز تدارکات و تأمین۵دیپلم و بالاترحداقل ۵ سال سابقه در زمینه تأمین و خرید در پروژه های عمرانی و تجهیزاتیاصفهان-سایرشهرستانها
۳۴zkf72-کارشناس مستند سازی و آرشیو(DCC)۱کارشناسی و بالاتر / نرم افزار،عمران و رشته های مرتبطحداقل ۳ سال سابقه مرتبط در زمینه فرایند آرشیو و گردش مدارک مهندسی در پروژه هایEPCدفتر مرکزی اصفهان
۳۵zkf73-رئیس دفتر مدیر عامل۱کاردانی و بالاترحداقل ۵ سال سابقه در زمینه مسئول دفتری مدیران عامل و معاونیندفتر مرکزی اصفهان
۳۶zkf25-مسئول حراست۱دیپلم و بالاترحداقل ۷ سال سابقه در زمینه حراست و امور حفاظت فیزیکیدفتر مرکزی اصفهان
۳۷zkf29-کارمند دبیرخانه۲کارشناسی و بالاتر / مدیریت، نرم افزار،رشته های مرتبطحداقل ۳ سال سابقه مرتبط و تسلط به نرم افزارهای مکاتبات اداری، ICDL، تایپ سریع فارسی / لاتیندفتر مرکزی اصفهان
۳۸zkf32-مسئول دفتر۳کاردانی و بالاتر/ رشته های مرتبط حداقل ۵ سال مرتبط در زمینه منشی گری، مسلط به برنامه ریزی جلسات، ICDL، تایپ سریعدفتر مرکزی اصفهان

 

متقاضیان می توانند رزومه شغلی خود را به همراه عکس به آدرس ایمیل  estekhdam.96@gmail.com  و یا به شماره فکس ۰۳۱۳۲۶۱۶۴۵۴ ارسال نمایند. (ذکر ردیف شغلی مورد درخواست الزامی می باشد)

منبع : روزنامه بازار کار

اطلاعات تماس

 • تلفن: ۰۳۱۳۲۶۱۶۴۵۴
 • ایمیل: estekhdam.96@gmail.com
کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱۰ دیدگاه تاکنون.

 1. علی علیزاده گفت:

  کارشناسی حسابداری ودارای مدرکicdl2 وicdil1وحسابداری پیشرفته از فنی حرفه ی

  [پاسخ]

 2. کامیار گفت:

  من کارشناس عمران هستم سه سال سابقه سرپرست کارگاه دارم در شرکت فنی مهندسی ساختمان وراه

  [پاسخ]

 3. علیرضا سجادی نژاد گفت:

  در زمینه های حراست و منشی و مسئول تدارکات و کار با کامپیوتر توانایی لازم را دارم.

  [پاسخ]

 4. علیرضا سجادی نژاد گفت:

  درزمینه های حفاظتی و منشی گری و مسئول

  [پاسخ]

 5. علیرضا سجادی نژاد گفت:

  در زمینه های حراست و منشی

  [پاسخ]

 6. ارش گفت:

  من کارشناسی معماری هستم و دنبال کار میگردم.اتوکد فتوشاپ تری دی

  [پاسخ]

 7. mohammad گفت:

  سلام من لیسانس عمران هستم با سابقه سه ماه کار در شرکت راه و ساختمان و به دنبال کار هستم بخصوص کسب علم بصورت اجرای بیشتر

  [پاسخ]

 8. mohammad گفت:

  سلام من لیسانس عمران خستم با سابقه سه ماه کار در شرکت راه و ساختمان و به دنبال کار هستم بخصوص کسب علم بصورت اجرای بیشتر

  [پاسخ]

 9. حبیبه سارانی گفت:

  سلام لیسانس دستیارقضایی در امور کیفری هستم و دنبال کار…

  [پاسخ]

 10. سمیه بیابانی گفت:

  سلام من دانشجوی ارشد حسابداری هستم ودنبال کار میباشن

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.