خبر ۵ اسفند ماه ۹۶ – شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” ، به منظور تکمیل نیروی انسانی خود در رده‌ شغلی کمک خلبان از کلیه علامندان حائز شرایط ، پس از برگزاری آزمون و قبولی در کلیه دوره های مورد نیاز ، دعوت به همکاری می‌نماید.

 

جهت دانلود فرم استخدام اینجا کلیک نماییددانلود فایل شرایط آگهی