خانه » استخدام در استان آذربایجان غربی » استخدام پرستار برای شهرستان خوی از محل آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱

استخدام پرستار برای شهرستان خوی از محل آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱

متن آگهی:

این دانشگاه در نظر دارد باستناد نامه شماره ۲۰۹/۲۵۲۸د مورخ ۹۶/۰۴/۰۷ مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به استخدام آندسته از داوطلبین دارای حد نصاب پذیرفته نشده واجد شرایط که در رشته شغلی پرستاری شهرستان خوی در آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱ شرکت کرده اند، اقدام نماید. لذا افراد اعلامی به شرح ذیل جهت ارائه و بررسی اولیه مدارک استخدامی با در دست داشتن مدارک ذیل در روز یک شنبه مورخ  ۹۶/۰۵/۰۸ به مدیریت توسعه سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی به نشانی: ارومیه – خیابان رسالت – جنب اورژانس ۱۱۵ مراجعه نمایند. ضمناً عدم مراجعه معرفی شدگان در زمان مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی شده و نفرات ذخیره بعدی با توجه به اولویتهای بومی مندرج در آگهی و به ترتیب نمره فضلی جهت طی مراحل استخدامی معرفی خواهند شد.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده استخدامی :

 1. یک عدد پوشه روغنی (برنگ سبز) *** تکمیل مشخصات داوطلب « نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته شغلی و محل مورد تقاضا » بر روی جلد پوشه با ماژیک سیاه رنگ الزامی می باشد).
 1. – چهار قطعه عکس ۴۳ پشت نویسی شده به همراه پاکت نامه سفید.
 1. – گواهی سابقه پرداخت بیمه از شعب پرداخت بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه.

 

 1. – کپی کارنامه آزمون.
 1. – اصل و کپی مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما.
 1. – اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی.
 1. – اصل وکپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران).
 1. – مدارک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر، ضمناً ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود ایثارگر الزامی می باشد).
 1. – مدارک دال بر معلولیت عادی (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی).
 1. – مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد براساس هریک از موارد ده گانه ذکر شده در ذیل بند سه «امتیازات و سهمیه های قانونی »).
 1. – نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت به همراه خلاصه سوابق (فرم شماره ۵۰۲) یا احکام قراردادی ویژه شاغلین قراردادی (برای محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی).
 1. – گواهی « پایان طرح » و یا « معافیت » برای مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان رشته های               « اجباری » (مشمولین بند ۲ شرایط اختصاصی استخدام مستثنی بوده و ملزم به ارائه گواهی اشتغال به                        طرح از واحد محل خدمتی می باشند).
 1. – گواهی « اشتغال به طرح » برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خود را به استناد بخشنامه شماره۱۰۰/۸۵۴ مورخ ۹۳/۰۷/۱۶ تمدید نموده اند.
 1. – گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح برای مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع (غیر از محل جغرافیایی محل خدمت می گذرانند).

ردیف

عنوان شغل محل

نام

نام خانوادگی

جنسیت

ش داوطلبی

مدرک تحصیلی

رشته ی تحصیلی

۱

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

اشرف

شریفی

زن

۲۲۱۱۰۶

لیسانس

پرستاری

۲

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

سمیه

کلوانی

زن

۲۲۱۰۸۵

لیسانس

پرستاری

۳

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

سیما

ابراهیم خانی

زن

۲۲۱۱۶۹

لیسانس

پرستاری

۴

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

زهرا

معصومی

زن

۲۲۱۱۶۰

لیسانس

پرستاری

۵

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

مریم

خلیلی

زن

۲۲۱۰۸۰

لیسانس

پرستاری

۶

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

رقیه

عطاردی

زن

۲۲۱۱۹۸

لیسانس

پرستاری

۷

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

سکینه

علیخانی

زن

۲۲۱۲۲۵

لیسانس

پرستاری

۸

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

نادره

کبیری دیزجیکان

زن

۲۲۱۲۹۰

لیسانس

پرستاری

۹

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

الهام

سنایی پورناک

زن

۲۲۱۱۰۰

لیسانس

پرستاری

۱۰

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

سوسن

مصطفی لو

زن

۲۲۱۳۲۷

لیسانس

پرستاری

۱۱

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

فاطمه

درستی

زن

۲۲۱۲۹۴

لیسانس

پرستاری

۱۲

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

راضیه

محسنی بدل ابادی

زن

۲۲۱۰۹۰

لیسانس

پرستاری

۱۳

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

مهسا

کوهی قره باغ

زن

۲۲۱۳۷۱

لیسانس

پرستاری

۱۴

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

نیر

نیک نهاد

زن

۲۲۱۲۱۴

لیسانس

پرستاری

۱۵

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

لیلا

نصراله زاده

زن

۲۲۱۳۷۲

لیسانس

پرستاری

۱۶

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

نسرین

امان اله زاده

زن

۲۲۱۱۲۴

لیسانس

پرستاری

۱۷

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

شهین

علی پور

زن

۲۲۱۲۳۴

لیسانس

پرستاری

۱۸

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

اکرم

تقی زاد

زن

۲۲۱۴۰۴

لیسانس

پرستاری

۱۹

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

زهرا

غلامی نجار

زن

۲۲۱۲۶۲

لیسانس

پرستاری

۲۰

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

زهرا

خانعلی لو

زن

۲۲۱۴۰۷

لیسانس

پرستاری

۲۱

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

نسرین

یکانی

زن

۲۲۱۲۰۷

لیسانس

پرستاری

۲۲

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

مهناز

اروند

زن

۲۲۱۰۷۴

لیسانس

پرستاری

۲۳

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

معصومه

خلیل لو

زن

۲۲۱۲۱۷

لیسانس

پرستاری

۲۴

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

لیلا

عالی نژاد

زن

۲۲۱۲۱۵

لیسانس

پرستاری

۲۵

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

فاطمه

سلطانزاده

زن

۲۲۱۲۰۴

لیسانس

پرستاری

۲۶

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

کلثوم

کاظم لو

زن

۲۲۱۰۷۳

لیسانس

پرستاری

۲۷

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

ارام

مقدم

زن

۲۲۱۲۱۹

لیسانس

پرستاری

۲۸

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

نسرین

اصغری

زن

۲۲۱۱۵۹

لیسانس

پرستاری

۲۹

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

فاطمه

چاوشقلی

زن

۲۲۱۰۶۴

لیسانس

پرستاری

۳۰

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

معصومه

عباس زاده بهستانی

زن

۲۲۱۱۲۳

لیسانس

پرستاری

۳۱

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

الناز

نقی لو

زن

۲۲۱۲۴۹

لیسانس

پرستاری

۳۲

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

مریم

تیموری

زن

۲۲۱۳۰۴

لیسانس

پرستاری

۳۳

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

صابر

کریم خواه

مرد

۲۲۲۵۴۹

لیسانس

پرستاری

۳۴

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

فاطمه

قنبرلو

زن

۲۲۱۲۰۵

لیسانس

پرستاری

۳۵

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

حامد

فاضل زاده

مرد

۲۲۲۵۸۸

لیسانس

پرستاری

۳۶

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

ایلار

فکرتی

زن

۲۲۱۰۶۵

لیسانس

پرستاری

۳۷

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

معصومه

نجفی

زن

۲۲۱۰۶۱

لیسانس

پرستاری

۳۸

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

حلیمه

چاوشقلی

زن

۲۲۱۱۱۸

لیسانس

پرستاری

۳۹

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

هادی

درستی

مرد

۲۲۲۵۸۰

لیسانس

پرستاری

۴۰

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

میترا

حاجی حسینلو

زن

۲۲۱۲۴۶

لیسانس

پرستاری

۴۱

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

کبری

محمدلو

زن

۲۲۱۲۲۲

لیسانس

پرستاری

۴۲

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

زهرا

پیربوداقی

زن

۲۲۱۲۷۴

لیسانس

پرستاری

۴۳

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

مریم

کریمی اصل چورس

زن

۲۲۱۳۲۴

لیسانس

پرستاری

۴۴

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

زهرا

شیرسوار

زن

۲۲۱۴۱۶

لیسانس

پرستاری

۴۵

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

فریبا

کلب خانی

زن

۲۲۱۳۷۷

لیسانس

پرستاری

۴۶

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

ارکیده

خوشبختلو

زن

۲۲۱۳۱۱

لیسانس

پرستاری

۴۷

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

میرصالح

موسوی

مرد

۲۲۲۵۷۰

لیسانس

پرستاری

۴۸

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

مایده

ارسلو

زن

۲۲۱۱۱۰

لیسانس

پرستاری

۴۹

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

سمیه

موسوی نژاد

زن

۲۲۱۳۹۴

لیسانس

پرستاری

۵۰

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

علی

حسین پور

مرد

۲۲۲۵۴۶

لیسانس

پرستاری

۵۱

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

سعیده

خراسانی مقدم

زن

۲۲۱۰۸۹

لیسانس

پرستاری

۵۲

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

راضیه

علی نژاد

زن

۲۲۱۱۶۱

لیسانس

پرستاری

۵۳

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

فرزانه

بنای جدی

زن

۲۲۱۱۹۳

لیسانس

پرستاری

۵۴

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

فاطمه

شیرسوار

زن

۲۲۱۲۱۶

لیسانس

پرستاری

۵۵

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

المیرا

تقی زاده

زن

۲۲۱۱۷۷

لیسانس

پرستاری

۵۶

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

نسرین

رضانژاد

زن

۲۲۱۳۶۷

لیسانس

پرستاری

۵۷

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

نسرین

محبی

زن

۲۲۱۳۳۸

لیسانس

پرستاری

۵۸

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

مهسا

اشرفی

زن

۲۲۱۱۷۴

لیسانس

پرستاری

۵۹

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

زهرا

محمدزاده

زن

۲۲۱۲۳۶

لیسانس

پرستاری

۶۰

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

رقیه

شریفی

زن

۲۲۱۰۵۴

لیسانس

پرستاری

۶۱

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

سحر

تقی زاده حمزیان علیا

زن

۲۲۱۱۳۳

لیسانس

پرستاری

۶۲

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

هانیه

درستی

زن

۲۲۱۳۷۴

لیسانس

پرستاری

۶۳

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

افسانه

الماسی

زن

۲۲۱۱۰۱

لیسانس

پرستاری

۶۴

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

پریسا

بهلول زاده

زن

۲۲۱۳۶۰

لیسانس

پرستاری

۶۵

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

نسرین

شجاعیان

زن

۲۲۱۳۸۸

لیسانس

پرستاری

۶۶

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

حجت

قلی پور

مرد

۲۲۲۵۷۲

لیسانس

پرستاری

۶۷

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

حامد

حاجی علیلو

مرد

۲۲۲۵۸۴

لیسانس

پرستاری

۶۸

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

احد

حاجی زاده

مرد

۲۲۲۵۹۵

لیسانس

پرستاری

۶۹

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

فریبا

علیزاده

زن

۲۲۱۳۹۶

لیسانس

پرستاری

۷۰

۱۰۳۷۴||دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی(ارومیه)||پرستار||خوشه ی پرستار||آذربایجان غربی-خوی

حسن

دنیامالی

مرد

۲۲۲۵۴۳

لیسانس

پرستاری

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.