خانه » استخدام در استان تهران » استخدام معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

استخدام معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

متن آگهی:

خبر ۲۰ فروردین ماه ۹۸ – معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

ارزشمندترین دارایی هر سازمان، منابع انسانی است و برای تصمیم‌گیری موفق در شرایط پیچیده، تحقیقات و مدیریت استفاده از دانش حاصل از تحقیقات، ضرورت حیاتی سازمان‌هاست. نظر به اهمیت منابع انسانی و تحقیقات در دو صنعت حساس و زیرساختی آب و برق، وزارت نیرو در نظر دارد «معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی» این وزارتخانه را بر اساس فراخوان عمومی انتخاب کند.
انتخاب معاون وزیر از طریق فراخوان عمومی، نشان‌دهنده بلوغ و توسعه‌یافتگی ظرفیت مدیریتی است. همچنین این روش با هدف توسعه دسترسی به حداکثر تعداد نیروهای انسانی شایسته، با دانش، فعال و باانگیزه است که داوطلب خدمت در این مسئولیت مهم نیز هستند.
انتخاب و جلب همکاری ارشدترین مدیر منابع انسانی و تحقیقات، به معنای عزم راسخ این وزارتخانه برای تعمیم دادن فرایند انتخاب مدیران بر اساس روش فراخوان و اصلاح تدریجی سازوکارهای انتخاب مدیر در این دستگاه است.
شرح وظایف و مسئولیت‌های «معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی» به گونه‌ای است که علاوه بر مدیران باتجربه و صاحب دانش وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه که داوطلب خدمت در این سمت هستند – و به تبع در شرایط برابر با داوطلبان دیگر، اولویت خواهند داشت – بقیه دارندگان صلاحیت‌های عمومی و تخصصی که در سایر دستگاه‌ها خدمت کرده باشند نیز می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.
فراخوان برگزیدن «معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی» برای وزارت نیرو بدان معناست که این وزارتخانه با گستردن دایره انتخاب و جلب همکاری افراد شایسته، قصد دارد حفظ و ارتقای ارزشمندترین دارایی خود (سرمایه انسانی)، مدیریت بهبود و اصلاح مهم‌ترین سازوکارهای مؤثر بر بهبود عملکرد (رویه‌های اداری)، و هم‌چنین مدیریت توسعه و استفاده از تحقیقات در این وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه را به سطح بسیار بالاتری ارتقا دهد.

الف) اهم وظایف و مسئولیت‌های معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی

 1. ‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور انجام پژوهش و تحقیقات، هم‌چنین ایجاد زمینه‌های لازم آموزشی، تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص در صنعت آب و برق
 2. ‌گذاری تحقیقات و پایش آن، نظارت بر استقرار و راهبری نظام تحقیقات و تدوین و ابلاغ اولویت‌های تحقیقات
 3. نظارت بر استقرار مدیریت راهبری تجاری‌سازی تحقیقات وزارت نیرو و تعامل با مراجع ملی فناوری کشور
 4. نظارت بر استقرار نظام جامع آموزش کارکنان و راهبری آموزش و ارتباطات علمی
 5. راهبری و هماهنگی امور مربوط به توسعه منابع انسانی شامل برنامه‌ریزی جذب، ارتقا و نگهداشت منابع انسانی و تدوین سیاست‌های انگیزشی کارکنان
 6. تدوین سیاست‌ها و راهبری منابع انسانی به منظور بهبود مطالعات و تحقیقات
 7. مدیریت منابع انسانی، ارتقای سطح دانش و خلاقیت، توسعه پژوهش و فناوری با تأکید بر تقویت توان تولید داخل
 8. راهبری و نظارت بر تدوین، ابلاغ و استقرار ساختار ستاد و شرکت‌های مادرتخصصی تابعه و مراکز آموزشی و پژوهشی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نظارت بر پیاده‌سازی آن‌ها در صنعت آب و برق
 9. نظارت و راهبری استقرار فناوری‌های مدیریتی و راهبری برنامه جامع بهره‌وری و نقشه راه بهبود بهره‌وری صنعت آب و برق
 10. نظارت بر نحوه اجرا و راهبری برنامه‌های اصلاح نظام اداری در صنعت آب و برق
 11. هماهنگی در امور اداری و استخدامی صنعت آب و برق و ابلاغ قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به امور اداری و استخدامی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها
 12. برنامه‌ریزی‌، پیگیری و اجرای سیاست‌ها و تکالیف ابلاغی از سوی مراجع بالادستی (‌مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و …)
 13. برقراری تعامل با نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی مرتبط
 14. برقراری تعامل مناسب و سازنده با شرکت‌های مادرتخصصی و نظارت بر عملکرد آن‌ها

ب) دفاتر تخصصی زیرمجموعه معاونت وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی و مراکز پژوهشی مرتبط

 1. دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری، با اهم ماموریت‌های زیر:
 • تدوین برنامه‌های آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان
 • نظارت بر حسن اجرای نظام آموزش‌های شغلی و سازمانی
 • اجرای آموزش و ارتباطات علمی و دبیرخانه‌ای شورای آموزش، پژوهش و فناوری
 • تدوین و ابلاغ اولویت‌های نظام تحقیقات و پایش آن
 • استقرار مدیریت فناوری و تجاری‌سازی تحقیقات از طریق تعامل با مراجع ملی فناوری
 1. مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق و مراکز تابعه، با اهم ماموریت‌های زیر:
 • انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط و موردنیاز صنعت آب و برق
 • تربیت مدیران از نظر دانش و توانائی‌های مدیریتی برای پذیرش مسئولیت‌های حساس و کلیدی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و مهارتی
 • نظارت بر صلاحیت‌های فنی و مهندسی و نظارت بر آموزش پیمانکاران
 1. مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی (مؤسسه تحقیقات آب و پژوهشگاه‌ نیرو)، با اهم ماموریت‌های زیر:
 • اجرا و مدیریت پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با صنعت آب و برق
 • همکاری با مؤسسات داخلی و بین‌المللی در راستای پژوهش‌های مورد نیاز صنعت
 • برقراری ارتباط علمی و فنی با سازمان‌های داخلی و بین‌المللی
 • توسعه دانش و تکنولوژی مرتبط با تخصص‌های موجود در صنعت
 • دریافت و انتقال تجارب سایر کشورها و دستیابی به دانش فنی و تخصصی آنها
 1. دفتر توسعه منابع انسانی، با اهم ماموریت‌های زیر:
 • اجرای نظام جامع برنامه‌ریزی منابع انسانی
 • سنجش مستمر رضایت کارکنان و بهره‌وری منابع انسانی
 • نظارت بر تامین و جذب منابع انسانی
 • استقرار و بهبود نظام جبران خدمت، ارتقای شغلی، نگهداشت نیروی انسانی
 • استقرار و ارتقای پوشش‌های بیمه‌ای و انگیزشی و بیمه های مکمل بازنشستگان و پایش آنها
 • اجرای طرح‌های ارزشیابی و طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل
 • تجزیه و تحلیل مشاغل و تدوین وظایف و شرایط احراز مشاغل
 1. دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، با اهم ماموریت‌های زیر:
 • انجام امور مربوط به اصلاح نظام اداری و دبیرخانه‌ای شورای توسعه مدیریت
 • تدوین، ابلاغ و استقرار ساختار ستاد و شرکت‌ها
 • تدوین اسناد اداری و بهبود فرآیندها
 • استقرار فناوری‌های مدیریتی
 • اجرای برنامه جامع بهره‌وری و نقشه راه بهبود بهره‌وری
 • احصاء و تدوین مقررات برون‌سپاری تصدی‌ها
ج) شرایط احراز پست معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی
 1. برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذیربط
 2. کارمند رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
 3. دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری (یا کارشناسی ارشد) در رشته‌های: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مهندسی صنایع و سایر علوم مهندسی مرتبط با صنعت آب و برق، و تخصص‌های علوم انسانی و اجتماعی مرتبط با مدیریت منابع سازمانی
 4. دارا بودن شناخت مناسب از صنعت آب و برق
 5. برخورداری از حداقل ۵ سال سابقه مدیریت ارشد
 6. برخورداری از حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت در زمینه‌های مرتبط با منابع انسانی و تحقیقات
 7. حداکثر سابقه خدمت ۲۸ سال برای مقطع تحصیلی دکتری (۲۵ سال برای کارشناسی ارشد)
 8. آشنایی با حقوق و قوانین و مقررات ذیربط
د) شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار
 1. ویژگی‌های شخصیتی، توانمندی‌های فردی و اخلاق حرفه‌ای
 2. توانایی رهبری و مدیریت و پیگیری مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌ها
 3. نگرش راهبردی، تحلیلی و برنامه‌ای
 4. مهارت مذاکره، تعامل و همکاری گروهی
 5. توانایی‌های عمومی مدیریت (سازماندهی، هدایت، تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل)
 6. شناخت محیطی و آگاهی‌های سازمانی
هـ ) مدارک مورد نیاز
 1. تکمیل فرم درخواست در سایت فراخوان
 2. نامه‌ای درخواست شامل متنی با حداقل ۸۰۰ کلمه و حداکثر ۱۵۰۰ کلمه که توضیح دهد ویژگی‌ها و توانمندی‌های متقاضی چگونه با نیازمندی‌های سمت معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو متناسب است، و چه انگیزه‌هایی سبب شرکت در فراخوان شده است.
 3. متنی در حداکثر ۸۰۰ کلمه که توضیح دهد متقاضی در سوابق خود در زمینه مدیریت منابع انسانی و تحقیقات، چه دست‌آوردهای شاخصی داشته است.
 4. رزومه مدیریتی (حداکثر دو صفحه)
 5. رزومه علمی (حداکثر دو صفحه)
 6. اطلاعات کامل تماس
 7. سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد.
توجه
 1. تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک صرفاً از طریق سایت امکان‌پذیر است.
 2. ارزیابی شایستگی‌های متقاضیان توسط اعضای کارگروه بررسی شایستگی‌ها بر اساس معیارها و امتیازدهی متقاضیان انجام خواهد گرفت.
 3. از برگزیدگان برای دعوت به جلسه مصاحبه، درخواست خواهد شد بدواً برنامه پیشنهادی خود را تنظیم و ارائه نمایند.
 4. کارکنان شاغل در وزارت نیرو و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در شرایط مشابه در اولویت‌ قرار دارند.
 5. حقوق و مزایا مطابق با مفاد مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین و برقرار می‌گردد.
 6. ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچ‌گونه تعهدی را برای وزارت نیرو ایجاد نخواهد کرد.
کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱ دیدگاه تاکنون.

 1. بهروزخسروحردی گفت:

  سلام من دارای کارشناسی مالی (حسابداری) هستم تقاضای استخدام در سمت معاون وزیررا دارم سنم ۵۲ ساله این متن رو با توکل به خدا فرستادم پارتی من هم خدای بزرگ امیدوارم به دست بنده خییرش برسه . یا علی مدد ۰۹۱۲۲۸۷۳۵۳۰ بهروز خسروجردی

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.