خانه » آگهی های زیر مجموعه » آگهی استخدام شهرداری استان خراسان رضوی

آگهی استخدام شهرداری استان خراسان رضوی

متن آگهی:

استانداری خراسان رضوی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۶۶۱۸۱ مورخ ۹۴/۷/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه شماره ۳۵۶۵۹ مورخ ۹۴/۸/۱۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در نظر دارد تعداد۹۱ نفر افراد واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندیهای تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای استان خراسان به شرح زیر استخدام نماید .

برای آمادگی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آتش نشانی

 

ردیفرشته شغلیعنوان پستمحل جغرافیایی خدمتتعدادجنسیتشرایط احراز
۱متصدی امور دفتریمتصدی امور دفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهرلطف آباد۱زن – مرددارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های حسابداری ( کلیه گرایشها)- کامپیوتر(کلیه گرایشها)– فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات و ارتباطات – مدیریت (کلیه گرایشها)
متصدی امور دفتری و بایگانیباخرز۱
متصدی امور دفتری و بایگانیروداب۱
متصدی امور دفتری و بایگانیفریمان۱
۲مامور حراستکارشناس حراستسفید سنگ۱مرددارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایشها) بجز گرایش مدیریت ورزش – حقوق (کلیه گرایشها).
کارشناس حراستخلیل آباد۱
۳کارشناس امور اداریکارشناس امور اداریسفید سنگ۱مرد – زندارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه رایشها) بجز گرایش مدیریت ورزش –مهندسی صنایع (کلیه گرایشها) – اقتصاد (کلیه گرایشها)
کارشناس امور اداریکاخک۱
کارشناس امور اداریچناران۱
۴حسابدارحسابدار و مامور وصولمشهد ریزه۱مرد – زندارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس دررشته تحصیلی حسابداری(کلیه گرایشها)
حسابدار و مامور وصولروداب۱
حسابدار و مامور وصولکاخک۱
حسابدار و مامور وصولچناران۱
حسابداربجستان۱
حسابدارتربت حیدریه۱
حسابدارسفید سنگ۱
کارشناس درآمدخواف۱
کارشناس درآمددرگز۱
کارشناس درآمدفریمان۱
کارشناس امور مالیریوش۱
کارشناس امور مالیتربت حیدریه۱
کارشناس درآمدتربت حیدریه۱
۵مسئول خدمات مالیجمعدار و امین اموالسفید سنگ۱مرددارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری ( کلیه گرایشها)
کارپردازفیض آباد۱
۶کارشناس حقوقیکارشناس حقوق و املاککلات۱مرددارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق (گرایش حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق ثبت اسناد و املاک )
کارشناس املاکسبزوار۱
کارشناس املاکگناباد۱
کارشناس حقوقیدرگز۱
کارشناس حقوقیفیروزه۱
۷کارشناس روابط عمومیکارشناس روابط عمومیبردسکن۱مرد – زندارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی- مطالعات فرهنگی و رسانه – علوم ارتباطات اجتماعی – علوم ارتباطات – ارتباط تصویری – مدیریت رسانه
کارشناس روابط عمومیجنگل۱
کارشناس روابط عمومیفیض آباد۱
۸مهندسی راه و ساختمانکارشناس عمرانبردسکن۱مرددارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، عمران ) – مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
کارشناس عمراندرگز۱
کارشناس عمرانخواف۱
کارشناس عمرانباخرز۱
کارشناس عمران و مامور بازدیدکلات۱
کارشناس عمران و مامور بازدیدمشهد ریزه۱
کارشناس نظارت بر تخلفات ساختمانیتربت حیدریه۱
۹کارشناس شهرسازیکارشناس شهرسازیبردسکن۱مرددارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، عمران ) – مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
کارشناس شهرسازیکلات۱
کارشناس شهرسازیریوش۱
کارشناس شهرسازیسنگان۱
کارشناس شهرسازیسرخس۱
کارشناس شهرسازیکاخک۱
کارشناس شهرسازیفریمان۱
کارشناس شهرسازیطرقبه۲
کارشناس شهرسازیخلیل آباد۱
کارشناس شهرسازیتایباد۱
۱۰کارشناس تحلیلگر سیستمکارشناس فناوری اطلاعاتسرخس۱مرد- زندارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها) – مهندسی فناوری اطلاعات – مهندسی صنایع (کلیه گرایشها).
کارشناس فناوری اطلاعاتتایباد۱
۱۱کارشناس محیط زیستکارشناس خدمات شهریانابد۱مرد – زندارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی مهندسی محیط زیست(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست)- محیط زیست(گرایش برنامه ریزی)- برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست- طراحی محیط زیست – مهندسی عمران گرایش محیط زیست – مهندسی منابع طبیعی( گرایش محیط زیست
کارشناس خدمات شهریسرخس۱
کارشناس خدمات شهریتربت حیدریه۱
کارشناس خدمات شهریروداب۱
کارشناس خدمات شهریچناران۱
۱۲کارشناس امور باغبانیکارشناس طرح و توسعه فضای سبزبردسکن۱مرد – زندارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی ( کلیه گرایشها) – معماری منظر- مهندسی فضای سبز.
کارشناس طرح و توسعه فضای سبزخواف۱
کارشناس طرح و توسعه فضای سبزفیض آباد۱
کارشناس طرح و توسعه فضای سبزمشهد ریزه۱
۱۳کارشناس امور حمل و نقلکارشناس حمل و نقل و ترافیکفریمان۱مرددارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران(گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل) – مهندسی ترافیک – مهندسی حمل و نقل – مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری.
کارشناس حمل و نقل و ترافیکتایباد۱
کارشناس حمل و نقل و ترافیکگناباد۱
۱۴کاردان آتش نشانآتش نشانسرخس۲مرددارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایشهای یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح – مدیریت عملیات امداد و نجات – مدیریت امور امداد – ایمنی و آتش نشانی – مدیریت عملیات حریق و حوادث – پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات – بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات – مکانیک – مخابرات – کامپیوتر
*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
آتش نشانتربت حیدریه۳
آتش نشانجنگل۱
آتش نشانطرقبه۳
آتش نشانتایباد۴
آتش نشان(متصدی ارتباط شیفت)تایباد۱
۱۵راننده وسائط نقلیه تندرو سنگینآتش نشان (راننده)تربت حیدریه۶مرددارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه – فوق دیپلم در تمام گرایشهای یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح – مدیریت عملیات امداد و نجات – مدیریت امور امداد – ایمنی و آتش نشانی – مدیریت عملیات حریق و حوادث – پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات – بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات – مکانیک – مخابرات – کامپیوتر
*دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
آتش نشان (راننده)کدکن۱
آتش نشان (راننده)طرقبه۲
آتش نشان (راننده)باخرز۲
آتش نشان (راننده)تایباد۲

الف : شرایط عمومی :
۱- داشتن حداکثر سی و پنج سال تمام سن برای مشاغل کارشناسی و متصدی و داشتن حداکثر بیست و پنج سال تمام سن برای کاردان آتش نشان و سی سال تمام برای راننده وسائط نقلیه تندرو و سنگین در اولین روز ثبت نام (۱۳۹۴/۹/۲۴) .
۲- داشتن تابعیت ایرانی
۳- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی برای آقایان در زمان ثبت نام (در مشاغل آتش نشانی و راننده آتش نشان معافیت غیر پزشکی ).
۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی
۵- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
۶- نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی
۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و وتوانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام میشود.
۸- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پیش بینی شده در جدول شرایط احراز رشته های شغلی
۹- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۰-التزام به قانون جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱: شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط داران بودن شرایط مربوطه در آزمون استخدامی بلامانع است.
تبصره ۲ : داوطلبان عنوان شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین ( برای تصدی آتش نشان راننده ) می بایست دارای گواهینامه رانندگی پایه یک و برای شغل کاردان آتش نشانی دارای گواهینامه پایه دو قدیم یا پایه سوم جدید در زمان ثبت نام باشند .
تبصره ۳ : کارکنان قراردادی واحدهای آتش نشانی و سازمانهای آتش نشانی شهرداریها و کارکنان شرکت های طرف قرارداد باشهرداری در واحدها و یا سازمانهای آتش نشانی که تا قبل از سال ۱۳۹۰ بطور تمام وقت طرف قرارداد با پرداخت حقبیمه اشتغال دارند ، می توانند با مدرک تحصیلی دوره متوسطه در آزمونشرکت نمایند .
ب ) شرایط اختصاصی :
۱- داوطلبان نمی توانند از مستخدمین رسمی ثابت و پیمانی سایر دستگاههای اجرایی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند .
۲- داوطلبانی که دارای معافیت پزشکی میباشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت در آزمون مشاغل عملیاتی آتش نشانی نمیباشند .
۳- داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملیاتی آتش نشانی می بایست علاوه بر آزمون تخصصی در آزمون عملی نیز حائز شرایط لازم شوند .
۴- پذیرفتهشدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز کاری پس از اعلام رسمیاستانداری نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی برعدم هر گونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداریها و سایر سازمانهای وابسته و نیز دستگاههای اجرایی دیگر اقدام نمایند .
عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد .
۵- موارد زیر بهشرط ارائه تأئیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .
– داوطلبانی که در جبهه های حقعلیه باطل ( از تاریخ ۵۹/۶/۳۱ لغایت ۶۷/۵/۲۹) بطور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حقعلیه باطل
– اعضای خانواده شهدا، آزادگان ، مفقودالاثرها، جانبازان ( همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر ) تا میزان پنج سال
– داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی بهاسارت دشمن بعثی و یا گروهک های ضد انقلاب در آمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه .
– داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ، مؤسسات و شرکت های دولتی ، بانکها و شرکت های تحت پوشش آنها ، شرکت های بیمه دولتی ،شهرداریها ، مؤسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مؤسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و مؤسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها . لازم به ذکر است سابقه خدمتی افراد در شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری ها مشمول امتیاز این بند نمی باشد، به استثناء کارکنانی که به طور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرداری اشتغال داشته اند .
تبصره : طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلباناضافه نخواهد شد .
۶- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی ، مصاحبه یا آزمون عملی و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد شد .
۷- نمرات نهایی داوطلبان مشاغل کارشناسی بر اساس امتیاز آزمون تخصصی با « ضریب ۲» و امتیاز مصاحبه با «ضریب ۱» محاسبه و داوطلبان بر اساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند .
۸- نمرات نهایی داوطلبان رشته شغلی کاردان آتش نشانی و راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین بر اساس امتیاز آزمون تخصصی با «ضریب ۱» و امتیاز آزمون عملی با «ضریب ۲» محاسبه و داوطلبان بر اساس نمرات فضلی در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند .
۹- داوطلب بومی : به داوطلبی گفته می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد .
– شهر محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهر مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد .
– داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .
– همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهر محل خدمت شغلی فعلی یا بازنشستگی آنان باشهر محل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد .
– داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی ، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است .
تبصره ۱: مبنایاستان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد .
تبصره ۲ : در صورتیکه شهرداری متقاضی استخدام ، در شهرستان یا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب در آن شهرستان و یا استان واقع باشد داوطلب به ترتیب مشمول مزایای داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد بود .

برای آمادگی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آتش نشانی

 

ج : ثبت نام و مدارک مورد نیاز :
۱- داوطلبین می توانند تنها در یک عنوان رشته شغلی و در شهرهای مختلف یک استان و به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب و از طریق سایت استانداری خراسان رضوی (http://khorasan.ir) و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند .
۲- شروع ثبت نام از ساعت روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ به مدت ۷ روز ( ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۰) می باشد .
۳- داوطلبان استخدام می‏بایست عکس پرسنلی ۴*۳ خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آن را در قسمت مربوطه در سایت وارد نمایند .
۴- واریز وجه به مبلغ چهل و پنج هزار تومان ( ۴۵۰.۰۰۰ ریال)بصورت اینترنتی به نام موسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره شهرداریهای استان خراسان رضوی از طریق کارتهای عضو شتاب به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان استخدام ( ایثارگران از پرداخت ۵۰% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می باشند ) و نهایتاً پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تأیید مراتب توسط سایت ، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند .
۵- تکمیل فرم درخواست شغل و سایر فرم‏های مورد نیاز در سایت مذکور (http://khorasan.ir)
۶- کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی روز یکشنبه(۹۴/۱۰/۶) از طریق وب‏سایت http://khorasan.ir به داوطلبان ارائه می شود.
۷- زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۹۴/۱۰/۱۱ ساعت ۸ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
۸- داوطلبان می بایست اطلاعات مورد نیاز را در سایت و در قسمت های مربوطه درج نموده و قبل از اعلام نتایج در صورت لزوم مدارک لازم به شرح زیر را جهت تطبیق با اطلاعات زمان ثبت نام به استانداری ارائه نمایند . ( زمان تحویل مدارک در سایت استانداری درج خواهد گردید .)
۱- اصل و تصویرآخرین مدرک تحصیلی
۲- اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه
۳- اصل و تصویر کارت ملی (پشت و روی کارت)
۴- اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت برای آقایان
۵- مستندات ایثارگری و سوابق پرداخت بیمه در شهرداری‏ها، سازمانهای وابسته و دهیاری ها
۶- مستندات استفاده از سهمیه معلولین
۷- اصل و تصویر گواهینامه های پایه یک و پایه دو ( مشاغل عملیاتی آتش نشانی )
۸- اصل و تصویر مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی(قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی،دانشجویان جهان و قهرمانی کشور ) برای متقاضیان رشته شغلی کاردان آتش نشان و راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین
۹- گواهی پرداخت اینترنتی حق ثبت نام شرکت در آزمون .
د) مواد آزمون تخصصی :
آزمون تخصصی در هر عنوان رشته شغلی به صورت چهار گزینه ای و به تعداد ۱۲۰ سئوال شامل ۹۰ سئوال به صورت کاربردی و تخصصی در رشته شغلی مربوطه و ۳۰ سئوال برای سنجش هوش ، سرعت ، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفی می باشد. (سقف امتیاز آزمون تخصصی ۱۰۰ می باشد و به ازای هر سه پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته می شود .)

برای آمادگی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آتش نشانی

 

هـ ) اعلام نتایج :
اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در مصاحبه و یا آزمون عملی در سایت رسمی استانداری خراسان رضوی بعد از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.
و) تذاکرات :
۱- پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانواده های آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان ، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و همسر و فرزندان آنان ، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد . انتخاب ایثارگران در حدسهمیه تعیین شده پنج درصد (۵%) به ترتیب امتیاز کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که حد نصاب لازم در آزمون تخصصی و موفقیت در مصاحبه و یا آزمون عملی را کسب نموده باشند و مراحل مربوطه را با موفقیت طی نموده باشند انجام خواهد شد .
۲- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیر مرتبط و معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادر شده از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی دارند ) ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۳- حداکثر دهدرصد (۱۰%) نیازهای استخدامی شهرداریها به قهرمانان ورزشی مشمولین ماده دو آئین نامه تسهیلات تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب ۱۳۷۶ هیأت وزیران ( قهرمانان مسابقات المپیک ، جهانی ، آسیایی ، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور ) که به تأئید وزارت ورزش و جوانان می رسد ، برای تصدی رشته شغلی کاردان آتش نشان و راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین به شرط دارا بودن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حد نصاب از آزمون تخصصی و آزمون عملی اختصاص خواهد یافت.
۴- داوطلبان شاغل در شهرداریها ، مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداری تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی و کتبی از اولویت استخدام برخوردارند ( متقاضی تصدی پست های کارشناسی شهرداری )
۵- امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل ( در شرکتهای طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی ) در شهرداری شهر متقاضی استخدام یا سربازان وظیفه که دوران خدمت سربازی خود را به صورت کامل ( بدون دریافت و کسر خدمت ) و منع انضباطی به صورت امریه در شهرداری گذرانده اند به ازای هر سال سابقه خدمت ۳ درصد تا سقف ۲۵% بیست و پنج درصد و برای کارکنان شاغل ( در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی) در یکی از شهرداری های شهرستان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۵/۲ درصد تا سقف ۲۰ درصد و برای کارکنان شاغل ( در شرکتهای طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی) در یکی از شهرداری های همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۲درصد تا سقف ۱۸ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز آزمون تخصصی قرار می گیرد. اعمال امتیاز مربوطه برای کارکنان دارای قررداد مستقیم با شهرداری مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداری‏ها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی می باشد .
۶- امتیاز آزمون تخصصی داوطلبان بومی شهر متقاضی استخدام در ۱.۱۵ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱.۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
۷- امتیاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی از دهیاریهای استان شهر متقاضی استخدام به ازای هر سال سابقه خدمت با تأیید بخشدار ذیربط ۳ درصد تا سقف ۲۰ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز آزمون تخصصی قرار می گیرد.
۸- امتیاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهرهای استان شهر متقاضی استخدام ، شهردار بوده اند به ازای هر سال سابقه خدمت با تایید استانداری ذیربط ۳درصد تا سقف ۲۵% درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز آزمون تخصصی قرار می گیرد.
۹- امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت ناشی از کار و یا از کار افتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری در ۱.۲ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز آزمون تخصصی قرار می گیرد.
۱۰- در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بینی شده در موارد ۵،۶،۷،۸،۹ این آگهی شوند ، صرفاً بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
۱۱- چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد ، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود، در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
۱۲- در صورت مساوی بودن نمره نهایی کسب شده داوطلبان ، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی و بومی شهرداری شهرستان و استان می باشد.
۱۳- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج ، اعتراض خود را به استانداری برای بررسی و اعلام نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۴- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موافقت در کلیه مراحل آزمون تخصصی ، عملی یا مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت

برای آمادگی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آتش نشانی

 

 جهت انجام ثبت نام اینجا کلیک کنید

اطلاعات تماس

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۳ دیدگاه تاکنون.

 1. نام شما گفت:

  سلام
  خیلی جالبه ۴۵ هزار تا باید بدی تا آزمون شرکت کنی آخرش از هر هزار تا یکی هم قبول نمیشه اما آقایون یک روزه پول چند ماه دستمزد کل نیروی استخدام شده رو یکجا در میارن.
  الکی نیست میگن پول توی ایران ریخته !!! فقط باید بدونی چطور جمع کنی.
  ما که راهش پیدا نکردیم اما بعضی ها راه بلدن.

  [پاسخ]

 2. زهرا گفت:

  شهرداری که رشته جغرافیا رو نمیخواد پس چرا اینقد دانشجو گرفتن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 3. سید محمود گفت:

  احتمالا طبق معمول جیب شون خالی شده باز میخوان جیب ملت رو خالی کنن
  آخه ۴۵ هزار تومان برا آزمون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مگه چه خبره

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.