خانه » استخدام در استان ایلام » استخدام شرکت مهندسی آرین آبخیز میلاس

استخدام شرکت مهندسی آرین آبخیز میلاس

متن آگهی:

خبر ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱ – به اطلاع می رساند شرکت مهندسی آرین آبخیز میلاس به منظور تکمیل نیروی انسانی خود به تعداد سه نفر (شامل یک نفر فن ورز عملیات و اتفاقات شبکه و دو نفر مامور قرائت و وصول مشترکین) از بین داوطلبین مرد دارای شرایط ذیل، پس از انجام مراحل آزمون کتبی، مصاحبه علمی و بررسی صلاحیت های عمومی، از بین پذیرفته­ شدگان نهایی بومی استان چهارمحال و بختیاری و الزاما” شهرستان های شهرکرد و بن و سامان و کیار و فارسان  نیرو می پذیرد.

مهلت ثبت نام تا ۱ آبان ۱۴۰۱ می باشد.

۱- کلیه مراحل ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده نتایج فقط از طریق سامانه آزمون قابل انجام خواهد بود.
۲- تنها پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون و مشاهده پیغام پایان مراحل ثبت نام قطعی تلقی میگردد و در غیر این صورت کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد و امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.
۳- پس از این آزمون سه برابر ظرفیت مورد نیاز اعلام خواهد شد و انتخاب نهایی با انجام مصاحبه تخصصی حضوری و بررسی صلاحیت عمومی انجام میشود.

شرایط عمومی
۱- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲- دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی و یا معافیت قانونی دائم
۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر والکل و دخانیات.
۴- نداشتن سابقه محکومیّت جزایی مؤثر.
۵- داشتن سلامت جسمانی و روانی .
۶- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۷- دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی برای شغل محل مورد تقاضا.
۸- نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمان­ها.
۹- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه­های اجرایی و یا کارکنان مدت معین/دائم شرکتهای وابسته (غیردولتی) باشند.
۱۰- احراز صلاحیت­های عمومی به تأیید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.
شرایط اختصاصی

داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعلام شده در جدول نیازهای استخدامی.
داشتن شرایط سنی به شرح زیر:
حداکثرسن ۲۸سال برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در تمامی رشته ها  (متولدین بعد از تاریخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۱)
حداکثر سن ۳۰سال برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم (متولدین بعد ازتاریخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۱)
موارد ذیل به شرط تأییدیه معتبر از مراجع ذی­صلاح به حداکثر سن افزوده می­شود:
الف- مدت انجام خدمت سربازی حداکثر به مدت ۲۴ ماه.
ب- درصورت دارا بودن سوابق کاری معتبر و مرتبط حداکثر ۲۴ماه به سن داوطلبان اضافه میگرددکه می بایستی  لیست بیمه معتبر سوابق کاری مورد تایید سازمان تامین اجتماعی باشد.
-لازم به ذکر است تاریخ گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان، کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تأییدیه­های مربوطه، بایستی تا قبل از تاریخ ثبت­نام و تکمیل فرم مربوطه صادر شده باشد. هر یک از داوطلبان که به هنگام ثبت­نام، اطلاعات نادرست و جعلی ارائه نموده یا واقعیتی را کتمان نموده باشد و به سبب این اطلاعات پذیرفته شوند، هر زمانی که غیرواقعی بودن اطلاعات مشخص شود، قبولی ایشان ملغی بوده و اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات به عمل می­آید.
تبصره: سوابق کاری معتبر کلیه­ی نیروهای شرکت های پیمانکاری زیرمجموعه شرکت توزیع (شامل مامورین تست لوازم اندازه گیری و نصب کنتور و مامورین قرائت کنتور و وصول مطالبات  -رانندگان –نیروهای پروژه های اجرایی و غیره ) به شرط اینکه سابقه معتبر تامین اجتماعی مربوط به خدمت آنها از زمان ورود به شرکتهای پیمانکاری زیر مجموعه شرکت توزیع و الزاما”مربوط به مدت اشتغال آنها دراین حوزه ها باشدبه میزان ۴۸ ماه دیگر و مازاد بر ۲۴ماه بند ب به حداکثر سن اضافه میگردد به این صورت که مدت حداکثر ۷۲ ماه (۶ سال تمام) از سوابق بیمه ای که ۴۸ ماه از آن مرتبط در بخش های ذکر شده باشد قابل پذیرش می باشد و به سن داوطلب اضافه می شود۰
۳-بومی بودن داوطلب درشهرستان های شهرکرد –بن –سامان و کیار و فارسان  براساس جدول نیاز  به شرح ذیل تعیین میگردد:
۱-داوطلبی که درحال حاضر و همچنین به صورت مستمر و دائمی درشهرستان های مورد نیاز )بن و سامان-شهرکرد -کیار -فارسان)سکونت داشته باشد و درصورت پذیرفته شدن بتواند گواهی معتبر و قابل قبول از مراجع ذیصلاح  مبنی بر سکونت ارائه و مستندات لازم را در این خصوص تحویل نماید.
صرفاً داوطلبانی می­توانند در این آزمون ثبت­نام نمایند که در زمان برگزاری آزمون دارای مدارک ذیل باشند:
۱٫ دارا بودن مدرک لازم در مقطع و رشته تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده.
۲٫ کارت ملّی.
۳٫ کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم.
۴٫ مدارک دال بر بومی بودن
۵٫ مدارک دال بر جبران کثرت سن.

توضیحات

۱- معرفی داوطلبان تعیین سطح  برای انجام مصاحبه به میزان ۳ برابر ظرفیت اعلام شده، از میان افرادی که حدّ نصاب لازم تعیین شده را کسب کرده­اند، به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی (مجموع آزمون عمومی و تخصصی) انجام می­گردد.
۲- در صورتی که داوطلبی با مدرک  تحصیلی غیرمرتبط در آزمون شرکت نماید، از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله، ممانعت به عمل خواهد آمد.
۳- دارندگان مدرک تحصیلی مقاطع  فوق دیپلم برق کلیه گرایشها- دیپلم برق کلیه گرایشها – دیپلم ریاضی و دیپلم تجربی مجازبه تکمیل فرم ثبت نام   در آزمون فن ورز عملیات و اتفاقات شبکه می باشند.
۴- دارندگان مدرک تحصیلی مقطع دیپلم در کلیه ی رشته ها مجاز به تکمیل فرم ثبت نام در آزمون شغل مامور قرائت کنتور و وصول مشترکین  می باشند.
۵- دارندگان مدارک تحصیلی  بالاتر ازمقاطع اعلام شده در بندهای شماره ۳ و۴ توضیحات می توانند در آزمون شرکت نمایند مشروط به اینکه در شغل فن ورز دارای یکی از مدارک تحصیلی مورد نظر (فوق دیپلم و دیپلم برق کلیه گرایشها-دیپلم ریاضی-دیپلم تجربی) و در شغل مامور قرائت کنتور و وصول مطالبات مدرک تحصیلی مورد نظر (دیپلم در کلیه رشته ها) را داشته باشند.
۶- با توجه به اینکه مدارک تحصیلی مورد نیاز ومتناسب با شغل فن ورز عملیات واتفاقات شبکه  مدارک اعلام شده در بند شماره ۳ توضیحات و مدارک تحصیلی  مورد نیاز و متناسب با شغل مامور قرائت کنتور و وصول مطالبات مدارک اعلام شده در بند شماره۴ توضیحات می باشد در صورتی که دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع مورد نیاز در بندهای ۳و۴ در آزمون پذیرفته شوند. ملاک مدرک تحصیلی قابل قبول  وقابل اعمال همان مدارک مورد نیاز در بندهای ۳و ۴ توضیحات می باشد
۷- مدارک تحصیلی معادل دیپلم –معادل فوق دیپلم قابل قبول نمی باشند
۸- چنانچه داوطلبی با مدرک تحصیلی  غیر مرتبط و مقطع  تحصیلی پایین تر از مقطع اعلام شده در آزمون شرکت نماید درهرمرحله ای که باشد از استخدام وی جلوگیری به عمل آمده و درصورت اشتغال از ادامه اشتغال وی ممانعت به عمل خواهد آمد و  داوطلب حق اعتراض را از خود سلب می کند.
۹- قبولی در آزمون کتبی به منزله استخدام قطعی نبوده، بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی و عدم سوء پیشینه  می­باشد.
۱۰- اقلیت­­­های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگوئی به سؤال­های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان بر اساس مجموع تراز شده سایر سؤال­ها محاسبه خواهد شد
۱۱- داوطلبانی که حدّ نصاب لازم در هر شغل را کسب ننموده­اند، در ردیف معرفی­شدگان برای انجام مراحل مصاحبه قرار نخواهند گرفت و ملاک تعیین داوطلب جهت انجام مصاحبه و مراحل بعدی، قبولی در به دست آوردن بالاترین نمرات و قرار گرفتن در جمع سه برابر ظرفیت و کسب کردن حدنصاب نمره قبولی می­باشد.
۱۲- تمامی مراحل آزمون کتبی وآزمون مصاحبه وگزینش داوطلب از ۱۰۰نمره تشکیل شده است که نمره کتبی اخذ شده ۵۰درصد ازکل نمره داوطلب راتشکیل می دهد و ۵۰درصد باقی مانده شامل مراحل بعدی مصاحبه حضوری وتست عملی وگزینش می باشد.
۱۳- درصورت پذیرفته شدن نهایی داوطلبین می بایستی با هزینه خود نسبت به گذراندن دوره های فن ورزشبکه های توزیع برق به مدت ۱۳۹ساعت وشایستگی ایمنی به مدت ۵۰ساعت اقدام وگواهی قبولی دوره را قبل از شروع به کار ارائه نمایند.
۱۴- کلیه سوالات آزمون مربوط به تمامی مقاطع تحصیلی بر اساس جداول ذیل می باشد.

منابع آزمون

منابع سوالات آزمون کتبی تمامی مقاطع  و رشته ها بر اساس جداول ذیل می باشد :
الف: منابع آزمون مربوط به شغل فن ورز عملیات واتفاقات شبکه مقطع دیپلم برق- دیپلم ریاضی –دیپلم تجربی:

جدول شماره ۱- فن ورزعملیات و اتفاقات شبکه -دیپلم برق و دیپلم ریاضی و دیپلم تجربی

ردیفمواد امتحانیتعداد سوالات
۱عمومیادبیات فارسی و آئین نگارش۱۵
۲احکام و معارف اسلامی۱۵
۳هوش و استعداد ریاضی۱۵
۴زبان انگلیسی عمومی۱۵
۵تخصصیمبانی برق۱۵
۶ایمنی در برق۱۵
۷کل سوالات دفترچه۹۰

ب: منابع آزمون مربوط به شغل فن ورز عملیات واتفاقات شبکه مقطع فوق دیپلم برق:

جدول شماره ۲- فن ورز عملیات و اتفاقات شبکه – فوق دیپلم برق

ردیفمواد امتحانیتعداد سوالات
۱عمومیادبیات فارسی و آئین نگارش۱۰
۲احکام و معارف اسلامی۱۰
۳هوش و استعداد ریاضی۱۰
۴زبان انگلیسی عمومی۱۰
۵تخصصیمدار الکتریکی ۱۱۰
۶تاسیسات الکتریکی۱۰
۷تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱۰
۸ایمنی در برق۲۰
۹کل سوالات دفترچه۹۰

ج: منابع آزمون  مربوط به شغل مامور قرائت کنتور ووصول مطالبات مقطع دیپلم کلیه رشته ها وتمامی مقاطع تحصیلی :

جدول شماره ۳-مامور قرائت کنتور و وصول مطالبات دیپلم کل گرایشها:

ردیفمواد امتحانیتعداد سوالات
۱عمومیادبیات فارسی و آئین نگارش۱۵
۲احکام و معارف اسلامی۱۵
۳هوش و استعداد ریاضی۱۵
۴زبان انگلیسی عمومی۱۵
۵مهارت عمومی کار با رایانه۱۵
۶اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی۱۵
۷کل سوالات دفترچه۹۰
جدول شغل محل های آزمون

جدول ۴: نیازمندی­ های شغلی فن ورزعملیات واتفاقات شبکه

ردیفشرح شغلتعداد مورد نیاز«نفر»شهرستان موردنیازمدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کار«بعد از آزمون کتبی ومصاحبه»مهارت (بعد از آزمون کتبی ومصاحبه وقبل از شروع به کار)توانمندی­هادوره­های آموزشی موردنیاز ضروری قبل از شروع به کار «بعد از قبولی درآزمون کتبی ومصاحبه»
۱فن­ورز سیمبان عملیات و اتفاقات شبکه۱شهرکرددیپلم ریاضی –دیپلم برق -دیپلم تجربی- فوق دیپلم برقدیپلم ریاضی-دیپلم برق کلیه گرایشها –فوق دیپلم برق کلیه گرایشها-دیپلم تجربیطی دوره­های آموزشی پیش­نیاز و گذراندن حداقل ۳ ماه دوره کارآموزی پس از جذبشناخت تجهیزات- توانایی تشخیص عیوب- توانایی استفاده از اطلاعات روز تجهیزات و نصب آن- توانایی نوشتاری و تهیه گزارشبرخورداری از سلامت کامل جسمی و روحی، تناسب قد و وزن (حداقل ۱۷۰ سانتی­متر)، بالا بودن قدرت بینایی (عدم استفاده از عینک) و شنوایی، توانایی کار در ارتفاع و عدم ترس از ارتفاعفن ورز شبکه هوایی برق ۱۳۹ ساعت-شایستگی رعایت ایمنی در شبکه­های توزیع برق ۵۰ ساعت-سرکابل ومفصل۶۶ساعت-استانداردهای شبکه های توزیع برق۳۰ساعت

جدول۵: نیازمندی­ های شغلی مامور قرائت کنتور ووصول مطالبات

ردیفشرح شغلتعداد مورد نیازشهرستان موردنیاز

 

مدرک

تحصیلی

رشته تحصیلیسابقه کار«بعد از آزمون کتبی ومصاحبه»مهارت (بعد از آزمون کتبی ومصاحبه وقبل از شروع به کار)توانمندی­هادوره­های آموزشی موردنیاز ضروری قبل از شروع به کار «بعد از قبولی درآزمون کتبی ومصاحبه»
۱مأمور قرائت کنتور و وصول 

۲

  شهرستانهای شهرکرد –بن –سامان-کیار-فارساندیپلمکلیه رشته­هاطی نمودن دوره­های آموزشی موردنیازبعد از جذبشناخت انواع لوازم اندازه­گیری و تابلو کنتور و مهارت برقراری ارتباط مؤثربرخورداری از سلامت کامل جسمی و روحیرعایت شایستگی  ایمنی در شبکه­های توزیع برق ۵۰ ساعت-مامور قرائت کنتور برق ۸۰ ساعت -فن و رز شبکه هوایی برق ۱۳۹ ساعت
مهلت ثبت نام و برگزاری آزمون

دریافت کارت آزمون: ۳ و ۴ آبان ۱۴۰۱
زمان برگزاری آزمون: ۵ آبان ۱۴۰۱

جهت ثبت نام کلیک نمایید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.