خانه » استخدام در استان همدان » استخدام شرکت فرآورده های نسوز ایران

استخدام شرکت فرآورده های نسوز ایران

متن آگهی:

خبر ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰ –  شرکت فرآورده های نسوز ایران در نظر دارد تعداد ۴۱ نفر نیروی مورد نیاز خود را در قالب قرارداد کار معین از متقاضیان  واجد شرایط و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، مصاحبه روانشناختی و گزینش در استان همدان شهرستان نهاوند دعوت به همکاری نماید. 

   افرادی که متقاضی شرکت در آزمون می باشند، می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ به آدرس اینترنتی مرکز آزمون های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف www.karazmoon.com  مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 

مهلت ثبت نام : ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰

جدول رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز

ردیفمقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشتعداد جذبسنجنسیتبومی
۱دیپلمدیپلم

 

کلیه گرایش ها۲۱۲۴مرد 

شهرستان نهاوند

 

۲ 

 

مکانیککلیه گرایشها۴ مرداستان همدان

(با اولویت بومی نهاوند)

فوق دیپلمبرقکلیه گرایشها۸۲۷
 (تاسیسات-مکانیک)(تاسیسات-مکانیک)۱ 

 

۳ برقالکترونیک۱ مرداستان همدان

(با اولویت بومی نهاوند)

 مواد – سرامیکمواد – سرامیک۱ 
 مکانیککلیه گرایشها۱ 
لیسانسمدیریتکلیه گرایشها۱۳۰
 کامپیوترکلیه گرایشها۱ 
 HSEایمنی صنعتی  HSE۱ 
 حسابداریحسابداری۱ 
جمع کل۴۱

 شرایط شرکت در آزمون: 

  1. ۱٫شرایط عمومی: 

۱-۱-       تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۱-۲-       تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۱-۳-        دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم (غیر از معافیت پزشکی)

۱-۴-       عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. ( با تأیید مراجع ذیصلاح )

۱-۵-       عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن

۱-۶-       داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی

۱-۷-       عدم اعتیاد به مواد مخدر ( با تایید مراجع ذیصلاح )

  1.   شرایط سنی:

۱-۲ -حداکثر سن مجاز برای داوطلبین به شرح ذیل می باشد :

.       داوطلبین دارای مدرک تحصیلی دیپلم: ۲۴ سال تمام        (متولدین ۱۳۷۶/۰۹/۲۰ و بعد از آن)

.       داوطلبین دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم: ۲۷ سال تمام  (متولدین ۱۳۷۳/۰۹/۲۰ و بعد از آن)

.       داوطلبین دارای مدرک تحصیلی لیسانس: ۳۰ سال تمام     (متولدین ۱۳۷۰/۰۹/۲۰ و بعد از آن)

۲-۲- مدت زمان خدمت سربازی به میزان ماه های خدمت به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.

۳-۲- به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، ۱ سال و حداکثر  ۳ سال به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.

۲-     شرایط مدرک تحصیلی: 

۲-۱-  مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در آزمون قابل قبول است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاههای معتبر خارج از کشور، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.

۲-۲-  دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل و یا گواهی موقت که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد.     ( گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد قبول نخواهد بود).

۲-۳-  تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه های آزاد اسلامی از سوی دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی آن دانشگاه و فارغ التحصیلان خارج از کشور از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری، الزامی است.

۲-۴-  مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با درج پذیرش از طریق آزمون سراسری و با ذکر معدل کل صادر گردیده باشد.

۳-     اولویتهای جذب: 

*  داوطلب بومی: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی تلقی می گردند:

الف- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای بکارگیری، یکی باشد.

ب – همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهرستانهای محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

ج‌-     داوطلب حداقل چهار ( ۴ ) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یامتناوب درشهرستان های محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

د – داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار ( ۴ ) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند ( پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً برای یکی از موارد مذکور قابل احتساب است)

*             تبصره۱: مبنای شهرستان های برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

*          تبصره۲: جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال اسارت ، خواهر و برادر شهدا می باشد و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت می باشد . (مشروط به کسب حداقل ۷۰ درصد میانگین نمرات پذیرفته شدگان در هر مقطع تحصیلی یک برابر ظرفیت ) ، بدیهی است تنها یکی از فرزندان خانواده هر ایثارگر از سهمیه مربوط برخوردار خواهد گردید .

۴-     نحوه ثبت نام و مهلت آن: 

داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۷  فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند. ( مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود).

۴-۱-      مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن

۴-۲-        واریز مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ( یک میلیون و سیصد هزار ریال ) به صورت الکترونیکی به عنوان حق ثبت نام در آزمون.

            * لطفا شرایط آگهی را کامل مطالعه نموده  و سپس اقدام به ثبت نام نمایید.

            * وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند.

  •         عکس داوطلب ۴×۳

            ( حجم عکس ۴×۳ نباید بیشتر از ۴۰ کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از ۲۰۰ کیلوبایت باشد )

  •         شناسنامه
  •         مدرک فارغ التحصیلی در مقطع ثبت نامی ( مدرک تحصیلی باید دارای معدل باشد )
  •         کارت ملی
  •         کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم برای متقاضیان مرد )غیر از معافیت پزشکی)
  •         سوابق مورد نیاز با ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه مورد تایید سازمان تامین اجتماعی(جدول سوابق کاری با نام شعبه و کارگاه باشد)
  •         مدارک بومی بودن

۴-۳-     ثبت و تکمیل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایت ( www.karazmoon.com ) به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می باشد .

۴-۴-     داوطلبان باید پس از ثبت نام به سایت مذکور مراجعه کرده با ورود کد رهگیری از وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید .

*     تبصره ۳ : لازم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطلاعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطلاعات وارد شده به عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتایج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند.

۵-     نحوه برگزاری آزمون: 

۵-۱-   آزمون بصورت چهارگزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می گردد.

۵-۲-     منابع آزمون کتبی متعاقبا از طریق سایت کارآزمون اعلام خواهد شد.

      *   تبصره۴:  اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد عمومی آزمون توزیع می شود.

۶-     توضیحات مهم : 

۶-۱-   چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در آزمون نماید، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی ( حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار ) موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

۶-۲-    بدیهی است قبولی آزمون یا مصاحبه حضوری به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل جذب شامل قبولی در آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی و روانشناختی، معاینات پزشکی ، تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه و قبولی در گزینش می باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان جهت انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.

۶-۳-   محل اشتغال افراد قبول شده، واقع در شرکت فرآورده های نسوز ایران می باشد و نحوه اشتغال و محل خدمت افراد را شرکت تعیین می کند. ضمناً شرکت تعهدی در خصوص ایاب و ذهاب ساکنین غیر بومی شهرستان نهاوند ندارد.

۷-     دریافت کارت آزمون: 

۷-۱-    دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلبان، از طریق سایت مذکور طبق کد رهگیری ارائه شده در تاریخهای تعیین شده امکان پذیر است.

۷-۲-    آزمون در شهر همدان و  نهاوند برگزار خواهد شد. محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده خواهد بود.

۸-     اعلام نتایج آزمون : 

۸-۱-     نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه متعاقباً از طریق سایت مذکور www.karazmoon.com ) اعلام خواهد شد.

۸-۲-    داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های  ۶۶۵۶۰۴۶۵ -۶۶۵۳۰۰۴۳- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

داوطلب گرامی جهت ثبت نام در آزمون شرکت فرآورده های نسوز ایران کلیک کنید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.