خانه » استخدام در استان اصفهان » استخدام شرکت خدمات بهداشتی درمانی کوثر پرستار سپاهان استان اصفهان

استخدام شرکت خدمات بهداشتی درمانی کوثر پرستار سپاهان استان اصفهان

متن آگهی:

خبر ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱ – شرکت خدمات بهداشتی درمانی کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد برای تأمین نیروی(یک نفر دائم و ۲ نفر جایگزین مرخصی زایمان) مورد نیاز رسته شغلی کارشناس ماما یا کارشناس بهداشت عمومی – خانواده یا کاردان ماما یا کاردان بهداشت عمومی – خانواده خود به صورت شرکتی به تعداد ۳ نفر(آقا/ خانم) ،جهت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، افراد واجد شرایط را از طریق سنجش توانمندی‌های شغلی (آزمون کتبی) و سنجش توانمندی های تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس از طی کردن مراحل گزینش و سایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.

مهلت ثبت نام : ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱ 

بخش اول : تعاریف
آزمون کتبی:سنجش دانش عمومی داوطلبان که بصورت آزمون کتبی برگزار می‌شود و مفاد امتحانی آن بر اساس ترکیب اطلاعات عمومی و رشته شغلی مربوطه می‌باشد.
مصاحبه شغلی:سنجش حضوری توانمندی‌های تخصصی است که از طریق آزمون کتبی قابل سنجش نمی‌باشد.
داوطلب آزاد:به شخصی اطلاق می‌شود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران، سهمیه معلولین و شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد بر اساس تامین نیروی انسانی نمی‌باشد.
داوطلب بهزیستی: به فردی اطلاق می‌شودکه با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از۳%سهمیه جذب قانون حمایت ازحقوق افرادبهزیستی می‌باشد.
داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند :

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
۱. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
۲. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

 

بخش دوم : شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی
الف) شرایط عمومی داوطلبان:
– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح درقانون اساسی
– داشتن تابعیت ایران
– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
-عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
– عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
– نداشتن منع جذب در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
-داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
– عدم اشتغال در شرکت های خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (به صفحه تذکرات مراجعه فرمایید.)
– داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می شوند بر اساس سنجش سلامت (طب کار)
ب) شرایط اختصاصی داوطلبان:
شرایط سن: داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
۱.جانبازان و آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان فرزندان آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
۲.سایر مشمولین ۲۵% و ۵% در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در ذیل می باشند، در غیر اینصورت از ادامه فرآیند استخدام حذف خواهند شد.
۳- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
۴- داوطلبانی که در جبهه ها بطور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
۴.داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف(اجباری و یا اختیاری و یا درقالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.
۵. داوطلبانی که به صورت قرداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع و یا شرکت های خدمات پیمانکاری تامین نیرو طرف قرارداد آن‌ها (خرید خدمات تامین نیروی انسانی)به خدمت اشتغال دارند به میزان خدمت غیر رسمی آن ها(تا سقف ۱۵ سال)
تبصره: داوطلبانی که به صورت تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع و یا شرکت های خدمات پیمانکاری تامین نیرو طرف قرارداد آن ها(خرید خدمات تامین نیروی انسانی) به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ فراخوان با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال.
۶. سابقه مشمولین موضوع تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی (مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی ) حداکثر به مدت ۵ سال قابل محاسبه است.
۷. به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.
نکته:مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان درهر حال از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود.(ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشند.
-مدرک تحصیلی:
الف : دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس ماما یا کارشناس بهداشت عمومی – خانواده یا کاردان ماما یا کاردان بهداشت عمومی – خانواده
**** به استناد دستورالعمل اجرایی برنامه در مناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالاتر از ۲۰ هزار نفر وزارت بهداشت (مرداد ماه ۱۴۰۱)،متقاضیان محترم باید دارای گواهی آموزش ۱۷۰ ساعته از معاونت بهداشت استان اصفهان را دارا باشند.

بخش سوم: محل/محل های مورد تقاضا
مرکز بهداشت و درمان شماره یک اصفهان

۱ مرد/زن نیروی دائم
۲ ۲ زن جایگزین مرخصی زایمان
جمع کل ۳ الف : دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس بهداشت عمومی یا کارشناس مامائی – خانواده یا کاردان ماما یا کاردان بهداشت عمومی – خانواده

**** به استناد دستورالعمل اجرایی برنامه در مناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالاتر از ۲۰ هزار نفر وزارت بهداشت (مرداد ماه ۱۴۰۱)،متقاضیان محترم باید دارای گواهی آموزش ۱۷۰ ساعته از معاونت بهداشت استان اصفهان را دارا باشند.

بخش چهارم: مراحل ثبت نام در آزمون
الف) نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان:
متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ لغایت ساعت۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ نسبت به ثبت نام الکترونیکی در پنل سامانه پیام و کد رهگیری دریافت نمایند.
نکته : به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.
ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام در آزمون
-بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلی درج شده در بند مدرک تحصیلی شرایط اختصاصی
– بارگذاری تصویر اصل کارت ملی (پشت و رو)
– بارگذاری تصویر اصل شناسنامه بانضمام تمام صفحات آن (در صورت دارا بودن همسر و فرزندان جهت بررسی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب۱۴۰۰/۰۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی
– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر بومی بودن (صرفا برای متقاضیان استفاده از امتیاز بومی)
– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر ایثارگری (برای دارندگان سهمیه ایثارگری)
-بارگذاری تصویر اصل گواهی معلولیت (معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستی)
– بارگذاری عکس ۴×۳ پرسنلی بدون حاشیه ها ی اضافی که در سال جاری گرفته شده باشد
– بارگذاری تصویر گواهی آموزشی ۱۷۰ ساعت معاونت بهداشت استان
*حداقل حجم فایل عکس ۵۰ کیلو بایت و حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت و در قالب JPG باید باشد
*اسکن عکس از روی کارت های شناسایی کارت ملی، شناسنامه و مدارک مشابه قابل قبول نمی باشد
*عکس متقاضیان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد
*در صورت استفاده از عکس غیر معتبر، ثبت نام متقاضی باطل می شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند.
ج) زمان و مکان برگزاری آزمون: داوطلبان مکلف هستند سامانه اینترنتی به آدرس سامانه پیام ۹۸ جهت اطلاع رسانی را برای زمان و مکان آزمون کتبی و مصاحبه شغلی یا توامان روزانه بررسی نمایند. ضمنا پیامک هم برای داوطلب ارسال خواهد شد. بنابر این شماره تلفن همراهی را در زمان ثبت نام در پنل سامانه پیام ثبت گردد که دائما فعال و در دسترس باشد.
بدیهی است با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهی از اطلاع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو صرفا بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هر گونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.
بخش پنجم : مواد آزمون
الف )سوالات تستی تخصصی به صورت چهارگزینه ای میباشد.
نکته : به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.
ب) افرادی که مجاز به ورود به مرحله مصاحبه شغلی خواهند شد ، موارد مرتبط با شغل تخصصی ملاک امتیاز نمره قرار می گیرد

بخش ششم: نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتایج
الف) تعیین حدنصاب آزمون کتبی:
حد نصاب آزمون کتبی =۵۰درصد میانگین نمره کل سه نفر دارای بالاترین امتیاز
– کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۲۵ درصد الزامی نمی باشد.
-کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۵ درصدایثارگری ،۳ درصد بهزیستی و سهمیه آزاد الزامی است.
ب) نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول(آزمون کتبی) به میزان سه برابرظرفیت محل جغرافیایی خدمت با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه جهت انجام آزمون کتبی و مصاحبه شغلی طی تماس تلفنی به متقاضیان واجد شرایط اعلام می‌گردد.
ج) بررسی و جمع بندی امتیاز مکتسبه:
– ۷۰درصد نمره سنجش توانمندی های عمومی(آزمون کتبی) و ۳۰درصد نمره سنجش توانمندی های تخصصی (مصاحبه شغلی) ملاک امتیاز می باشد.
تبصره: موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه(۷۰درصد+۳۰درصد) اضافه می گردد:
– به استناد بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ده درصد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.
د) اعلام نتایج:
-از کل مجوز آگهی ۳۰ درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰ درصد مورد اشاره ، بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج ( ۲۵ ) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج ( ۲۵ ) درصد و آزادگان زیر یک سال اسارت اختصاص مییابد.
-پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و بر اساس نمره فضلی صورت خواهد پذیرفت.
-سهمیه بهزیستی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه (۳) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. ( معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که برای آن جذب میشوند را بر اساس نظریه سنجش سلامت (طب کار) داشته باشند)
-کسب حد نصاب ۵۰ درصد مجموع کل آزمون جهت باقی ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو (رزرو) برای داوطلبان الزامی است.
-در رشته محل هایی که صرفا یک مجوز به کارگیری وجود دارد اعمال هرگونه سهمیه وجاهتی ندارد و ملاک پذیرفته شده صرفا به ترتیب نمره فضلی خواهد بود.

بخش هفتم: تذکرات و توصیه های کلی

– نیروهای شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد (تامین نیروی انسانی) فقط با اعلام انصراف یک ماه قبلی و کتبی یا اتمام قرارداد و یا ارائه تسویه حساب امکان شرکت در فراخوان (آزمون/مصاحبه/ترکیبی) سایر شرکت های مورد اشاره (حتی رشته شغلی دیگری) را خواهند داشت.
– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و اگر در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از ادامه خدمت فرد خاطی جلوگیری خواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت عقد قرارداد و شروع بکار، قرارداد فرد مزبور لغو و بلااثر می گردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوانین ومقررات مربوطه سلب میشود.
-داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.
– شرکت هیچگونه تعهدی در قبال نگهداشت پرسنل پذیرفته شده پس از اتمام دوره مرخصی زایمان نیروی اصلی ندارد.
-مدرک تحصیلی صرفا مدرک ذکر شده در بند شرایط اختصاصی میباشد.
-اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذیصلاح از طریق تماس تلفنی به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رسید.

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.