خانه » استخدام در استان همدان » استخدام شرکت تدبیر صنعت کوثر(تمدید مهلت ثبت نام و اضافه شغل محل های جدید)

استخدام شرکت تدبیر صنعت کوثر(تمدید مهلت ثبت نام و اضافه شغل محل های جدید)

متن آگهی:

خبر ۱۷ خرداد ۱۴۰۰: اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام و زمان برگزاری آزمون استخدام شرکت تدبیر صنعت کوثر

مهلت ثبت نام آزمون استخدام شرکت تدبیر صنعت کوثر از تاریخ ۱۸ خرداد ماه لغایت ۲۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تمدید گردید. و تاریخ آزمون به ۴ تیر ماه موکول شد.


خبر ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ -شرکت تدبیر صنعت کوثر(سهامی خاص) به منظور  تامین نیروهای مورد نیاز خود در تعدادی از شهرستانهای استان همدان ( مطابق اطلاعات مندرج دراین دفترچه راهنما) در سال جاری، نسبت به جذب نیروی انسانی(مرد) در مشاغل: کارگربرقکار، راننده جرثقیل، نگهبان، تلفنچی و کارگر خدمات عمومی جمعاً به تعداد ۱۵ نفر صرفا از میان متقاضیان بومی شهرستان، در چارچوب قانون کار و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از بالاترین نمره آزمون کتبی اقدام می نماید.

 1. شرایط عمومی:  

۱٫۱٫    داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۱٫۲٫    اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱٫۳٫    التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱٫۴٫    عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان‌ها، دخانیات و مشروبات الکلی.

۱٫۵٫    نداشتن سابقه محکومیت کیفری و جزائی موثر با ارائه گواهی عدم سوءپیشینه.

۱٫۶٫     داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی وظایف محوله.

۱٫۷٫    دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس این شرایط مندرج در این دفترچه.

۱٫۸٫    عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ، پیمانی و یا کار مشخص با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت نام.

۱٫۹٫    احراز صلاحیت‌های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

 1. شرایط اختصاصی:

۲٫۱٫    شرایط تحصیلی:

‌أ.     . داشتن مدرک تحصیلی مطابق با مقطع، رشته و گرایش اعلام شده در جدول شماره یک.

‌ب.       ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل زمان برگزاری آزمون می باشد.

‌ج.  (ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.) گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده و در موعد مقرر ارائه گردد.

‌د.   در هر یک از رشته های شغلی امتحانی ( مشخص شده در جدول شماره یک) صرفاً فارغ التحصــیلان همان مقطع و رشته عنوان شده می توانند شرکت کنند. و پذیرش در دیگر رشته های غیر مرتبط امکان پذیر نمی باشد و در صورت کتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد.

‌ه.    پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صـورت می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.

۲٫۲٫    شرایط نظام وظیفه: انجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم. مشروط به اینکه علت معافیت پزشکی مانعی در انجام وظایف محوله ایجاد ننماید.

تذکر۱: دارندگان معافیت پزشکی می بایست در صورت قبولی در آزمون نسبت به تکمیل فرم معاینـات پزشکی اقدام نموده و فرم مذکور را پس از تایید پزشک معتمد شرکت در زمان تطبیق مدارک ارائه نماید.

      تذکر۲: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ پایان خدمت، روز برگزاری آزمون  می باشد).

تذکر۳: کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون مورخ آماده و صادر شده و در موعد مقرر ارائه گردد. در صورت عدم ارائه کارت ، گواهی خدمت نظام وظیفه در زمان اعتبار قابل قبول بوده و متقاضی مکلف است پیش از پایان مرحله گزینش نسبت به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی اقدام نماید.

۲٫۳٫   شرایط سنی :

‌أ.  داشتن شرایط سنی حداکثر۲۸ سال تمام برای تمامی داوطلبان.

‌ب.  ملاک محاسبه حداکثر سن تاریخ روز آزمون می باشد. داوطلبین توجه داشته باشند که بجز مـوارد عنوان شده ذیل ، سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر تجاوز نماید.

 موارد زیر(ج و د) با ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود.

‌ج.    سابقه کار حداکثر۵ سال(۶۰ ماه) مشروط به ارائه تائیدیه سازمان مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان های بیمه معتبر ممهور به مهر بیمه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.

‌د.      مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه(تا۲۴ ماه) به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.

‌ه.در هر صورت حداکثر سن از۳۵ سال تجاوز نخواهد کرد .

‌و.شرایط سنی ایثارگران تابع موارد عنوان شده در شرایط ایثارگران می باشد.

۲٫۴٫     شرایط ایثارگران :

‌أ.  جانبازان، آزادگان و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثــر سن معاف می­باشند.

‌ب.      فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان ۲۵% به بالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند از شرط حداکثــر سن معاف می باشند.

‌ج.   افراد خانواده معظم شهدا ( شامل پدر و برادر) تا میزان ۵ سال به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.

‌د.   رزمندگان کمتر از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.

‌ه.    رعایت شرط کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه ۲۵% ایثارگران تا ۳۰% بالاترین نمره  آزمون الزامی می باشد.

‌و.    جذب ایثارگران در سهمیه مشخص شده صرفاً از طریق شرکت در آزمون و رقابت با سایر داوطلبان ایثارگر می باشد.

تذکر ۱: ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد: شامل جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان ۲۵% به بالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند و برادران شهدا می باشند.

تذکر ۲: ایثارگران سهمیه۵ درصد : فرزندان ذکور رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵ % ) و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می باشند.

تذکر۳: داوطلبین با سهمیه ایثارگری باید حتماً از شرایط بومی و رشته تحصیلی مرتبط برخوردار باشند.

نکته مهم : **  تنها معرفی نامه های تایید شده از مراکز ذیل قابل قبول می باشد و سایر مراجع مورد تایید قرار نمی گیرد.

۱-    معاونت نیروی انسانی هریک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود

۲-    معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی

۳-    معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

۴-    بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲٫۵٫      بومی بودن داوطلب باید بومی شهرستان مورد تقاضا باشد. افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند ، داوطلب بومی شهرستان تلقی می گردند :

‌أ.  شهرستان  محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

‌ب.  شهرستان محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

‌ج. همسر و فرزندان کارمندان رسمی ، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) که شهرستان  محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان یکی باشد.

‌د.   داوطلب حداقل مقطع تحصیلی دبیرستان را بصورت متوالی در شهرستـــان  مورد تقاضا طی کرده باشد.

‌ه.    داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه درشهرستان  مورد تقاضا را داشته باشد.

‌و.    تذکر  : مبنای استان  برای تعیین بومی بودن داوطلب، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده توسط وزارت کشور در زمان ثبت نام می باشد.

 1. شرایط حد نصاب نمره علمی:

‌أ. داوطلبین سهمیه آزاد و سهمیه ایثارگری ۵%  باید حداقل ۴۰% بالاترین نمره ی مکتسبه در آزمون را کسب نمایند و درصورت به حد نصاب نرسیدن نمره در آزمون ، از داوطلبین نزدیکترین شهرستان استفاده می شود.

‌ب.  حد نصاب نمره برای ایثارگران سهمیه ۲۵% حداقل ۳۰% بالاترین نمره مکتسبه در آزمون می باشد.

 1. شرایط انتخاب افراد:

۴٫۱٫   انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون اختصاصی و عمومی تعیین شده را کسب نموده اند، به ترتیب بالاترین مجموع نمرات آزمون اختصاصی و عمومی انجام خواهد شد.

۴٫۲٫   داوطلبان پذیرفته شده در رشته کارگر برقکار پس از قبولی در مصاحبه مکلف به گذراندن دوره فن ورز شبکه های هوایی و ایمنی در برق مورد تایید وزارت نیرو از موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق یا سازمان فنی و حرفه ای می باشند.

***دارندگان گواهینامه های فوق از گذراندن دوره معاف می باشند.

***داوطلبان رشته راننده جرثقیل باید دارای گواهینامه معتبر پایه یک و گواهینامه ویژه باشند.

۴٫۳٫   داوطلبان پذیرفته شده در رشته کارگر برقکار و نگهبان تلفنچی باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف: داشتن حداقل ۱۷۰ سانتی متر قد و وزن متناسب با استاندارد

ب: عدم ضعف در بینایی و عدم استفاده از عینک

ج: عدم ضعف در شنوایی

۴٫۴٫    در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط در آگهی، در آزمون شرکت نماید از ادامه اشتغال وی در هر مرحله حتی پس از عقد قرارداد ممانعت به عمل خواهد آمد.

۴٫۵٫    انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد . ضمناً اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تایید مراجع ذیصلاح از طریق سایت به نشانی http:// ghtcr.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۴٫۶٫     مهلت ارائه اصل مدارک لازم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه و مدرک بومی بودن به منظور تطبیق مدارک و تکمیل پرونده برای انجام مصاحبه ، حـداکثر ۵ روز پس از اعلام نتایج اولیه آزمون می باشد.

۴٫۷٫    مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه  محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی بوده ، از انجام مراحل بعدی جذب محروم گردیده و حتـــی در صورت بکارگیری ، لغو و بلا اثر می­گردد و از ادامه اشتغال وی جلوگیری به عمل می آید.

۴٫۸٫    پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای مشاغل مربوطه می باشد .

۴٫۹٫    ملاک محدوده های جغرافیایی، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده می باشد.

۴٫۱۰٫  در صورت نبود متقاضی برای سهمیه ایثارگران، سهمیه مذکور به داوطلبان آزاد در همان شهرستان تخصیص خواهد یافت.

 1. زمان ثبت نام:

۵٫۱٫       داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می بایست از تاریخ ۲ خرداد ماه لغایت ۲۷ خردادماه سال ۱۴۰۰ با مراجعه به سایت http:// ghtcr.ir نسبت به دریافت فرم ثبت نام و ارسال مدارک اسکن شده شامل

۱ –  کارت ملی ۲- صفحه اول شناسنامه ۳- مدرک تحصیلی دیپلم ۴- کارت پایان خدمت ۵- فیش واریزی ۶- اسکن عکس پرسنلی ۷-اسکن مدرک ایثارگری ۸- فایل اکسل تکمیل شده ثبت نام

۵٫۲٫    داوطلبان می بایست نسبت به پرداخت مبلغ(یک میلیون ریال) (بعنوان هزینه شرکت در آزمون) از طریق مراجعه به بانک  و واریز به شماره حساب ۴۰۰۱۰۴۹۸۰۳۰۰۹۵۴۵ و شبای IR640100004001049803009545 نزد بانک مرکزی ایران بنام درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره و تحقیقات پژوهشگاه نیرو اقدام نماید.

۵٫۳٫    لازم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد. (از داوطلبان گرامی درخواست می گردد قبل از اقدام به ثبت نام، دفترچه آزمون را به دقت مطالعه نمایند و درصورت نداشتن شرایط از واریز وجه خودداری نمایند)

 1. مراحل ثبت نام:

۶٫۱٫      از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.

۶٫۲٫     تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.

۶٫۳٫     کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.

۶٫۴٫     برای ارسال عکس، از فایل اسکن شده پرسنلی ۴×۳ (تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمت jpeg  و با حجم حداکثر ۸۰ کیلوبایت استفاده نمایید. عکس­های غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.

 • اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ پیکسل باشد.
 • تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
 • حاشیه­های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
 • حتی­الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارت­های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمی‌باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تبصره ۲: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت‌نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می­گردد.

 1. زمان  دریافت کارت و برگزاری آزمون  :

۷٫۱٫     جهت دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون می بایست در تاریخی که  ( متعاقبا اعلام خواهد شد) با مراجعه به سایت  اینترنتی  http:// ghtcr.ir نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایند.

۷٫۲٫    آزمون در تاریخ  ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۰  و در شهر همدان برگزارمی گردد .

۷٫۳٫    ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است در غیر این صورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.

در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون و یا تعویق زمان برگزاری به علت شرایط بهداشتی و رعایت ملزومات ستاد ملی کرونا، اطلاع رسانی لازم فقط از طریق پایگاه اینترنتی http:// ghtcr.ir بعمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.

(پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون از طریق سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب به نشانی http:// ghtcr.ir و سایت شرکت tsk_services.ir الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد)

*****زمان و محل دقیق برگزاری آزمون در کارت ورود  به جلسه آزمون درج یا از طریق پایگاه اینترنتی  http:// ghtcr.ir اعلام می گردد*****

 1. نحوه اعلام نتیجه:

۸٫۱٫    تعیین حد نصاب علمی: شرط لازم (و نه کافی) انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر مراحل ، کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی بوده و حد نصاب آزمون مطابق با بند سه مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگیرد.

پس از تعیین حد نصاب در آزمون، داوطلبان فاقد حد نصاب، از سایر مراحل حذف می گردد. کسب حد نصاب نمره علمی لازم در آزمون هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند.

۸٫۲٫    اعلام لیست اولیه دو برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از طریق سایت آزمون

۸٫۳٫    اعلام تاریخ و زمان مصاحبه به داوطلبان از طریق سایت آزمون

۸٫۴٫    انجام مصاحبه حضوری

۸٫۵٫    معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر) : پس از برگزاری مصاحبه، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموعه نمره کل نهایی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه ها به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) خواهد بود.

 1. سایر موارد:

۹٫۱٫    قبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل تطبیق مدارک، آمادگی جسمانی انجام مصاحبه، گزینش، مـعاینات پزشکی، گواهی سلامت و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح نیز الزامی می باشد.

۹٫۲٫    پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعالیت شرکت برابر قرارداد را داشته باشند .

۹٫۳٫    در این آزمون ، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک رشته شغلی و یک شهرستان (با در نظر گرفتن شرایط بومی بودن) ثبت نام نماید.

۹٫۴٫    پذیرفته شدگان این آزمون برای همکاری با شرکت تدبیر صنعت کوثر و در قالب قرارداد منعقده در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون کار بوده و هیچگونه تعهد استخدامی در مجموعه شرکت های کارفرما و یا تـمدید قرارداد در سالهای بعد، ایجاد نخواهد کرد.

۹٫۵٫    دارندگان مدارک تحصیلی معادل حق شرکت در آزمون را ندارند. بدیهی است عقد قرارداد با پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی می باشد و هیچ گونه حقی جهت اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر برای پذیرفته شدگان نهائی وجود ندارد.

۹٫۶٫     با توجه به اینکه مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی توسط شرکت و مجری آزمون بررسی خواهد شد لذا در صورتی که مدارک داوطلبان به ویژه مدارک ایثارگری، بومی بودن و سابقه اشتغال غیر رسمی برای محاسبه حداکثر سن، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضا نامه ثبت نام باشد، هیچگونه حق و امتیازی برای متقاضی ایجاد نشده و در هر مرحله از آزمون شامل اعلام نتیجه اولیه، مصاحبه، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب از سایر فرآیند جذب حذف شده و حق هرگونه اعتراض را از خود ســــلب می نماید.

۹٫۷٫    مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده است و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مرحله بـعدی محروم گردیده و در صورت عقد قرارداد، قرارداد لغو و بلا اثر می شود.

۹٫۸٫     عدم ارائه مدارک توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی از محل نیروهای ذخیره اقدام می نماید

جدول شماره ۱:

جدول شغل محل های امتحانی

نام واحد و شهرستانعنوان شغلسهمیه آزادسهمیه ایثارگریمدرک تحصیلی و گرایشجنسیت

پذیرش

تعداد پذیرش
۲۵ درصد۵ درصد
امور یک برق همدان (همدان)کارگر برقکار۱۰۰دیپلم کاردانش گرایش های زیر مجموعه برق و

دیپلم فنی و حرفه ای گرایش های زیرمجموعه برق

، الکترونیک ، الکتروتکنیک

مرد۱
امور دو برق همدان (همدان)کارگر برقکار۰۱۰دیپلم کاردانش گرایش های زیر مجموعه برق و

دیپلم فنی و حرفه ای گرایش های زیرمجموعه برق

، الکترونیک ، الکتروتکنیک

مرد۱
مدیریت توزیع برق ملایرکارگر خدمات عمومی۱۱۰ 

دیپلم در تمامی رشته ها

مرد۲
مدیریت توزیع برق نهاوند

(بخش خزل)

کارگر برقکار۱۰۰دیپلم کاردانش گرایش های زیر مجموعه برق و

دیپلم فنی و حرفه ای گرایش های زیرمجموعه برق

، الکترونیک ، الکتروتکنیک

مرد۱
مدیریت توزیع برق تویسرکانکارگر برقکار۱۰۰دیپلم کاردانش گرایش های زیر مجموعه برق و

دیپلم فنی و حرفه ای گرایش های زیرمجموعه برق

، الکترونیک ، الکتروتکنیک

مرد۱
مدیریت توزیع برق اسدآبادراننده جرثقیل۱۰۰دیپلم در تمامی رشته ها

(داشتن گواهینامه پایه یک و ویژه جرثقیل)

 

مرد۱
مدیریت توزیع برق کبودراهنگ

(بخش شیرین سو)

نگهبان تلفنچی۱۰۰ 

دیپلم در تمامی رشته ها

مرد۱
مدیریت توزیع برق رزنکارگر برقکار۱۰۰دیپلم کاردانش گرایش های زیر مجموعه برق و

دیپلم فنی و حرفه ای گرایش های زیرمجموعه برق

، الکترونیک ، الکتروتکنیک

مرد۱
مدیریت توزیع برق درگزینکارگر برقکار۱۰۱دیپلم کاردانش گرایش های زیر مجموعه برق و

دیپلم فنی و حرفه ای گرایش های زیرمجموعه برق

، الکترونیک ، الکتروتکنیک

مرد۲

***درصورت عدم وجود داوطلبین برای سهمیه ایثارگری ، سهمیه مذکور از محل سهمیه آزاد تأمین می گردد.****

 

***جدول اضافه ظرفیت شغل محل های جدید***

نام واحد و شهرستانعنوان شغلسهمیه آزادسهمیه ایثارگریمدرک تحصیلی و گرایشجنسیت

پذیرش

تعداد پذیرش
۲۵ درصد۵ درصد
حوزه ستادیراننده جرثقیل و لیفتراک۱۰۰دیپلم در تمامی رشته ها

(داشتن گواهینامه پایه یک ویژه جرثقیل )

مرد۱
امور یک برق همدان (همدان)کارگر برقکار۱۰۰دیپلم کاردانش گرایش های زیر مجموعه برق و

دیپلم فنی و حرفه ای گرایش های زیرمجموعه برق

، الکترونیک ، الکتروتکنیک

مرد۱
مدیریت توزیع برق ملایر (زند)کارگر برقکار۰۱۰دیپلم کاردانش گرایش های زیر مجموعه برق و

دیپلم فنی و حرفه ای گرایش های زیرمجموعه برق

، الکترونیک ، الکتروتکنیک

 

مرد۱
مدیریت توزیع برق فامنین

 

کارگر برقکار۱۰۰دیپلم کاردانش گرایش های زیر مجموعه برق و

دیپلم فنی و حرفه ای گرایش های زیرمجموعه برق

، الکترونیک ، الکتروتکنیک

مرد۱
مدیریت توزیع برق بهارکارگر برقکار۱۰۰دیپلم کاردانش گرایش های زیر مجموعه برق و

دیپلم فنی و حرفه ای گرایش های زیرمجموعه برق

، الکترونیک ، الکتروتکنیک

مرد۱

 

جدول شماره ۲

دروس آزمون  

ردیفرشته شغلیدروس عمومیتعداد سوالاتضریب
۱کلیه گرایش هاادبیات فارسی و آئین نگارش۱۵۱
احکام و معارف اسلامی۱۵
هوش و استعداد ریاضی۱۵
مبانی کامپیوتر۱۵
سوالات تخصصی

مشاغل کارگر برقکار

مبانی برق۱۵۲
·        جمع سوالات عمومی: ۶۰ سوال
·        مدت پاسخگویی : ۹۰ دقیقه

·        مدت پاسخگوئی ویژه کارگران برقکار ۱۱۰ دقیقه

·        هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی دارد.

خبر ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ – ضمن پوزش به استحضار می رساند با توجه به تغییر شماره حساب خزانه مجتمع های آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو و نیاز به ایجاد درگاه پرداخت الکترونیکی جدید، لذا پروسه ثبت نام و سایر مراحل آزمون آن شرکت با دو هفته تاخیر نسبت به برنامه قبلی قابل انجام است.

بدیهی است زمان دقیق ثبت نام آزمون صرفاً از  طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد. ضمناً بزودی دفترچه راهنمای آزمون جهت اطلاع بیشتر شما در سایت قرار خواهد گرفت.

تاریخ ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد


خبر ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ -شرکت تدبیر صنعت کوثر(سهامی خاص) به منظور  تامین نیروهای مورد نیاز خود در تعدادی از شهرستانهای استان همدان ( مطابق اطلاعات مندرج دراین دفترچه راهنما) در سال جاری، نسبت به جذب نیروی انسانی(مرد) در مشاغل: کارگربرقکار، راننده جرثقیل، نگهبان، تلفنچی و کارگر خدمات عمومی جمعاً به تعداد ۱۰ نفر صرفا از میان متقاضیان بومی شهرستان، در چارچوب قانون کار و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از بالاترین نمره آزمون کتبی اقدام می نماید.

 1. شرایط عمومی:  

۱٫۱٫    داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۱٫۲٫    اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱٫۳٫    التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱٫۴٫    عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان‌ها، دخانیات و مشروبات الکلی.

۱٫۵٫    نداشتن سابقه محکومیت کیفری و جزائی موثر با ارائه گواهی عدم سوءپیشینه.

۱٫۶٫     داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی وظایف محوله.

۱٫۷٫    دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس این شرایط مندرج در این دفترچه.

۱٫۸٫    عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ، پیمانی و یا کار مشخص با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت نام.

۱٫۹٫    احراز صلاحیت‌های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

 1. شرایط اختصاصی:

۲٫۱٫    شرایط تحصیلی:

‌أ.     . داشتن مدرک تحصیلی مطابق با مقطع، رشته و گرایش اعلام شده در جدول شماره یک.

‌ب.       ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل زمان برگزاری آزمون می باشد.

‌ج.  (ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.) گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده و در موعد مقرر ارائه گردد.

‌د.   در هر یک از رشته های شغلی امتحانی ( مشخص شده در جدول شماره یک) صرفاً فارغ التحصــیلان همان مقطع و رشته عنوان شده می توانند شرکت کنند. و پذیرش در دیگر رشته های غیر مرتبط امکان پذیر نمی باشد و در صورت کتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد.

‌ه.    پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صـورت می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.

۲٫۲٫    شرایط نظام وظیفه: انجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم. مشروط به اینکه علت معافیت پزشکی مانعی در انجام وظایف محوله ایجاد ننماید.

تذکر۱: دارندگان معافیت پزشکی می بایست در صورت قبولی در آزمون نسبت به تکمیل فرم معاینـات پزشکی اقدام نموده و فرم مذکور را پس از تایید پزشک معتمد شرکت در زمان تطبیق مدارک ارائه نماید.

      تذکر۲: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ پایان خدمت، روز برگزاری آزمون  می باشد).

تذکر۳: کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون مورخ آماده و صادر شده و در موعد مقرر ارائه گردد. در صورت عدم ارائه کارت ، گواهی خدمت نظام وظیفه در زمان اعتبار قابل قبول بوده و متقاضی مکلف است پیش از پایان مرحله گزینش نسبت به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی اقدام نماید.

۲٫۳٫   شرایط سنی :

‌أ.  داشتن شرایط سنی حداکثر۲۸ سال تمام برای تمامی داوطلبان.

‌ب.  ملاک محاسبه حداکثر سن تاریخ روز آزمون می باشد. داوطلبین توجه داشته باشند که بجز مـوارد عنوان شده ذیل ، سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر تجاوز نماید.

 موارد زیر(ج و د) با ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود.

‌ج.    سابقه کار حداکثر۵ سال(۶۰ ماه) مشروط به ارائه تائیدیه سازمان مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان های بیمه معتبر ممهور به مهر بیمه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.

‌د.      مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه(تا۲۴ ماه) به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.

‌ه.در هر صورت حداکثر سن از۳۵ سال تجاوز نخواهد کرد .

‌و.شرایط سنی ایثارگران تابع موارد عنوان شده در شرایط ایثارگران می باشد.

۲٫۴٫     شرایط ایثارگران :

‌أ.  جانبازان، آزادگان و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثــر سن معاف می­باشند.

‌ب.      فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان ۲۵% به بالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند از شرط حداکثــر سن معاف می باشند.

‌ج.   افراد خانواده معظم شهدا ( شامل پدر و برادر) تا میزان ۵ سال به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.

‌د.   رزمندگان کمتر از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.

‌ه.    رعایت شرط کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه ۲۵% ایثارگران تا ۳۰% بالاترین نمره  آزمون الزامی می باشد.

‌و.    جذب ایثارگران در سهمیه مشخص شده صرفاً از طریق شرکت در آزمون و رقابت با سایر داوطلبان ایثارگر می باشد.

تذکر ۱: ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد: شامل جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان ۲۵% به بالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند و برادران شهدا می باشند.

تذکر ۲: ایثارگران سهمیه۵ درصد : فرزندان ذکور رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵ % ) و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می باشند.

تذکر۳: داوطلبین با سهمیه ایثارگری باید حتماً از شرایط بومی و رشته تحصیلی مرتبط برخوردار باشند.

نکته مهم : **  تنها معرفی نامه های تایید شده از مراکز ذیل قابل قبول می باشد و سایر مراجع مورد تایید قرار نمی گیرد.

۱-    معاونت نیروی انسانی هریک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود

۲-    معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی

۳-    معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

۴-    بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲٫۵٫      بومی بودن داوطلب باید بومی شهرستان مورد تقاضا باشد. افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند ، داوطلب بومی شهرستان تلقی می گردند :

‌أ.  شهرستان  محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

‌ب.  شهرستان محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

‌ج. همسر و فرزندان کارمندان رسمی ، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) که شهرستان  محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان یکی باشد.

‌د.   داوطلب حداقل مقطع تحصیلی دبیرستان را بصورت متوالی در شهرستـــان  مورد تقاضا طی کرده باشد.

‌ه.    داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه درشهرستان  مورد تقاضا را داشته باشد.

‌و.    تذکر  : مبنای استان  برای تعیین بومی بودن داوطلب، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده توسط وزارت کشور در زمان ثبت نام می باشد.

 1. شرایط حد نصاب نمره علمی:

‌أ.      داوطلبین سهمیه آزاد و سهمیه ایثارگری ۵%  باید حداقل ۴۰% بالاترین نمره ی مکتسبه در آزمون را کسب نمایند و درصورت به حد نصاب نرسیدن نمره در آزمون ، از داوطلبین نزدیکترین شهرستان استفاده می شود.

‌ب.                     حد نصاب نمره برای ایثارگران سهمیه ۲۵% حداقل ۳۰% بالاترین نمره مکتسبه در آزمون می باشد.

 1. شرایط انتخاب افراد:

۴٫۱٫   انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون اختصاصی و عمومی تعیین شده را کسب نموده اند، به ترتیب بالاترین مجموع نمرات آزمون اختصاصی و عمومی انجام خواهد شد.

۴٫۲٫   داوطلبان پذیرفته شده در رشته کارگر برقکار پس از قبولی در مصاحبه مکلف به گذراندن دوره فن ورز شبکه های هوایی و ایمنی در برق مورد تایید وزارت نیرو از موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق یا سازمان فنی و حرفه ای می باشند.

***دارندگان گواهینامه های فوق از گذراندن دوره معاف می باشند.

***داوطلبان رشته راننده جرثقیل باید دارای گواهینامه معتبر پایه یک و گواهینامه ویژه باشند.

۴٫۳٫   داوطلبان پذیرفته شده در رشته کارگر برقکار و نگهبان تلفنچی باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف: داشتن حداقل ۱۷۰ سانتی متر قد و وزن متناسب با استاندارد

ب: عدم ضعف در بینایی و عدم استفاده از عینک

ج: عدم ضعف در شنوایی

۴٫۴٫    در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط در آگهی، در آزمون شرکت نماید از ادامه اشتغال وی در هر مرحله حتی پس از عقد قرارداد ممانعت به عمل خواهد آمد.

۴٫۵٫    انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد . ضمناً اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تایید مراجع ذیصلاح از طریق سایت به نشانی http:// ghtcr.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۴٫۶٫     مهلت ارائه اصل مدارک لازم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه و مدرک بومی بودن به منظور تطبیق مدارک و تکمیل پرونده برای انجام مصاحبه ، حـداکثر ۵ روز پس از اعلام نتایج اولیه آزمون می باشد.

۴٫۷٫    مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه  محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی بوده ، از انجام مراحل بعدی جذب محروم گردیده و حتـــی در صورت بکارگیری ، لغو و بلا اثر می­گردد و از ادامه اشتغال وی جلوگیری به عمل می آید.

۴٫۸٫    پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای مشاغل مربوطه می باشد .

۴٫۹٫    ملاک محدوده های جغرافیایی، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده می باشد.

۴٫۱۰٫          در صورت نبود متقاضی برای سهمیه ایثارگران، سهمیه مذکور به داوطلبان آزاد در همان شهرستان تخصیص خواهد یافت.

 1. زمان ثبت نام:

۵٫۱٫       داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می بایست طبق تاریخ ثبت نام( متعاقبا اعلام خواهد شد). با مراجعه به سایت http:// ghtcr.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۵٫۲٫    داوطلبان می بایست نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (بعنوان هزینه شرکت در آزمون) از طریق درگاه موجود در سایت اقدام نمایند (با داشتن کارت بانکی عضو شتاب و الزامات آن مانند داشتن رمز دوم و کد cvv2 )

۵٫۳٫    لازم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد. (از داوطلبان گرامی درخواست می گردد قبل از اقدام به ثبت نام، دفترچه آزمون را به دقت مطالعه نمایند و درصورت نداشتن شرایط از واریز وجه خودداری نمیایند)

۵٫۴٫    ثبت نام در روز های اولیه و قبل از روزهای پایان مهلت مقرر، سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت و بـهتر اسـت ثبت نام به روزهای آخر موکول نشود.

 1. مراحل ثبت نام:

۶٫۱٫      از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.

۶٫۲٫     هنگام درج اطلاعات، کلید Caps Lock صفحه کلید خاموش باشد.

۶٫۳٫     از زدن کلید Enter هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر از کلید فاصله (Space) استفاده نمایید.

۶٫۴٫     تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.

۶٫۵٫     کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.

۶٫۶٫    پس از انجام کامل ثبت نام و دریافت کد رهگیری ضروری است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمایند.

۶٫۷٫     برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده پرسنلی ۴×۳ (تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمت jpeg  و با حجم حداکثر ۸۰ کیلوبایت استفاده نمایید. عکس­های غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.

 • اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ پیکسل باشد.
 • تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
 • حاشیه­های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
 • حتی­الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارت­های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمی‌باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تبصره ۲: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت‌نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می­گردد.

 1. زمان  دریافت کارت و برگزاری آزمون  :

۷٫۱٫     جهت دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون می بایست در تاریخی که  ( متعاقبا اعلام خواهد شد) با مراجعه به سایت  اینترنتی  http:// ghtcr.ir نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایند.

۷٫۲٫    تاریخ برگزاری آزمون ( متعاقبا اعلام خواهد شدو در شهر همدان برگزار می­گردد.

۷٫۳٫    ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است در غیر این صورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.

در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون و یا تعویق زمان برگزاری به علت شرایط بهداشتی و رعایت ملزومات ستاد ملی کرونا، اطلاع رسانی لازم فقط از طریق پایگاه اینترنتی http:// ghtcr.ir بعمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.

(پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون از طریق سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب به نشانی http:// ghtcr.ir و سایت شرکت tsk_services.ir الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد)

*****زمان و محل دقیق برگزاری آزمون در کارت شرکت در آزمون درج می گردد*****

 1. نحوه اعلام نتیجه:

۸٫۱٫    تعیین حد نصاب علمی: شرط لازم (و نه کافی) انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر مراحل ، کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی بوده و حد نصاب آزمون مطابق با بند سه مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگیرد.

پس از تعیین حد نصاب در آزمون، داوطلبان فاقد حد نصاب، از سایر مراحل حذف می گردد. کسب حد نصاب نمره علمی لازم در آزمون هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند.

۸٫۲٫    اعلام لیست اولیه دو برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از طریق سایت آزمون

۸٫۳٫    اعلام تاریخ و زمان مصاحبه به داوطلبان از طریق سایت آزمون

۸٫۴٫    انجام مصاحبه حضوری

۸٫۵٫    معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر) : پس از برگزاری مصاحبه، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموعه نمره کل نهایی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه ها به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) خواهد بود.

 1. سایر موارد:

۹٫۱٫    قبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل تطبیق مدارک، آمادگی جسمانی انجام مصاحبه، گزینش، مـعاینات پزشکی، گواهی سلامت و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح نیز الزامی می باشد.

۹٫۲٫    پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعالیت شرکت برابر قرارداد را داشته باشند .

۹٫۳٫    در این آزمون ، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک رشته شغلی و یک شهرستان (با در نظر گرفتن شرایط بومی بودن) ثبت نام نماید.

۹٫۴٫    پذیرفته شدگان این آزمون برای همکاری با شرکت تدبیر صنعت کوثر و در قالب قرارداد منعقده در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون کار بوده و هیچگونه تعهد استخدامی در مجموعه شرکت های کارفرما و یا تـمدید قرارداد در سالهای بعد، ایجاد نخواهد کرد.

۹٫۵٫    دارندگان مدارک تحصیلی معادل حق شرکت در آزمون را ندارند. بدیهی است عقد قرارداد با پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی می باشد و هیچ گونه حقی جهت اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر برای پذیرفته شدگان نهائی وجود ندارد.

۹٫۶٫     با توجه به اینکه مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی توسط شرکت و مجری آزمون بررسی خواهد شد لذا در صورتی که مدارک داوطلبان به ویژه مدارک ایثارگری، بومی بودن و سابقه اشتغال غیر رسمی برای محاسبه حداکثر سن، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضا نامه ثبت نام باشد، هیچگونه حق و امتیازی برای متقاضی ایجاد نشده و در هر مرحله از آزمون شامل اعلام نتیجه اولیه، مصاحبه، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب از سایر فرآیند جذب حذف شده و حق هرگونه اعتراض را از خود ســــلب می نماید.

۹٫۷٫    مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده است و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مرحله بـعدی محروم گردیده و در صورت عقد قرارداد، قرارداد لغو و بلا اثر می شود.

۹٫۸٫     عدم ارائه مدارک توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی از محل نیروهای ذخیره اقدام می نماید

 

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.