خانه » استخدام در استان آذربایجان شرقی » استخدام شبکه بهداشت و درمان هشترود

استخدام شبکه بهداشت و درمان هشترود

متن آگهی:

خبر ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ – شبکه بهداشت و درمان شهرستان هشترود به استناد بند ۲ و۷ ماده ۶ دستورالعمل نسخه ۲۱ برنامه بیمه روستایی جهت اشتغال در مرکز مشروحه جدول ذیل از محل برنامه پزشک خانواده روستایی داوطلب می پذیرد.
مهلت ثبت نام تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰ می باشد.

ردیفنام مرکزتعدادعنوان شغلیمدک تحصیلی
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آتش بیگیک نفرکارشناس ماماییکارشناس مامایی
۲مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نظرکهریزییک نفرکارشناس ماماییکارشناس مامایی
۳مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نظرکهریزییک نفرکارشناس آزمایشگاهکارشناس علوم آزمایشگاهی

شرایط عمومی

۱ – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
۲ – داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۳ – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴ – داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
( معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام شورای پزشکی دانشگاه و تأیید حوزۀ معاونت بهداشت با وظایف محوله  منافات نداشته باشد.)
۵ – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
۶ – عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر
۷ – داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار (به تائید پزشک معتمد شهرستان)
۸ –  نداشتن سابقه اخراج از  واحد های دانشگاه علوم پزشکی
۹ – داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاه های دولتی باشند.
۱۰ –  نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
۱۱ – دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال سن
تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه می گردد.
الف) ایثارگران و خانواده آنها با توجه به آیین نامه و قوانین موجود
ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت  پزشکان و پیراپزشکان انجام داده‌اند به میزان انجام خدمت فوق
ج) مدت انجام خدمت دوره ضرورت آقایان

شرایط اختصاصی 

۱ – دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  (به مدارک پایین تر و  سایر رشته های  تحصیلی ترتیب اثر داده نخواهد شد )
۲ – شرکت داوطلبانی  که در حال گذراندن طرح نیروی انسانی می باشند در آزمون ممنوع است.
۳-  داوطلبان دارای شرایط اختصاصی ذیل نسبت به سایر شرکت کنندگان امتیاز ویژه خواهند داشت :
الف–سابقه سکونت اخیر در شهرستان به گواهی مرکز سلامت مربوطه (بازای هر سال ۲ امتیاز)۲۰  امتیاز
ب – گذراندن طرح نیروی انسانی یا سابقه خدمت در حوزه بهداشت (برای هر سال ۲ امتیاز)       ۴ امتیاز
ج – داشتن تشویق از واحدهای دانشگاهی بعلت کار شاخص بهداشتی درمانی                          ۱ امتیاز

نحوه سنجش میزان آمادگی

به منظور سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی آزمونهایی به شرح ذیل از داوطلبان به عمل خواهد آمد.
الف  – برگزاری سنجش کتبی توانمندی داوطلبان ( این سنجش  ۵۰ نمره خواهد داشت  )
( منابع آزمون رشته مامایی : کتاب میانسال ، بوکلت مادران ، کتاب شیر مادر ، کتاب سلامت باروری ) (منابع آزمون رشته تحصیلی علوم آزمایشگاهی با سرفصلهای تعیین شده در دوره آموزشی کارشناس آزمایشگاه با اولویت بهداشتی میباشد که شامل : انگل شناسی پزشکی – قارچ شناسی پزشکی – میکروب شناسی پزشکی – ویروس شناسی پزشکی –  خون شناسی پزشکی – بیو شیمی بالینی – ایمنی شناسی وسرولوژی)
تبصره : در صورتی که تعداد داوطلبین هر رشته  از تعداد نیروی انسانی مورد نیاز کم باشد نیاز به آزمون کتبی نبوده و متقاضیان وارد مرحله بررسی مهارتهای عملی  خواهند شد .
ب – ورقه داوطلبان پس از خاتمه جلسه ارزیابی جمع آوری و توسط کمیته پذیرش شهرستان اصلاح و تعیین نمره خواهد شد .
ج – نمرات کتبی ماخذوه داوطلبان با نمرات شرایط اختصاصی آنان جمع و نتیجه آن به داوطلبان اعلام خواهد شد .
د – پس از اعمال  اعلام نتیجه به داوطلبان  و رسیدگی به شکایات احتمالی ،  سه  برابر نفرات مورد نیاز به ترتیب نمره فضلی جهت بررسی مهارت های عملی داوطلبان در رابطه باوظایف تخصصی،  به کمیته پذیرش نیروی انسانی از محل برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی استان  معرفی خواهند شد .
ه – بررسی مهارتهای عملی توسط کمیته پذیرش استان  در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی انجام خواهد گرفت . این آزمون ۲۵ نمره دارد .
و-  نتایج نمرات بررسی مهارتهای عملی،  نمرات کتبی و شرایط اختصاصی جمع گردیده و نمرات فضلی داوطلبان به ترتیب اولویت مشخص و صورتجلسه مربوطه برای طی سایر مراحل قانونی( معرفی برگزیدگان به معاونت توسعه ،  گزینش و … ) تحویل کارگزین شهرستان خواهد شد.
ز – ایثارگران و خانواده آنها با توجه به آیین نامه و قوانین موجود در اولویت پذیرش خواهند بود .
ح – در صورتی که در هریک از مراحل پذیرش خلاف اظهارات داوطلب ثابت گردد قبولی داوطلب حتی پس از صدور حکم قرارداد سالانه باطل خواهد شد.

مدارک مورد نیاز

– تقاضای کتبی و درخواست ثبت نام
– رضایت نامه سر پرست مبنی بر موافقت برای خدمت مطابق دستورعمل های وزارت بهداشت ( برای واجدین شرایط مؤنث)
– اصل و تصویر مدرک تحصیلی
– اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
–  اصل و تصویر کارت ملی
– ۲ قطعه عکس ۴*۳ که مشخصات داوطلب در پشت آن نوشته شده باشد.
– تائیدیه سکونت داوطلب درمحل از طرف مرکز سلامت (ارائه این مدرک اختیاری است)
– گواهی پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
– تائیدیه سلامت جسمی و روانی توسط پزشک مرکز بهداشتی و درمانی( بعد از قبولی )
– گواهی عدم سوء پیشینه ( بعد از قبولی )
– گواهی عدم اعتیاد ( بعد از قبولی )
– گواهی ایثارگری ( اختیاری )
– شبکه بهداشت و درمان شهرستان پس از بررسی مدارک متقاضیان و تایید صحت آن  برای داوطلبان  کارت شرکت در جلسه آزمون صادر خواهد نمود  .

نحوه ارسال مدارک

مدارک کامل در پاکت a4 قرار داده و تا مورخه ۱۴۰۰/۸/۳۰ به مسئول واحد گسترش تحویل داده و رسید خواهد شد
زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون: از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۰۱ لغایت آخر وقت اداری روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۹/۰۲ به آدرس: خیابان امام خمینی (ره)، جنب هلال احمر، شبکه بهداشت و درمان شهرستان هشترود، واحد حراست  می باشد.
– زمان برگزاری آزمون : ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه مورخه ۱۴۰۰/۹/۳
– محل برگزاری آزمون: سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان هشترود به آدرس هشترود خیابان امام خمینی جنب هلال احمر هشترود

منابع آزمون

منابع آزمون رشته مامایی : کتاب میانسال ، کلیه بوکلتهای مادران ، کتاب شیر مادر ، کتاب سلامت باروری )
( منابع آزمون رشته علوم آزمایشگاهی : شامل کلیه دروس علمی وعملی مرتبط با رشته تحصیلی علوم آزمایشگاهیبا سرفصلهای تعیین شده در دوره آموزشی کارشناس آزمایشگاه با اولویت بهداشتیمیباشد که شامل : انگل شناسی پزشکی – قارچ شناسی پزشکی – میکروب شناسی پزشکی – ویروس شناسی پزشکی –  خون شناسی پزشکی – بیو شیمی بالینی – ایمنی شناسی وسرولوژی)

جهت دانلود فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.