خانه » استخدام در استان سیستان و بلوچستان » استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل(تمدید مهلت ثبت نام)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل(تمدید مهلت ثبت نام)

متن آگهی:

خبر ۱۹ فروردین ۹۷: تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل 

 تاریخ ثبت نام جهت دعوت همکاری خدمتگذار واحد تنفسی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) تمدید شد . متقاضیان میتوانند از شنبه مورخ ۲۵ فروردین لغایت دوشنبه ۲۷ فروردین جهت ثبت نام به سایت دانشگاه مراجعه نمایند


خبر ۱۷ اسفند ماه ۹۶ – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خودبه تعداد  24 نفر را از بین متقاضیان بومی شهرستان زابل صرفاً تحت عنوان خدمتگزاراز طریق برگزاری آزمون و گزینش جهت خدمت  در واحد بیماریهای تنفسی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع )زابل به صورت شرکتی بکارگیری  نماید.

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغراقیای خدمت

جنسیت

تعداد مورد نیاز

شرایط احراز

زن

مرد

۱

خدمتگزار

واحد بیماریهای تنفسی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) شهرستان زابل

۹

۱۵

۲۴

صرفا”داشتن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه

 

۱- شرایط عمومی جذب:

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/۱ – داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت

۴/۱ – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

۶/۱ – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شود.

۷/۱- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی.

۸/۱- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

۹/۱- الزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲- شرایط اختصاصی جذب :

۱/۲- داشتن حداقل۱۸ سال  تمام (متولدین ۱۶/۱۲/۱۳۷۸و قبل از آن) و حداکثر  26 سال (   16/ 12/1370)  سن تمام تا تاریخ آگهی

 تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه­های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف  – افراد خانواده معظم شهداء، مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند (شامل همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا میزان ۵ سال .

ب– آزادگـان ، جــانبــازان ، فــرزندان شاهد، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگانی که حداقل یکسال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ج – مدت خدمت سربازی.

۳- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :

۱/۳- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ۲۵/۱۲/۱۳۹۶ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس  www.zbmu.ac.ir  اقدام نمایند.

۲/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

الف ) تکمیل برگ درخواست شغل ( با دقت تکمیل گردد)

ب ) رسیــد بانکــی مبـنی بــر پـــرداخـــت مبلغ  000/300 ریال به حساب شماره  2178532623004  نزد بانک ملی به نام درآمد درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل به عنوان حق شرکت در آزمون (ایثارگران پنجاه درصد(۵۰%) مبلغ مذکوررا می­پردازند وفرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند)

ج) یک  قطعه عکس ۴×۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

۳/۳-به ثبت نـام ناقـص و یا ارسـال مدارک ناقـص ترتیب اثر داده نخواهـد شد و وجوه پرداخـتی به هیـچ وجـه مسـترد نمی شود.

۴- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول آزمون:

داوطلبان قبول شده در مرحله اول آزمون موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.

۱/۴- تکمیل فرم درخواست شغل

۲/۴- تصویر مدرک تحصیلی

۳/۴- تصویر تمام صفحات شناسنامه

۴/۴- تصویر کارت ملی

۵/۴- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم ویژه آقایان

۶/۴- سه قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ، پشت نویسی شده (یک قطعه عکس بر روی فرم درخواست شغل الصاق گردد)

۷/۴- اصل مدارک دال بربومی بودن، ایثارگری حسب مورد از مراجع ذیربط

۵- زمان و محل توزیع کارت

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان و همچنین زمان و محل برگزاری امتحان  از طریق سایت دانشگاه  به اطلاع داوطلبان خواهد رسید  .

۶-مواد امتحان مقطع دیپلم

 1- زبان و ادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی ( عمومی ) ۳- ریاضی و آمار مقدماتی  4- فناوری اطلاعات  5- معارف اسلامی  6- اطلاعات سیاسی و اجتماعی  و مبانی قانون  در مجموع  به تعداد ۹۰سئوال بصورت چهار گزینه ای  با اعمال ضریب ۱ (یک) طراحی می گردد.(ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.)

۷- تذکرات آزمون

۱/۷- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه ، سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می­یابد. از ۳۰ درصد فوق الذکر، بیست و پنج (۲۵) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج (۲۵) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکــسال اسارت و خواهـــر و برادر شهید  معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و پنج (۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (۲۵) درصد و آزادگان زیر یک (۱) سال اسارت اختصاص می یابد.

۲/۷- انتـخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵درصد به ترتیب نمره  فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه­ استخدامی ایثارگران به  داوطلبان بومی شهرستان زابل درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتیکه ظرفیت مورد نیازازبین داوطلبان استخدام بومی شهرستان زابل تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت بومی منطـقه سیسـتان(شهرسـتانهای هیرمند –زهـک –هامون –نیمروز ) بترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای پنج گانه زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی شهرستان تلقی میگردند .

۱شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .

۲- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح  (اعم از شاغل و یا بازنشسته)  که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد .

۳-داوطلب حداقل چهار (۴)سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب درشهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

۴داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد

۵پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند .

تذکر ۱: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد .

تذکر۲: در خصوص محل پرداخت حق بیمه کارگاهی که حق پدر، مادر، همسر و یا خود داوطلب از آن پرداخت شده است ملاک عمل می باشد شعبه تامین اجتماعی که حق بیمه در آن پرداخت گردیده ملاک بومی بودن داوطلب نمی باشد.

تذکر۳:منظورازپرداخت حق بیمه ،صرفا پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی(درقبال اشتغال)می باشد.

۳/۷- مدارک تحصیلی بالاتر یا  پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل ، برای شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمی باشد.درصورتی که متقاضی بعنوان پذیرفته شده اعلام شود  وپس از استعــلامهای  لازم مشـخص گردد دارای مـدرک تحصـیلی بالاتراز مقطع قیـد شده در شــرایط آگهی مربوطه می باشد در هر مرحله از بکارگیری از ادامه روند استخدامی حذف میشود

۴/۷-دانشجویان حائز شرکت در این آزمون نمی باشند

تبصره:دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده وکاربرگ مربوطه را در هنگام  بررسی مدارک به دانشگاه برای بکارگیری تحویل دهند ،از ممنوعیت این بند معاف میباشد .

۵/۷- مسئولیت ناشی از عدم رعایت  دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهدشد، حتی در صورت اشتغال ، قرارداد مزبور لغو وبلااثر میگردد.

۶/۷-از پذیرفته شدگان نهایی ، تعهد محضری جهت اشتغال در عنوان و محل مورد تقاضای مورد نظر به مدت طول خدمت  اخذ می­گردد ،در صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت ،قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می­شود.

۶/۷- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام  قابل پذیرش نخواهد بود.

۸/۷-نظر به اینکه اصل مدارک داوطلبان پس ازبرگزاری آزمون بررسی می گرددصدور کارت و شرکت در آزمون به منزله تائیدمدارک ارسال شده نمی باشد و پس از اعلام نتایج اولیه آزمون درچارچوب ضوابط و مقررات و شرایط مندرج درآگهی منتشره اصل مدارک و شرایط احراز افراد مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

۹/۷- پذیرفته شدگان موظفند در مدت زمان اعلام شده از طرف دانشگاه جهت طی مراحل جذب مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه در مدت مقرریا انصراف آنان دانشگاه مجازاست نسبت به پذیرش از بین افراد ذخیره اقدام نماید.

۱۰/۷-افراد پذیرفته شده جهت عقدقرارداد به شرکت برنده مناقصه با دانشگاه معرفی میگردند.

۱۱/۷-هرگونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

 

دانلود فایل آگهی شرایط آزمون 

جهت ثبت نام کلیک کنید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.