خانه » استخدام در استان سیستان و بلوچستان » استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل(آخرین مهلت ثبت نام)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل(آخرین مهلت ثبت نام)

متن آگهی:

خبر ۲۲ شهریور ۹۶ – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش،  تعداد ۳۳ نفر را صرفاً از بین نیروهای بومی هرشهرستان  تحت عنوان خدمتگزار، نگهبان ، سرایدار نگهبان(بومی محل مورد تقاضا) از طریق برگزاری آزمون و گزینش جهت خدمت در واحدهای مربوطه به صورت شرکتی جذب نماید.

*  توضیح: روستاهای قمر محل جغرافیایی شغل سرایدار نگهبان بشرح ذیل می باشد.

ورمال: کندو – علی اکبری – ده گرگ – سعید خان

سکوهه: قلعه سام – فقیر – تاج محمد

محمدآباد:  صرفاً بومی شهر هامون

سفیدآبه: سفیدآبه کهنه – مجچ – ناصرآباد – نورآباد – کلاته حاجی – حسن آباد

خواجه احمد: غلام حیدر – غفور – اله دو – حیدر – جی سرخ

شرایط عمومی جذب:

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/۱ – داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی از خدمت

۴/۱ – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

۶/۱ – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شود.

۷/۱- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی.

۸/۱- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

۹/۱- الزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرایط اختصاصی جذب :

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰ سال  تمام (متولدین ۱۳۷۶/۰۶/۲۱ و قبل از آن) و حداکثر ۳۰سال (تا ۱۳۶۶/۰۶/۲۱)  سن تمام برای دارندگان  مدرک دیپلم تا تاریخ آگهی

تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه­ های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف  – افراد خانواده معظم شهداء، مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند (شامل همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا میزان ۵ سال .

ب– آزادگـان ، جــانبــازان ، فــرزندان شاهد، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگانی که حداقل یکسال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ج – مدت خدمت سربازی.

۳-شرایط اختصاصی جذب نیروی نگهبان، سرایدار نگهبان

۱/۳- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم

۲/۳- داشتن حداقل قد ۱۷۰ سانتی متر

۳/۳- قبولی در آزمون آمادگی سلامت جسمانی و احراز عدم هرگونه معلولیت جسمی و روانی توسط پزشک عمومی

۴/۳- متأهل بودن

۵/۳- سپردن تعهد محضری مبنی بر خدمت درعنوان نگهبان ،سرایدارنگهبان در محل مورد تقاضا به مدت ۱۰ سال

۶/۳- محل سکونت فعلی متقاضی با شهرستان مورد تقاضا در رشته  شغلی نگهبان و برای رشته شغلی سرایدار نگهبان با محل مورد تقاضا یکی باشد و همچنین سابقه سکونت  ۱۰ سال به بالا در موارد فوق الذکر تا تاریخ آگهی داشته باشد.

۷/۳- اخذ تائیدیه سکونت از شورای محل ومرکز بهداشتی درمانی منطقه محل سکونت

۸/۳-موفقیت در سیر مراحل جذب و دریافت تأییدیه گزینش

۴- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :

۱/۴- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس  www.zbmu.ac.ir  اقدام نمایند.

۲/۴- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

الف ) تکمیل برگ درخواست شغل ( با دقت وخط خوانا تکمیل گردد)

ب ) رسیــد بانکــی مبـنی بــر پـــرداخـــت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره  ۲۱۷۸۵۳۲۶۲۳۰۰۴  نزد بانک ملی به نام درآمد درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل به عنوان حق شرکت در آزمون (ایثارگران پنجاه درصد(۵۰%) مبلغ مذکوررا می­پردازند وفرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند)

ج) یک  قطعه عکس ۴×۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

۳/۴-به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

۵- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان:

داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.

۱/۵- تکمیل فرم درخواست شغل

۲/۵- تصویر مدرک تحصیلی

۳/۵- تصویر تمام صفحات شناسنامه

۴/۵- تصویر کارت ملی

۵/۵- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم ویژه آقایان

۶/۵- سه قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ، پشت نویسی شده (یک قطعه عکس بر روی فرم درخواست شغل الصاق گردد)

۷/۵- اصل مدارک دال بربومی بودن، ایثارگری حسب مورد از مراجع ذیربط

۸/۵-  اصل مدرک دال بر فرزند کارمند شاغل،بازنشسته و یا متوفی دانشگاه علوم پزشکی زابل

۹/۵-  اخذ تائیدیه مندرج در بند ۷/۳ شرایط اختصاصی جذب نیروی نگهبان و سرایدار نگهبان جهت متقاضیان

۶- زمان و محل توزیع کارت

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان و همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  مورخ  ۹۶/۰۶/۲۹ و ۹۶/۰۶/۳۰ از طریق سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید  .

۷-مواد امتحان مقطع دیپلم

۱- زبان و ادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی ( عمومی ) ۳- ریاضی و آمار مقدماتی  ۴- فناوری اطلاعات  ۵- معارف اسلامی  ۶- اطلاعات سیاسی و اجتماعی  و مبانی قانون  در مجموع  به تعداد ۹۰سئوال بصورت چهار گزینه ای  با اعمال ضریب ۱ (یک) طراحی می گردد.(ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.)

۸- تذکرات آزمون

۱/۸-از کل مجوز بیست و پنج (۲۵)در صد به فرزندان پرسنل اعم از شاغل ، بازنشسته و یا متوفی دانشگاه علوم پزشکی  به شرط دارا بودن شرائط احراز آگهی استخدام و بومی بودن در محل مورد تقاضا اختصاص می گیرد.

تبصره:انتخاب فرزند پرسنل در حد ۲۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین فرزندان پرسنل مذکور که در زمان مقرر بر اساس آگهی فوق ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.

۲/۸- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه ، سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می­یابد. از ۳۰ درصد فوق الذکر، بیست و پنج (۲۵) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج (۲۵) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکــسال اسارت و خواهـــر و برادر شهید  معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و پنج (۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (۲۵) درصد و آزادگان زیر یک (۱) سال اسارت اختصاص می یابد.

۳/۸- انتـخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵درصد به ترتیب نمره  فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه­های استخدامی فرزندان پرسنل دانشگاه) مندرج در بند یک) و ایثارگران )مندرج در بند دو)  به  داوطلبان بومی شهرستان  درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتیکه ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته­های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین داوطلبان استخدام بومی شهرستان مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت بومی منطقه سیستان  و سپس داوطلبان بومی استان همان رشته شغلی بترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا روستا می باشد سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های قانونی فوق الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی روستاهای قمر آن روستا وسپس به  شهرستان ذیربط و پس از آن  بومی  منطقه سیستان و بعد از آن به  بومی استان  اختصاص می یابد.

شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای دهگانه زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی شهرستان یا استان  تلقی میگردند .

۱ – شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .

۲ – استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .

۳- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح  (اعم از شاغل و یا بازنشسته)  که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد .

۴- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته)که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد .

۵-داوطلب حداقل چهار (۴)سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب درشهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

۶ – داوطلب حداقل چهار (۴) سال  از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

۷ – داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد

۸- داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد .

۹ – پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند .

۱۰ – پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار(۴)سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند .

تذکر ۱: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد .

تذکر۲: در خصوص محل پرداخت حق بیمه کارگاهی که حق پدر، مادر، همسر و یا خود داوطلب از آن پرداخت شده است ملاک عمل می باشد شعبه تامین اجتماعی که حق بیمه در آن پرداخت گردیده ملاک بومی بودن داوطلب نمی باشد.

تذکر۳:منظورازپرداخت حق بیمه ،صرفا پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی(درقبال اشتغال)می باشد.

تبصره ۲: در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی شهرستان مورد تقاضا  تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی منطقه سیستان و سپس متقاضیان بومی استان همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

۴/۸ – داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.

۵/۸- مدارک تحصیلی بالاتر یا  پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل ، برای شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمی باشد.

۶/۸- مسئولیت ناشی از عدم رعایت  دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهدشد، حتی در صورت صدور اشتغال ، قرارداد مزبور لغو وبلااثر میگردد.

۷/۸-از پذیرفته شدگان نهایی ، تعهد محضری جهت اشتغال به مدت ۱۰ سال در محل مورد تقاضای خدمت اخذ می­گردد در صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می­شود.

۸/۸- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام  قابل پذیرش نخواهد بود.

۹/۸-نظر به اینکه اصل مدارک داوطلبان پس ازبرگزاری آزمون بررسی می گرددصدور کارت و شرکت در آزمون به منزله تائیدمدارک ارسال شده نمی باشد و پس از اعلام نتایج اولیه آزمون درچارچوب ضوابط و مقررات و شرایط مندرج درآگهی منتشره اصل مدارک و شرایط احراز افراد مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

– پذیرفته شدگان موظفند در مدت زمان اعلام شده از طرف دانشگاه جهت طی مراحل جذب مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه در مدت مقرریا انصراف آنان دانشگاه مجازاست نسبت به پذیرش از بین افراد ذخیره اقدام نماید.

۱۰/۸-افراد پذیرفته شده جهت عقدقرارداد به شرکت برنده مناقصه با دانشگاه معرفی میگردند.

۱۱/۸-هرگونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه با آدرس www.zbmu.ac.ir خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

 

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات علوم پزشکی ایران

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.