خانه » استخدام در استان سیستان و بلوچستان » استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل

متن آگهی:

خبر ۳ مرداد ماه ۹۷ – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود در خانه‌های بهداشت تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل اجرایی و پذیرش دانش‌آموز و استخدام بهورز مصوب هیئت امناء در نظر دارد تعداد ۶۸ نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی، مصاحبه و گزینش برای رشته شغلی بهورزی به‌صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط ذیل بکارگیری نماید.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جدول نیاز های شغلی
ردیفعنوان رشته شغلینام شهرستاننام خانه بهداشتشرایط احراز تحصیلیتعداد موردنیازجنسیت
زنمرد
۱بهورززهکواصلاندارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه۱۱
۲بهورززهکخواجه احمد۱۱
۳بهورززهکشیب گوره۱۱
۴بهورززهکخالقداد نو۱۱
۵بهورززهکچوتو شرقی۱۱ –
۶بهورززهکاشترک۱۱
۷بهورززهککود۱۱
۸بهورززهکنادر۱۱
۹بهورززهکحاجی جلایی۱۱
۱۰بهورززهکده درویش۲۱۱
۱۱بهورززهکحسنخون۱۱
۱۲بهورززهککفتارگی۱۱
۱۳بهورززهکدهنو سردار۱۱
۱۴بهورززهکعباس رستم۱۱
۱۵بهورززهکامیر نظام۱۱
۱۶بهورززهکیادگار۱۱
جدول نیاز های شغلی
ردیفعنوان رشته شغلیشرایط احراز تحصیلیتعداد موردنیازجنسیتنام شهرستاننام خانه بهداشت
زنمرد
۱۷بهورزدارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه۱۱زهککمک
۱۸بهورز۱۱زهکشریف آباد
۱۹بهورز۱۱زهکملاقاسم
۲۰بهورز۱۱زهکصفدر میربیک
۲۱بهورز ۱۱هیرمندبرج میرگل
۲۲بهورز۱۱هیرمندپوکک حاجی حیدر
۲۳بهورز۱۱هیرمندحاجی ملنگ خروط
۲۴بهورز۲۱۱هیرمندعبدالرحمان صفرزایی
۲۵بهورز۱۱هیرمندسنجرانی
۲۶بهورز۱۱هیرمندمیلک
۲۷بهورز۱۱هیرمندسرگزی (ملاعوض)
۲۸بهورز۲۱۱هیرمندحسین علیخان (شاهگل)
۲۹بهورز۱۱هیرمندآل گرگ
۳۰بهورز۲۱۱هیرمندشندل
۳۱بهورز۱۱هیرمندزاروزایی (نمکی)
۳۲بهورز۱۱هیرمندقرقری
۳۳بهورز۱۱هیرمندگله چاه
۳۴بهورز۱۱هیرمندکریم کشته
۳۵بهورز۱۱هیرمندیوسف اسلام (کرکوه)
۳۶بهورز۱۱هیرمندپودینه
۳۷بهورز۱۱هیرمندمجتمع علی حسینا
جدول نیاز های شغلی
ردیفعنوان رشته شغلیشرایط احراز تحصیلیتعداد موردنیازجنسیتنام شهرستاننام خانه بهداشت
زنمرد
۳۸بهورزدارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه۱۱هامونکرمی
۳۹بهورز۱۱هامونشهرک سنچولی
۴۰بهورز۱۱هامونملاعلی
۴۱بهورز۱۱هامونتیمورآباد
۴۲بهورز۲۱۱هامونده بلند (موسی خان)
۴۳بهورز۱۱هامونکلات سالاری (بالاشیخ)
۴۴بهورز۲۱۱هامونلطف الله
۴۵بهورز۱۱هامونجمال آباد
۴۶بهورز۱۱هاموندولت آباد
۴۷بهورز۱۱هامونبندهی
۴۸بهورز۱۱هامونسکوهه
۴۹بهورز۱ ۱هامونلوتک شیرمحمد
۵۰بهورز۱۱هامونمجتمع عباسیه
۵۱بهورز۲۱۱هامونذوالفقاری
۵۲بهورز۱۱هامونچهارخمی
۵۳بهورز۱۱هامونسدکی
۵۴بهورز۱۱هامونچلنگ
۵۵بهورز۱۱زابلدهکول
۵۶بهورز۱۱زابلسرحدی
۵۷بهورز۱۱نیمروزافضل آباد
۵۸بهورز۱۱نیمروزالله آباد
۵۹بهورز۱۱نیمروز  کمالی
۶۰بهورز۲۱۱نیمروزسفیدآبه ۲

شرایط عمومی:

۱/۱ – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی کشور

۲/۱ – داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/۱ – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴/۱ – داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

تبصره: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

۵/۱ – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان‌گردان

۶/۱ – عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر

۷/۱ – داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت‌های مرتبط با آن ازجمله ده گردشی و انجام سیاری‌ها در روستاهای تحت پوشش (با تائید پزشک معتمد شهرستان یا حسب مورد، با تائید کمیسیون پزشکی موسسه)

۸/۱ – نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای موسسه

۹/۱ – داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاه‌های دولتی باشند.

۱۰/۱ نداشتن منع استخدام در دستگاه‌های دولتی به‌موجب آرای مراجع قانونی

۲ – شرایط اختصاصی:

۱/۲- رعایت شرایط احراز اعلام‌شده در آگهی

۲/۲-حداقل سن داوطلبین ۱۶ سال (۱۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداکثر ۲۶ سال تمام (۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) می‌باشد (تاریخ اولین روز شروع ثبت‌نام مبنای محاسبه سن قرار می‌گیرد).

تبصره ۱: موارد ذیل به‌شرط ارائه تائیدیه­های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. درهرصورت سن داوطلب با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) تجاوز نماید.

الف) مدت خدمت انجام‌شده دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت

ب) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهداء، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵% به بالا، فرزند همسر آزادگآنکه حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، رزمندگان باسابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه (فقط بسیج سپاه پاسداران و جهادگران) از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند.

پ) افراد خانواده معظم شهداء (پدر، مادر، خواهر و برادر شهید ) تا میزان ۵ سال

ح) رزمندگان دارای کمتر از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه

۳/۲- ملاک محاسبه حداقل و حداکثر سن تاریخ اولین روز شروع ثبت‌نام و محاسبه پایان خدمت یا معافیت سربازی و نیز فراغت از تحصیل تاریخ پایان مهلت ثبت‌نام می‌باشد.

۳ – نحوه ثبت‌نام و مدارک موردنیاز:

ثبت‌نام از متقاضیان به‌صورت غیر الکترونیکی به شرح مندرج در آگهی دانشگاه انجام می‌شود.

۱/۳ – مدارک موردنیاز ثبت‌نام:

الف) تکمیل برگ درخواست شغل (با دقت و خوانا تکمیل گردد)

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ هزار ریال (معادل بیست هزارتومان) به‌حساب شماره ۲۱۷۸۵۳۲۶۲۳۰۰۴ نزد بانک ملی بنام درآمد درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل به‌عنوان حق شرکت در امتحان عمومی داوطلبان قابل پرداخت می‌باشد. ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می‌پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می‌باشند.

ج) دو قطعه عکس ۴× ۳ جدید، تمام‌رخ، پشت‌نویسی شده (یک قطعه عکس روی برگ ثبت‌نام الصاق شود.)

د) ارائه تصویر مدرک تحصیلی دیپلم

ه) تصویر تمام صفحات شناسنامه

و) تصویر کارت پایان خدمت نظام‌وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

ز) تصویر کارت ملی

ح) مدارک دال بر بومی بودن

ط) مدارک دال بر ایثارگری، حسب مورد از مراجع ذیربط

م) تکمیل برگ تأییدیه سکونت دو سال اخیر ممهور به مهر و امضاء تمامی اعضاء شورای اسلامی روستای موردتقاضا و با تائید خانه بهداشت، مرکز خدمات جامع سلامت روستای خانه بهداشت مذکور

ی) سایر موارد طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره ۱: مدرک تحصیلی و تائیدیه محل سکونت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام‌شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

۴ – نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت‌نام:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند طبق جدول ذیل مدارک لازم را از روز شنبه مورخ ۹۷/۵/۶ تا روز پنج‌شنبه مورخ ۹۷/۵/۱۸ صرفاً با پست پیشتاز به آدرس‌های مذکور ارسال نمایند.

متقاضیان شهرستان‌هایآدرس ارسال مدارکتلفن تماس جهت رفع هرگونه ابهام
زابل، هامون و نیمروززابل – خیابان امام خمینی (ره) – امام خمینی ۶۸ – مرکز آموزش بهورزی شهرستان زابلکد پستی ۱۳۵۸۵-۹۸۶۱۴۳۲۲۴۲۰۶۲ -۰۵۴
زهک و هیرمندزهک – بلوار ۲۲ بهمن – خیابان پرستار – بیمارستان قدیم – مرکز آموزش بهورزی شهرستان زهککد پستی ۱۵۴۳۱- ۹۸۷۱۸۳۲۶۶۱۵۲۰۶- ۰۵۴

به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مهلت ثبت‌نام به پست تحویل و یا از هر طریق دیگری ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالی و وجوه پرداختی به‌هیچ‌وجه مسترد نمی‌شود (ملاک تاریخ ارسال مدارک رسید پستـــی می‌باشد).

۵ – زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه:

۱/۵ – زمان و محل آزمون از طریق مراکز آموزش بهورزی شهرستان‌های زابل و زهک و سایت دانشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

۲/۵ – تحویل کارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی داوطلب امکان‌پذیر است.

۶ – مواد امتحان عبارتند از:

۱/۶ – آزمون توانمندی‌های عمومی برای کلیه داوطلبان به‌صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سؤالات آزمون عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه شامل: ۱ – ادبیات فارسی ۲ – زبان انگلیسی ۳- دین و زندگی ۴ – اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون هر درس ۱۵ سؤال و مجموعاٌ ۶۰ سؤال خواهد بود که به‌صورت چهارگزینه‌ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می‌شود.

آزمون توانمندی‌های عمومی مجموعاٌ ۶۰ نمره (۶۰ درصد از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.

تبصره: متقاضیان اقلیت‌های مذهبی به ۱۵ سؤال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به‌صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

۲/۶ – مصاحبه: مصاحبه ۴۰% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می‌دهد.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

۷ – تذکرات:

۱/۷ – ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه‌های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده‌های معظم شهداء، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲/۷ – از کل مجوز تخصیص‌یافته به دانشگاه سی درصد (۳۰%) آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می‌یابد، بیست‌وپنج درصد (۲۵%) آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان، بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر به فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شهداء معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می‌یابد و ۵ درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان باسابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و آزادگان زیر یک (۱) سال اختصاص می‌یابد

۳/۷ – انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت‌نام نموده‌اند انجام خواهد شد.

۴/۷ – استفاده از سهمیه ایثارگری مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط احراز مدرک تحصیلی و بومی بودن با رعایت سایر مفاد آگهی می‌باشد.

۵/۷-پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت

۶/۷ – جانبازان و خانواده محترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

۷/۷ – تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می‌یابد بومی به افرادی اطلاق می‌شود که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستای موردتقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت‌نام در روستای موردنظر محرز گردد.

ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در روستا موردتقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت‌نام در روستای موردنظر محرز گردد.

تبصره ۱: داوطلبان زن که شرایط قسمت الف و ب را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق قسمت الف و ب بند ۷/۷ ازدواج‌کرده و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت‌نام در آزمون، گذشته باشد و سکونتش در مورد تقاضای پذیرش بهورز در ین مدت محرز شده باشد، به‌عنوان بومی تلقی می‌شود و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است افراد بومی قسمت الف و ب این برگ نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان روستاهای قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در قسمت‌های الف و ب از طریق شورای اسلامی روستا و تائید مرکز بهداشت خانه بهداشت و مرکز خدمات جامع سلامت روستا صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت‌نام به دلیل ادامه تحصیل یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته‌ باشند مشروط به آنکه شورای اسلامی سکونت آنها را گواهی نماید و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را تا قبل از وضعیت‌های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه موردتقاضا را تائید نماید پذیرش آن بلامانع است لذا برای گروه‌های مذکور، اقامت دردو سال اخیردرروستای موردنظر ضرورت ندارد مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای موردنظر داشته باشند.

تبصره ۳: در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر، به ازای هر مورد پذیرش می‌بایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت‌نام به عمل آورد:

۱ – روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان

۲ – در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش می‌توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع ۱۵ کیلومتر، پس از تائید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت‌نام از افراد واجد شرایط نمود (گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایط ممنوع می‌باشد).

۷/۷ – به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین‌تر از مقطع تحصیلی دیپلم و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸/۷ – شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون بلامانع است و در صورت احراز قبولی، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی، قبل از شروع کلاس‌های بهورزی می‌باشد.

۹/۷ – فهرست پذیرفته‌شدگان اولیه تا سه برابر تعداد موردنیاز جهت انجام مصاحبه- پس از تائید کمیته آزمون – ضمن اطلاع‌رسانی درسایت دانشگاه توسط معاونت بهداشتی اعلام خواهد شد.

۱۰/۷ – از میان شرکت‌کنندگان در آزمون کتبی حداکثر تا ۳ برابر ظرفیت موردنیاز به ترتیب اولویت‌های مقرر قانونی و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می‌گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب ۲ برابر ظرفیت موردنیاز (اصلی و ذخیره) بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش دانشگاه معرفی گردند.

۱۱/۷ – انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل مأخوذه جمع امتیاز کتبی و امتیاز مصاحبه در آزمون به‌صورت فضلی می‌باشد.

۱۲/۷ – استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد بندهای ۱ و ۲ این آگهی می‌باشد.

۱۳/۷ – لیست نهایی پذیرفته‌شدگان پس از تائید صلاحیت توسط هسته گزینش دانشگاه اعلام می‌گردد.

۱۴/۷ – پذیرفته‌شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر ۱۵ روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایند.

تبصره: در صورت عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته‌شدگان ذخیره جهت شروع دوره دعوت به عمل خواهد آمد.

۱۵/۷ – سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال و به‌صورت شیفتهای موردنظر موسسه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید الزامی است و این تعهد برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد (اعم از سهمیه ایثارگری و غیر سهمیه ایثارگری ….) قابل‌خرید و انتقال نمی‌باشد.

تبصره: پذیرفته‌شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه‌های مربوطه، مجاز به ثبت‌نام در آگهی‌های بعدی پذیرش بهورز موسسه نمی‌باشند.

۱۶/۷ – مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام‌شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت‌نام، امتحان و جذب اگر محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و حتی در صورت پذیرفته شدن در مرکز آموزش بهورزی و یا صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌گردد.

۱۷/۷ – شرکت داوطلبان با مدرک تحصیلی به‌غیراز مقطع دیپلم در امتحان ممنوع می‌باشد.

۱۸/۷ – هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان اطلاعات موردنیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۹/۷ – با توجه به اینکه ملاک ثبت‌نام از متقاضیان استخدام تکمیل برگ درخواست شغل می‌باشد، لازم است در تکمیل برگه موردنظر نهایت دقت را به عمل‌آورده و هیچ‌گونه اصلاحاتی پس از ارسال برگ درخواست شغل قابل‌پذیرش نخواهد بود.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.