خانه » استخدام در استان خوزستان » استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (اصلاحیه)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (اصلاحیه)

متن آگهی:

خبر ۷ خرداد ماه ۹۸ -اطلاعیه شماره (۱)جذب نیروی کاردان/ کارشناس فوریت های پزشکی بصورت شرکتی

به اطلاع داوطلبین میرساند افرادیکه دارای مدرک کارشناسی در رشته کارشناس هوشبری هستند نیز می توانند با داشتن سایر شرایط مندرج در آگهی جذب نیروی کاردان/ کارشناس فوریت های پزشکی بصورت شرکتی در ثبت نام شرکت نمایند.


خبر ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸ –  دانشگاه علوم پزشکی دزفول در نظر دارد جهت تامین کادر کاردان یا کارشناس فوریت های پزشکی شهرستان های دزفول، شوش و گتوند،. از بین افراد بومی شهرستان و در صورت نیاز استان و یا خارج استان که دارای شرایط احراز مندرج در این آگهی می باشند، از طریق برگزاری آزمون و  مصاحبه ، بصورت شرکتی پیمانکاری بکار گیری نماید.

 جدول رشته شغلی مورد نیاز

رشته شغلیمحل مورد نیازتعداد/جنسیتشرایط احراز از نظر مدرک  تحصیلی و سایر شرایطتوضیحات
مرد فقط
کاردان/ کارشناس فوریت های پزشکیشهرستان دزفولبیست و یک نفررشته تحصیلی کاردان/ کارشناس فوریت های پزشکی-پرستاری-اتاق عملاولویت ابتدا بومی شهرستان سپس استان و خارج استان می باشد.
کاردان/ کارشناس فوریت های پزشکیشهرستان

شوش

یازده نفررشته تحصیلی کاردان/ کارشناس فوریت های پزشکی-پرستاری-اتاق عملاولویت ابتدا بومی شهرستان سپس استان و خارج استان می باشد
کاردان/ کارشناس فوریت های پزشکیشهرستان

گتوند

هشت نفررشته تحصیلی کاردان/ کارشناس فوریت های پزشکی-پرستاری-اتاق عملاولویت ابتدا بومی شهرستان سپس استان و خارج استان می باشد

۱- شرایط عمومی  و اختصاصی

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۲/۱- داشتن تابعیت ایران

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۶/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی

۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه

  ۲- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند  از تاریخ ۹۸/۰۳/۰۱ لغایت تا تاریخ ۹۸/۰۳/۰۸ از طریق مراجعه حضوری به مدیریت حوادث فوریت های پزشکی دزفول به آدرس خیابان روستا جنب میدان افشار نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز ثبت نام:

۱) تکمیل برگ درخواست شغل

۲) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ۴۰۰۰۰۰ ریال(چهارصد هزار ریال) برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی به حساب شماره   ۲۳۱۴۴۵۹۶۹    به شناسه واریز ۹۷۰۸۱۳۱۱۱۰۲۴۰۰۰۲۳دانشگاه نزد بانک رفاه مرکزی بعنوان حق شرکت درامتحان تخصصی داوطلبان. ایثارگران از معافیت ۵۰ درصد و فرزندان شاهد از معافیت ۱۰۰ درصد مبلغ مذکور برخوردار می باشند .

۳) تصویر پایان طرح یا معاف از طرح

تبصره – احراز بومی بودن پس از تایید مراجع ذیربط در دانشگاه قطعی خواهد بود.

۴) اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری

۵) دو قطعه عکس ۶×۴

تبصره – مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد.

 ۳- شرایط بومی بودن

افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای دهگانه زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی شهرستان یا استان تلقی میگردند.

یک- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب یکی باشد.

دو- استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای جذب یکی باشد.

سه- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب آنان یکی باشد.

چهار- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای جذب آنان یکی باشد.

پنج- داوطلب حداقل چهار ( ۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب طی کرده باشد.

شش- داوطلب حداقل چهار( ۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای جذب طی کرده باشد.

هفت- داوطلب حداقل چهار( ۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب را داشته باشد.

هشت- داوطلب حداقل چهار( ۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای جذب را داشته باشد.

نه- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار( ۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب را داشته باشند.

ده- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار( ۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای جذب را داشته باشند.

تذکر ۱: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد..

تذکر ۲: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای ۷ الی ۱۰ صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.

.

تذکر ۱: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد.

۴-زمان  آزمون:

 تاریخ بر گزاری آزمون و مصاحبه در سایت دانشگاه متعاقباٌ  اطلاع رسانی می گردد.

تذکرات مهم :

۱- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، آزمون و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت اشتغال، و امکان استرداد وجه پرداختی امکان پذیر نخواهد بود..

۲- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۴- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر جهت حضور برای مصاحبه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده میگردد

۵- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان(بعد از مصاحبه) طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

۶- هر گونه تغییر در مفاد مندرج از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی می گردد

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی 

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.