خانه » استخدام در استان بوشهر » استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

متن آگهی:

خبر ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲ – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز بر اساس کمیته های مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ و ۱۴۰۲/۰۶/۲۹سرمایه انسانی دانشگاه  به  تعداد ۳ نفر زن ویک نفرمرد جهت خدمت در معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی و ۳ نفر مرد و زن جهت خدمت در معاونت محترم آموزشی افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و پس از طی کردن مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه ، به صورت قرارداد شرکتی  به شرح ذیل جذب نماید.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغلمحل جغرافیایی خدمتتعداد مورد نیازجنسیتشرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلیتوضیحات
زنمرد
مسئول خوابگاه(کارشناس امور دانشجویان)معاونت فرهنگی دانشجویی۲Øکارشناس یا کارشناس ارشدمشاوره وراهنمایی-کارشناس یا کارشناس ارشدروانشناسی بالینی-منوط به سکونت در شهر بوشهر
متصدی خدمات عمومیمعاونت فرهنگی دانشجویی۲ØØدیپلم در کلیه رشته هامنوط به سکونت در شهر بوشهر
متصدی امور دفتری و بایگانیمعاونت آموزشی۱ØØفوق دیپلم و لیسانس (کلیه رشته ها)
تکنسین تاسیساتمعاونت آموزشی۱Øدیپلم یا فوق دیپلم برق
کارشناس خرید(کارپرداز)معاونت آموزشی۱Øلیسانس مدیریت بازرگانی، حسابداری، ،مدیریت مالی

۱- شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
۲/۱- داشتن تابعیت ایران
۳/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
۴/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۵/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاه¬های دولتی به¬موجب آرای مراجع قانونی
۶/۱- داوطلبان نباید بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
۷/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۸/۱ – تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت جهت برادران
۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می¬شوند
*بر اساس ماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ ۹۸/۰۱/۰۱ رسیده است .
تبصره : ماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون  استخدامی( استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمندیهای جسمی ، روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکی (طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع ) است ) .

۲-  شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی
۱/۲- – داشتن حداقل ۲۲ سال سن تمام و حداکثر ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی تا تاریخ انتشار آگهی و داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم تا تاریخ انتشار آگهی
۲/۲- موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر ،حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
–    جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر ،از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
–    سایر مشمولین سهمیه ۲۵درصد در صورت ثبت نام در آزمون ، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در ذیل می باشند در غیر  اینصورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
–    پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

* به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.مشروط به آن که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی ،بالای ۲٫۵ نباشد.مبنای تعیین نرخ باروری ،آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در رزمان برگزاری آزمون می باشد
** به استناد بند “ب” ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد(۲) تا حداکثر ده درصد(۱۰) نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.
تبصره: تخصیص امتیاز فوق‌، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲٫۵ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون می‌باشد.
۳-اولویت ها:
ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد شامل :
جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یکسال و بالای یکسال اسارت
پدر ، مادر ،خواهر و برادر شهید

۴- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
۱/۴- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ مدارک مورد نیاز ثبت نام را به واحد کارگزینی معاونت محترم آموزشی دانشگاه تحویل دهند .
آدرس :  بوشهر،ریشهر،خیابان سلمان فارسی،پردیس معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.
تلفن :  ۳۳۴۵۲۲۲۶-۰۷۷       – تلفن :۳۳۴۵۰۲۳۶-۰۷۷
۲/۴- مدارک مورد نیاز ثبت نام:
– تکمیل برگ درخواست شغل
– یک قطعه عکس ۴×۳
– مبلغ واریزی جهت ثبت نام متقاضیان آزمون مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۴۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۸۰۸۰۳۰۲۵۳۴۸ IR و شناسه واریز   ۳۸۱۰۸۰۸۷۳۱۲۴۰۰۴۰۰۰۰۲۰۰۱۵۱۷۱۰۰۹  می باشد .
–  تصویر مدرک تحصیلی
– تصویر کارت ملی (پشت و رو)
– تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
– تصویر فیش واریزی
– تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت جهت برادران
– تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
۳/۴- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۵- زمان آزمون : راس  ساعت  ۹ صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
کارت ورود به جلسه  راس ساعت ۹ صبح  مورخ ۲و۱۴۰۲/۰۸/۰۳ از واحد حراست معاونت محترم آموزشی دانشگاه دریافت نمایند.
۶-مواد امتحان :
۱/۶- امتحان عمومی  در دومقطع دیپلم و فوق دیپلم و  بالاتر : شامل ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی ، اطلاعات عمومی وسیاسی که به تعداد ۶۰  سوال بصورت چهار گزینه ای می باشد . آزمون دارای نمره منفی نمی باشد.

۲/۶- کسب بالاترین نمره به عنوان نمره قبولی مد نظر قرار میگیرد .
۷- به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و عواقب آن بر عهده فرد متقاضی می باشد.
۸-مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعلام می نماید با مستنداتی که در اعلام نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی(بالاتر و پایین تر )،پایان خدمت یا معافیت دایم،سن،ایثارگری و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی،مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد،هیچ گونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون استخدامی موسسات امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
۹- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه فرد به مدت ده روز پس از کسب اطلاع و ابلاغ از سوی دانشگاه قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
۱۰- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق کارگزینی  معاونت آموزشی به آدرس:  بوشهر،ریشهر،خیابان سلمان فارسی،پردیس معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرخواهد بود  و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
۱۱- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
۱۲- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شده میباشد .
۱۳- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن ، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۱۴-معاونت هیچگونه تعهدی جهت تامین غذا ، ایاب و ذهاب و مسکن پذیرفته شدگان ندارد.
۱۵- داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل،معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن،اولین روز ثبت نام می باشد.

جهت دریافت فرم درخواست شغل معاونت آموزشی و معاونت  فرهنگی و دانشجویی دانشگاه کلیک نمایید.

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.