خانه » استخدام در استان بوشهر » استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

متن آگهی:

خبر ۲۰ اسفند ماه ۹۶ – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خودجهت خدمت در واحدهای  تابعه خودبر اساس مجوزهای شماره ۶۴۹۹/۲۰۹/د مورخ ۹/۱۱/۹۵ و  ۲۸۲۶/۲۰۹/د مورخ ۱۸/۴/۹۶  معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع به تعداد  ۷۵ نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی  پس از طی کردن مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد شرکتی جهت بیمارستانهای ذیل از طریق شرکتهای طرف قرارداد تحت عنوان کمک پرستار به شرح ذیل جذب نماید.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز
عنوان شغلمحل جغرافیایی خدمتتعداد مورد نیازجنسیتشرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلیتوضیحات
زنمرد
کمک پرستار یا کمک بهیاریمرکز آموزشی شهدای خلیج فارس بوشهر۱۵**دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری یا دیپلم متوسطه وگواهینامه یکساله کمک بهیاری/ پرستاری صادره از موسسات مجاز ومورد تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکیاولویت با نیروهای بومی شهرستان سپس بومی استان
مرکز آموزشی تخصصی قلب بوشهر۷**
بیمارستان شهید گنجی برازجان۱۴**
بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان۸**
بیمارستان امام هادی (ع) دیر۲**
بیمارستان امیر المومنین(ع) گناوه۷**
بیمارستان سوانح و سوخنگی گناوه۲**
بیمارستان بقیه ا… الاعظم (عج) دیلم۵**
بیمارستان امام حسین (ع) اهرم۵**
بیمارستان زینبیه خورموج۱۰**

۱- شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی
۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
۲/۱- داشتن تابعیت ایران
۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۶/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می¬شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه
۱۰/۱- داشتن سن حداقل ۱۸ وحداکثر ۳۵ سال تمام
۲- شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی
۱/۲ اولویت ها:
افرادی که دارای هریک از شرایط ذیل باشند در اولویت پذیرش قرار دارند:
۱- ایثارگران بر اساس بند ۷ آگهی مربوطه
۲- بومی به ترتیب شهرستان، استان
۳- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
۱/۳-  متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تاپایان وقت اداری مورخه ۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به ثبت نام الکترونیکی (دانشگاه  علوم پزشکی بوشهر) مراجعه وثبت نام نمایند.
۲/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام:
– تکمیل برگ درخواست شغل
– پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۰۸۱۰۶۵۰۰۲  در آمدهای اختصاصی دانشگاهای علوم پزشکی نزد بانک ملی شعبه گلشن  قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی بعنوان شرکت در آزمون های استخدامی (فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف بوده وهمچنین سایر ایثارگران از پرداخت ۵۰ درصد مبلغ مذکور معاف می باشند)
– یک قطعه عکس ۴×۳
– تصویر آخرین مدرک تحصیلی
– تصویر کارت ملی
– تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
– تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
– تصویر مدارک دال بر بومی بودن یا ایثارگری (در خصوص اولویت های لازم)
– تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
۳/۳- به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌شود.
۴/۳- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان جهت بررسی
۴- زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه متعاقبا از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطلاع رسانی خواهد شد.
۵- مواد امتحانی عمومی:
الف) معارف اسلامی ب) اطلاعات سیاسی واجتماعی ج) زبان وادبیات فارسی د) زبان انگلیسی
۶- تبصره: انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذ در آزمون می باشد چنانچه نمره دو داوطلب مساوی باشد ابتدا نمره مصاحبه تخصصی ملاک انتخاب خوهد شد ودر صورت برابر بودن نمرهای مزبور انتخاب اصلح از سوی گزینش ملاک عمل خواهد.

۷- تذکرات
۱/۷- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
۲/۷- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰درصد فوق-الذکر، بیست وپنج (۲۵) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (۲۵) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (۲۵) درصد و آزادگان زیر یک (۱) سال اسارت اختصاص می یابد.
۳/۷- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند وحدنصاب نمره لازم را کسب نمایند انجام خواهد شد.
۴/۷- پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
۵/۷- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۶/۷- تمامی سهمیه مجوز به داوطلبان بومی شهرستان درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.
۷/۷- داوطلب بومی شهرستان یا استان به ا فرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:
الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د) داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
پرداخت حق بیمه بمدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره ۱: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره ۲: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز در رشته شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان در همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .
۸/۷- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.
۹/۷- مدارک تحصیلی بالاتر یا پائین¬تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین  مدارک معادل، برای شرکت در امتحان و اشتغال معتبر نمی¬باشد.
۱۰/۷- در رشته شغلی کمک پرستاری داشتن گواهینامه دیپلم بهیاری یا دیپلم متوسطه یا گذراندن دوره یکساله کمک پرستاری و صرفا با مقطع تحصیلی دیپلم می باشد.در صورتیکه متقاضیان در زمان آزمون مدرک تحصیلی بالاتر داشته باشند یا در حال تحصیل باشند مدارک بالاتر آنان در هرزمان فاقد مجوز قانونی وترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۱/۷- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر می¬گردد.
۱۲/۷- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت  دانشگاه  علوم پزشکی بوشهر خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
۱۳/۷- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
۱۴/۷- انتخاب داوطلب به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شده بمیزان ۳برابر تعداد مورد نیاز جهت بررسی مدارک وانجام مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد وپس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب ومعرفی تا۱٫۵ برابر موردنیاز بعنوان نتایج اولیه آزمون به هسته گزینش اقدام می گردد.
۸- دانشگاه و شرکت طرف قرارداد هیچ گونه تعهدی جهت تامین غذا و مسکن پذیرفته شدگان ندارد.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.