خانه » استخدام در استان تهران » آگهی استخدام دانشگاه علوم زیستی و توانبخشی

آگهی استخدام دانشگاه علوم زیستی و توانبخشی

متن آگهی:

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز آموزشی، درمانی روانپزشکی رازی و بیمارستان توانبخشی رفیده به استناد بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۳ مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره ۳۴۰۰/۲۰۹/د مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ مدیرکل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت، از افراد واجد شرایط در رشته های شغلی پرستار و بهیار به تعداد ۴۶ نفر از طریق مصاحبه و گزینش بصورت شرکتی (مراکز تخصصی تامین نیروی پرستاری) به شرح ذیل استخدام می نماید. جهت ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک کنید.

لینک ثبت نام

 

جدول نیازهای استخدامی

ردیفعنوان رشته شغلی

 

محل جغرافیایی خدمتجنسشرایط احراز
زن و مرد
۱پرستارتهران(بیمارستان رفیده)۱۰

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناس ارشد یا دکتری در کلیه گرایش ها پرستاری
پرستارشهر ری( بیمارستان روانپزشکی رازی)۲۵

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناس ارشد یا دکتری در کلیه گرایش ها پرستاری
بهیارشهر ری( بیمارستان روانپزشکی رازی)۱۱دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های پرستاری، مامایی ،بهداشت عمومی.دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری

 

 1. شرایط عمومی پذیرش از طریق مراکز تخصصی تامین نیروی پرستاری( شرکت های ثبت شده مجاز تخصصی):

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۱/۲- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۱/۳- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم از خدمت (ویژه برادران)

۱/۴- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر، مواد افیونی وانواع روانگردانها

۱/۵- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

۱/۶- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می شود .

۱/۷-نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

۱/۸- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا باز خرید خدمت باشند .

۱/۹- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

 1. ۲٫ شرایط اختصاصی پذیرش از طریق مراکز تخصصی تامین نیروی پرستاری( شرکت های ثبت شده مجاز تخصصی):

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰سال سن تمام وحداکثر ۲۵ سال تمام برای دارندگان دیپلم بهیاری ،۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ،۴۰ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

 

الف) داوطلبانی که درجبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهداء ،آزادگان ،مفقود الاثرها وجانبازان ازکارافتاده کلی که قادر به ا نجام کار نمی باشند شامل : همسر ،پدر ،مادر، خواهر وبرادر تا میزان ۵ سال

ج) آزادگان ، فرزندان شاهد ،جانباز ۲۵% وبالاتر وآزادگانی که حداقل یک سال سابقه ا سارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د ) مدت خدمت سربازی

هـ ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ومتعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

۲/۲- مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

تبصره – مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان که درحین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند و از تاریخ مصاحبه بمدت ۳ ماه به اتمام طرح آنان باقی مانده می توانند در مصاحبه این دانشگاه شرکت نمایند.ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد با ذکر تاریخ اتمام طرح الزامی است.

 

۳-نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

ثبت نام به صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می گیرد.

۱/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی

الف) تکمیل برگ درخواست شغل

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ۵۰۰۰۰ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۴۶۹۰۰۹۰۰۰ با کد شناسه ۲۰۱ به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نزد بانک ملی شعبه ارکیده قابل واریز در تمام شعب بانک ملی بعنوان حق شرکت در مصاحبه عمومی وتخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند

ج) یک قطعه عکس ۴×۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی و مدرک تحصیلی اسکن و ارسال شود.

د) مدرک تحصیلی اسکن شده

۲/۳- مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمصاحبه:

داوطلبان قبول شده درمرحله مصاحبه موظف هستند مدارک را ظرف مدت ۵روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند.دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید

– اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی

– اصل به همراه تصویر کارت ملی

– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط

– اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

۴- نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام

۱/۴- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ تعیین شده نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی https://uswr.ac.ir اقدام نمایند.

۲/۴- به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.

 

۷- تذکرات

۱/۷- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان ورزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند ونیز خانواده های معظم شهداء ،مفقودین وجانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲/۷- انتخاب ایثارگران درحد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که درزمان مقرر ثبت نام نموده اند ، انجام خواهد شد

۳/۷- پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

۴/۷- جانبازان وخانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی ازبنیاد شهید وامورایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ وارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند

۵/۷- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی وکسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی ازسه (۳ ) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

۶/۷– به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۷/۷– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودرهرمرحله از مراحل ثبت نام ،مصاحبه وجذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد ، قراداد مزبور لغو وبلااثرمی گردد.

۸/۷– اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشگاه ها الزامی است.

۹/۷– انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در مصاحبه در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۵/۱ برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در آگهی صورت می پذیرد.

۱۰/۷- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان مصاحبه پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

۱۱/۷- پذیرفته شدگان نهایی ، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر این صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود .

۱۲/۷- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص مصاحبه و مراحل جذب از طریق سایت اینترنتی اطلاع رسانی خواهد شد.

۱۳/۷- باتوجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود .

۱۴/۷- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی که بیمارستان های دانشگاه در آن مستقر می باشند خواهند بود.

 

نکات ضروری برای تکمیل فرم ثبت نام

 • لازم است کلیه اطلاعات بصورت فارسی ثبت شود، لذا از تایپ با حروف لاتین جدا خودداری فرمائید.
 • لطفا در تکمیل اطلاعات فرم دقت لازم به عمل آورید. پس از تایید داده‌های وارد شده در فرم و دریافت کد رهگیری، امکان ویرایش و ثبت نام مجدد وجود نخواهد داشت.
 • در هر مرحله از ثبت نام و قبل از تایید نهایی می‌توانید به صفحات قبل برگردید و اطلاعات وارد شده را ویرایش کنید
 • برای فراگذاری عکس،از عکس های پرسنلی ۴*۳ استفاده کنید.
 • لازم به ذکر است حجم فایل تصویر داوطلب نباید بیشتر از ۱۰۰ کیلو بایت باشد.
 • پسوند قابل قبول برای فراگذاری تصویر jpg میباشد. توجه کنید که پسوند فایل در نام عکس حتما با حروف کوچک ذخیره شده باشد

 

توجه کنید که همراه داشتن کارت شناسائی معتبر عکس دار و اصل فیش بانکی جهت شرکت در مصاحبه الزامی میباشد در غیر این صورت از ورود افراد به جلسه مصاحبه استخدامی ممانعت بعمل خواهدآمد.

زمان و محل مصاحبه متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهدشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۰۲۱۲۲۱۸۰۰۶۰-۰۲۱۲۲۱۸۰۰۱۴‌ با کارشناسان واحد استخدام دانشگاه تماس حاصل نمایید.

اطلاعات تماس

 • تلفن: 02122180060-02122180014
 • وبسایت: uswr.ac.ir
کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱ دیدگاه تاکنون.

 1. نام شما گفت:

  نوشته ۵۰۰۰۰ریال یعنی۵هزار تومن

  فکرکنم اشتباهه
  لطفا متن آگهی رو تصحیح کنید!!!!

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.