خانه » استخدام در استان خوزستان » استخدام دانشگاه جندی شاپور اهواز

استخدام دانشگاه جندی شاپور اهواز

متن آگهی:

خبر ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱ – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در نظر دارد، به استناد مجوز شماره ۱۸۲۶/۲۰۹/د به تاریخ ۱۰/۰۳ /۱۴۰۱ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای تامین نیرو های مورد نیاز خود از محل مجوز های استخدامی شماره ۱۳۶۶۵۸ به تاریخ ۲۶/۰۳/۹۹ و شماره ۱۵۱۶۰۹ به تاریخ ۲۷ /۰۳/۹۸ و شماره ۱۳۶۸۳۹۹ به تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ سازمان اداری استخدامی کشور، تعداد ۲۷۱ نفر از افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین  نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی (و مصاحبه استخدامی برای داوطلبان رشته شغلی فوریت های پزشکی) به صورت پیمانی و با رعایت شرایط و ضوابط زیر استخدام نماید.
مهلت ثبت نام تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ می باشد.
تعاریف‌مفاهیم‌ برخی‌ از اصطلاحات بکار رفته‌ در این‌ دفترچه‌ به‌ شرح زیر است‌:
۱-موسسه‌: به‌ دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی‌ درمانی‌ و سایر موسسات تابعه‌ وزارت بهداشت‌ درمان و آموزش پزشکی‌ اطلاق می‌شود که‌ با توجه‌ به‌ اهداف و برنامه‌های آتی‌ خود نسبت‌ به‌ رفع‌ نیازهای نیروی انسانی‌ مراکز بهداشتی‌، مراکز درمانی‌ و بیمارستانها و سایر واحدهای تابعه‌، اقدام به‌ استخدام می‌نمایند.
۲- دستگاه اجرایی‌: کلیه‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌، مؤسسات یا نهادهای عمومی‌ غیردولتی‌، شرکت‌های دولتی‌ و کلیه‌ دستگاههایی‌ که‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح‌ نام است‌ از قبیل‌ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع‌ ایران، بانک‌ مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی‌، (کلیه‌ دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت‌ خدمات کشوری) دستگاه اجرایی‌ نامیده می‌شوند.
۳-. آیین‌نامه‌ اداری و استخدامی‌: منظور، آیین‌ نامه‌ اداری و استخدامی‌ کارکنان غیر هیات علمی‌ مصوب هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی‌ درمانی‌ کشور می‌باشد که‌ به‌ استناد ماده یک‌ قانون احکام دائمی‌ توسعه‌ کشور تدوین‌ گردیده است‌.
۴- داوطلب‌ قراردادی کار معین‌: به‌ شخصی‌ اطلاق می‌شود که‌ به‌ صورت قانونی‌ در یکی‌ از دانشگاههای علوم پزشکی‌ کشور یا سایر موسسات تابعه‌ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ در قالب‌ قرارداد انجام کار معین‌ (موضوع تبصره ۵ ماده ۳۱ آیین‌ نامه‌ اداری استخدامی‌ کارکنان غیر هیات علمی‌ دانشگاه های علوم پزشکی‌ کشور) اشتغال داشته‌ باشد.
۵- داوطلب‌ قراردادی پزشک‌ خانواده: فردی که‌ براساس مفاد تبصره ۶ ماده ۳۱ آیین‌ نامه‌ و از طریق‌ قرارداد طرح پزشک‌ خانواده در حال انجام وظیفه‌ در مراکز بهداشت‌ تابعه‌ دانشگاه/دانشکده می‌ باشد.
۶- داوطلب‌ قرارداد مشاغل‌ کارگری: به‌ شخصی‌ اطلاق می‌شود که‌ به‌ صورت قانونی‌ در یکی‌ از دانشگاههای علوم پزشکی‌ کشور یا سایر موسسات تابعه‌ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ در قالب‌ قرارداد مشاغل‌ کارگری (موضوع ماده ۳۲ آیین‌ نامه‌ مذکور) اشتغال داشته‌ باشد.
۷- داوطلب‌ شرکتی‌: به‌ شخصی‌ اطلاق می‌شود که‌ به‌ صورت قانونی‌ از طریق‌ یکی‌ از شرکت‌های تامین‌ نیرو طرف قرارداد دانشگاههای علوم پزشکی‌ کشور یا سایر موسسات تابعه‌ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ به‌ صورت خرید خدمت‌ از بخش‌ خصوصی‌ (موضوع تبصره ماده ۲۲ آیین‌ نامه‌ مذکور) اشتغال داشته‌ باشد.
۸- داوطلب‌ ایثارگر: ایثارگران شامل‌ موارد زیر هستند:

الف‌) ایثارگران سهمیه‌ بیست‌ و پنج‌ (۲۵) درصد شامل‌:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیستوپنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
پدر، مادر،خواهر و برادر شهید

ب)ایثارگران سهمیه پنج (۵) درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه درجبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیستوپنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

تذکر: مراجع‌ تأیید مدت حضور داوطلبانه‌ در جبهه‌ها عبارتند از:
۱- معاونت‌ نیروی انسانی‌ هر یک‌ از رده های نیروهای مسلح‌ در مورد رزمندگان متبوع خود
۲- معاونت‌ نیروی انسانی‌ سازمان بسیج‌ مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی‌ اعم‌ از مستخدمین‌ دولت‌ و صاحبان مشاغل‌ و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل‌
۳- معاونت‌ توسعه‌ و منابع‌ انسانی‌ وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
۹- داوطلب‌ معلول: به‌ معلولی‌ اطلاق می‌ شود که‌ با ارائه‌ معرفی‌ نامه‌ از سازمان بهزیستی‌ مشمول استفاده از ۳ درصد سهمیه‌ استخدامی‌ قانون حمایت‌ از حقوق معلولان می‌ باشد.
۱۰- داوطلب‌ آزاد: به‌ شخصی‌ اطلاق می‌شود که‌ در زمان ثبت‌ نام، مشمول سهمیه‌ ایثارگران و سهمیه‌ معلولین‌ نباشد.
بخش‌ دوم : شرایط‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ استخدام

شرایط عمومی

۱-۱ .داشتن تابعیت ایران
۲-۱ .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳-۱ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴-۱ .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
تبصره: دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی کرده باشند، می توانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمون ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون حداکثر تا یکسال پس از برگزاری آزمون موظف به ارائه گواهی پایان خدمت خود می باشند. درصورت عدم ارائه گواهی مربوطه در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی استخدام و به کارگیری آنها کان لم یکن تلقی می شود.
۵-۱ .داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند(به تشخیص شورای طب کار یا
کمیسیون پزشکی موسسه).
۶-۱ .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
۷-۱ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۸-۱ .عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذی صلاح.
۹-۱ .داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاه های اجرایی باشند.
تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومیافرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:
۱ -افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی
۲ -انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت
۳ -افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.
۴ -افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند.
۵ -دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده.
نکته: در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر مرتبط یا غیرمرتبط با شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.
۶ -ضوابط شرکت داوطلبان شاغل در رشته های دارای طرح اجباری مطابق با تبصره ۱ بند ب شرایط اختصاصی استخدام خواهد بود.

شرایط اختصاصی

الف) شرایط سنی داوطلبان:
داشتن حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۴۰ سال تمام )متولد شدگان از ۱۸/۰۴/۱۳۶۱ تا ۱۸ /۰۴ /۱۳۸۱ )برای دارندگان مدرک تحصیلی
کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تا اولین روز ثبت نام .
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
۱ -جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر، از شرط حداکثر سن معاف
می باشند.
۲ -سایر مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام  شده در ذیل می باشند، در غیراین صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد .
– پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
– داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
۳ -سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ۵ سال
۴ -سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )اعم از قراردادکار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری( حداکثر به میزان ۱۵ سال )طبق سابقه بیمه قابل قبول(.
۵ -سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با موسسات
تابعه وزارت بهداشت ، به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به میزان ۱۵ سال)طبق سابقه بیمه قابل قبول(
۶ -سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت )اعم از قراردادکار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری( در موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول)
نکته: در صورتیکه افراد در یکی از حالات شرکتی یا قراردادی شاغل بوده و براساس دستورالعمل های مربوطه به حالت اشتغال
دیگری تبدیل وضع شده اند)اشتغال بصورت مستمر(، می توانند حداکثر از ۱۵ سال ارفاق سن بهرمند گردند.
۷ -داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف)اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح( را به استناد قانون خدمت
پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند، به میزان انجام خدمت فوق.
۸ -به استناد بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹/۸/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود .
نکته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود.
ب) ضوابط‌ و مقررات پذیرش مشمولین‌ قانون خدمت‌ پزشکان و پیراپزشکان:
۱- مشمولین‌ قانون خدمت‌ پزشکان و پیراپزشکان در رشته‌های دارای طرح “اجباری” می‌ بایست‌ دارای معافیت‌ یا گواهی‌ پایان انجام طرح خدمت‌ مربوطه‌ باشند.
تبصره ۱-صرفاً مشمولین‌ قانون خدمت‌ پزشکان و پیراپزشکان رشته‌های اجباری که‌ در حین‌ انجام خدمت‌ قانونی‌ در واحدهای تابعه‌ این‌ موسسه‌ (دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی‌ درمانی‌ جندی شاپور اهواز) می‌باشند، می‌توانند در این‌ آزمون شرکت‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ در صورت قبولی‌ صدور ابلاغ استخدامی‌ و حکم‌ حقوقی‌ بصورت پیمانی‌ حین‌ طرح امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۲- در خصوص داوطلبانی‌ که‌ نسبت‌ به‌ تمدید طرح آنان اقدام شده است‌، نیازی به‌ ارائه‌ گواهی‌ “پایان طرح” نیست‌ و گواهی‌ “اشتغال به‌ طرح” برای اینگونه‌ افراد کفایت‌ می‌نماید.
نکته‌ : داوطلبان متعهد خدمت‌ موسسات تابعه‌ وزارت بهداشت‌ (تعهد خاص، قانون برقراری عدالت‌ آموزشی‌ و …) صرفا مجاز به‌ شرکت‌ در آزمون استخدامی‌ همان موسسه‌ یا منطقه‌ مورد تعهد می‌ باشند. لازم به‌ ذکر است‌ در صورت پذیرش نهایی‌، تعیین‌ محل‌ خدمت‌ این‌ داوطلبان در مدت تعهد با توجه‌ به‌ مفاد سند تعهد اخذ شده برعهده موسسه‌ خواهد بود.
۲- مشمولین‌ قانون خدمت‌ پزشکان و پیراپزشکان در رشته‌ های دارای طرح “اختیاری” که‌ طرح خود را در سایر موسسات تابعه‌ وزارت بهداشت‌ درمان و آموزش پزشکی‌ می‌گذرانند در صورت قبولی‌ ملزم به‌ ارائه‌ گواهی‌ موافقت‌ با انصراف از طرح در صورت پذیرش نهایی‌ از دانشگاه محل‌ انجام طرح خود در هنگام بررسی‌ مدارک می‌ باشند.
پ) شرایط‌ اختصاصی‌ و ضوابط‌ پذیرش مشاغل‌ مربوط به‌ حیطه‌ فوریت‌های پزشکی‌:
در خصوص مشاغل‌ کارشناس بالینی‌ فوریت‌های پزشکی‌، کاردان بالینی‌ فوریتهای پزشکی‌ علاوه بر شرایط‌ فوق الذکر، داشتن‌ سلامت‌ کامل‌ جسمانی‌ و روانی‌ با تایید طب‌ کار مورد تائید وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ نیز الزامی‌ می‌ باشد.
در خصوص مشاغل‌ “کارشناس بالینی‌ فوریت‌های پزشکی‌” و “کاردان بالینی‌ فوریتهای پزشکی‌” علاوه بر شرایط‌ مندرج در بندهای قبلی‌، برخورداری از شرایط‌ ذیل‌ نیز الزامی‌ می‌باشد:
۱- دارای قد ۱۶۵ سانتی‌ متر و بالاتر
۲- دارای شاخص‌ توده بدنی‌((Body Mass Index) BMI کمتر از ۳۰ و بیشتر از ۱۹
تبصره: افرادی که‌ “BMI” آنها در محدوده تعیین‌ شده نبوده و نسبت‌ به‌ موضوع معترض باشند طبق‌ دستورالعمل‌ اجرایی‌ مربوطه‌ برای انجام”تست‌ بیو الکتریک‌ امپدانس‌” معرفی‌ می‌ شوند و تصمیم‌ گیری نهایی‌ در خصوص آنها براساس نتایج‌ تست‌ مربوطه‌ صورت می‌گیرد.
تذکر: اندازه گیری “قد” و “BMI” در زمان بررسی‌ مدارک انجام خواهد گرفت‌ و در صورتی‌ که‌ داوطلب‌ هر یک‌ از این‌ شرایط‌ را احراز ننماید، از سایر مراحل‌ استخدام از جمله‌ مصاحبه‌ حذف خواهد شد و حق‌ اعتراض نخواهد داشت‌.
۳- دارا بودن گواهینامه‌ رانندگی‌ با آمبولانس‌ ( ب۲ یا پایه‌ دوم)
تبصره: داوطلبان دارای گواهینامه‌ (ب۱) در صورت قبولی‌ در آزمون، بایستی‌ تعهد محضری مبنی‌ بر ارائه‌ اصل‌ گواهینامه‌ (ب۲) یا پایه‌ دوم را تا پایان یک‌ سال پس‌ از تاریخ‌ برگزاری آزمون استخدامی‌ ارائه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ در صورت عدم ارائه‌ اصل‌ گواهینامه‌ در مدت تعیین‌ شده استخدام فرد کان لم‌ یکن‌ خواهد شد. (لازم به‌ ذکر است‌ افراد زیر ۲۴ سال چنانچه‌ فاقد گواهینامه‌ مربوطه‌ باشند، در صورت قبولی‌ در آزمون بایستی‌ تعهد محضری مبنی‌ بر اخذ گواهینامه‌ ب ۲ تا پایان ۲۴ سالگی‌ ارائه‌ نمایند و در صورت عدم ارائه‌ گواهینامه‌ در زمان مقرر قبولی‌ آنها کان لم‌ یکن‌ خواهد شد)
۴–داشتن‌ آمادگی‌ جسمانی‌ و مهارتهای بدنی‌ برای امداد رسانی‌ سریع‌ و صحیح‌ (بدین‌ منظور از داوطلبان واجد شرایط‌، آزمون آمادگی‌ جسمانی‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد).

مواد آزمون

به‌ هر یک‌ از داوطلبان، یک‌ دفترچه‌ سوال عمومی‌ و یک‌ دفترچه‌ سوال اختصاصی‌ داده خواهد شد.
کلیه‌ دروس آزمون عمومی‌ و اختصاصی‌ به‌ صورت چهارگزینه‌ای با ضریب‌ یک‌ (۱) برای سوالات حیطه‌ عمومی‌ و ضریب‌ دو (۲) برای سوالات حیطه‌ تخصصی‌ طراحی‌ خواهد شد. در ضمن‌ به‌ ازای هر سه‌ پاسخ‌ غلط‌، یک‌ پاسخ‌ صحیح‌ حذف خواهد شد.
الف‌) مواد آزمون عمومی‌
به‌ شرح زیر تعیین‌ می‌شود:
فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفت‌گانه‌ ICDL )
ریاضی‌ و آمار مقدماتی‌
زبان و ادبیات فارسی‌
معارف اسلامی‌
زبان انگلیسی‌ عمومی‌
هوش و توانمندی های ذهنی‌
اطلاعات عمومی‌, دانش‌ اجتماعی‌ و قانون اساسی‌
تبصره- اقلیتهای دینی‌ مصرح در قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران (شامل‌ مسیحی‌، کلیمی‌، زرتشتی‌ و…) از پاسخگویی‌ به‌ سوالهای معارف اسلامی‌ معاف بوده و نمره مکتسبه‌ این‌ داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی‌ محاسبه‌ خواهد شد.
ب) مواد آزمون تخصصی‌:
سوالهای حیطه‌های تخصصی‌ آزمون با توجه‌ به‌ دانش‌ و مهارتهای تخصصی‌ متناسب‌ با رشته‌های شغلی‌، بر اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره۱ صفحات ۱۶ لغایت‌ ۱۹مشخص‌ شده است‌.
امتیازات و سهمیه‌های قانونی‌

استخراج نتایج‌ آزمون به‌ ترتیب‌ زیر خواهد بود:
الف‌) سهمیه‌ ایثارگران :
بر اساس هماهنگی‌های به‌ عمل‌ آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل‌ سهمیه‌های استخدامی‌ از طریق‌ شرکت‌ در آزمون استخدامی‌ ، رقابت‌ بین‌ کلیه‌ داوطلبان ایثارگر در هر یک‌ از سهمیه‌های ۲۵ درصد و ۵ درصد بر اساس نمره مکتسبه‌ در آزمون استخدامی‌ و به‌ ترتیب‌ نمره فضلی‌ به‌ میزان حداکثر سه‌ برابر ظرفیت‌ در شغل‌ محل‌ های دارای مصاحبه‌ جهت‌ معرفی‌ به‌ مصاحبه‌ استخدامی‌ و یک‌ برابر ظرفیت‌ در شغل‌ محل‌ های بدون مصاحبه‌ با رعایت‌ ساز و کارهای ذیل‌ صورت می‌پذیرد:
۱- در فرآیند جذب و استخدام مشمولین‌ سهمیه‌ ۲۵ درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق‌ ضوابط‌ و مقررات جاری و با هماهنگی‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می‌ پذیرد.
۲- با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه‌ استخدامی‌ مربوط به‌ مشمولین‌ سهمیه‌ ۲۵ درصد ایثارگران در دفترچه‌ آزمون استخدامی‌ مشخص‌ گردیده و از سهمیه‌ سایر داوطلبان مجزا گردیده است‌ و داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشمول این‌ سهمیه‌، برای اعمال سهمیه‌ مذکورصرفاً باید شغل‌ محل‌های مشخص‌ شده در سهمیه‌ ایثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نمایند.
۳- ایثارگران متقاضی‌ بهره مندی از سهمیه‌ استخدامی‌ حداقل‌ ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱) قانون جامع‌ خدمات رسانی‌ به‌ ایثارگران برای ثبت‌ نام و بهره مندی از سهمیه‌ مزبور، لازم است‌ ابتدا اطلاعات خود را در سیستم‌ سجایا (سیستم‌ جامع‌ اطلاعات یکپارچه‌ ایثارگران) ثبت‌ نموده و توسط‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد و در صورت عدم تایید بنیاد مذکور مجاز به‌ انتخاب شغل‌محل‌های مشخص‌ شده برای سهمیه‌ یاد شده نمی‌باشند.
– مشمولین‌ سهمیه‌ ۲۵ درصد ایثارگران، مجاز به‌ بهره مندی از سهمیه‌ استخدامی‌ ۵ درصد سایر ایثارگران نمی‌باشند. به‌ عبارت دیگر هر داوطلب‌ ایثارگر می‌تواند در صورت مشمول بودن،صرفاً از یکی‌ از سهمیه‌های مشخص‌ شده بر اساس ضوابط‌ مربوطه‌، استفاده نماید. بنابراین‌ مشمولین‌ سهمیه‌ ۲۵ درصد ایثارگران، جهت‌ استفاده از سهمیه‌ اختصاصی‌ خود، صرفاً باید مشاغل‌ مشخص‌ شده برای آنان را در دفترچه‌ انتخاب نمایند.
۵- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک‌ سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل‌ معدل و حداکثر سن‌ معاف می‌باشند.
۶- کسب‌ حد نصاب نمره آزمون استخدامی‌ برای مشمولین‌ سهمیه‌ ۲۵ درصد ایثارگران تا سقف‌ سهمیه‌ (۲۵ درصد) الزامی‌ نمی‌باشد. بدیهی‌ است‌ در صورتی‌ که‌ ایثارگران موضوع این‌ سهمیه‌ در شغل‌ محل‌ های سهمیه‌ آزاد شرکت‌ نمایند کسب‌ حد نصاب نمره امتحان در شغل‌ مربوط الزامی‌ است‌.
۷- آن دسته‌ از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی‌، آزادگان از کار افتاده کلی‌ و فرزندان آنان که‌ با کسب‌ حد نصاب قبولی‌ و رعایت‌ ترتیب‌ نمرات مکتسبه‌ در سهمیه‌ آزاد آزمون استخدامی‌ پذیرفته‌ می‌شوند، می‌توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت‌ حداقل‌ معدل و حداکثر سن‌ بهره مند گردند.
۸- ایثارگران مشمول سهمیه‌ استخدامی‌ ۵ درصد جهت‌ استفاده از سهمیه‌ اختصاص یافته‌ به‌ خود، باید در زمان انتخاب شغل‌ محل‌ (از بین‌ شغل‌ محل‌ های سهمیه‌ آزاد)، شغل‌ محل‌ هایی‌ را انتخاب نمایند که‌ ظرفیت‌ مورد نیاز آن شغل‌ محل‌ ها بیش‌ از یک‌ نفر باشد و همچنین‌ جزء مشاغل‌ مشخص‌ شده برای سهمیه‌ ۲۵ درصد ایثارگران نباشد. بدیهی‌ است‌ استفاده از سهمیه‌ ایثارگران ۵ درصد صرفاً در مشاغلی‌ اعمال می‌ گردد که‌ ظرفیت‌ پذیرش آنها بیش‌ از یک‌ نفر باشد (در مشاغل‌ با یک‌ نفر ظرفیت‌، سهمیه‌ مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مکتسبه‌ صورت خواهد پذیرفت‌).
۹- کسب‌ حد نصاب نمره آزمون استخدامی‌ برای مشمولین‌ سهمیه‌ ۵ درصد ایثارگران تا سقف‌ سهمیه‌ (پنج‌ درصد) الزامی‌ نمی‌باشد.
۱۰- استخدام مازاد بر سهمیه‌ استخدامی‌ ۵ درصد ایثارگران در صورت کسب‌ حد نصاب آزمون از طریق‌ رقابت‌ با سایر داوطلبان آزاد در همان شغل‌ محل‌ صورت می‌پذیرد.
ب) سهمیه‌ معلولین‌:
جذب معلولین‌ با ارائه‌ معرفی‌نامه‌ از اداره کل‌ بهزیستی‌ استان از محل‌ سهمیه‌ استخدامی‌ (۳ درصد قانون جامع‌ حمایت‌ از معلولان) صرفاً از طریق‌ شرکت‌ در آزمون استخدامی‌، کسب‌ حد نصاب نمره لازم و رقابت‌ بین‌ کلیه‌ داوطلبان معلول بر اساس نمره مکتسبه‌ در آزمون استخدامی‌ و با رعایت‌ ساز و کارهای زیر صورت می‌پذیرد:
۱- معلولین‌ مشمول سهمیه‌ ۳ درصد جهت‌ استفاده از سهمیه‌ اختصاص یافته‌ به‌ خود، باید در زمان انتخاب شغل‌ محل‌ (از بین‌ شغل‌ محل‌ های سهمیه‌ آزاد)، شغل‌ محل‌ هایی‌ را انتخاب نمایند که‌ ظرفیت‌ مورد نیاز آن شغل‌ محل‌ ها بیش‌ از یک‌ نفر باشد. در مشاغل‌ با یک‌ نفر ظرفیت‌، سهمیه‌ مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مکتسبه‌ صورت خواهد پذیرفت‌. بدیهی‌ است‌ انتخاب افراد برتر جهت‌ استفاده از سهمیه‌ یاد شده از طریق‌ رقابت‌ بین‌ جامعه‌ معلولین‌ صورت خواهد پذیرفت‌.
۲- معلولین‌ باید توانایی‌ لازم برای انجام کاری که‌ برای آن استخدام می‌شوند را داشته‌ باشند.
۳- بر اساس ماده(۵) آیین‌ نامه‌ شماره۴۴۱۷۸/۸۸۳۸۴ مورخ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی‌ و دولت‌ الکترونیک‌، استخدام معلولان به‌ شرط آنکه‌ به‌ تشخیص‌ سازمان بهزیستی‌ کشور، معلولیت‌ آنان مانع‌ از مأموریت‌ کاری آنها نباشد، بلامانع‌ می‌باشد.
پ) سایر سهمیه‌ ها
کلیه‌ سهمیه‌های استخدامی‌ پس‌ از کسر سهمیه‌های استخدامی‌ ایثارگران( مندرج در بند الف‌) و معلولین‌ عادی (مندرج در بند ب)، به‌ سایر داوطلبان آزاد درصورت برخورداری از مفاد مندرج در آگهی‌ و کسب‌ حدنصاب نمره، به‌ ترتیب‌ نمره فضلی‌، بشرح ذیل‌ اختصاص خواهد یافت‌:
۱- با توجه‌ به‌ بخشنامه‌ شماره۳۶۹۴۸۸ مورخ ۹۹/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی‌ کشور و به‌ استناد قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت‌ خدمات کشوری مصوب ۹۹/۶/۱۶ مجلس‌ شورای اسلامی‌ نمره مکتسبه‌ داوطلبان بومی‌ بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف‌ ذیل‌ با ضریب‌ یک‌ و چهاردهم‌ (۱/۴) محاسبه‌ و ملاک عمل‌ قرار می‌گیرد.
الف‌- شهرستان محل‌ تولد مندرج در شناسنامه‌ داوطلب‌ با شهرستان مورد تقاضا یکی‌ باشد.
ب- سکونت‌ داوطلب‌ به‌ مدت حداقل‌ ده سال با ارائه‌ استشهاد محلی‌ (براساس فرم پیوست‌) ممهور به‌ مهر نیروی انتظامی‌(پاسگاه یا کلانتری محل‌) احراز گردد.
ج- داشتن‌ سوابق‌ تحصیلی‌ در مقاطع‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه‌ می‌ تواند به‌ عنوان تمام یا قسمتی‌ از سابقه‌ ده سال سکونت‌ به‌ شرط استشهاد محلی‌ مبنی‌ بر تایید ساکن‌ بودن ملاک عمل‌ قرار گیرد.
د- در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل‌ تولد نظر اداره کل‌ ثبت‌ احوال استان ملاک عمل‌ خواهد بود.
و- تقسیمات کشوری (اعم‌ از شهر، بخش‌ یا روستای ذکر شده در شناسنامه‌ داوطلب‌) در اولین‌ روز ثبت‌ نام ملاک عمل‌ برای تعیین‌ بومی‌ بودن خواهد بود.
۲- به‌ نمره مکتسبه‌ کارکنان قرارداد کار معین‌، کارگری، شرکتی‌ و متعهدین‌ که‌ در راستای وظایف‌ و ماموریتهای محوله‌ مستقیما در مقابله‌ با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا(کووید۱۹) از تاریخ‌ ۹۸/۱۲/۱ در مراکز درمانی‌ و بهداشتی‌ زیر مجموعه‌ وزارت بهداشت‌ درمان و آموزش پزشکی‌، انستیتو پاستور و فوریتهای پزشکی‌ خدمت‌ نموده اند صرفاً در صورت برخورداری از شرایط‌ مندرج در آگهی‌، به‌ ازاء هر ماه سابقه‌ خدمت‌، دو (۲ ) درصد و حداکثر تا بیست‌ (۲۰) درصد نمره کل‌ آزمون به‌ نمره مکتسبه‌ فرد اضافه‌ خواهد شد.
۳- به‌ استناد بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت‌ از خانواده و جوانی‌ جمعیت‌ مصوب ۱۴۰۰/۸/۱۹مجلس‌ شورای اسلامی‌ به‌ ازاء تاهل‌ و نیز هر فرزند دو درصد(۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد(۱۰%) نمره کل‌ آزمون به‌ نمره مکتسبه‌ فرد اضافه‌ خواهد شد.
تبصره: بهره مندی از امتیازات بند یاد شده مشروط به‌ آن است‌ که‌ نرخ باروری شهرستان محل‌ زادگاه پدر یا فرزند،
بالای ۲/۵ نباشد، مبنای نرخ باروری، آخرین‌ اطلاعات اعلام شده از سوی وزارت کشور با همکاری مرکز آمار ایران قبل‌ از برگزاری آزمون استخدامی‌ می‌ باشد.
نکته‌. داوطلبان می‌ بایست‌ در انتخاب شغل‌ محل‌ مورد تقاضای خود نهایت‌ دقت‌ را بعمل‌ آوردند زیرا تغییر محل‌ خدمت‌ تعیین‌ شده در زمان ثبت‌ نام به‌ هیچ‌ عنوان امکان پذیر نمی‌ باشد.
تذکر بسیار مهم‌ در خصوص تغییر اطلاعات ثبت‌ نامی‌:
با توجه‌ به‌ اینکه‌ اعلام نتیجه‌ اولیه‌ (معرفی‌ افراد برای بررســـی‌ مدارک) بر اســـاس اطلاعات ثبت‌نامی‌(خوداظهاری) داوطلبان و ســـهمیه‌های قانونی‌ انتخاب شده توسط‌ آنان صورت می‌ گیرد، به‌ دلیل‌ اینکه‌ در هنگام بررسی‌ مدارک، هرگونه‌ تغییر در اطلاعات وارد شده به‌ نحوی که‌ منجر به‌ بهره مندی داوطلب‌ از اولویت‌ یا امتیاز مربوطه‌ گردد، کل‌ فرایند اعلام نتیجه‌ را با اختلال مواجه‌ می‌ ســازد، لذا لازمســت‌ ورود اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه‌ ثبت‌ نام (به‌ خصوص اگر در کافی‌ نت‌ صورت می‌ گیرد) با دقت‌ و صداقت‌ صورت گیرد چراکه‌ با توجه‌ به‌ مشکلات به‌ وجود آمده در آزمون های قبلی‌، اصلاح اطلاعات مذکور در هنگام بررسی‌ مدارک به‌ هیچ‌ وجه‌ امکانپذیر نمی‌ باشد و داوطلب‌ حق‌ هیچ‌ گونه‌ اعتراضی‌ نخواهد داشت‌. لازم به‌ ذکر است‌ آخرین‌ فرصت‌ ویرایش‌ مشخصات ثبت‌ نامی‌ افراد، تا آخرین‌ روز ثبت‌ نام خواهد بود. بدیهی‌ است‌ در صورت عدم ارائه‌ مدارک و مستندات لازم در زمان بررسی‌ مدارک، امتیازات و سهمیه‌ های انتخاب شده توسط‌ داوطلبان از آنان سلب‌ خواهد گردید.
مراحل‌ ثبت‌ نام در آزمون

الف‌) نحوه و زمان ثبت‌ نام متقاضیان:
متقاضیان واجد شرایط‌ ملزم هستند از روز شنبه‌ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ حداکثر تا پایان روز جمعه‌ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ نسبت‌ به‌ ثبت‌ نام الکترونیکی‌ در سامانه‌ استخدامی‌ به‌ نشانی‌ اینترنتی‌: (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)اقدام نمایند. قابل‌ ذکر است‌ به‌ ثبت‌نام ناقص‌ ترتیب‌ اثر داده نخواهد شد و به‌ هیچ‌ وجه‌ مدت ثبت‌نام تمدید نخواهد شد.
مدارک مورد نیاز ثبت‌ نام در آزمون

۱- تکمیل‌ برگ درخواست‌ شغل‌(تکمیل‌ مراحل‌ ثبت‌نام در سامانه‌ی فوق الذکر)
۲- متقاضیان می‌بایست‌ یک‌ قطعه‌ عکس‌ به‌ انضمام تصویر مدارک زیر را در سامانه‌ بارگذاری نمایند:
ابعاد عکس‌۴*۳ و بدون حاشیه‌ های اضافی‌ که‌ در سال جاری گرفته‌ شده باشد.
حداقل‌ حجم‌ فایل‌ عکس‌ ۵۰ کیلو بایت‌ و حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت‌ و در قالب‌ JPG باید باشد.
اسکن‌ عکس‌ از روی کارت های شناسایی‌ (کارت ملی‌، شناسنامه‌ و مدارک مشابه‌) قابل‌ قبول نمی‌ باشد.
عکس‌ متقاضیان زن باید با حجاب و صورت آنان به‌ طور کامل‌ مشخص‌ باشد.
در صورت استفاده از عکس‌ غیرمعتبر، ثبت‌ نام متقاضی‌ باطل‌ می‌ شود و اجازه شرکت‌ در آزمون را ندارند.
با توجه‌ به‌ مشکلات به‌ وجود آمده در آزمون های قبلی‌ در خصوص اشتباه در ارسال عکس‌ متقاضیان، که‌ این‌ موضوع اکثرا برای متقاضیانی‌ که‌ خود و یا فرد وارد کننده اطلاعات در سیستم‌ دقت‌ لازم را ندارند، رخ داده است‌ تأکید می‌ گردد چنانچه‌ ثبت‌ نام شما توسط‌ فرد دیگری انجام می‌ شود، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌ نامی‌، حتما نسبت‌ به‌ کنترل عکس‌ ارسالی‌ دقت‌ نمایید. بدیهی‌ است‌ در صورت ارسال عکس‌ اشتباه ، فرد به‌ عنوان متخلف‌ تلقی‌ شده و با وی مطابق‌ مقررات رفتار خواهد شد.
تصویر رو و پشت‌ کارت ملی‌
تصویر تمام صفحات شناسنامه‌.
تصویر روی کارت یا گواهی‌ وضعیت‌ نظام وظیفه‌ ویژه آقایان
تصویر مدرک تحصیلی‌
تصویر گواهی‌ وضعیت‌ طرح قانون پزشکان و پیراپزشکان برای رشته‌ های مشمول.
تصویر فرم تایید شده بومی‌ بودن (صرفا برای متقاضیان استفاده از امتیاز بومی‌)
تصویر گواهی‌ سهمیه‌ ایثارگری(برای دارندگان سهمیه‌ ایثارگری)
تصویر گواهی‌ معلولیت‌(برای افراد معلول)
پرداخت‌ وجه‌

متقاضیان واجد شرایط‌ می‌بایست‌ با مراجعه‌ به‌ سامانه‌ (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) پس‌ از تکمیل‌ مراحل‌ ثبت‌ نام در آزمون نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ ۱۲۵۰۰۰۰ ریال به‌ صورت الکترونیکی‌ و با کارتهای بانکی‌ متصل‌ به‌ شبکه‌ شتاب اقدام نمایند.

زمان و مکان برگزاری آزمون

کارت ورود به‌ جلسه‌ امتحان توانمندی های عمومی‌ و تخصصی‌ از تاریخ‌ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ لغایت‌ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ از طریق‌ سامانه‌ استخدامی‌ به‌ نشانی‌ اینترنتی‌: (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) قابل‌ دریافت‌ خواهد بود، همچنین‌ زمان و محل‌ برگزاری آزمون نیز در هنگام توزیع‌ کارت به‌ اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
بخش‌ ششم‌: نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتیجه‌
اعلام نتیجه‌، تعیین‌ حد نصاب و انتخاب افراد در هر یک‌ از کد شغل‌ محل‌های آزمون استخدامی‌ به‌ ترتیب‌ زیر صورت می‌پذیرد:
۱٫ محاسبه‌ نمره کل‌ اولیه‌ داوطلبان براساس ضرایب‌ دروس عمومی‌ و اختصاصی‌.
۲٫ این‌ نمره کل‌ ملاک تعیین‌ حدنصاب خواهد بود
تعیین‌ حدنصاب نمره علمی‌ لازم: شرط لازم (و نه‌ کافی‌) برای معلولین‌ و داوطلبان آزاد جهت‌ معرفی‌ به‌ منظور بررسی‌ مدارک، بر مبنای کسب‌ حداقل‌۵۰  درصد میانگین‌ امتیاز(مجموع نمره عمومی‌ و تخصصی‌ آزمون کتبی‌ با اعمال ضرایب‌ مربوطه‌) سه‌ نفر اول دارای بالاترین‌ امتیاز آزمون کتبی‌ در هر یک‌ از مشاغل‌ می‌ باشد که‌ به‌ روش زیر تعیین‌ می‌گردد:
حدنصاب =۵۰ % × میانگین‌ نمره کل‌ اولیه‌ سه‌ نفر دارای بالاترین‌ امتیاز در هر شغل‌
تبصره- کاهش‌ حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامین‌ نیروهای مورد نیاز در هر رشته‌ شغلی‌ به‌ عهده کارگروه آزمون خواهد بود.
ارائه‌ کارنامه‌ اولیه‌ به‌ کلیه‌ داوطلبان صرفا جهت‌ اطلاع از وضعیت‌ نمره ها و معرفی‌ یا عدم معرفی‌ به‌ موسسه‌ مربوطه‌ برای بررسی‌ مدارک و تطبیق‌ شرایط‌ با خوداظهاری افراد.
۵- اعلام فهرست‌ معرفی‌ شدگان بر اساس نمره فضلی‌ از طریق‌ سامانه‌ (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) صورت می‌گیرد.
۶- اعلام نتیجه‌ با توجه‌ به‌ ظرفیت‌ پذیرش در کد شغل‌ محل‌ انتخابی‌ با رعایت‌ موارد ذیل‌:
الف‌) دعوت از مشمولین‌ بند ۵ همین‌ صفحه‌ برای بررسی‌ مدارک و مستندات استخدامی‌ در زمان مقرر توسط‌ دانشگاه به‌ شیوه زیر اعلام خواهد شد:
۱-برای رشته‌های شغلی‌ که‌ پذیرش آنها “بدون انجام مصاحبه‌” است‌ صرفا بر اساس نمره کل‌ نهایی‌ به‌ میزان یک‌ برابر ظرفیت‌ (صرفا جهت‌ بررسی‌ مدارک)
۲-برای رشته‌های شغلی‌ که‌ شیوه پذیرش آنها “با انجام مصاحبه‌” است‌ به‌ میزان سه‌ برابر ظرفیت‌ (صرفا برای بررسی‌ مدارک).
ب) انطباق سوابق‌ و مدارک و مستندات ارائه‌ شده با خود اظهاری داوطلب‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌ نام که‌ به‌ تایید( امضا و اثر انگشت‌) داوطلب‌ رسیده باشد و تایید آن از سوی دانشگاه.
۷-  اعمال تغییرات و سهمیه‌ های تایید شده (بر اساس مدارک و مستندات مثبته‌) توسط‌ دانشگاه و اعلام نتیجه‌.
۸-معرفی‌ افراد به‌ تعداد یک‌ برابر ظرفیت‌ پذیرش، به‌ ترتیب‌ نمره کل‌ نهایی‌(در مشاغل‌ دارای مصاحبه‌ بر اساس وزن ۷۰ درصد نمره کل‌ به‌ آزمون کتبی‌ و ۳۰ درصد نمره کل‌ به‌ مصاحبه‌) به‌ مدیریت‌ هسته‌ گزینش‌.

مصاحبه شغلی

۱- از داوطلبان شغل‌محل‌ های دارای مصاحبه‌ پس‌ از اعلام نتایج‌ اولیه‌ آزمون کتبی‌، به‌ میزان سه‌ برابر ظرفیت‌ هر شغل‌ محل‌، به‌ ترتیب‌ نمره فضلی‌ (پس‌ از اعمال سهمیه‌های قانونی‌) برای بررسی‌ مدارک دعوت به‌ عمل‌ خواهد آمد و در صورت تایید مدارک از سه‌ برابر ظرفیت‌، برای انجام مصاحبه‌ اقدام خواهد شد.
۲- مصاحبه‌ برای مشاغل‌ مربوط به‌ حیطه‌ فوریت‌ های پزشکی‌ به‌ شرح زیر خواهد بود:
الف‌) سنجش‌ قد و BMI (شاخص‌ توده بدنی‌): ارزیابی‌ شرایط‌ فیزیکی‌ افراد از لحاظ قد و تناسب‌ قد و وزن (در زمان بررسی‌ مدارک)
ب) سنجش‌ وضعیت‌ آمادگی‌ جسمانی‌: ارزیابی‌ قدرت بدنی‌ و چابکی‌ و توانایی‌، مدیریت‌ زمان داوطلبان)
تذکرات و توصیه‌های کلی‌:
۱- داوطلبان صرفاً در صورتی‌ می‌توانند در آزمون ثبت‌ نام نمایند که‌ مدرک تحصیلی‌ (مقطع‌، رشته‌ و گرایش‌ تحصیلی‌) آنان مطابق‌ با عناوین‌ مدرک تحصیلی‌ (مقطع‌، رشته‌ و گرایش‌ تحصیلی‌) مندرج در شرایط‌ احراز مشاغل‌ قید شده در آگهی‌ استخدامی‌ یکسان بوده و همچنین‌ عنوان مدرک تحصیلی‌ ثبت‌ نامی‌ (مقطع‌، رشته‌ و گرایش‌ تحصیلی‌) داوطلب‌، در متن‌ گواهینامه‌ موقت‌ یا دانشنامه‌ وی درج گردیده باشد.
۲- در صورتی‌ که‌ برای برخی‌ از رشته‌های تحصیلی‌ در آگهی‌ استخدامی‌ منتشره، گرایش‌ خاصی‌ ذکر شده باشد،صرفاً فارغالتحصیلان همان رشته‌ و گرایش‌ تحصیلی‌ می‌ توانند در آزمون ثبت‌ نام نمایند . اما در صورتی‌ که‌ هر یک‌ از رشته‌های تحصیلی‌ بدون ذکر گرایش‌ در آگهی‌ درج شده باشد، فارغ التحصیلان کلیه‌ گرایش‌های آن رشته‌ تحصیلی‌ در مقطع‌ مورد نظر، می‌ توانند در آزمون استخدامی‌ ثبت‌ نام نمایند.
۳- ارائه‌ هرگونه‌ گواهی‌ از مراجع‌ مختلف‌ مبنی‌ بر تطابق‌ رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی‌ با رشته‌ یا گرایش‌ های تحصیلی‌ عنوان شده در آگهی‌ استخدامی‌ جهت‌ ادامه‌ فرایند استخدام موضوعیت‌ نداشته‌ و صرفاً عین‌ عنوان رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی‌ مندرج در آگهی‌ استخدامی‌ ملاک عمل‌ می‌باشد. از اینرو داوطلبانی‌ که‌ در مرحله‌ بررسی‌ مدارک، از لحاظ شرایط‌ احراز اعلام شده در آگهی‌ استخدامی‌ منتشره، غیر واجد شرایط‌ تشخیص‌ داده شوند از ادامه‌ فرایند استخدام حذف و معرفی‌ آنان در این‌ مرحله‌، کان لم‌ یکن‌ تلقی‌ گردیده و هیچگونه‌ حق‌ و امتیازی برای داوطلب‌ ایجاد نکرده و متقاضی‌ حق‌ هیچ‌گونه‌ اعتراضی‌ ندارد.
۴- داوطلبان استخدام می‌بایست‌ سلامت‌ جسمانی‌ و روانی‌ و توانایی‌ برای انجام کاری که‌ استخدام می‌شوند را داشته‌ باشند. در صورت عدم تأیید توانایی‌ داوطلبان استخدام توسط‌ دستگاه مربوطه‌ در مرحله‌ مصاحبه‌ استخدامی‌ و معاینه‌ پزشکی‌، مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی‌ دانشگاه علوم پزشکی‌ استان مربوطه‌ می‌باشد.
۵- مسئولیت‌ ناشی‌ از عدم رعایت‌ دقیق‌ ضوابط‌ و شرایط‌ اعلام شده در متن‌ آگهی‌ و یا ارائه‌ مدارک به‌ صورت ناقص‌ در زمان تعیین‌ شده و یا هرگونه‌ مغایرت بین‌ اطلاعاتی‌ که‌ داوطلب‌ در زمان تکمیل‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اینترنتی‌ اعلام می‌نماید با مستنداتی‌ که‌ در اعلام نتیجه‌ اولیه‌ و بررسی‌ مدارک ارائه‌ خواهد شد برعهده داوطلب‌ خواهد بود و در صورتی‌ که‌ مدارک داوطلبان از جمله‌ مدارک تحصیلی‌، پایان خدمت‌ یا معافیت‌ دائم‌، سن‌، ایثارگری، امتیاز ویژه کرونا، معلولیت‌ و سابقه‌ اشتغال غیررسمی‌ در دستگاههای اجرایی‌ (برای محاسبه‌ حداکثر سن‌) و همچنین‌ اطلاعات خود اظهاری داوطلب‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌ نامی‌، مغایر با شرایط‌ مندرج در این‌ آگهی‌ باشد، هیچ‌گونه‌ حقی‌ و امتیازی برای متقاضی‌ ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله‌ از آزمون (اعلام نتایج‌ اولیه‌، مصاحبه‌ استخدامی‌، گزینش‌ و حتی‌ در صورت پذیرش نهایی‌ و یا صدور حکم‌ استخدامی‌) امتیاز یا اولویت‌ مربوطه‌ از داوطلب‌ سلب‌ و حق‌ هیچ‌گونه‌ اعتراضی‌ ندارد.
۶- اسامی‌ پذیرفته‌شدگان پس‌ از تأیید مراجع‌ ذیصلاح از طریق‌ درگاه سامانه‌ استخدامی‌ به‌ نشانی‌ (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) به‌ اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
۷- داوطلبان بایستی‌ به‌ مبنای تاریخ‌ های اشاره شده در آگهی‌ توجه‌ کافی‌ داشته‌ باشند. لازم به‌ ذکر است‌ ملاک عمل‌ برای تاریخ‌ گواهی‌ فراغت‌ از تحصیل‌، معافیت‌ دائم‌ و پایان خدمت‌ نظام وظیفه‌، تاریخ‌ شروع به‌ طرح (برای افرادی که‌ در دوران طرح اجباری می‌باشند)، تاریخ‌ پایان طرح (برای متقاضیان استخدام در سایر دانشگاهها)و …. آخرین‌ روز ثبت‌ نام و ملاک محاسبه‌ سن‌، اولین‌ روز ثبت‌ نام می‌ باشد.
۸- استخراج فهرست‌ افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اساس نمره کل‌ اولیه‌ خواهد بود. اعلام نتیجه‌ اولیه‌، صرفا برای اطلاع داوطلبان شرکت‌ کننده در آزمون از وضعیت‌ علمی‌ (نمرات مکتسبه‌) آنان می‌باشد و فاقد هرگونه‌ ارزش قانونی‌ دیگری از جمله‌ استخدام می‌ باشد.
۹- داوطلبانی‌ که‌ در زمان های مشخص‌ شده توسط‌ دانشگاه برای برای بررسی‌ مدارک، نسبت‌ به‌ ارائه‌ مدارک و مستندات لازم اقدام ننمایند از انجام مراحل‌ بعدی محروم و حق‌ هیچگونه‌ اعتراضی‌ نخواهند داشت‌. بدیهی‌ است‌ دانشگاه در اینگونه‌ موارد با هماهنگی‌ با اداره کل‌ منابع‌ انسانی‌ وزارت بهداشت‌ درمان و آموزش پزشکی‌ از سایر شرکت‌ کنندگان به‌ ترتیب‌ نمره فضلی‌ دعوت خواهند نمود.
۱۰- هرگونه‌ اطلاع رسانی‌ در خصوص نحوه، زمان و مکان مصاحبه‌ متعاقباً از طریق‌ سامانه‌ اینترنتی‌ (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را از این‌ طریق‌ دریافت‌ خواهند کرد. بنابراین‌ داوطلبان می‌بایست‌ به‌ طور مرتب‌ به‌ سامانه‌ مراجعه‌ نمایند.

جدول شماره۱: مواد آزمون تخصصی

ردیفعنوان شغلیمواد آزمون
۱کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها۱-اصول و کلیات خدمات بهداشتی(بهداشت محیط، بهداشت دهان و دندان، بهداشت سالمندان،بهداشت روان، حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، نظام عرضه خدمات)
۲-اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی
ایمنسازی(جدیدترین برنامه ایمن سازی کشوری)
۴-آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی
۵-آمار زیستی و اصول کلیات اپیدمیولوژی
۶-اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر
اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران
۲پرستارمادران ونوزادانکودکان
۲-روان پرستاری
۳-بهداشت جامعه
۴-بخشهای ویژه
۵-مدیریت
۶-داخلی جراحی
۳ماما۱بارداری و زایمان۱و۲
بارداری و زایمان۳و۴
بیماریهای زنان و ناباروری
۴-بهداشت مادر و کودک
۵نوزادان
۶-جنین شناسی
۴

کارشناس سلامت روان


۱-روانشناسی عمومی
۲-روشناسی بالینی
۳- ارزیابی‌ و تشخیص‌
۴- آسیب‌ شناسی‌ روانی‌
۵-نظریه‌های شخصیت‌ و روان درمانی‌
۵کارشناس تغذیه۱-  تغذیه‌ اساسی‌
۲-رژیم درمانی (با تاکید بر رژیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه، بیماریهای کلیوی،دیالیز،پیوند،سوختگی و بیماریهای متابولیک)
۳-تغذیه در دوران های مختلف زندگی و بیماریهای ناشی از سوء تغذیه
۴-برسی وضعیت تغذیه
۵-فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان ها
۶
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت


۱-مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
۲-کد گذاری داده های سلامت
۳-اصطلاحات پزشکی
۴-آمار بیمارستانی و شاخصهای بهداشتی
۵-بیماری شناسی
۷
کارشناس بهداشت خانواده


۱-اصول و کلیات خدمات بهداشتی‌ (ایمن‌سازی، بهداشت‌ محیط‌، بهداشت‌ حرفه‌ای، بهداشت‌ سالمندان، بهداشت‌ دهان و دندان، بهداشت‌ مدارس، نظام عرضه‌ خدمات)
۲-بهداشت‌ مادر و کودک و باروی

 

۳-اصول مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی بهداشتی‌
۴-آموزش بهداشت‌، ارتباطات و تکنولوژی
۵-آمار زیستی‌، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق‌
۸
کارشناس بهداشت حرفهای


۱-شناسایی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
۲-شناسایی‌ عوامل‌ شیمیایی‌ زیان آور محیط‌ کار و نمونه‌ برداری از آلایندههای محیطی‌ و تجزیه‌ نمونه‌ها
۳-مهندسی‌ فاکتورهای انسانی‌
۴-سم‌ شناسی‌ شغلی‌ و بیماریهای ناشی‌ از کار
۵-ایمنی‌ در محیط‌ کار و مدیریت‌ ریسک
۹کارشناس بهداشت محیط


۱-آب و فاضلاب (شیمی‌، میکروبیولوژی و تصفیه‌)
۲-آلودگی‌ هوا
۳-مواد زائد جامد
۴-کلیات بهداشت‌ محیط‌(بهداشت‌ مواد غذایی‌، بهداشت‌ مسکن‌ و اماکن‌ عمومی‌، پرتوها، گندزداها، حشره شناسی‌ پزشکی‌ و مبارزه با ناقلین‌)
۱۰
کارشناس اتاق عمل


۱-تکنیک‌ و اصول کار در اتاق عمل‌
۲-تکنولوژی جراحی‌ در موارد تخصصی‌ و فوق تخصصی‌
۳-بیماریهای داخلی‌ و جراحی‌
۴-بیهوشی‌ و احیای قلبی‌ ریوی
۵-مدیریت‌ در اتاق عمل‌(قبل‌، حین‌ عمل‌ و بعد از عمل‌)
۱۱کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی۱-فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس‌، آمبولانس‌ و داروهای تجویزی از راه ورید
۲-اورژانس‌های ترومایی‌ و برخورد با عوارض ناشی‌ از آن
۳-اورژانس‌های داخلی‌ و برخورد با عوارض ناشی‌ از آن
۴-موارد ویژه(اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس‌ محیطی‌)
۵-

احیای مقدماتی‌ و پیشرفته‌، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای مورد لزوم

۱۲کاردان بالینی فوریتهای پزشکی۱-آناتومی‌ و فیزیولوژی
۲-فارماکولوژی
۳-فرایند عملیات، ارزیابی‌ بیمار، تروما و آشنایی‌ با حرارت ترومایی‌، تصادفات، حوادث غیرمترقبه‌ و اورژانس‌ محیطی
۴-اورژانس‌های پزشکی‌، شامل‌ بیماری قلبی‌، مغزی و ریوی، کاهش‌ هوشیاری و دیابت‌ سایر اورژانس‌ها

 


۱۵-اقدامات حیاتی‌ پایه‌ و پیشرفته‌ و دستگاه شوک خودکار و سایر دستگاههای مورد لزوم

زمان برگزاری آزمون: زمان و محل برگزاری آزمون نیز در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

جهت ثبت نام کلیک نمایید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.