خانه » آگهی های زیر مجموعه » آگهی استخدام شرکت تعاونی چند منظوره توانخواهان

آگهی استخدام شرکت تعاونی چند منظوره توانخواهان

متن آگهی:

شرکت تعاونی چند منظوره توانخواهان در راستای اجرای قرارداد شماره ۵۸۰۶۶ مورخ ۲۵/۹/۹۴ ،جهت راه اندازی مراکز و پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیازخود طبق مفاد دستور العمل اجرایی برنامه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نشین(نسخه ۲٫۵)  و با رعایت کامل دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تعداد ۱۱۵ نفر، افراد واجد الشرایط از طریق امتحان کتبی درحیطه های عمومی و تخصصی پس ازطی کردن مراحل گزینش به صورت  قرارداد  با  شرکت به شرح ذیل بکارگیری نماید.

 

ردیف

عنوان شغل

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

جنسیت

سمت

شرایط احراز

توضیحات

۱

کارشناس مامایی

اراک

۱۲

زن

مراقب سلامت

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مامایی

آشتیان

۱

تفرش

۱

خمین

۲

دلیجان

۲

شازند

۲

فراهان

۱

کمیجان

۱

محلات

۲

۲

کاردان مامایی

اراک

۱۰

زن

مراقب سلامت

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته مامایی

خمین

۱

دلیجان

۱

شازند

۱

محلات

۱

۳

کارشناس بهداشت خانواده

اراک

۱۹

زن

مراقب سلامت

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته بهداشت خانواده

خمین

۱

دلیجان

۱

فراهان

۱

محلات

۱

۴

کاردان بهداشت خانواده

اراک

۱۰

زن

مراقب سلامت

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته بهداشت خانواده

دلیجان

۱

محلات

۱

۵

کارشناس بهداشت عمومی

اراک

۴

مرد

مراقب سلامت

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته بهداشت  عمومی

خمین

۱

شازند

۱

دلیجان

۱

محلات

۱

۶

کارشناس تغذیه

اراک

۴

مرد/ زن

تغذیه

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تغذیه

آشتیان

۱

تفرش

۱

فراهان

۱

۷

پرستاری

اراک

۵

زن

پرستار

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته پرستاری

 محلات

۱

۸

پزشک عمومی

اراک

۱۱

مرد/ زن

پزشک

دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشک عمومی

محلات

۱

دلیجان

۱

خمین

۱

۹

کاردان پذیرش و آمار و مدارک پزشکی

اراک

۱

مرد/ زن

مسئول پذیرش

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته آمار و مدارک پزشکی

شرکت کنندگان این سمت فقط آزمون عمومی را امتحان می دهند

۱۰

کاردان IT

محلات

۱

مرد/ زن

مسئول پذیرش

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته IT

خنداب

۱

فراهان

۱

۱۱

کاردان حسابداری

اراک

۳

مرد/ زن

مسئول پذیرش

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته حسابداری[۱]

 

 

۱٫ شرایط عمومی بکارگیری

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر

۶/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که بکارگیری می شود.

۷/۱- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی بموجب آراء مراجع قانونی

۸/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و قراردادی دستگاههای دولتی  باشند.

۹/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲٫ شرایط اختصاصی بکارگیری

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ،۴۰ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۴۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره – موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبردحق علیه باطل (از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل همسر ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال

ج) آزادگان ، فرزندان شاهد ، جانباز ۲۵% و بالاتر و آزادگانی که حداقل یکسال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

۲/۲- مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان که طرح ایشان اجباری است می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.و آن دسته از مشمولینی که خدمت ایشان اختیاری است و طرح خود را شروع کرده اند و یا مشمولین خدمت پزشکان و پیراشکان که خدمت مازاد را اختیاری انجام می­دهند بایستی گواهی انصراف از طرح داشته باشند.

۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی :

الف) تکمیل برگ الکترونیکی  درخواست شغل با نهایت دقت و صحت

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰ (دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب شماره ۳۰۵۲۰۹۳۹ بنام شرکت تعاونی چند منظوره توانخواهان نزد بانک رفاه (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه) به­عنوان حق شرکت درآزمون داوطلبان ، (ایثارگران پنجاه درصد(۵۰%) مبلغ مذکور را می­پردازند .)

ب) یک قطعه عکس ۴*۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی بانضمام فیش بانکی اسکن و ثبت نام  ارسال شود.

۱/۳-داوطلبین می بایست مدارک ذیل را درون  پاکت A4 قرارداده ودر روز آزمون قبل از ورود بجلسه تحویل دهند.بدیهی است درصورت عدم تحویل مدارک مربوطه از ورود این افراد به حوزه آزمون جلوگیری خواهد شد.

–       تصویر آخرین مدرک تحصیلی

–        تصویر کارت ملی

–       تصویر تمام صفحات شناسنامه

–       تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

–       تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت (مانند : مدارک دال بر ایثارگری و سهمیه بومی بودن و…)

۲/۳- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود.

۳/۳- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان بکارگیری :

داوطلبان قبول شده در مرحله اول آزمون موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت  حداکثر ۵  روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی شرکت به همراه اصل مدارک به آدرس شرکت تعاونی چند منظوره توانخواهان در میدان دارایی خیابان ۲۲ بهمن ساختمان کانون کارآفرینان حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند . شرکت موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.

–       اصل آخرین مدرک تحصیلی

–        اصل کارت ملی

–       اصل تمام صفحات شناسنامه

–       اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

–       اصل فیش واریزی بابت حق شرکت در آزمون

–       اصل سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : قبل از صدور حکم قراردادی اصالت مدرک تحصیلی و سایر مدارک ازمراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده دربند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

۴٫نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند در فاصله زمانی ۲۴/۱۰/۹۴ لغایت ۱۲/۱۱/۹۴ جهت ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی : www.tavankhahanco.blogfa.com مراجعه نمایند.

۵٫زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون :

کارت ورود به جلسه آزمون روز های چهار شنبه وپنج شنبه مورخ (۱۴/۱۱/۹۴ و ۱۵/۱۱/۹۴ ) از طریق وبلاگ شرکت به آدرس  www.tavankhahanco.blogfa.com یا مراجعه حضوری به شرکت ،قابل چاپ خواهد بود. همچنین زمان برگزاری آزمون در روز جمعه مورخ ۱۶/۱۱/۹۴ می باشد و محل و ساعت برگزاری آزمون در هنگام توزیع کارت باطلاع داوطلبان خواهد رسید.

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

۶٫ مواد امتحان:

۱/۶- مواد امتحان برای سمت مسئول پذیرش عبارتند از:

امتحان توانمندیهای عمومی شامل: ۱- زبان وادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی (عمومی) ۳- ریاضی وآمار مقدماتی ۴- فن­آوری اطلاعات ۵- معارف اسلامی ۶- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد(۹۰) سوال به صورت چهارگزینه ای به مدت یک ساعت طراحی می گردد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

تبصره: اقلیت­های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می­باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع می­شود.

۲/۶- مواد امتحان برای سمتهای غیر مسئول پذیرش عبارتند از:

امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد ۶۰ سوال که به صورت چهار گزینه ای به مدت یک ساعت خواهد بود. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

۷٫ تذکرات :

۱/۷- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲/۷- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰درصد فوق­الذکر، بیست وپنج (۲۵) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (۲۵) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک­سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (۲۵) درصد وآزادگان زیر یک (۱) سال اسارت اختصاص می یابد.

۳/۷- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

۴/۷-  پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

۵/۷- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه (۳) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

۶/۷- تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می­یابد.

۷/۷- داوطلب بومی به ا فرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:

الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).

تبصره۱: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

تبصره۲: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .

۸/۷- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل ویک محل جغرافیایی خواهند بود.

۹/۷- مدارک تحصیلی بالاتر یا پائین­تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی و همچنین  مدارک معادل، برای شرکت در امتحان معتبر نمی­باشد.

۱۰/۷- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.

۱۱/۷- انتخاب داوطلبان در مرحله اول  حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز پس از اعمال سهمیه ها و احراز شرایط قانونی به ترتیب بالاترین نمره ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده انجام خواهد شد . در مواردی که نمره داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعلام شده در آگهی باشد،انتخاب بر اساس معدل (آخرین مدرک تحصیلی) ، خواهد بود.

۱۲/۷- نتایج از طریق سایت ثبت نام اعلام خواهد شد.

۱۳/۷- کلیه پذیرفته شدگان آزمون علمی موظف به گذراندن دوره آموزشی به مدت ۱۵۴ ساعت می باشند .پذیرفته شدگان مذکور حداکثر ۳ روز کاری فرصت خواهند داشت جهت اخذ معرفی نامه شرکت در دوره آموزشی به شرکت مراجعه نمایند.

۱۴/۷-انتخاب پذیرفته شدگان در مرحله دوم پس ازقبولی در دوره آموزشی حداکثر به میزان ۵/۱ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره (حداقل ۷۰% نمره تئوری و ۷۵% نمره عملی آزمون پایان دوره آموزشی مذکور) را کسب کرده اند به ترتیب نمره فضلی صورت میگیرد.

۱۵/۷- قرارداد کلیه پذیرفته شدگان مشاغل موجود در این آگهی به صورت  قرارداد شرکتی (با رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان کار و امور اجتماعی) خواهد بود.

۱۶/۷-انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

۱۷/۷- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۸/۷ –بکارگیری پذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند، منوط به تأیید توانمندی های جسمی، روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط مراجع ذی صلاح می باشد.

۱۹/۷- هر گونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان بکارگیری از طریق وبلایگ شرکت به نشانی www.tavankhahanco.blogfa.com ، خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد . لذا داوطلبان جهت دریافت هرگونه اطلاعات مربوط به تغییرات در برگزاری آزمون و یا اعلام نتایج می بایست از طریق سایت مذکور پیگیری نمایند.

۲۰/۷- عقد قرار داد پس از گذراندن مراحل فوق الذکر بشرط افتتاح  مراکز و پایگاههای سلامت خواهد بود .

لینک ثبت نام آزمون استخدامی شرکت تعاونی چند منظوره توانخواهان

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

اطلاعات تماس

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.