خانه » استخدام در استان قم » استخدام اداره کل زندان ها در قم

استخدام اداره کل زندان ها در قم

متن آگهی:

خبر ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۹ – اداره کل زندان های استان قم به استناد مجوز شماره ۶۹۷۶۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر دارد تعداد ۲۳ نفر به صورت قرارداد انجام کار معین در مشاغل تخصصی از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی و گزینش به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری نماید

   

بخش اول :

شرایط عمومی داوطلبان :

۱- داشتن تابعیت ایران

۲- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)

۵- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۶- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

۷- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند

۸- داوطلبان نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی ، پیمانی و قرارداد انجام کار معین دستگاه های اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند-

۹- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند

۱۰- داشتن حداقل ۲۰ سال سن و حداکثر ۲۵ سال سن

تبصره:

 براساس قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان مصوب مجلس شورای اسلامی موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد

–- جانبازان ، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان و همسران آزادگان که حداقل یکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن مقرر معاف می باشند

– افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال

– داوطلبانی  که در جبهه ها  داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجرو حیت در جبهه ها  

– میزان خدمت دوره ضرورت

– داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزاتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی ، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها، شرکت های بیمه های دولتی ، شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکت های ملی و مصادر شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلابی اسلامی و
شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ 
۲۲/۱۱/۱۳۵۷ خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها

تذکر۱:

 ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام (۲۷/۰۲/۹۹) می باشد.

تذکر ۲:

 خدمت در شغل مراقب امور تامینی و تربیتی و کاردان اقدامات تامینی و تربیتی به صورت نوبت کاری (شیفتی) در محدوده داخل بند ها و زندان ها و تابع دستورالعمل سازمان می باشد و الزامات ذیل در خصوص شغل مزبور ضروری می باشد

الف : حداقل قد ۱۶۵ برای آقایان و ۱۵۵ برای بانوان

ب: داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی که می بایست سلامتی و احراز توانایی پذیرفته شدگان در انجام امور به تایید دفتر بهداشت  و درمان سازمان برسد

ج : چنانچه دارای معافیت از خدمت سربازی می باشند صرفاً معافیت های غیر پزشکی مورد تایید است و دارندگان معافیت پزشکی، در صورت تایید دفتر بهداشت و درمان سازمان بکارگیری آنها بلامانع می باشد.

بخش دوم

 سهمیه استخدامی ایثارگران:

سهمیه استخدامی موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران به شرح ذیل :

الف : ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد شامل :

جانبازان

آزادگان

همسر و فرزندان شهدا

همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر

همسر و فرزندان آزادگان دارای یکسال و بالای یکسال اسارت

خواهر و برادر شهید

ب: ایثارگران سهمیه ۵ درصد شامل :

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد

فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت

تذکر۱: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه

۱- معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

۳- معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی

۴- معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

تذکر۲:

 مشمولین سهمیه استخدامی ۲۵درصد ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از این سهمیه الزاما بایستی وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) بیکار ثبت شده باشد ، بنابراین به تمامی ایثارگران خواهان بهره مندی از سهمیه استخدامی مذکور توصیه و تاکید می شود برای حصول اطمینان از امکان بهره مندی خود از طریق سایت ایثار و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده خود نسبت به مشخص بودن وضعیت شغلی خود و در صورت الزام اصلاح آن اقدام نمایند

تذکر۳:

 کد شغل محل های مربوط به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد ایثارگری در فهرست مشاغل مورد نیاز مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان جدا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تایید شده مشمول این سهمیه ، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای این سهمیه را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.

تذکر۴:

 کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگری می بایست مستندات مربوطه را به همراه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام جهت بررسی در موعد مقرر ارسال نمایند

تذکر۵:

 داوطلبان آزاد مجاز به انتخاب کد شغل محل ایثارگران نمی باشند و در صورت انتخاب، کارت ورود به جلسه در آزمون برای آنان صادر نخواهد شد.

بخش سوم

موارد آزمون عبارتند از:

الف : آزمون توانمندی های عمومی شامل : 

۱- اطلاعات عمومی (۱۰ سئوال) ۲-هوش و استعداد تحلیلی (۱۰ سئوال) که در مجموع به تعداد ۲۰ سئوال طراحی خواهد شد.

ب : آزمون تخصصی شامل ۳۰ سئوال از آیین نامه سازمان زندان ها

آزمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

آزمون تخصصی با ضریب دو و آزمون توانمندی های عمومی با ضریب یک محاسبه و اعمال خواهد شد.

تذکر:

 بکارگیری افراد به صورت موقت بوده و هیچگونه تعهد استخدامی را برای اداره کل زندانهای استان قم ایجاد نخواهد کرد

مدارک مورد نیاز:

۱- تکمیل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تکمیل گردد)

۲- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۳- تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات تصویر آن)

۴- تصویر کارت ملی

۵- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم (ویژه برادران)

۶- دو قطعه عکس ۴ ×۳ جدید، تمام رخ پشت نویس شده (یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود) 

۷- گواهی اشتغال به کار به صورت غیر رسمی با ذکر مدت اشتغال

تذکر:

 داوطلبان به هنگام تکمیل برگ درخواست شغل مجاز به انتخاب یک کد شغل محل می باشند و در صورت عدم انتخاب یا انتخاب بیش از یک کد شغل محل مجاز به شرکت در آزمون نبوده و کارت ورود به جلسه شرکت در آزمون برای آنان صادر نخواهد شد.

نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط مدارک لازم را به ترتیب یاد شده در پاکت قرار داده و حداکثر تا تاریخ۹۹/۰۳/۲۲با پست سفارشی به نشانی قم ، خیابان شهید لواسانی ( ساحلی )  ، جنب دادگاه انقلاب ، اداره کل زندانهای استان قم یا کد پستی ۳۷۱۳۶۴۹۱۶۱ ارسال نمایند

به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت ثبت نام به پست تحویل و یا از هر طریق دیگری ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

تذکر۱:

در روی پاکت ارسالی عبارت ( در خواست شغل از اداره کل زندان های استان قم ) درج گردد.

تذکر۲:

. از هر گونه تماس تلفنی و حضوری با این سازمان زندانهای کشور و اداره کل قم  به منظور پیگیری نتایج درخواست همکاری خودداری گردد

تذکر۳:

 تکمیل فرم ثبت نام ، ارسال و اخذ مدارک متقاضی هیچ حقی را برای نامبرده به منظور جذب ایجاد نخواهد کرد

زمان و محل توزیع کارت :

زمان و  محل توزیع کارت و محل برگزاری آزمون از طریق پیامک و درج در سایت اداره کل زندانهای استان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

برگه در خواست شغل از اداره کل زندانهای استان قم

 

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۶ دیدگاه تاکنون.

 1. بیتا گفت:

  سلام دوست عزیز گفتن تا اخر مهر ماه نتایج اعلام میشه یا از طریق پیامک یا سایت زندان ها

  [پاسخ]

 2. سید سجاد گفت:

  سلام جواب ازمون دقیقا چه زمانی اعلام میشود؟؟؟

  [پاسخ]

 3. حسین میرزائی گفت:

  دوستان این پیام برای من اومده….
  در جریان باشید
  (متقاضی محترم آزمون قراردادی اداره کل زندانهای قم
  محل توزیع کارت ورود به جلسه اداره کل زندانهای استان قم
  ساعات مراجعه : وقت اداری
  تاریخ مراجعه : نوزدهم و بیستم شهریور ۹۹
  زمان آزمون : بیست و یک شهریور ۹۹ ساعت ۹ صبح
  مکان آزمون : قم میدان معلم دبیرستان امام صادق (ع))

  [پاسخ]

 4. دلاور گفت:

  سلام کسی میدونه امتحان قم کی برگزار میشه ؟؟

  [پاسخ]

 5. سجاد گفت:

  سلام عرض ادب
  امتحان دقیقا در چه تاریخی برگزار میشود؟

  [پاسخ]

 6. نادر گفت:

  امتحان قم کی و کجا هست

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.