خانه » استخدام در استان تهران » آگهی ششمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران(اصلاحیه ثبت نام)

آگهی ششمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران(اصلاحیه ثبت نام)

متن آگهی:

خبر ۱۳ تیر ۱۴۰۲- اصلاحیه ثبت‌نام ششمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۲
پیرو انتشار اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام در ششمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۲در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷و با توجه به اعلام هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران، اصلاحات اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور به شرح ذیل اعلام می شود:
یادآور می‌شود پایان مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ است و لازم است داوطلبان پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند.
۱- بندهای ۲ و ۳ قسمت (ب) مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون (اسکن کارت ملی و شناسنامه)، از اطلاعیه راهنمای ثبت نام حذف می‌‌شود.
۲- بند ۳ قسمت توضیحات اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام به شرح ذیل اصلاح می شود:
به موجب مصوبه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شرط قبولی در آزمون کسب هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات تراز یک درصد حائزین بالاترین امتیاز است.
یادآور می‌شود پایان مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ است و لازم است داوطلبان پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند.


خبر ۱۳ تیر ۱۴۰۲: اصلاحیه ثبت‌نام ششمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۲
پیرو انتشار اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام در ششمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۲در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷و با توجه به اعلام هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران، اصلاحات اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور به شرح ذیل اعلام می شود:
یادآور می‌شود پایان مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ است و لازم است داوطلبان پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند.
۱- بندهای ۲ و ۳ قسمت (ب) مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون (اسکن کارت ملی و شناسنامه)، از اطلاعیه راهنمای ثبت نام حذف می‌‌شود.
۲- بند ۳ قسمت توضیحات اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام به شرح ذیل اصلاح می شود:
به موجب مصوبه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شرط قبولی در آزمون کسب هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات تراز یک درصد حائزین بالاترین امتیاز است.
یادآور می‌شود پایان مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ است و لازم است داوطلبان پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند.


خبر ۷ تیر ۱۴۰۲:هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران به استناد ماده (۲۷) اساسنامه موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹هـ به تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸هیئت محترم وزیران، درصدد برگزاری ششمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷است.
لذا بدین‌وسیله از واجدین شرایط مندرج در ماده (۲۸) اساسنامه جامعه مذکور بشرح زیر، برای شرکت در آزمون دعوت به عمل می آورد.

 مهلت ثبت نام تا ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲ می باشد.

الف-شرایط متقاضیان:
۱-    داشتن تابعیت ایرانی.
۲-    اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳-    حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.
۴-    داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های امور مالی و مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و مدیریت (مالی، بازرگانی، دولتی، صنعتی و بانکی). ملاک تاریخ فارغ التحصیلی، روز برگزاری آزمون ۱۴۰۲/۰۵/۲۷خواهد بود.
۵-    نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشتغال محسوب نمی شود)
۶-    داشتن حداقل ده سال سابقه کار تمام‌وقت در یکی از مشاغل مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی، تدریس دروس مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی کشور.
تبصره:  افرادی که فاقد سابقه کار موضوع بند (۶) هستند در صورت گذراندن دوره آموزشی حرفه ای و گذراندن دوره کارورزی مطابق دستورالعملی که توسط جامعه پیشنهاد و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد و از طریق مراکز فنی و حرفه ای و مراکز علمی و آموزشی برگزار خواهد شد، مجاز به شرکت در آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران هستند.
۷-    نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر.
ب-مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون:
لازم است مدارک ذیل اسکن شده و در سامانه ثبت‌نام بارگزاری شود.
۱-    اسکن عکس پرسنلی ۴×۳  (عکس پرسنلی باید تمام‌رخ باشد و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود)
۲-    اسکن دو طرف کارت ملی (حجم فایل طبق توضیحات مندرج در سامانه ثبت¬نام آماده شود)
۳-    اسکن صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات در صورت داشتن (حجم فایل طبق توضیحات مندرج در سامانه ثبت‌نام آماده شود)
تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان این موضوع اکثراً برای متقاضیانی رخ داده است که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود، تاکید می شود علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما الصاق نشود. در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، وی به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ج-مواد آزمون:
۱-    قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های مربوط به آن
۲-    قانون مالیاتِ ارزش‌افزوده و آیین‌نامه‌های مربوط به آن
۳-    قانون پایانه‌های فروشگاهی و آیین‌نامه مربوط به آن
۴-    قوانین و مقررات مربوط به دادرسی مالیاتی
۵-    حسابداری مالیاتی و حسابرسی مالیاتی
۶-    حسابداری و حسابرسی بخش خصوصی و عمومی
۷-    قوانین تجارت، مدنی، محاسبات عمومی و بودجه
توضیحات:
۱-    آزمون شامل ۱۰۰  امتیاز است (سؤالات قانون مالیات‌های مستقیم و آیین ‏نامه‌های مربوط به آن ۲۵ امتیاز، قانون مالیات ارزش افزوده و آیین‌نامه‌های مربوط به آن ۱۵ امتیاز، قانون پایانه‌های فروشگاهی و آیین‌نامه مربوط به آن ۱۰ امتیاز، قوانین و مقررات مربوط به دادرسی مالیاتی ۱۰ امتیاز، حسابداری مالیاتی و حسابرسی مالیاتی ۱۵ امتیاز، حسابداری و حسابرسی بخش خصوصی و عمومی ۱۰ امتیاز، قوانین تجارت، مدنی، محاسبات عمومی و بودجه ۱۵ امتیاز).
۲-    سوالات به صورت تستی خواهد بود و هر پاسخ درست یک نمره مثبت و هر پاسخ نادرست یک سوم نمره منفی خواهد داشت.
۳-    حدنصاب لازم برای قبولی متقاضیان در آزمون کسب حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز است مشروط بر آنکه امتیاز قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده کمتر از ۳۰ امتیاز نباشد.
د- مهلت ثبت نام:
همه متقاضیان ثبت نام در ششمین آزمون ورودی انتخاب اعضا جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در آگهی در صورت داشتن شرایط می بایستی از روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷لغایت روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
هـ – پرداخت وجه ثبت نام
متقاضیان واجد شرایط باید پس از پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیون) ریال به صورت الکترونیکی با مراجعه به بخش مربوط، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. تاکید می شود در مهلت تعیین شده ثبت نام خود را تکمیل و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایید.
لازم به ذکر است به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
و- برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون
کارت شرکت در آزمون از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ با توجه به آمار شرکت کنندگان، در تهران و یا برخی از مراکز استان ها (به صورت قطبی) برگزار خواهد شد.
تذکر:
۱-    بدیهی است به درخواست هایی که منطبق با شرایط مندرج در بند “الف” نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲-    در هر مرحله چنانچه خلاف هریک از موارد مندرج در فرم ثبت نام به اثبات برسد از ادامه عضویت ممانعت بعمل خواهد آمد.
برای کسب اطلاعات بیشتر
با شماره های ۳۹۹۰۳۰۵۴، ۳۹۹۰۲۶۰۷ و ۳۹۹۰۴۱۶۴ و آدرس iactc.ir با ما در تماس باشید.

لینک ثبت نام

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.