خانه » آگهی های زیر مجموعه » آگهی استخدام ۱۷۹۶ نفر در وزارت نیرو سال ۹۴ (اطلاعیه شمار ۱)

آگهی استخدام ۱۷۹۶ نفر در وزارت نیرو سال ۹۴ (اطلاعیه شمار ۱)

متن آگهی:

 اطلاعیه شماره یک

به اطلاع داوطلبان گرامی می­رساند، رشته های شغلی مندرج در جدول زیر، در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ایجاد گردیده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای آزمون مراجعه شود.

ردیف

عنوان رشته شغلی

۱

مهندس برق (قدرت)‌

۲

کارشناس خدمات مشترکین

۳

کارشناس اداری

۴

کارشناس آموزش

۵

کارشناس حقوقی

شرکت های وابسته (غیر دولتی) زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور، در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای استخدامی صادره بر اساس موافقت مجمع عمومی شرکت های وابسته (غیر دولتی)، تعداد ۱۷۹۶نفر را از بین فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش، در صورت کسب نمره حدنصاب به ترتیب از بالاترین نمره استخدام می کنند (کسب حداقل ۵۰٪ امتیاز آزمون کتبی عمومی الزامی است).

الف) برای مشاهده نیازهای استخدامی شرکتها،به جداول شماره ۲،۳و۴ دفترچه راهنمای آزمون مراجعه نمایید.

ب) شرایط عمومی:
۱- داشتن تابعیت ایران
۲- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان
۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
۴- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
۵- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند
۶- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۷- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۸- دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی موضوع بند الف
۹- عدم منع قانونی برای استخدام و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها
۱۰- احراز صلاحیت های عمومی به تأیید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

ج) شرایط اختصاصی:

۱- داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعلام شده در جداول نیازهای استخدامی
۲- داشتن شرایط سنی به شرح زیر :
-حداکثر ۲۸ سال برای مقطع کاردانی (متولدین بعد از تاریخ ۱۳۶۶/۲/۳۱)
-حداکثر ۳۰ سال برای مقطع کارشناسی (متولدین بعد از تاریخ ۱۳۶۴/۲/۳۱ )
-حداکثر ۳۲ سال برای مقطع کارشناسی ارشدو بالاتر (متولدین بعد از تاریخ ۱۳۶۲/۲/۳۱ )

تذکرات :

۱- موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود:
الف-جانبازان، آزادگان، رزمندگان دارای ۶ماه متوالی یا ۹مـاه متنـاوب خـدمت در جبهـه، افـراد خـانواده معظـم شـهدا (همسر، فرزندان، بـرادر و خـواهر شـهید)، جانبـازان، آزادگـان و مفقودالاثرهـا (همسـر و فرزنـدان) وهمسـر و فرزنـدان رزمنـدگانی کـه ۶مـاه متــوالی یـا ۹مـاه متنــاوب بـه طـور داوطلبانـ هدر جبهــه هـای نبـرد حــق علیـه باطـل خــدمت نمودهاند، حداکثر به مدت پنج سال.
ب – مدت انجام خدمت سربازی، حداکثر به مدت ۲۴ماه.
ج – سابقه کار مفید و مرتبط در صنعت آب و برق حداکثر ۸ سال (۹۶ ماه)، مشروط به ارائه تاییدیه سازمان مربوط و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمانهای بیمه معتبر.
۲-داوطلبانی میتوانند نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند که تا تاریخ برگزاری آزمون(۹۴/۰۲/۳۱) فارغ التحصیل شده و خدمت وظیفه آنها پایان یافته و یا معافیت آنها قطعی شده باشد. لازم بهذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان، کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تائیدیه های مربوط به جدول شماره۱، بایستی حداکثر تا روز تطبیق مدارک آماده و صادر شده ب اشد و به همراه سایر تأییدیه ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر یک از داوطلبان که به هنگام ثبت نام ، اطلاعات نادرست و جعلی ارائه نموده و به سبب این اطلاعات پذیرفته شوند، هر زم ان که غیر واقعی بودن اطلاعات مشخص شود، قبولی ایشان ملغی بوده و به لحاظ طولانی نمودن فرآیند استخدام ، اقدام لازم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.

۳- سی درصد (۳۰% ) از کل نیازهای استخدامی به ایثارگران و رزمندگان واجد شرایط به ترتیب زیر اختصاص می یابد که افراد واجد شرایط می بایست در آزمون شرکت نموده و در بین خود به رقابت بپردازند. انتخاب این داوطلبان در سقف سهمیه تعیین شده، به ترتیب نمره مکتسبه انجام
خواهد شد.
۳-۱- بیست و پنج درصد (۲۵% ) به جانبازان، آزادگان و رزمندگان فاقد شغل (با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانهدر جبههها)،همسر و فرزندان شهدا ء و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵% ) و بالاتر،همسر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت یک سال و ب الاتر اختصاص مییابد.
۳-۲- پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به همسر و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان با مدت اسارت کمتر از یک سال و خواهر و برادر شهید و همسر و فرزندان رزمندگان (با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه هها) اختصاص می یابد.
توضیح: مرجع صدور تاییدیه معتبر برای ایثارگران (جانبازان و آزادگان، فرزندان آنها و فرزندان شهدا) بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشند.
۳-۳- استخدام مازاد بر سی درصد (۳۰ %) سهمیه ا یثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد واجد شرایط صورت خواهد گرفت لذا افرادی که به هر دلیلی نتوانند از سهمیههای مربوط به ایثارگران برخوردار شوند، می بایستی مشابه سایر داوطلبان به رقابت بپردازند.

۴- متقاضیان استفاده از سهمیههای ۲۵% و ۵% ایثارگران لازم است نسبت به ارائه تاییدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر دارا بودن شرایط لازم جهت استفاده از سهمیه مذکور اقدام نمایند.
۴-معلولان عادی مشروط بر دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه های قانونی برخوردار میگردند. ارائه گواهی از سازمان بهزیستی و حسب مورد از مراجع ذیربط برای معلولان عادی در زمان بررسی مدارک الزامی است.
توضیح ۱: ایثارگران و رزمندگان عزیز و معلولان محترم مشمول بند ۳ و ۴، از شرط کسب حد نصاب نمره ۵۰ درصد آزمون عمومی معاف می باشند.
توضیح ۲: معلولان محترم که مشکل بینایی یا حرکتی دارند جهت تامین منشی با شماره تلفن مجری آزمون (مندرج در جدول شماره ۶) مربوط به شرکت انتخابی خود تماس حاصل نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت امکان ارائه تسهیلات مربوطهدر روز برگزاری آزمون میسر نخواهد بود .
۵- پس از کسر سهمیههای فوق الذکر، باقیمانده ظرفیت استخدامی به آزمون داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مییابد.
ضمناً داوطلبان واجد شرایط مندرج در جدول شماره ۱، با ارائه مستندا ت مورد تائید، ضرایب تعیین شده در آزمون کتبی ( آزمون اختصاصی ) آنان اعمال گردیده و سپس نتایج مربوطه محاسبه خواهد شد.

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

جدول 1

نکته ۱: ضرایب مندرج در جدول شماره ۱ (بجز ردیف ۴ )، صرفاً شامل کارکنان صنعت آب و برق میباشد.
نکته۲: بدیهی است صرفاً یکی از ضرایب جدول شماره ۱ (بالاترین ضریب) به داوطلبان مشمول تعلق خواهد گرفت.
ایثارگران، رزمندگان و معلولان محترم مشمول بند ۳ و ۴، در صورت داشتن یکی از شرایط پنجگانه جدول شماره ۱، فقط در زمان رقابت با سایر داوطلبان آزاد، از ضریب مربوط بهره مند خواهند شد.
۶- انتخاب داوطلبان استخدامی برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی تعیین شده را کسب کردهاند، به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی (مجموع نمره آزمون عمومی و تخصصی) انجام و اسامی آنان در سایت آزمون اعلام خواهد شد.

۷- انتخاب کلیه افراد پذیرفته شده، با رعایت بندهای فوق الذکر و با اولویت داوطلبان بومی هر استان به ترتیب امتیاز مکتسبه در آزمون کتبی می باشد. بومی به فردی اطلاق میشود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:
الف) محل تولدداوطلب با استان مورد تقاضا برای استخدام یکی ب اشد.
ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی قبل از دانشگاه داوطلب (ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته دراستان مورد تقاضا طی شده باشد.
ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) و یا محـل سـکونت کنـونی آنان (در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.
د) حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاههای اجرایی استان مـورد تقاضـا بـرای اسـتخدام بـا پرداخت حق بیمهداشته باشند.
نکته مهم: لازم به ذکر است قبول شدگان نهایی، ملزم به سپردن تعهد محضری خدمت در شهر مشخص شده از طرف شرکت میباشند.
۸- در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط و یا پایینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در آگهی، در آزمون شرکت نماید، از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.
۹- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون (عمومی و تخصصی) و طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر میباشد. ضمناً اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذیصلاح، از طریق سایت آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
۱۰- مسئولیت ن اشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ا رسال (اعلام) مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه و جذب، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر میگردد

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

د ) مواد آزمون :
الف) مواد آزمون توانمندیهای عمومی شامل:
۱- زبان و ادبیات فارسی۲- زبان انگلیسی عمومی ۳- ریاضی و آمار مقدماتی ۴- فن آوری اطلاعات ۵- معارف اسلامی* ۶- اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی میباشد.
*اقلیت های دینی از پاسخ گویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع خواهد شد.
ب) سوالات آزمون تخصصی بر اساس رشتههای شغلی طراحی میگردد.
مواد (دروس) هر یک از رشته های شغلی و جزئیات مربوط در روز شروع ثبت نام در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید  

هـ ) چگونگی ثبت نام:
داوطلبان گرامی پس از مطالعهدقیق شرایط منـدرج در ایـن دفترچـه مـی تواننـد از صـبح روز سـه شـنبه مـورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱حـداکثر تــا سـاعت ۲۴ روز پــنجشـنبه مــورخ۱۳۹۴/۰۲/۱۰از طریـق سـایت اینترنتــی www.azmoon-niroo.ir اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.
۱-داوطلبان میبایست مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ( دویست و پنجاه هزار) ریال را بهعنوان هزینه شـرکت در آزمـون
از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خرید کارت ثبت نام) و با استفاده از کـارتهـای بـانکی عضـو شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد cvv2 پرداخت نمایند.
توضیح ۱: ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ فوق الذکر را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت کـل مبلـغ مزبـور معـاف میباشند.
توضیح ۲: با توجه به الزام پرداخت مبلغ مذکور به علت ثبت نام اینترنتی، واجدین شرایط (ایثـارگران) مـیبایسـت مبلغ مذکور را واریز و پس از هماهنگی و تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران، مبلغ واریزی به ایشـان قابـل اسـترداد خواهد بود.
۲- به داوطلبان محترم توصیه می شودکه شخصاً اقدام به ثبت نـام در آزمـون نمـوده و قبـل از
شروع به انجام ثبت نام اینترنتی، جـداول نیازهـای اسـتخدامی (جـداول شـماره ۳ ، ۲و ۴ ایـن دفترچه)، راهنمای نحوه ثبتنام و مدرک تحصیلی مورد نیازدر رشته شغلی مربوط را کاملاً مطالعـه نموده و فایل رایانهای عکس خود را با توجه به جزئیات اعلام شدهدر بنـد ” و” ذیـل الـذکر آمـاده نمایند. پیگیری مراحل بعدی ثبت نام مانند نحوهدریافت کارت ورود به جلسه آزمون، زمان و مکان برگزاری آزمون و اطلاعیههای صادره که از طریق سـایت اینترنتـی www.azmoon-niroo.ir اطلاع رسانی خواهد شد، الزامی بوده و مسئولیت آن به عهدهداوطلب می باشد.
۳- بدیهی است ثبت نام در ساعات کم ترافیک، به مرور زمان و قبـل از روزهـای پایـان مهلـت،
سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت. ضمناً توصیه می شود جهـت داشـتن فرصـت کـافی، ثبت نام به روزهای آخر موکول نشود. شایان ذکر است ویرایش اطلاعات فقط برای یک مرتبه و به مـدت ۲ روز از از صــبح روز شــنبه مــورخ۱۳۹۴/۰۲/۱۲حــداکثر تــا ســاعت ۲۴ روز یــکشــنبه مورخ۱۳۹۴/۰۲/۱۳امکان پذیرخواهد بود.
۴- قابل ذکر است مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید.

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

و) راهنمای ثبت نام :
۱- داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، ابتدا باید اقدام به خرید کارت ثبت نام از طریق سـامانه مربـوط نماینـدو پس از خرید کارت، با توجه به شمارهی سریال ۱۴ رقمی کهدر اختیارشان قرار میگیرد، اقدام بـه ثبـت نـام نمایند.
۲- از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.
۳- هنگام درج اطلاعات، کلید (Caps Lock) صفحه کلید خاموش باشد.
۴- از زدن کلید (Enter) درهنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جـدا کـردن کلمـات از یکـدیگر، از کلیـد فاصله(Space) استفاده نمایید.
۵- تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.
۶- کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.
۷- برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی ۳×۴ (تمام رخ، زمینه روشن و جدید )، با فرمـت JPG و با حجم حداکثر۴۰ کیلوبایت استفاده نمایید.
۸- در انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نـوع عـددی و ۵ رقمـی مـی باشـد را بـه دلخـواه تکمیل و آن را یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شـماره بـه همراه کد ملی و شماره شناسنامه می توانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید لذا تا پایـان مراحـل آزمـون از این شماره کاملاً مراقبت نمایید.
۹- پس از تکمیل نمودن اطلاعات، شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نماییـد. ضـمناً امکـان چـاپ اطلاعـات وجود دارد.

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

ز) توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون:
۱- ارائـه کـارت ورود بــه جلسـه آزمــون بـه صــورت اینترنتــی و از طریـق ســایت www.azmoon-niroo.ir در تاریخ های  ۹۴/۲/۲۹ و ۹۴/۲/۲۸ انجام خواهد پذیرفت/
۲- آزمون در روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۲/۳۱ برگزار خواهد شد، ساعت و آدرس حـوزه آزمـون بـر روی کـارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد گردید.
نکته: از آنجا که ممکن است در برخی از مناطق آزمون در دو نوبت صـبح و بعـدازظهر برگـزار گـردد لـذا لازم اسـت داوطلبان پیش بینی لازم در این خصوص را داشته باشند.
۳– ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامـی اسـت.
بدیهی است در غیر اینصورت از ورودداوطلب به حوزه آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.

موارد قابل توجه:
۱- در هر یک از رشتههای شغلی امتحانی (مشخص شده در جداول نیازهای استخدامی) صرفاً فارغ التحصیلان همان رشته، گرایش و مقطع میتوانند شرکت کنند و پذیرش دیگر رشتهها یا گرایشها و یا مقطع بالاتر یا پایینتر امکانپذیر نمیباشد.
۱-۱- افرادی که دارای مدرک تحصیلی ن اپیوسته در مقطع کارشناسی و بالاتر میباشند، اجازه شرکت در آزمون رشتههای شغلی تکنسینی و کمک کارشناسی را ندارند و در صورت کتمان موضوع، بدون داشتن هرگونه حق اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد.
۱-۲- دروس آزمون با توجه به ویژگیها و نیازهای هر یک از رشته های شغلی و همچنین تنوع رشته های تحصیلی مجاز تعیین گردیده است.
۲- پذیرش داوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبتنام صورت می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مورد ادعا به عهده داوطلب خواهدبود.
۳– دارندگان مدرک تحصیلی معادل، صادره از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شدهاند و سازمان مذکور برای آنان گواهینامه مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر تحصیلی با ارزش علمی صادر نموده، به شرط رعایت کلیه شرایط و ضوابط مندرج در این اطلاعیه مجاز به ثبت نام در آزمون میباشند.
۴ – قبولی در آزمون کتبی به منزله استخدام قطعی نبوده بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینـه از مراکز ذیصـلاح میباشـد.
۵ – پذیرفتهشدگان نهایی میبایستی آمادگی خدم ت و اشتغال به کار درهر یک ا ز شهرهای استان حوزه فعالیت شرکت مورد نظر که در جداول نیاز های استخدامی تعیین شده است را داشتـه باشند و موظف به سپردن پانزده (۱۵) سال تعهد خدمتی به صورت محضری در رشته شغلی و محل خدمت تعیین شده، به شرکت می باشند.

۶ -در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک رشته شغلی در یک شرکت ثبت نام نماید.

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 
register

اطلاعات تماس

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۶۹ دیدگاه تاکنون.

 1. ورمزیار گفت:

  تو آزمون وزارت نیرو من پارتی دارم در حد المپیک معاون وزیر نیرو که بهش گفتم برگشت گفت هیچ کار از دست من برنمیاد در دولت حسن روحانی از پارتی بازی خبری نیست ولی خانواده شهید.جانبازان وایثارگران در الویتن ممکنه یکی خوب آزمونشو جواب داده باشه ولی یه نفر خانواده شهید .جانباز یا ایثارگر باشه نصف آزمونو جواب داده باشه الویت با خانواده شهید.ایثارگر وجانبازه

  [پاسخ]

 2. منم گفت:

  من خوندنم نمیاد…فردا آزمون دارم…نمی دونم چمه؟؟؟؟

  [پاسخ]

 3. حسن گفت:

  ما بدبختها که ۴۰ سالمونه و از کار بیکار شدیم چه خاکی به سرمون بریزیم .به کجا پناه ببریم .

  [پاسخ]

 4. admin گفت:

  با سلام
  من با مدرک فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی تهران،شاگرد اول دانشگاه ،هفت ماهه که الاف الافم،باورکنید تمام این استخدامی ها دروغه ،همه سرکاریم…….

  [پاسخ]

 5. لیسانسیه بی کار گفت:

  خیلی خنده داره توی لیست رشته های مورد نیاز رشته هایی که باید استخدام بشن رو نزدن در عوض یه رشته هایی رو زدن که آدم شاخ در میاره بعدش میره توی همون اداره ها می بینی فرزندا و فامیل های خودشونو با مدرک فوق دیپلم آوردن جا زدن …. به این میگن عدالت البته از نوع ایرانی ….

  [پاسخ]

 6. عاطل وباطل گفت:

  بیخود نیست همه مخها فرار رو بر قرار ترجیح میدن

  [پاسخ]

 7. کوروش گفت:

  از ماست که بر ماست،از چی مینالید زعمل کار برآید تا کی حقمونو بخورن ماهم ساکت…

  [پاسخ]

 8. علی گفت:

  باعرض سلام
  برای خرید کارت ثبت نام به صفحه شماره سفارش پرداخت که میرسه تب ادامه روند پرداخت کار نمیکنه و به صفحه بعد نمیره
  چه باید کرد؟ تو رو خدا یه فکری برا ما بکنید متشکر .

  [پاسخ]

 9. سما گفت:

  برا من اصلا دفترچه راهنما دانلود نمیشه چکار کنم لطفا سریعتر جواب بدید روز آخره

  [پاسخ]

 10. آیدا گفت:

  وارد هر اداره ای میشی چند تا جوون کم سن و سال زیر ۲۵ نشستن اونجا و دارند شیمی ۱ !!! می خونن!!

  جون تازه دانشجوی ترم دوم کارشناسی هستند! اونوقت یکی مثل من که ارشد با رتبه برتر و معدل عالی از دانشگاه تهران داره باید بشینه گوشه خونه!!!

  آقایون هم که ماشاءاالله همه زرنگ شده اند و برای ازدواج شغل همسرشون اولویت اول هست!!!

  خدایا انصافت رو شکر!

  [پاسخ]

 11. darya گفت:

  سلام.رشته من مهندسی صنایع است از همه لحاظ شبیه مدیریت صنعتیه اما متاسفانه برای رشته من درخواست نیرو نشده اگر من ثبت نام کنم در صورت قبولی کتبی بازم رد میشم؟

  [پاسخ]

 12. fozol گفت:

  اینا قبلا استخدام شدن و این شرایط استخدامی شرایطی است که با استخدام شده ها تطبیق دارد حالا برای خالی نمودن عریضه و یک پولی به جیب زدن این امتحان استخدامی را برگزار می کنند که هم بگن ما امتحان برگزار کردیم و اون افراد از قبل استخدام شده رو اسامیشون رو بدن بیرون و هم پولی به جیب بزنند وهم مسولان بدانند آمار افراد ساده لوحی که در ازمونهای استخدامی شرکت میکنند چقدر است

  [پاسخ]

 13. همدرد گفت:

  سلام به همه
  میگن همیشه یک آدم رو اطرافیانشبزرگ میکنه..
  حکایت گرانی مرغ وکاهش قیمتش تا زیر نرخ دولتی ..
  باید کمر همت بست. باید دقایقی نشست جدی وجدی و جدی فکر کرد..
  شدیم مثال ماهی دریا که چند وقت یکبار توی تور سوداگران می افتیم..
  تا حالا دقت کردین بچه های شهرستانی موفق تر بودن از تحصیل و از کار و ازدواج..
  چون نیاز به معنای واقعی کلمه حس کردند.
  بیایید یاد بگیریم از تهدید ها ، فرصت بسازیم.
  خود باوری ها دچار لطمه شده.
  من خیلی حرف دارم….
  قرارهای رسمی بزارید و نشست تشکیل بدهید..خدا روشکر مشکل زمان و مکان هم با اینترنت حل شده..
  کشور داریم ، کلکسیون معضلات ، آستین بالا بزنید..

  [پاسخ]

 14. سلام گفت:

  سلام دوستان
  دقت کنیدددد شرط ۸سال سابقه ی کار در صنعت آب و برق برای شرکت در آزمون نیست بلکه برای افزایش شرط سنی هست … یه بار دیگه با دقت بخونین…
  موفق باشید همگی.

  [پاسخ]

 15. یحیی گفت:

  وستانی که ثبت نام کردن، حتما تاییدیه ثبت نامشونو نگاه کنن چون من که مهندس برقمو ساکن استان گلستانم و می خواستم واسه نیروگاه سیستان بلوچستان امتحان بدم، ثبت نامم تایید نشده و همچین پیامی واسم گذاشتن:
  : علت عدم پذیرش : شرکت انتخابی شما داوطلب غیر بومی پذیرش ندارد
  الان نگاه کنین که بعدا ضدحال نخورین.

  [پاسخ]

 16. .ghf گفت:

  اشکالی نیست .شاید دنیا ی ایران اینطوریه.دانشگاه رابدون آزمون کردن حالاا آن همه برای رفتن به دانشگاه سالهای قبل دوسال میخوانند باید یییییییییییییییییییهو الان از طرف بپرشسی دستابیار بالا بشمر هفت هشت اضافه بیار بشه دانشجوی مملکت من .

  [پاسخ]

 17. نام شما گفت:

  گفتم سلامی بکنم و برم لبه جوب و گذره عمر رو ببینم بهتره ……

  [پاسخ]

 18. ز.ف گفت:

  واقعا متاسفام برا مسئولین محترم این مملکت تمامی ادارات موروثی شده هر کس مسئول جایی شده فامیل و کس و کار خودشو استخدام کرده اونوقت اینجوری ما جوونا رو الکی سرکار میذارن.

  [پاسخ]

 19. توججه گفت:

  سلام.کارشناسی مکانیک سیالات,کاردانی مکانیک هم دارم.بامدرک کاردانی میتونیم شرکت کنیم؟

  [پاسخ]

 20. سلام گفت:

  سلام همه ی حرف ها و سخن های شما درست و یک ور اینکه ازمونشونش رو با ازمون سراری که چند وقت پیش اطلاعیه داد با یک روز فاصله قراره برگزار کنن خودت خیلی جای حرف داره !!!!
  ای بابا نه به اون موقعی که از استخدامی خبری نبود نه به حالا که چند تا چند تا با هم اگهی میدن و با هم تو یک روز هم می خوان برگزار کنن طفلی شهرستانی ها علاوه بر هزینه ی ثبتنام باید کلی کرایه برای رفتن به مرکز امتحان هم بدن قابل توجه مسوول ها این پولا خوردن نداره ها اگه واقعا ازمون الکییه و نیرو از خودتون دارین . اه جوونا می گیردتونااا. گفته باشم.

  [پاسخ]

 21. توجه گفت:

  سلام.دلیل منع مقاطع کارشناسی ناپیوسته وبالاترچیه؟وقتی کسی خودش حاضرباوجودمدرک لیسانس یک مقطع پایینترشرکت کنه چراتخلفه؟باوجودتعهدهای محضری وهزارتامحکم کاریه دیگه….

  [پاسخ]

 22. پرستو گفت:

  سلام به دوستان گلم وم همتون گرم که حرف دل صدها فارغ التحصیل بدون پول و پارتی مثل خودمو زدید که ساده بودیم .این آزمونها همه لیسانس های بالای سی سال رو جز شهروند نمی دونن حقم دارن هر کسی رو ما دیدم با سن کم با پارتی باباش بدون.موندن پشت صف ازمونهای صور ی. رفته سر کار تازه. خانوم ها که دیگه بیخودی درس خوندن

  [پاسخ]

 23. از چی بگم گفت:

  اصلا بزارید مراحل استخدام یکی از دوستای خودمو براتون بگم که خودش برامون تعریف کرد:
  نکته کلیدی:دامادش دوست فابریک نماینده مجلس شهرمون
  ۱)بعد دانشگاه پشتبندش رفت سربازی افتاد ارتش
  ۲)رفت دامادشو ملاقات کرد و…نامه و….
  ۳)سه سوت از ارتش افتاد به عنوان امریه تو اداره مورد نظر شهرمون
  ۴)سربازی تموم شد..دوباره ملاقاتی با داماد جون و….دوباره نامه از بالا به ریاست محترم اداره ی مورد نظر
  ۵)باز سه سوت بدون حتی یک روز فاصله بعد از پایان خدمت شد استخدام رسمی همون اداره ی مورد نظر
  به همین سادگی به همین خوشمزگی…باز شما برو صبح تا شب جلوی اداره ی مورد نظر بخواب ۴چشی بپا کی بازنشست میشه که امیدی در اون اداره ی مورد نظر داشته باشی

  [پاسخ]

 24. از چی بگم گفت:

  تو شهرما یک اداره گازهمین چند سال پیش دربست تاسیس شد و ما نفهمیدیم این همه کارمند از کجا ظهور کردن تازه یکیشون هم از این شهر نیست..جالب اینجاست میری یه اداره میگی استخدامی نداره میگه نه ه ه ه ه ه فقط از طریق آزمون فرداش میبینی از آقازادگان پشت میزن…آخرم که یک استخدامی میزنن که باززززز اووووونم از قبل نفرش مشخصه،مگر اینکه مثلا از همین ۱۷۹۶ نفر ۹۶نفر واقعا هویجوری استخدام شن

  [پاسخ]

 25. کار گفت:

  دوستان که مدرک ارشد دارید بروید دانشگاه های مختلف تدریس و اگر هم کارشناسی هستید بروید هنرستانهای شبانه و غیر انتفاعی تدریس از شنبه تا پنچ شنبه پر کنید حتی شده شهرهای نزدیک اطراف و شده آموزشگاه های آزاد بالاخره خوبه بیخیال این
  آزمون ها یک پولی در بیاورید وگذران زندگی کنید مجبور نیستید متاهل باشید مجردی صفا کنید

  [پاسخ]

 26. nana گفت:

  اینا همش مسخره بازیه. دولت بودجه کم میاره این آزمونارو میزاره وقتی جیبش پر پول شد الکی مثلا ی آزمون میگیرن آخرشم فامیلای خودشون و میبرن سر کار.

  [پاسخ]

 27. من گفت:

  مهندسی برق کنترل هم جایی میخواهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ خانم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لطفا جواب

  [پاسخ]

 28. امیر گفت:

  سلام
  آقا شمارو ب اعتقاداتتون قسم بحث سنی رو ی اصلاح بکنید. الان چن ساله استخدامی نبوده و ما موقعیت شرکت در آزمونو نداشتم و سنمون رفته بالا گناه ما چیه؟ چرا ما باید جور اشتباهات برنامه ریزان مملکتو بخوریم!!!؟

  [پاسخ]

 29. ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ گفت:

  ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﺩﺍﺩﺍﺷﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﭘﺎﺩﻭﯾﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺎﯾﺪ ۱%ﻣﺪﺭﮎ ﺑﺪﺭﺩ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﯿﺎ ﻣﺎﻋﻤﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻮﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺧﺪﺍ ﻧﮕﺬﺭﻩ ﺍﺯﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺭﻭﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

  [پاسخ]

 30. یک بیکار مثل شما گفت:

  سلام دوستان
  من خودم ارشد ای تی دارم از یک دانشگاه صنعتی .
  ولی الان دو ساله که با پول کم تو دانشگاه تدریس می کنم.
  اولین استخدامی که شرکت می کنم. و مثل شما ناامید هنوز نشدم
  شاید خدا یک گوشه چشمی به ما نگاه کرد.۱۸ سال درس خوندم.نباید ثمری داشته باشه.حیف این جوونی

  [پاسخ]

 31. ندا گفت:

  یعنی هرکی شرکت کنه خودشو سرکارگذاشته .هرشهر و هر سمت یه نفرمیخاد واقعا که ه ه ه ه خدا اجرتونو بده

  [پاسخ]

 32. a man گفت:

  برام جالبه که مجموعه ۷۰% برای خانواده ایثارگران که اقلیت قائل شدن,۳۰%برای بقیه!!!!
  که اونم رزو شدست

  [پاسخ]

 33. marjan گفت:

  ۱-سهمیه شاهدو ایثارگری
  ۲-سهمیه بچه های کارمنداشون
  ۳-پارتیییییییییییییییییییی
  ۴-ما ها تا اخر بیکاریم…خدایا این رسمش نیس.

  [پاسخ]

 34. صادق گفت:

  ما که پدرمون جنگ رفته باید تاوانش پس بدیم
  هر چی کاره بدین به خانواده شهدا . جانبازان.ازاداگان.رزمنداگان.بسیجیان.ایثارگران.پارتی داران
  اگه چیزی هم موند برای ما

  [پاسخ]

 35. parvin گفت:

  عزیییزم…خاانمم…همین یه نفری ام که خانم میخوان الکیه..اینا قبلا همون یه نفر رو انتخاب کردن..همون بند پ که همتون میدونید..

  [پاسخ]

 36. حامد گفت:

  مسولین باید این رو در نظر بگیرند که بعد چندسال زحمت کشیدن استخدامی دادن باید این چندسال رو به سن اضافه کنن نه که کم بکنن.وقتی ما سنمون میرسید استخدام نبود.یعنی ما دیگه سوختیم؟مهره سوخته ایم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 37. مریم گفت:

  سلام
  چرا رشته کشاورزی گرایش فیزیک خاک استخدام نداره؟حالا که سنم به ازمون میخوره ، رشته ام استخدامی نداره!!! اخه دهه شصتیای بخت برگشته چرا نه میتونن ازدواج کنن نه استخدام بشن؟

  [پاسخ]

 38. بیکاررررر گفت:

  عزیزانم
  ملاک کار سطح دانش و توانایی نیست، ایناست:
  سن،جنس،نمره،پارتی،پول،ظاهر،محل تولد و …
  خودت مهم نیستی عوامل بیرونی مهمه

  [پاسخ]

 39. رحیم گفت:

  یه چیزی بگم جهت عوض شدن فضا و خنده دوستان . تو اخبار میگفت اسپانیا و ایتالیا امار بیکاریشون بالای ۴۴ درصده.امار بیکاری ایران پارسال ۱۱ درصد بوده که الان رسیده به ۹ درصد.خوب خداروشکر .هههههههههههههههه

  [پاسخ]

 40. قاسمی گفت:

  سلام.من تعجب میکنم .اون بنده خداهایی که الان بالای سی ساله شونه و تو این چندسال اخیر که به خاطر شرایط کشور هیچ ازمون استخدامی برگزار نشده هنوز بیکار موندن باید چیکار کنن؟کی باید مشکلشون رو حل کنه؟خوبه برن پیش مسئولین کشور افریقای جنوبی شاید اونا به دادشون برسن.مسئولین ما که فقط بلدن بیان تو تلویزیون حرف بزنن .

  [پاسخ]

 41. ش گفت:

  بچه ها کسی واقعا میدونه آمار بیکاری چند میلیونه؟

  [پاسخ]

 42. من بسمه الله و کار جن گفت:

  نامردیش اینجاست که استان گلستان یه نفر حتی یه نفرم استخدام نمیکنه .فکر کنم بچه های خودشون از الان شروع به کارشونو انجام دادن

  [پاسخ]

 43. مجید گفت:

  سلام،من لیسانس رشته مکانیک (تاسیسات)دارم،بخدا ما هم دروس
  مشترک با مکانیک،صنایع شیمیای،نقشه کشی،سیالات رو داریم ولی
  هیچ ارگانی مارو نمی گیره….. چاره چییییییییست

  [پاسخ]

 44. mvm گفت:

  استخدام خوب واسشون پول داره$

  [پاسخ]

 45. بدشانس گفت:

  من ماندم این
  گرایش بازی کی در آورده همه ی ….

  [پاسخ]

 46. حسن گفت:

  سلام ،جای بسیار تاسف است ، این همه جوان جویای کار وعلاقه مند،آنهم در کشوری به پهناوری ایران، مسئولین نمیدانند چگونه باید برنامه ریزی کنند که متقاضیان برای شغل انتخاب گر باشند نه اینکه هر کس با هر رشته ای بخواهد خودش را به بدنه یک اداره ای وصل کند.خدا نگذرد از کسی که این جوان ها را اینگونه بیکار و سرگردان کرده و خانواده ها را پریشان. و آن موقع میگوییم جوانها ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند .ما بزرگترها (پدر و مادر) فریاد خود را به کی انتقال دهیم. بچه های ما خسته شدند و ما شرمنده

  [پاسخ]

 47. زهرا گفت:

  از این قسمتش که رشته کارشناسی و ارشد یکی باشه خوشم اومد به نظرم همه ملاکایی که گزاشتن درست و عدالته

  [پاسخ]

 48. unknown گفت:

  سلام
  رشته کشاورزی گرایش آب – سازه های آبی کجا باید کار پیدا کنه،وقتی آب و فاضلاب همش از رشته عمران آب و سازه میخواد؟؟؟

  [پاسخ]

 49. mar گفت:

  من رشته محیط زیست خوندم هم GIS بلدم هم در رابطه با فاضلاب خوندیم پس چرا از رشته ما نیرو نخواستن؟

  [پاسخ]

 50. اسماعیل گفت:

  یکسان بودن گرایش کارشناسی و ارشد دیگه چه صیغه ایه بستن به ریش استخدامی.
  اگه تا این حد مشکل ساز بگین تغییر رشته غیر قانونیه تا ما تکلیفمون رو بدونیم

  [پاسخ]

 51. فرزاد گفت:

  امکان تعیین حوزه امتحانی برای این امتحان وجود داره یا نه؟
  مثلا من می خوام برای زاهدان امتحان بدم اما میخوام حوزه امتحانیم کرمان باشه.

  [پاسخ]

 52. sara گفت:

  جوونا گناه ندارن بخدا از هر شهری یک نفر با انقد هزینه انصافه والا پس بقیه چکار کنن.

  [پاسخ]

 53. داریوش گفت:

  خب این یعنی چی یک شهرستان فقط ۴ نفر لازمه!
  خب به غیر اینکه این افراد مشخص هستن! و فقط میخواین
  جلب توجه کنیین. این محدودیت ها و مخصوصا هدایت شرکت کنندها از مجرای سنین خاص فقط و فقط یعنی پارتی بازی!

  [پاسخ]

 54. احمد گفت:

  تذکرات: قسمت ۱-ج رو بخونید… نوشته ۸ سال سابقه کار مسخواد در زمینه آب و برق… من نفهیدم.. اگه ی نفر ۸سال تو این شرکتا کار کنه دیگه دیوانس که تو آزمون شرکت کنه؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 55. ahmad گفت:

  آقا ما که نه فرزند شهید هستیم نه جانباز نه ایثارگر نه رزمنده نه پولدار نه پارتی دار باید چه خاکی بریزیم تو سرمون با این وضعه بیکاری..

  [پاسخ]

 56. سی وشش ساله گفت:

  من نمیدونم همدوره های ما که از سی سال گذشتن باید بریم بمیریم که هیچ ازمونی نمیخواد سن مارو،مگه تو این ده سال که ما فارغ التحصیل شدیم ازمون استخدامی بود،چرا باید کلا از سیستم حذف شیم

  [پاسخ]

 57. lady گفت:

  تنها جایی که یه زن مهندس برق قدرت میتونه امیدوار باشه که استخدامی واسش داره اینجا بود…

  [پاسخ]

 58. هه گفت:

  ۵۰ درصد سهمیه ایثارگران. هه .

  [پاسخ]

 59. بهروز گفت:

  قانون حداکثر سن رو برای زمانی بگذارید که تو مملکت به اندازه کافی شغل وجود داشته باشه نه تو این شرایطی که یک سال یا دو سال یکبار موسسات استخدام دارند چقدر باید به ما ظلم بشه تا گوش شنوایی پیدا بشه؟

  [پاسخ]

 60. یک خانم گفت:

  خسته نباشند واقعا یعنی هر سال فقط یک نیرو بازنشسته هست که یک نفر جایگزین می خواهند ؟ چرا جذب زنان انقدر کم شده ؟

  [پاسخ]

 61. رضا گفت:

  مهندسی معماری چه گناهی کرده که اصلاً درخواستی برای جذبش نیست، الان که فصل ثبت نام آزمون های استخدامیه و رشته مارو نمیخوان پس تکلیف ما چی میشه؟

  [پاسخ]

 62. علی گفت:

  کدوم ادمی رو میتونید پیدا کنید که ۸ سال تو صنعت آب و برق فعالیت داشته باشه به من نشون بدین اونم با این مشخصاتی که اینا میخوان اصلا منظور از فعالیت چیه ؟ فعالیت از نظر اونا چی تعریف میشه ؟ چاه کندن سیم کشی ساختمون لوله کشی آب و فاضلاب یا چی تازه کسایی هم که این فعالیت ها رو تو سابقه دارن تحصیلاتشون پایینه نمیدونم چرا مردم بیچاره رو الکی امیدوار میکنن وقتی فقط فامیلای خودشون رو میارن سرکار

  [پاسخ]

 63. :-) گفت:

  :-D:-D:-D:-D
  جوک خیلی جالبی بوووود
  خیلی خندیدم
  خب نگفتی سی چهل درصد باقی مونده مال بچه هاتونه ؟!!

  [پاسخ]

 64. من بسمه الله و کار جن گفت:

  من کار میخوام هرچی تلاش میکنم پیدا نمیشه. توی تونس یه جوان بیکار خودسوزی کرد حکومت کشورش عوض شد ,ریس جمهورش فراری شد

  [پاسخ]

 65. کلانتری گفت:

  دوستان عزیزم .من سینه سوخته ازمون های استخدامی ام .باور کنید اینا همش الافیه.شما همتون امار و احتمال مهندسی خوندین .خداوکیلی شانس قبولی تو این ازمون ها چقدره ؟.بیخیال این ازمونا بشین .وقت و پول خودتونو هدر ندین .یسر برید به ادارات دولتی شهرتون بزنید .کارمندای کم سن و سال نشستن پشت میز.اینها کی امتحان دادن و کی جذب شدن؟از من گفتن بود .خودتون به حرف من خواهید رسید .

  [پاسخ]

 66. یک شهروند گفت:

  سلام

  این چه قانونی است که گفته حداکثر سن استخدام ۳۰ سال است؟؟؟؟؟؟؟؟

  قانون خدمات کشوری که گفته ۴۰ سال حداکثر سن برای لیسانس است.
  پس چرا وزارت نیرو برخلاف این قانون عمل میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  تا کی ما باید بیکار باشیم و وقتی آگهی استخدامی هم میزنند یا سن استخدام را پایین میزنند یا معدل را خیلی بالا میزنن یا شرط بومی میگذارند یا گرایش ما را نمیخواهند.

  اگر یکصدا اعتراض کنیم شاید اعتراض ما جواب داد و اصلاحاتی در آگهی ایجاد کنند.

  یک شهروند فارغ التحصیل جویای کار

  [پاسخ]

 67. مصطفی/شیراز/29 گفت:

  بجه ها اگه کسی مشکل گرایش در مقطع کارشناسی داره زنگ بزنه ۱۱۱ و داخلی شماره ۲
  رو بگیره و شکایت کنه…اگه همه زنگ بزنیم امکانش هست درستش کنن ، خواهشا همه بچه ها زنگ بزن و شکایت کنن

  [پاسخ]

 68. samira گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من دفترچه راهنما رو دانلود کردم ولی صفحات مربوط به استان زنجان لود نشدن.چند بار هم لود کردم نشد.اگه ممکنه راهنماییم کنین چطوری بفهمم رشته مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار نیاز زنجان هست یا نه؟
  ممنون

  [پاسخ]

 69. رضا گفت:

  سلام
  آخه یعنی چی لیسانس مکانیک خودرو و ساخت تولید نمی توان امتحان بدهن
  والا بخدا همش یکی درسهای دانشگاهی

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.